Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur gör man på friska arbetsplatser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur gör man på friska arbetsplatser"— Presentationens avskrift:

1 Hur gör man på friska arbetsplatser
Hur gör man på friska arbetsplatser Magnus Svartengren Professor i yrkes- och miljömedicin Magnus Svartengren, Arbetsmiljöverket

2 De höga ohälsotalen är ett stort och uppmärksammat problem i Sverige i dag.
Föreningen Svenskt Näringsliv har redovisat att de totala kostnaderna för sjukfrånvaron under år 2003 var 170 miljarder kronor.

3 Work ability Hållbar arbetsförmåga

4 Ohälsa / lågt välbefinnande illness
Hälsa / högt välbefinnande Sjuk disease Frisk Ohälsa / lågt välbefinnande illness

5 Inte bara mjuka utfall Managerial leadership and ischaemic heart disease among employees: the Swedish WOLF study. Nyberg A, Alfredsson L, Theorell T, Westerlund H, Vahtera J, Kivimäki M. Occup Environ Med Jan;66(1):51-5. The dose-response association between perceived leadership behaviours and IHD was evident

6 Hälsa och framtid i privat sektor
Faktorer på organisationsnivå som har betydelse för låg sjukfrånvaro i privata företag: Ledningsstrategier Kompetensförsörjning Kommunikation och delaktighet Rutiner kring hälsa och sjukfrånvaro Från risk- till friskfaktorer Från individ- till organisationsnivån Start 2005 Resultaten sammanfattas i Prevents bok ”Nycklar till friska företag” Marianne Parmsund 3 april 2017

7 Avgränsning - faktorer som rimligen styrs på verksamhetsnivå
Fokus på arbetshälsa Faktorer inom arbetsorganisationen kan påverka hälsan positivt Tanken är att dessa friskfaktorer kan styras på företagsnivå

8 Urval av företag utifrån långtidssjukfrånvaro uppdelat i kvartiler
Låg Genomsnittlig Hög Friska företag 1 4

9 Stora skillnader

10 Resultat Friska företag finns i alla branscher
Friska företag är färre i ”tunga” branscher som tillverkning och byggverksamhet Även i branscher med känt hög frånvaro finns friska företag. 4 av 29 städföretag är friska

11 Högsta ledningen Första linjens chefer De långtidssjukskrivna

12 Rehabilitering vad är det ?
”Att återställa någon till dennes forna värdighet” Nordisk familjebok 1944

13 Citat från en intervjustudie
-”Det sista jag kan göra för dig är att jag skriver en remiss till rehab. Det är sista anhalten. - Då tänkte jag, att nu är det ute med mig. Det förstår jag” Att återställa någon till dennes forna värdighet?

14 Före rehabilitering

15 Före rehabilitering Rehabilitering

16 Före rehabilitering Rehabilitering Efter rehabilitering

17 Finns policy, ansvarsfördelning och tidsplan för rehab
Finns policy, ansvarsfördelning och tidsplan för rehab? Resultat från intervjuer med chefer på olika nivåer

18 Friskt företag Genomsnittligt företag Ledning Ledning + - - + Förebyggande Stöd från HR Företagshälsovård Tid Kompetens Arbetsledare Arbetsledare

19 Slutsatser På de friska företagen fanns:
oftare en struktur för rehabarbetet en ”balanserad kommunikation” mellan ledning och första linjens chef stödjande strukturer som företagshälsovård och en bra HR-funktion ett förebyggande perspektiv

20 Vad är/var viktigt för arbetsåtergång i %

21 Vad är/var viktigt för arbetsåtergång i %

22 Det som ska göras för de långtidssjukskrivna ska göras innan de blir sjukskrivna

23

24 Varför blir man långtidssjukskriven oavsett diagnos
Att känna sig utfrusen Att de mentala kraven är högre än den egna kapaciteten Att de fysiska kraven är högre än den egna kapaciteten Ålder > 50 år Ansträngd ekonomi Kraftig övervikt HAKuL

25 Resultat Höga krav Låg stimulans Allvarlig konflikt – OR 1,3
Utfrusen av arbetskamrater – OR 1,3 Låg stimulans Utfrusen av arbetskamrater – OR 1,4 OR= odds ratio 1,3 betyder 30% ökad risk OR står för odds ratio eller oddskvot. Betyder ökad odds eller ökad risk för de exponerade med t.ex. 30 procent jämfört med dem som inte är exponerade. Belastningsteori och Handlingsteori

26 Resultat, ökad risk för depression
Lågt socialt stöd – OR 1,5 Allvarlig konflikt – OR 1,4 Utfrusen av chefer – OR 1,6 Utfrusen av arbetskamrater – OR 1,7 Anmärkningsvärt efter tre år.

27 Relational justice Cheferna tar hänsyn till de anställdas synpunkter
Cheferna kan hålla tillbaka sina personliga uppfattningar Cheferna håller de anställda informerad om beslut och dess konsekvenser inom rimlig tid Cheferna behandlar de anställda vänligt och omtänksamt Cheferna tar hänsyn till de anställdas rättigheter Cheferna ser till att behandla de anställda uppriktigt och ärligt Ulrich Stoetzer

28 Resultat Fördelning Relational justice Friska Genomsnittliga
Personliga synpunkter beaktas 39 12 Hålla tillbaka personliga uppfattningar 20 2 Info i rimlig tid 7 6 Vänlighet och omtänksamhet 27 15 Rättigheter 13 5 Uppriktighet 16 1 Summa 122 41

29 Fördelning hos företag med låg sjukfrånvaro

30 Fördelning hos företag med normal sjukfrånvaro

31 Illustrativa exempel

32 Cheferna tar hänsyn till de anställdas synpunkter
När vi behöver ändra något sätts en liten grupp samman där människor från avdelningen är representerade naturligtvis, och vi har seminarier för att producera idéer ... inom ramen för våra mål., kan alla bidra med sina specialkunskaper ... De lägger fram sina idéer, vi samlar vad de säger ... vi reviderar ,… vi för tillbaka och så fram och tillbaka och efter ett tag kan vi säga "detta är vad vi beslutat om tillsammans" och det är hur de anställda kan vara en del i att fatta beslut om viktiga frågor ...

33 Cheferna kan hålla tillbaka sina personliga uppfattningar
Vi har ordnat individuella ledarskapsutveckling ... det kan vara lättare om du inte agerar huvudsakligen på egen hand, efter dina egna spår… måste få dem tänka annorlunda ... du får verktyg att arbeta med dig själv, dina attityder och sådana saker 

34 Cheferna håller de anställda informerad om beslut och dess konsekvenser inom rimlig tid
Jag satte upp tre brevlådor ... där man kunde lägga sina frågor och inom tjugofyra timmar hade de svaren på allt. Så, VD och jag svarade på alla frågor oavsett vad ... Du kunde se frågan sedan svaret, fråga, svara, fråga, svar och så vidare

35 Cheferna behandlar de anställda vänligt och omtänksamt
Vi har en anställd som har signalerat att han har en mycket tuff tid hemma och att han har känt sig på gränsen till utbränd ... det blev omedelbart så att vi förkortade hans arbetsdag med tjugo procent under en period för att kunna återfå balansen ... vi är ett företag med ett gott hjärta ... och vi förstår att det är proaktivt ... vi får stöd ute i organisationen …

36 Cheferna tar hänsyn till de anställdas rättigheter
Det är därför jag anser att vi har ett stort ansvar, de är unga och det är därför jag vill göra det rätta särskilt när det gäller arbetsmiljö och runt reglerna, det är något fostrande, eftersom de förmodas att gå ut i världen…

37 Cheferna ser till att behandla de anställda uppriktigt och ärligt
Det finns ett stort förtroende för sin chef ... vi kan vara raka ... inte tvingas att gå runt het gröt, det du säger är vad du menar. Och antingen får du svaret att "du har fel" eller ... Det är tydligt…

38 AFA Friska verksamheter Chefernas svar
Majoriteten anser att en chef inte ska ha mer än 20 medarbetare i sin grupp men detta stämmer dåligt med verkligheten i de flesta kommuner

39 Hälsa och framtid i offentlig sektor
Att finna faktorer på organisationsnivå som har betydelse för låg sjukfrånvaro bland anställda i kommuner och landsting Dvs faktorer som kan styras av ledningen Friska = låg sjukfrånvaro

40 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Det systematiska arbetsmiljöarbetet införs strukturerat i verksamheten Börja gärna med att följa upp vad man gjort tidigare (handlingsplan) och vilka effekter det haft (AFS 2001:1) Ledningssystem för arbetsmiljöarbetet Integrerat i vardagen Ingen sidovagn

41 Sammanfattning = friskfaktorer
Uppföljning och kontroll genom direktkontakt Individuella önskemål om utbildning tillgodoses Möjligheter till byte av arbetsuppgifter ”Högt i tak” Kunskap om sjukfrånvaro och strukturer för åtgärder Tillfällig anpassning av arbetsuppgifter Dela upp! Mycket beror på ledningens arbete…. De faktorer som utmärker friska kommuner och landsting är antingen mer vanligt förekommande eller tydligare och mer systematiskt beskrivna. Skillnaderna inte svartvita – snarare en gråskala Ingen inbördes ordning – presenteras utifrån ordningen i frågeguiden

42 Långtidssjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete
Om alla gör som de friska verksamheterna kan man hindra långtidssjukskrivning i hög grad och stärka återgång i arbete Detta skulle vara lönsamt för samhället och troligtvis även för företagen Hur ser er struktur ut? Finns förankrad policy? Vet arbetsledaren sin roll och vart hjälp finns Hur är avtal med FHV eller motsvarande skrivet? Är tidiga åtgärder och rehabilitering strukturerade i relation till befintligt arbete?

43 Magnus Svartengren, Arbetsmiljöverket


Ladda ner ppt "Hur gör man på friska arbetsplatser"

Liknande presentationer


Google-annonser