Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Människa och Maskin - Hur mobilitet och teknologi kan förändra förhållandet till naturen - Cemus, ht 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Människa och Maskin - Hur mobilitet och teknologi kan förändra förhållandet till naturen - Cemus, ht 2006."— Presentationens avskrift:

1 Människa och Maskin - Hur mobilitet och teknologi kan förändra förhållandet till naturen - Cemus, ht 2006

2 •Hur våra relationer till mobila maskiner kan förändra våra förhållningssätt till naturen… –Instrumentell eller ekologisk syn på teknik? –Antropogena, ekogena, och teknogena själv –Teknologiska rörelser och möten med människor, naturen och maskiner –Moraliska värderingar och teknikdiskurser –Mobila maskiner och motståndsrörelser •Sammanfattning

3 Traditionell syn på teknik inom hållbar utveckling •Instrumentell tekniksyn –”Jag” är den ”jag” är, före mina teknikmöten •Lineär syn: –Moralisk agent – mobila maskiner – värden •Utilitarianism –Fokus på konsekvenser av teknikanvändning •On-road vehicles •Nonroad Vehicles, Engines, and Equipment •Aircraft, marine vessels and locomotives

4 Alternativ syn på teknik inom hållbar utveckling •Ekologisk tekniksyn –”Jag” blir den ”jag” blir (också) genom mina teknikmöten •Input snarare än output –Fokus på teknikmötens roll i identitetsskapande processer “It is not just that the contemporary human situation cannot be understood except in relation to technology, but that the human condition itself cannot be understood except in this relation” (Götz, 2003:32).

5 Begreppsligt ramverk •Antropogena identifikations- processer •Ekogena identifikations- processer •Teknogena identifikations- processer  Sociala möten  Naturmöten  Teknikmöten

6 Antropo-, eko- och teknogena identifikationsprocesser innehåller 1.Upplevelser av likhet och skillnad mellan självet och den andra 2.Antropomorfa och fysiomorfa tolkningar av möten med andra 3.Upplevelser av andra som subjekt och/eller agenter, dvs. 4.Att de har en position I världen utifrån vilket de betraktar oss 5.Att de kommunicerar med oss (Clayton & Opotow, 2004)

7 Teknogena Identifikationer MÖTEN OCH RELATIONER MED MOBILA MASKINER Antropogena identifikationer MÖTEN OCH RELATIONER MED MÄNNISKOR Ekogena identifikationer MÖTEN OCH RELATIONER MED “NATURVARELSER”

8 Identifikationer, självuppfattningar och moral •Identifikationsprocesser och våra självuppfattningar inbegriper vad håller för värdefullt i livet och därmed •vilka vi anser vara moraliska objekt, samt •hur vi närmar oss moraliska frågor

9 Teknogena identifikationer och miljöetik 1.Teknologiska rörelser, möten och relationer med människor, natur och maskiner 2.Moraliska värderingar i teknikdiskurser 3.Mobila maskiner och “motståndsrörelser”

10 1. Teknologiska rörelser •En kritisk och kvalitativ anlys av hur olika former av rörelser i och genom landskapet påverkar våra moraliska värderingar •Olika former av rörelser kan skapa olika typer av möten och relationer •Hastighet – hur snabbt vi rör oss •Element – var vi rör oss •Kontroll – passagerare eller pilot •Individuell eller kollektiv rörelse •Lo-tech eller Hi-tech (cykel – rymdfärja)

11 2. Moraliska värderingar i teknikdiskurser (mobilitetsverksamheter) •Kritiska miljöetiska analyser av hur vissa ideal, lojaliteter och moraliska värderingar upprätthålls i olika mobilitetsverksamheter

12 2 a. Att vara elller att inte vara en god förare…

13 Jonas Eric Jönsson 19221011- 20020512 Agent Orange “The psychologist that was assisting the doctor said that I should not descend to picking garbage after having been a driver for so many years”

14 2 b. To be or not to be posh? Stars & their Cars: David Beckham http://cars.msn.co.uk/fun/celebrity/beckham/Default.asp David Beckham at the wheel of a Porsche 911 (997) Cabriolet with his wife Victoria in Los Angeles, June 2005 David Beckham at the wheel of his GMC Yukon 4x4, Penalara National Park, Spain, January 2004

15 2 c. Att vara eller att inte vara en god förälder… “Insofar as there are ‘car cultures’ vested in an ‘intimate relationship between cars and people’ (Miller, 2001b: 17), we can ask how feelings for, of and within cars occur as embodied sensibilities that are socially and culturally embedded in familial and sociable practices of car use, and the circulations and displacements performed by cars, roads and drivers” (Sheller, Theory, Culture & Society 2004 (SAGE, London, Thousand Oaks and New Delhi),Vol. 21(4/5): 221–242, p. 222)

16 3. Att vara eller att inte vara passiv- Mobila maskiner och motståndsrörelser “Vi väntade inte på att någon skulle komma och plocka upp oss” (Personlig konversation, Johanna Kronlid, 060223)

17 Sammanfattning - Hållbar mobilitet •Konsekvenser och identifikationer •Ämnesöverskridande empiriska miljöetisk forskning •Klargöra relevansen av teknogena identifikationer för hållbar mobilitet •Klargöra de positiva och negativa sociala och känslomässiga aspekterna av teknogena relationer I relation till olika mobilitetsverksamheter


Ladda ner ppt "Människa och Maskin - Hur mobilitet och teknologi kan förändra förhållandet till naturen - Cemus, ht 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser