Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

| Hur gör man på friska arbetsplatser Magnus Svartengren Professor i yrkes- och miljömedicin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "| Hur gör man på friska arbetsplatser Magnus Svartengren Professor i yrkes- och miljömedicin."— Presentationens avskrift:

1 | Hur gör man på friska arbetsplatser Magnus Svartengren Professor i yrkes- och miljömedicin

2 •De höga ohälsotalen är ett stort och uppmärksammat problem i Sverige i dag. •Föreningen Svenskt Näringsliv har redovisat att de totala kostnaderna för sjukfrånvaron under år 2003 var 170 miljarder kronor.

3 Work ability Hållbar arbetsförmåga

4 2014-06-264 Hälsa / högt välbefinnande Ohälsa / lågt välbefinnande illness Sjuk disease Frisk

5 5 Managerial leadership and ischaemic heart disease among employees: the Swedish WOLF study. Nyberg A, Alfredsson L, Theorell T, Westerlund H, Vahtera J, Kivimäki M. Occup Environ Med. 2009 Jan;66(1):51-5. The dose-response association between perceived leadership behaviours and IHD was evident Inte bara mjuka utfall

6 Hälsa och framtid i privat sektor Faktorer på organisationsnivå som har betydelse för låg sjukfrånvaro i privata företag:  Ledningsstrategier  Kompetensförsörjning  Kommunikation och delaktighet  Rutiner kring hälsa och sjukfrånvaro 26 juni 2014Marianne Parmsund6

7 2014-06-267 •Fokus på arbetshälsa •Faktorer inom arbetsorganisationen kan påverka hälsan positivt •Tanken är att dessa friskfaktorer kan styras på företagsnivå Avgränsning - faktorer som rimligen styrs på verksamhetsnivå

8 Urval av företag utifrån långtidssjukfrånvaro uppdelat i kvartiler 1 2 34 Friska företag GenomsnittligLågHög

9 Stora skillnader

10 Resultat •Friska företag finns i alla branscher •Friska företag är färre i ”tunga” branscher som tillverkning och byggverksamhet •Även i branscher med känt hög frånvaro finns friska företag. 4 av 29 städföretag är friska

11 Högsta ledningen Första linjens chefer De långtidssjukskrivna

12  ”Att återställa någon till dennes forna värdighet” Nordisk familjebok 1944 Rehabilitering vad är det ?

13 -”Det sista jag kan göra för dig är att jag skriver en remiss till rehab. Det är sista anhalten. - Då tänkte jag, att nu är det ute med mig. Det förstår jag” Att återställa någon till dennes forna värdighet? Citat från en intervjustudie

14 2014-06-2614 Före rehabilitering

15 2014-06-2615 Före rehabilitering Rehabilitering

16 2014-06-2616 Före rehabilitering Rehabilitering Efter rehabilitering

17 Finns policy, ansvarsfördelning och tidsplan för rehab? Resultat från intervjuer med chefer på olika nivåer

18 Ledning Arbetsledare Ledning + Förebyggande Stöd från HR Företagshälsovård - Tid - Kompetens + Friskt företag Genomsnittligt företag

19 Slutsatser  På de friska företagen fanns:  oftare en struktur för rehabarbetet  en ”balanserad kommunikation” mellan ledning och första linjens chef  stödjande strukturer som företagshälsovård och en bra HR-funktion  ett förebyggande perspektiv

20 Vad är/var viktigt för arbetsåtergång i %

21

22  Det som ska göras för de långtidssjukskrivna ska göras innan de blir sjukskrivna

23

24  Att känna sig utfrusen  Att de mentala kraven är högre än den egna kapaciteten  Att de fysiska kraven är högre än den egna kapaciteten  Ålder > 50 år  Ansträngd ekonomi  Kraftig övervikt Varför blir man långtidssjukskriven oavsett diagnos HAKuL

25 Resultat  Höga krav  Allvarlig konflikt – OR 1,3  Utfrusen av arbetskamrater – OR 1,3  Låg stimulans  Utfrusen av arbetskamrater – OR 1,4  OR= odds ratio 1,3 betyder 30% ökad risk

26 Resultat, ökad risk för depression  Lågt socialt stöd – OR 1,5  Allvarlig konflikt – OR 1,4  Utfrusen av chefer – OR 1,6  Utfrusen av arbetskamrater – OR 1,7

27 Relational justice  Cheferna tar hänsyn till de anställdas synpunkter  Cheferna kan hålla tillbaka sina personliga uppfattningar  Cheferna håller de anställda informerad om beslut och dess konsekvenser inom rimlig tid  Cheferna behandlar de anställda vänligt och omtänksamt  Cheferna tar hänsyn till de anställdas rättigheter  Cheferna ser till att behandla de anställda uppriktigt och ärligt Ulrich Stoetzer ulrich.stoetzer@ki.se

28 Resultat Fördelning Relational justiceFriskaGenomsnittliga Personliga synpunkter beaktas3912 Hålla tillbaka personliga uppfattningar202 Info i rimlig tid76 Vänlighet och omtänksamhet2715 Rättigheter135 Uppriktighet161 Summa12241

29 Fördelning hos företag med låg sjukfrånvaro

30 Fördelning hos företag med normal sjukfrånvaro

31 Illustrativa exempel

32 Cheferna tar hänsyn till de anställdas synpunkter  När vi behöver ändra något sätts en liten grupp samman där människor från avdelningen är representerade naturligtvis, och vi har seminarier för att producera idéer... inom ramen för våra mål., kan alla bidra med sina specialkunskaper ... De lägger fram sina idéer, vi samlar vad de säger... vi reviderar,… vi för tillbaka och så fram och tillbaka och efter ett tag kan vi säga "detta är vad vi beslutat om tillsammans" och det är hur de anställda kan vara en del i att fatta beslut om viktiga frågor...

33 Cheferna kan hålla tillbaka sina personliga uppfattningar  Vi har ordnat individuella ledarskapsutveckling... det kan vara lättare om du inte agerar huvudsakligen på egen hand, efter dina egna spår… måste få dem tänka annorlunda... du får verktyg att arbeta med dig själv, dina attityder och sådana saker

34 Cheferna håller de anställda informerad om beslut och dess konsekvenser inom rimlig tid  Jag satte upp tre brevlådor... där man kunde lägga sina frågor och inom tjugofyra timmar hade de svaren på allt. Så, VD och jag svarade på alla frågor oavsett vad... Du kunde se frågan sedan svaret, fråga, svara, fråga, svar och så vidare

35 Cheferna behandlar de anställda vänligt och omtänksamt  Vi har en anställd som har signalerat att han har en mycket tuff tid hemma och att han har känt sig på gränsen till utbränd... det blev omedelbart så att vi förkortade hans arbetsdag med tjugo procent under en period för att kunna återfå balansen... vi är ett företag med ett gott hjärta... och vi förstår att det är proaktivt... vi får stöd ute i organisationen …

36 Cheferna tar hänsyn till de anställdas rättigheter  Det är därför jag anser att vi har ett stort ansvar, de är unga och det är därför jag vill göra det rätta särskilt när det gäller arbetsmiljö och runt reglerna, det är något fostrande, eftersom de förmodas att gå ut i världen…

37 Cheferna ser till att behandla de anställda uppriktigt och ärligt  Det finns ett stort förtroende för sin chef... vi kan vara raka... inte tvingas att gå runt het gröt, det du säger är vad du menar. Och antingen får du svaret att "du har fel" eller... Det är tydligt…

38  AFA Friska verksamheter Chefernas svar  Majoriteten anser att en chef inte ska ha mer än 20 medarbetare i sin grupp men detta stämmer dåligt med verkligheten i de flesta kommuner

39 Hälsa och framtid i offentlig sektor  Att finna faktorer på organisationsnivå som har betydelse för låg sjukfrånvaro bland anställda i kommuner och landsting

40 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)  Det systematiska arbetsmiljöarbetet införs strukturerat i verksamheten  Börja gärna med att följa upp vad man gjort tidigare (handlingsplan) och vilka effekter det haft (AFS 2001:1)

41 Sammanfattning = friskfaktorer  Uppföljning och kontroll genom direktkontakt  Individuella önskemål om utbildning tillgodoses  Möjligheter till byte av arbetsuppgifter  ”Högt i tak”  Kunskap om sjukfrånvaro och strukturer för åtgärder  Tillfällig anpassning av arbetsuppgifter 41

42 Långtidssjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete  Om alla gör som de friska verksamheterna kan man hindra långtidssjukskrivning i hög grad och stärka återgång i arbete  Detta skulle vara lönsamt för samhället och troligtvis även för företagen  Hur ser er struktur ut?  Finns förankrad policy?  Vet arbetsledaren sin roll och vart hjälp finns  Hur är avtal med FHV eller motsvarande skrivet?  Är tidiga åtgärder och rehabilitering strukturerade i relation till befintligt arbete?

43 Magnus Svartengren, 072 2271804 magnus.svartengren@av.se Arbetsmiljöverket www.folkhalsoguiden.se/halsaochframtid http://www.ammuppsala.se/sites/default/files/rapporter /2013/ammuppsala_rapport1_2013.pdf


Ladda ner ppt "| Hur gör man på friska arbetsplatser Magnus Svartengren Professor i yrkes- och miljömedicin."

Liknande presentationer


Google-annonser