Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svensk idrotts verksamhetssystem kommunikation & administration mellan medlemmar, föreningar & förbund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svensk idrotts verksamhetssystem kommunikation & administration mellan medlemmar, föreningar & förbund."— Presentationens avskrift:

1 Svensk idrotts verksamhetssystem kommunikation & administration mellan medlemmar, föreningar & förbund

2 Vad är IdrottOnline •Administrativ & kommunikativ IT-plattform mellan medlemmar, föreningar, förbund IdrottOnline Klubb •Webbplatser för klubbar = IdrottOnline Klubb IdrottOnline Förbund •Webbplatser för förbund = IdrottOnline Förbund IdrottOnline Administration •Gemensam administration mellan klubb & förbund = IdrottOnline Administration •Koppling mot respektive idrottstävlingsadministration •Ett användarnamn och lösenord

3 • ETT personregister så att man som person inom svensk idrott endast kan finnas EN gång • ETT gemensamt administrativt, kommunikativt system som både förening och förbund kan samarbeta i • ETT på Idrottens egna behov skapat system Varför är IdrottOnline nummer ETT?

4 Några av fördelarna med IdrottOnline •All administration på ett ställe •Ett användarnamn och lösenord till alla dina sidor •Min sida där du redigerar dina uppgifter i hela idrotten •Medlemsregister med uppdatering mot SPAR •Skapa och hantera avgifter •Söka och hantera licenser •Söka och hantera Idrottslyft •Skapa och anmäla sig till utbildning •Hantera och söka LOK-stöd •Enkel hemsida •Vanligt webbverktyg – EpiServer Samma för förbund och föreningar •Gemensamt nyhetsflöde •Dela kalenderaktiviteter •Automatisk resultat- och aktivitetsinformation (koppling till TA) •Nyhetsbrev •Forum och blogg på Mötesplatsen

5 … och så här hänger det ihop … ett system under ständig uvteckling

6 IdrottOnline Klubb IdrottOnline Förbund Publika webbplatserWebbaserad idrottsadministration Idrottens tävlingssystem - serielottning - domartillsättning - söka arrangemang - resultat - statistik - licenser - live sändningar - avgiftshantering m.m. RF tjänster LOK-stöd Idrottslyft Elit Utbildningsmodul Års/föreningsrapporter Community IdrottOnline Administration Det gemensamma inom alla idrotter T.ex. Medlemsregister Personregister Export

7 IdrottOnline växer

8 IdrottOnline i siffror •20 450 webbplatser •17 376 unika föreningar •3 718 föreningar som ej aktiverat IdrottOnline •Antal unika personer kopplade till ett medlems- och/eller personregister i systemet 1 820 807 •Antal personer i vårt databas IAS 2 931 593 •Samtliga 69 förbund kör IdrottOnline Administration •25 SF har mer än 90% av sina föreningar i IdrottOnline

9 LOK-stödet i IdrottOnline •Ca 10 000 föreningar söker LOK-stöd varje år •Ca ¼ av dem har öppnat för närvaroregistering •4 383 aktiviteter via SMS under mars månad

10 Föreningars kännedom om IdrottOnline * 1 Ja 2 Ja, med det skulle kunna vara bättre 3 Nej

11 Föreningar som deltagit i IdrottOnline-utbildning * Ja Nej

12 Använder ni IdrottOnline som er hemsida? * 1 Ja 2 Ja, dessutom som administrativt verktyg för medlemshantering, LOK- stöd och Idrottslyft 3 Nej, men som administrativt verktyg för LOK-stöd och Idrottslyft 4 Nej

13 Föreningars nöjdhet med IdrottOnline Mycket nöjd Nöjd Inte nöjd Inte alls nöjd

14 IdrottOnline-strategi i föreningen * Ja Nej

15 Föreningar som deltagit i IdrottOnline-kurs * Ja Nej

16 Ledarens vardag Aktives vardag Anställdes vardag 2015Alla SF och IF är anslutna och använder verksamhetssystemet IdrottOnline 2012-13Fortsätta utveckla och säkerställa funktionen av IdrottOnline som gemensamt verksamhets- och kommunikationssystem för svensk idrott på alla nivåer

17 Aktives vardag – exempel funktioner •Avgifter – förenklad administration bl.a. i samband med registrering av ny medlem •Utbildningsmodulen – förbättrad kallelsehantering, kalender och mötesplats koppling •Kommunikation – skapa funktionalitet för att följa/prenumerera på aktiviteter, nyheter samt gästboksinlägg •LOK – förbättrad möjlighet till att prenumerera på förändringar inom ”sina aktiviteter”. Genom att utveckla, förbättra och förenkla funktioner gällande kommunikationsverktyg som mobila tjänster, kalenderfunktioner och betallösningar. Förenklat arbetssätt gällande den aktive som idrottare i både individuellt idrott som i lagidrott i både IdrottOnline Klubb, Administration, Mötesplatsen och Min sida samt kopplat mot administrativa tjänster som LOK och utbildningsmodulen.

18 Ledarens vardag – en lång önskelista… Nedlagd förening, uppstartad förening, sammanslagning av förening, uppdelning av förening, alliansförening. Krav som kan komma på på LOK utifrån dessa projektTränare/ledare Lägga ner förening, ombilda Tränare/ledare Förstudie nedlagd förening, uppstartad förening, sammanslagning av förening, uppdelning av förening, alliansförening. Krav som kan komma på på LOK utifrån dessa projektTränare/ledare Nedläggning/delning av förening, krav på IL utifrån detta projekt. Tränare/ledare, Anställd Kopplingar till anläggningsmodul om sådan utvecklas.Tränare/ledare Anläggningsmodul kopplingar till Tränare/ledare, Anställd Användbarhet (röda tråden) Tränare/ledare, Anställd Fixa toppbar i redigerarläget Tränare/ledare, Anställd Förbättringar utbildningsmodulen, hjälptexter, användbarhet, små förfiningar Tränare/ledare, Anställd Röda tråden IFTränare/ledare Förenklad uppladdning av bild i nyhet. Tränare/ledare Flytta ur redigerarläget från toppbarens kod. Åtkomst via ikon eller text. Tränare/ledare, Anställd Medlemsansökan till förening via formulär Tränare/ledare, aktiv, anställd Skicka meddelanden till grupper/lag. Målsmän, andra ledare i klubben. Tränare/ledare Skriva nyhet med bild direkt från mobil. Tränare/ledare Ny lag/gruppmall (layout) Tränare/ledare Vill kunna välja fält att visa Tränare/ledare, Anställd Behörigheter - Implementera behörighetsprojektet, kopplat mot ett gemensamt begreppsvokabulär (även utövarbegrepp) Tränare/ledare, aktiv, anställd Behörigheter - förenklat och kopplat mot roller Tränare/ledare, aktiv, anställd Förstudie E-handel/betallösning Tränare/ledare, aktiv, anställd Slå på formulär för alla klubbar, kolla om det går prestandamässigt först. Tränare/ledare Dokument Tränare/ledare, Anställd Stöd och utveckling av uttagen för kontrollprocessen (koppling till e-utbildning ?) beskriv processen hur ser den ut, hur vill man jobba.Tränare/ledare Kopieringsfunktion föreningTränare/ledare FöreningsanmälansfunktionTränare/ledare Kommunsystem integrering uppdatering av tjänstTränare/ledare Logga in på vilken sajt som helst. (görs efter behörighet) Tränare/ledare, aktiv, anställd Skapa underlag till meddelandetjänsten Tränare/ledare, aktiv, anställd Trupplista, visa utövare (beroende av utövarbegreppet) Tränare/ledare mobilreg Tränare/ledare, Anställd Koppla lag/grupp till serier i TA-system (Mats). Skapa pluginsystem i lag-/gruppvy i medlemsregistret. Tränare/ledare Förfining av mobilregistreringTränare/ledare Förening önskar få påminnelse att ej inskickad ansökan finnsTränare/ledare Påminnelse om att oregistrerade aktiviteter finnsTränare/ledare LOK-app förutsatt att en App-strategi utvecklasTränare/ledare Mail om LOK-fyllnadsbetalning, skapa detta som ärende också samt visa för förening Tränare/ledare, Anställd Typad aktivitet (attribut)Tränare/ledare Betalfil text( tydligare för förening)Tränare/ledare Hämta in serier/resultat till kalender och resultatsida baserat på lag/grupp. Tränare/ledare Kopplingar till tävlingssystem, skriva referat, prestanda,Tränare/ledare Förbättrad lagfunktionalitet för att underlätta registrering ( t e x kunna lägga till person på en LOK-aktivitet, kunna hämta och dela aktiviteter mer effektivt,påminnelse att man nya vyer, behörighet)Tränare/ledare Uppdatera grupp på aktiviteternaTränare/ledare Koppla lag/grupp i IAS till arbetsrum Tränare/ledare Meriter (utbildningar kan landa i meriter) Tränare/ledare, aktiv, anställd Bygga ihop Min sida med Min profil. Tränare/ledare, aktiv, anställd Ändra startsida vid inloggning (min sida) Tränare/ledare, aktiv, anställd Bygga ihop Min sida med Min profil. Tränare/ledare, aktiv, anställd Förbättra startsidan i Mötesplatsen Tränare/ledare, aktiv, anställd Skapa händelser i Mötesplatsens feed från våra verksamhetssytem (utb, bokhandel, LOK, Idrottslyft) Tränare/ledare, aktiv, anställd Utveckla bloggen i Mötesplatsen Tränare/ledare, aktiv, anställd Utveckla forumet i Mötesplatsen Tränare/ledare, aktiv, anställd Nyhetsbrev, bättre funktionalitet Tränare/ledare, Anställd Tjänstelageroptimering * Förbättra metoder in/ut data * Prestandaförbättringar i metoder Tränare/ledare, aktiv, anställd Edit servrar * Sätta upp servrar i Prod för att kunna testa Tränare/ledare, aktiv, anställd Förbättra prestandan i Epi (underlag behövs från Apica) Tränare/ledare, aktiv, anställd Prestanda MA/FED - Den synpunkt/kommentar som vi får in mest av - det går alldeles för långsamt att jobba i systemet, och då syftar de flesta till MA/Fed. Tränare/ledare, aktiv, anställd Prestandamätning/Analys * Installera DynaTrace Prod/Test * Konfigurera DynaTrace för nya Appar * Skapa Business Transactions * Skapa mätningar i Apica Web-Performance * Skapa rapportvägar till utvecklare utifrån insamlad data Tränare/ledare, aktiv, anställd Mirroring * Databaser för rapporter Tränare/ledare, aktiv, anställd Kod optimering * Djupanalys av rapporter från Drift * Återkoppla och besluta om åtgärd Tränare/ledare, aktiv, anställd Bryta ut annonsytor från startsidorna Tränare/ledare, aktiv, anställd Prestanda Tränare/ledare, aktiv, anställd Prestanda Tränare/ledare, aktiv, anställd Prestanda Tränare/ledare, aktiv, anställd Adresser - Nya medlemmar får SPAR-adresser by default vid nästkommande uppdatering, aktivt val om ej uppdateras Tränare/ledare, aktiv, anställd Adresser - funktion på person för klubb/SF "uppdatera alla" till SPAR vid nästkommande körning Tränare/ledare, aktiv, anställd Buggfixar Tränare/ledare, aktiv, anställd Ansökningsrapporter (nya med nytt IL-år, ny inriktning, användbarhet och hjälptexter)Tränare/ledare Nya krav utifrån nytt IL Tränare/ledare, aktiv, anställd SSL inlogg * Förstudie vem/hur * Införa säkrare inlogg Tränare/ledare, aktiv, anställd Stöd för Godkännandeprocessen kan t ex vara utvärdering (kundnöjdhet mm)Tränare/ledare Kunna registrera alla typer av aktiviteter inte bara LOK-aktiviteter.Tränare/ledare Beslutstöd inkl, grafisk Epi del Tränare/ledare, Anställd Rapporter (föreningsrapporter, idrottsspecfika rapporter) Tränare/ledare, Anställd Basfakta Tränare/ledare, aktiv, anställd Prestentation av IL-data Tränare/ledare, aktiv, anställd SF-stöd Tränare/ledare, aktiv, anställd E-utbildning LOK-stödsregler för föreningTränare/ledare Bygga om tjänst för att uppdatera grupp från IOA Tränare/ledare, aktiv, anställd Samarbete med externa partners Tränare/ledare, aktiv, anställd

19 Anställdes vardag – är också viktig •LOK – vidareutveckla funktioner för att förenkla ansökning/registreringsförfarandet t.ex. via mobiltelefon samt kommunsystemintegrering •Idrottslyftet – nya ansökningsrapporter i och med nya Idrottslyftsåret bl.a. med förändrade inriktningar •Anläggningsmodul – kopplingar mot kommunala system •Grupp/lag funktionalitet – bl.a. se över hur systemet kan underlätta olika typer av direktkommunikation mellan tränare/ledaren och olika lag/grupper. •IdrottOnline Klubb – Vidareutveckla funktionerna i ”mötesplatsen” samt koppla mot övriga delar av IdrottOnline, förbättrad bild hantering •Community – forum inom laget/föreningen? Med övergripande målsättning att utveckla, förbättra och förenkla funktioner gällande kommunikationsverktyg som t.ex. mobila tjänster och kalenderfunktioner. Samt att förenkla arbetssättet gällande grupp/lag/ trupp i både IdrottOnline Klubb, Administration och ”Min sida”.

20 2013 - fokusområden Skapa en tydligare paketering av IdrottOnline, vad finns idag och hur nyttjar man detta. Marknadsföringen mot de olika målgrupperna. Säkerställa kvalité på funktioner, tjänster, support, information och utbildning. Skapa en helhet utifrån central och lokal nivå för högsta nyttjandenivå både för SF, IF och RF/SISU/DF/SISU-d. Fortsätta att utveckla, förbättra och förenkla funktioner gällande kommunikationsverktyg som mobila tjänster, kalenderfunktioner och styrelseinformation. Skapa en samlingssida för styrelser på både förbund och föreningsnivå att kunna följa förbundet/föreningens utveckling utifrån data i IdrottOnlines moduler. Stärka marknadsföringen och tydligare visa vad som redan finns och hur man kan nyttja detta. Paketering av IdrottOnline Styrelsens verktyg Skapa mobila tjänster som gör administrationen och kommunikationen enklare och att detta synkroniseras med den webbaserade versionen. Lyfta upp data och skapa stödsystem, samt fortsatt utveckling av de verksamhetsinterna systemen såsom LOK-stöd-, IL-, utbildning- och Administrationsmodulerna. Aktives och administratörens vardag

21 2013 fokusområden forts. Möjliggöra för SF och IF att på en samlad yv få tillgång till SF och IF data. Göra beslutsstödsmodulen till ett självklart arbetsverktyg och ge användaren stöd för analys, fakta och rapporter. Beslutstöd/ Översiktsyv E-handel & betalningar Vidareutveckling av e-handelsplattformen och betalsätt för att ge föreningar och förbund fler möjligheter att sköta transaktioner mellan medlem, förening och förbund. Göra en full integration mellan central och distriktsnivå inom RF/SISU/DF/SISU-d gällande IT och dokumenthantering. Möjliggöra för SF att avropa dessa tjänster för tydligare koppling mot SDF. Nytt rf.se & nytt extranet Ärende och dokumenthantering Ny anpassad webbplats för RF baserad på IdrottOnline Förbund Standard. Nytt extranet (ersätter idrottsinfo) för våra målgrupper Fortsätta en proaktiv dialog med Datainspektionen ang. PuL och dess hantering, samt sprida budskapet vidare till våra medlemmar. PuL

22 Temperaturen på IdrottOnline idag! Antal föreningar per SF som aktivt använder IdrottOnline Klubb … men 20 förbund har fler än 50% av sina föreningar som inte använder IdrottOnline Klubb som sin webbsida Svenska Konståkningsförbundet95,5% Svenska Bågskytteförbundet94,4% Svenska Skidskytteförbundet93,5% Svenska Orienteringsförbundet90,8% Svenska Fäktförbundet90,0% Svenska Baseboll och Softboll förbundet89,7% Svenska Rugbyförbundet88,6% Svenska Mångkampsförbundet87,1% Svenska Ridsportförbundet84,9% Svenska Roddförbundet80,4%

23 Temperaturen på IdrottOnline idag! Antal föreningar som har minst 5 medlemmar i sitt medlemsregister … men 8 förbund har mer än 50% av sina föreningar som inte använder medlemsregistret i IdrottOnline Svenska Konståkningsförbundet98,5% Svenska Sportdykarförbundet95,9% Svenska Ridsportförbundet95,3% Svenska Klätterförbundet94,3% Svenska Dartförbundet93,6% Svenska Orienteringsförbundet91,8% Svenska Basketbollförbundet90,8% Svenska Bågskytteförbundet89,4% Svenska Fäktförbundet88,5% Svenska Bangolfförbundet85,0%

24 IdrottOnline kan göra mer än konkurrentererna Hemsidor Hemsidor IdrottOnline Laget.se Svenskalag.se Sportnik.se Proteam Online Lagsidan.se Administration Administration IdrottOnline SportAdmin Kansliet Online TA-system TA-system FOGIS - LagTA SSF-TA - IndTA Eventor GIT Svemo TA TSM Handboll TA m.fl SF-system CupAssist CupOnline Proteamity Arenasystem Utbildningsys Domarsystem Analyssystem Ekonomisyst Personalsyst Samarbetspl.

25 Hur blir vi bättre •Fokus användarna (ledarna) •Bättre prestanda och användbarhet •Skapa en röd tråd – Medlem-förening-förbund •Skapa vinster för alla - ”what´s in IT for me” •Utveckla mobila tjänster •Se systemet som vårt och skapa delaktighet

26 IdrottOnline Klubb – hemsida – från början…

27 Enkelt att fixa en standardsida…

28 … men går att anpassa

29 Skapa nyhetsbrev och eget domännamn Nyhetsbrev •Skapa mottagarlistor där personer kan anmäla sig •Skicka nyhetsbrev till alla personer med en viss roll/grupp i sin organisation (dec) •Obegränsat antal nyhetsbrev •Mer önskemål? Eget domännamn •I dec kommer en lösning till att behålla sitt domännamn för förbund. •Piloter önskas

30 …lätt att redigera – man ser vad som händer

31 Många olika sidtyper att välja mellan

32 …och mobilanpassa med ”Responsiv design” …välj ”version 2.0” under Design på huvudsidan

33 …så att man kan läsa och hantera i mobilen IdrottOnline Klubb och förbund anpassat för olika enheter

34 …och ny mobilapp för Gruppen på G under 2013

35 Nytt annonseringssystem IdrottOnline

36 Föreningen får en bra översikt i sitt Beslutsstöd …om man har alla medelmar i sitt register

37 …söka och hantera Idrottslyftsansökningar

38 Medlemsregistret

39

40

41 …personer kan själva ansöka om medlemskap

42 … Bli medlem – IdrottOnline Klubb

43 …sen är det lätt att söka och hantera medlemmar

44 Nytt avgiftshanteringssystem

45 …Gruppadmin – ett bra sätt att sprida ansvaret

46 Min sida

47 …kommer under 2013 att flyttas över till Mötesplatsen Enklare inloggningsförfarande : Startsida Mötesplatsen En personlig startsida som nu samlar ditt idrottsengagemang från nyheter, blogginlägg och interna meddelanden i dina grupper till din personliga info och vilka avgifter du har att betala. Allt samlat på ett ställe.

48 LOK-stöd med Närvaroregistrering •Manualer finns på www.idrottonline.se •Hur blir man en förening som närvaroregistrerar? •Våren 2011 hade 2 280 föreningar aktiverat närvaroregistreringen (av totalt cirka 10 000) Hösten 2010 = 2 069 föreningar •Ansökan med både närvaroregistrering och manuellt tillägg

49

50

51 Lägg till deltagare direkt från medlemsregistret

52 Man kan också lägga till hel grupp från medlemsregistret

53 Registrera aktiviteter

54 Registrera aktiviteten (närvaron)

55 Vilka var där?

56 Berätta vad ni gjort…

57

58 Status

59 Ansökan med prognos

60 Historik

61 Mobilregistrering

62 •Innebär att man, istället för att logga in på föreningens IdrottOnline-sida, registrerar aktivitet och närvaro från sin mobiltelefon. •Genomförs närvaroregistreringen via mobiltelefonen är sammankomsten klar och tas automatiskt med i föreningens kommande LOK- stödsansökan (förutsatt att villkoren för godkänd sammankomst är uppfyllda).

63 Mobilregistrering •Ledaren behöver en mobiltelefon som kan ta emot sms •Mobiltelefonen ska kunna ta emot datatrafik

64 Mobilregistrering •Ledaren väljer själv om denne vill mobilregistrera

65 Hur sker mobilregistreringen •Ledaren får ett SMS 30 minuter innan aktiviteten startar. •Där finns en länk till deltagarförteckningen.

66 ”Klicka på länken för att öppna sidan där du registrerar deltagarna”

67 •Ledaren ”bockar bort” de deltagare som INTE är närvarande.

68 Ledaren klickar på Registrera •Registrering/ändringar går att göra under tre timmar från det att meddelandet är utskickat.

69 …sen också LOK via den nya IdrottOnline-appen

70 Mobilregistrering •Aktiviteterna finns på föreningens sida

71 Mobilregistrerade aktiviteter har egen ikon

72 Skriva ut närvarokort

73

74 IdrottOnline Mötesplats

75 Utbildningsmodulen

76 Anmäl utbildning

77 Anmälan till utbildningar

78 Anmälningsforumlär

79 SF satsningar i IdrottOnline •Fortsatt utveckling av hela IdrottOnline-plattformen •Lansering av LagTA baserat på Fogis integrerat helt med IdrottOnline. (Bandy, Rugby, Korpen) •Projektstart IndTA (Cykel, Segling, Konståkning, Skyttesport, Skidskytte) •Ytterligare 8 förbund igång med sina TA-system kopplade mot IdrottOnline (Skidor, Orientering, Friidrott, Basket, Handboll, Svemo, Volleyboll, Bordtennis)

80 Mer informationhelpdesk@rf.sewww.idrottonline.se IdrottOnline-kanalen på Youtube

81 IdrottOnline - framtid •Effektivare administrativa flöden •Modern kommunikation via egen community och delningsmöjligheter till sociala medier. IdrottOnline mötesplats - Mervärde för medlemskap •Tillgänglighet – mobila tjänster •Öppenheten och tillgänglighet i förening och förbund •Användarvänlighet •Samarbete med andra stödorganisationer

82 Hur hjälps vi åt? •Fokus ledare/tränare •Bättre prestanda och användbarhet •Få våra medlemmar att vilja nyttja hela IdrottOnline – skapa en helhet •Medlem, förening, förbund •Skapa ”what´s in IT for me” •Mobila tjänster •Systemet är vårt

83 Hur kan vi vässa oss? •IdrottOnline mötesplats kopplat till utbildningsmodulen •Blogga? •Nätverka mellan varandra? •Idrottens videokonferens system •Gemensamt ärendehanteringssystem •Vi jobbar ihop •Lär dina kollegor •Bättre Idrottssupport

84 Utvecklingsprojekt med IT-stöd Riksidrotten -11 UtvecklingsprojektStatus Digital reseräkning och tidsrapporteringKlart, utbildning kvar Effektivare mötesplatser- videokonferensUtrullning sker v.12-14 Marknadswebb Svenskidrott - världens bästaFörsta möte i april Förstudie digital användandePågående Idrottens bokklubbPågående Idrottsmuseéts webbplatsEj påbörjat Prestanda IdrottOnlinePågående Användbarhet IdrottOnlinePågående Behörighetsprojekt IdrottOnlinePågående Genomföra RIMPlaneringsfas Communityfunktionalitet - IdrottOnline mötesplatsPågående Vaccinera klubben - kampanjsite UtbildningsmodulenPågående LOK-stödPågående SISU:s webbplatserPågående RF:s webbplatserPågående ÄrendehanteringssystemPågående Utvärderingsverktyg RIG KontorslösningPågående kring DF-lösning IdrottslyftPågående Intranet IPS-profilPåbörjat Styrelserum RS/FS Ej budget Bosöns fyslabb Projektstart maj Anläggningsmodul Samarbetet med SKL? Webb-TV projekt Ej budget – gratis, reklam? Elitmodul -ett blågul elitprogramProjektstart maj Utvärderingsverktyg Blågult elitprogram Ej budget Extranet Ej budget Digitala klassrum Ej budget Digitalt utbildningsmaterial Ej budget IFL på nätet Ej budget Värdefullt på nätet Ej budget Bildbank Ej budget Bläddringsbara PDF-filer Ej budget Införande av organisationsnummer Ej budget

85 Ej prioriterade projekt med IT-stöd 2011 Webbshop Ej budget, ej prioriterat FFA - omvärldsbevakningssystem Ej budget, ej prioriterat FFA- forskningsdatabas Ej budget, ej prioriterat SF-bidragsmodul Ej budget, ej prioriterat Drive-IN idrott Ej budget, ej prioriterat Samarbetspartner integration Ej budget, ej prioriterat Samarbetsplattform med universitet Ej budget, ej prioriterat Webb "vinnare i långa loppet" Ej budget, ej prioriterat Idrottskade webb Artro Ej budget, ej prioriterat SM-veckan webb Ej budget, ej prioriterat

86 Redigera hemsida i IdrottOnline •Struktur och grundinställningar •Boxinställningar •Skapa sida •Skriva text •Länkar •Bilder, dokument •Nyheter och nyhetskonfigurering •Kalendern


Ladda ner ppt "Svensk idrotts verksamhetssystem kommunikation & administration mellan medlemmar, föreningar & förbund."

Liknande presentationer


Google-annonser