Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bakgrund Närhet, Relation och Kärlek

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bakgrund Närhet, Relation och Kärlek"— Presentationens avskrift:

1 Bakgrund Närhet, Relation och Kärlek
Reumatikerförbundet, Mag- och Tarmförbundet och Psoriasisförbundet hade tillsammans ett treårigt Arvsfondsprojekt ´. Närhet, Relation och Kärlek. Målgrupp var medlemmar mitt i livet. Vi gjorde bl a en film med tema; att vara ensam och träffa någon, bli ett par och att leva i en familj när någon har en kronisk sjukdom. Anordnade informations-/filmkvällar, studieverksamhet, föreläsningar. Våra äldre medlemmar saknade att inte deras liv speglades i filmen och i den studieverksamhet vi erbjöd. Att vara äldre och få ett funktionshinder är lika omvälvande som det är för dem som är yngre. Lyfta fram frågor som berör äldre med funktionshinder. Omgivningens bemötande inte alltid är lika tolerant. ”Alla får ju någon åkomma när de blir äldre”. Lika viktigt att få kunskap om och möjligheten till att bearbeta denna situation när man är äldre. Man har också rätt till närhet, kärlek och sexualitet. Äldre är beroende av andra för sin vård och välbefinnande så är det också viktigt att närstående och vårdpersonal får insikt, förståelse och kunskap.

2 Detta ledde till ”nytt projekt”…

3 Arbetarnas Bildningsförbund, ABF. Svenska KommunalPensionärerna SKPF
Ett spännande samarbetsprojekt mellan sju förbund, finansierat av Arvsfonden Arbetarnas Bildningsförbund, ABF. Svenska KommunalPensionärerna SKPF Pensionärernas Riksorganisation, PRO Psoriasisförbundet Reumatikerförbundet Mag- och tarmförbundet Vårdförbundet Tillsammans har vi över medlemmar.

4 Våra gemensamma mål Vi ville ge äldre med funktionsnedsättning och deras närstående mod att ta för sig och tillåta sig ett bra och rikt liv. Vi ville i projektet skapa debatt, förståelse och engagemang för äldres rätt till ett gott liv, oavsett ålder eller funktions-nedsättning Att vara äldre och få ett funktionsnedsättning är lika omvälvande som det är för dem som är yngre. Äldre, som har eller får en funktionsnedsättning, har rätt till kunskap och möjlighet att bearbeta sin livssituation. Äldre har också rätt till närhet, kärlek och sexualitet. Att få vara en attraktiv och fullvärdig människa oavsett ålder.

5 Tillsammans ville vi: Visa positiva modiga förebilder att känna igen sig i och visa att ett gott liv är möjligt. Nå vårdpersonal för att gemensamt samtala kring dessa frågor med syfte att få ett bra omhändertagande och bemötande. Stärka anhöriga och närstående som ofta glöms bort. De behöver också kunskap stöd och hjälp att hantera sin egen situation och få svar på sina frågor.

6 Vi hoppades Att vi med detta projekt och framtaget material
skulle nå ut till alla som är intresserade av ett gott liv för äldre. "Man får ett liv, men jag måste forma det själv så det blir ett bra liv." Ur filmen

7 Vad har vi gjort i projektet?
Bildat projektledningsgrupp med en representant från varje projektorganisation. Anställt projektmedarbetare. Förankring av projektet hos målgrupperna genom tre fokusgrupper. Genomfört en omväldsanalys. Utarbetat logotyp och profil och webbsida. Tagit fram broschyrer, affischer, roll ups m.m. Arbetat fram underlag för innehåll i film. Filmat huvudfilm samt tre kortare temafilmer ”tre myter”. Anordnat två fokusgrupper inför slututförandet av filmen. Utbildat moderatorer/cirkel-kursledare inför lansering av filmen. Anordnat träff för ABF-ansvariga från 11 orter inför lansering av film och studiematerial. Genomfört en dirketsänd filmpremiär, föreläsning, och debatt på 11 orter. Med lokalt engagemang från våra sju förbund och med 950 besökare. Tagit fram studiehandledning. Utbildat samtalsledare. Utskick av film och material till vårdskolor, m fl. Påverkansarbete, informationsarbete , samarbete med andra aktörer, beslutsfattare och enskilda kring viktiga LLL frågor. Anordnat två större föreläsningar i Stockholm och Göteborg.

8 "Kärlek för mig är att ha ett värde i annan människas hjärta och liv.”
Ur filmen

9 Filmen! Leva livet - Länge
Lotta Hellman, producent Magnus Berg, fotograf Steinar Walsö-Kanstad, huvudperson i filmen

10 Bonusmaterial till filmen
I tre faktainriktade filmer intervjuas forskare kring tre myter om den svenska ålderdomen. Myten: att åldras är något negativt (5 min) Myten: äldrevården har blivit allt sämre (5 min) Myten: sex är inget för äldre (6 min) Visa filmerna och starta debatt!

11 Starta samtal/verksamhet kring frågor som berör – möjligheterna är många:
Temakvällar Anhörigträffar Samtalskvällar Möten med politiker Studiecirklar Samverka med vårdpersonal Kursverksamhet Medlemsträffar Personalmöten Låt er inspireras!!!!

12 "Man åldras, men jag har inte förstånd att bli gammal.”
Ur filmen

13 Läs mer på vår webb www.levalivetlange.nu

14 På webben finns Film – De tre myterna Material Fakta Affischer
Filmen - huvudfilmen Att ladda ned: Film – De tre myterna Material Fakta Affischer Intervjuer Studiehandledning Länkar

15 Vi som arbetat med LLL Anna-Stina Hörnfeldt, SKPF Ingrid Astley, ABF
Steinar Walsö-Kanstad , Reumatikerförbundet Eva Strandh, Vårdförbundet Bo Månsson, Mag – och Tarmförbundet Dan Karlsson, PRO Veronika Lindberg, Psoriasisförbundet tidigare även Gunnel Karlén, ABF; Gerd Klang och Ingrid Wentzel, PRO; Kerstin Källander, Reumatikerförbundet Samt Anne Stiernquist och Camilla Craas, LLL - projektledning Kontakt Anne Stiernquist Telefon , eller direkt till projektorganisationerna


Ladda ner ppt "Bakgrund Närhet, Relation och Kärlek"

Liknande presentationer


Google-annonser