Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Raps till slaktkycklingar Exjobb under HT 2011 av Åsa Carlsson Handledare: Maria Eriksson Finansierat av: Stiftelsen Svenska Kycklinguppfödare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Raps till slaktkycklingar Exjobb under HT 2011 av Åsa Carlsson Handledare: Maria Eriksson Finansierat av: Stiftelsen Svenska Kycklinguppfödare."— Presentationens avskrift:

1 Raps till slaktkycklingar Exjobb under HT 2011 av Åsa Carlsson Handledare: Maria Eriksson Finansierat av: Stiftelsen Svenska Kycklinguppfödare

2 Bakgrund & Syfte • Svenskt/Europeiskt alternativ till sojamjöl • Glukosinolater  dubbellåga sorter • Hur fungerar det att blanda in 10 %, 20 % eller 30 % raps i slaktkycklingens foder? ParameterEnhetRapsfröRapsmjölSojamjöl OEMJ/kg 18,0 7,6 9,1 Proteing/kg217,0348,0440,0 Lysing/kg 12,8 18,5 26,7 Metioning/kg 4,3 7,0 5,9 Näringsinnehåll i rapsfrö, rapsmjöl och sojamjöl (Elwinger, 2007)

3 Metod • 4 foder: 0 %, 10 %, 20% eller 30 % rapsfrö & rapsmjöl Kontroll Raps Låg Raps Mellan Raps Hög Grupp : Fick kontrollfodret dag 0-34 Fick 10 % raps dag 0-34 Fick 10% raps dag 0-10 20 % dag 10-34 Fick 10 % raps dag 0-10, 30 % dag 10-34 • Produktion och hälsa, sköldkörtel- och levervikt, TS i träck och ströbädd, sticky droppings och fothälsa

4

5

6 Resultat a-c Medelvärden utan gemensam bokstav är signifikant skilda, p<0,05

7

8

9

10 • Rapsen och dess glukosinolater • Metaboliska störningar Diskussion

11 • Högre metionininnehåll i kontrollfodret 5,2 % (kontroll), 4,7 % (Raps Låg & Mellan) och 4,5 % (Raps Hög) metionin per kg foder • Foderintaget • Foderomvandlingsförmågan Diskussion

12 • Tillväxt och foderintag kan påverkas negativt av rapsinblandning • Sköldkörteln förstoras även vid låg inblandning • Mer studier behövs som klargör inblandningsnivå och om kycklingen påverkas av en förstorad sköldkörtel Slutsatser

13 Ett stort tack till: Stiftelsen Svenska Kycklinguppfödare som gjort det möjligt att genomföra detta exjobb!

14 ÅlderKontrollRaps LågRaps MellanRaps HögSign. Foderintag 7 240 242 229 2320,106 14 651 652 608 6200,074 211420 a 1410 ac 1300 b 1318 bc * 282550 a 2521 a 2304 b 2303 b *** 343664 a 3625 a 3340 b 3293 b *** Vikt 7 191 193 190 1920,977 14 528 a 517 ab 480 b 475 b * 211077 a 1043 ab 971 bc 950 c ** 281794 a 1723 b 1595 c 1515 c *** 342418 a 2325 b 2172 bc 2069 c *** FCR 71,26 1,21 0,178 141,231,261,271,310,175 211,32 a 1,35 ab 1,34 a 1,39 b * 281,42 a 1,46 a 1,44 a 1,52 b ** 341,52 a 1,56 bc 1,54 ab 1,59 c ** 1 Signifikans. *P<0.05, **P<0.01, ***P<0,001 a-c Medelvärden inom en rad utan gemensam bokstav är signifikant skilda, p<0,05. Foderbehandlingarnas effekt på foderintag, vikt och fcr angett som medelvärde per kyckling och foderbehandling vid 7, 14, 21, 28 och 34 dagars ålder

15 . ParameterKontrollRaps LågRaps MellanRaps Hög Energi, MJ b 11,26 11,45 11,41 11,44 Råprotein b 21,320,720,420,0 Växttråd b 3,3 3,8 4,7 5,2 Aska b 6,2 5,6 5,8 Fett b 4,9 5,7 6,7 7,6 Met, g c 5,2 (4,5) 4,9 (4,5) 4,5 (4,5) Lys, g c 12,5 (12,6)13,1 (12,6)13,6 (12,6) Met+ Cys, g c 8,2 8,0 8,2 8,1 Treonin, g c 6,7 (7,2) 6,5 (7,2) 7,7 (8) 6,7 (7,5) Kalcium, g a 10,0 Fosfor, g a 7,3 7,0 7,3 7,7 Natrium, g a 1,7 1,6 Glukosinolater (µmol/g) d 0,0 1,36 2,72 4,08 Analyserat näringsinnehåll för kontrollfodret respektive de tre försöksfodren (% per kg foder). Det analyserade värdet av vissa aminosyror avviker från de optimerade värdena och då visas de optimerade värdena i parenteser a Värden som är beräknade enligt Lantmännens egna tabellverk (Pers. medd. Månsson, 2012) b Analyserade värden: Råproteinet analyserades enligt Kjelldahls metoden (Nordic Committee on Food Analyses, 2003). Fett analyserades enligt EG-metoden beskriven av Larsson (1989). Växtråden analyserades enligt den s.k. snabba metoden (Jennische och Larsson, 1990) c Analyserat av Evonik Degussa International AG enligt Fontaine (2003) d Beräknat värde baserat på glukosinolatinnehållet i rapsmjölet respektive rapsfröet

16 . RåvaraKontrollRaps LågRaps MellanRaps Hög Vete63,562,559,255,4 Sojamjöl28,020,313,57,7 Rapsmjöl- 8,016,024,0 Rapsfrö- 2,04,05,7 Sojaolja 3,2 2,82,93,0 Kalk 1,8 1,71,6 Monokalciumfosfat 1,71,31,2 Natriumbikarbonat 0,23 0,26 Lysin 0,300,360,390,40 Metionin 0,170,150,130,11 Treonin--0,0760,004 Salt 0,230,210,19 Vitamin- och mineralpremix a 0,2 PRX Rovabio b 0,1 E-vitamin 0,1 Råvarusammansättning (% per kg foder) för kontrollfodret respektive de tre försöksfodren innehållandes 10 % (Raps Låg), 20 % (Raps Mellan och 30 % (Raps Hög) raps. Dag 0-10 gavs Raps Låg till alla grupper förutom kontrollgrupperna a Tillsatt per kg foder: vitamin A, 12 000 IE; vitamin D, 5000 IE; vitamin E, 70 mg; vitamin K3, 4 mg; vitamin B1, 3 mg; vitamin B2, 8 mg; vitamin B6, 5 mg; vitamin B12, 0.02 mg; Pantotensyra, 20 mg; Folinsyra, 2 mg; Niacin, 60 mg; Biotin, 0,175 mg; Järn, 20 mg; Koppar, 15 mg; Kobalt, 0.25 mg; Mangan, 70 mg; Zink 70 mg; Jod, 1 mg; Selen, 035 mg; Molybden, 0.50 mg. b Rovabio tillverkas av Adisseo och består av xylanas, betaglucanas, pectinas och proteas


Ladda ner ppt "Raps till slaktkycklingar Exjobb under HT 2011 av Åsa Carlsson Handledare: Maria Eriksson Finansierat av: Stiftelsen Svenska Kycklinguppfödare."

Liknande presentationer


Google-annonser