Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt byte till Levels Workshop 2013-11-23. Deltagare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt byte till Levels Workshop 2013-11-23. Deltagare."— Presentationens avskrift:

1 Projekt byte till Levels Workshop 2013-11-23

2 Deltagare

3

4

5 Syfte med dagen • Nuläge Levels – vad har hänt och varför • Vidimering av målbild för framtida regelsystem • Förslag på nästa steg

6 Varför levels? Med “samma regler, med minimala lokala anpassningar” ville vi:  Skapa bättre förutsättningar för svenska lag att tävla internationellt  Minska TK:s arbete med förvaltning av regler  Stärka Sveriges politiska position  Arbeta för att få Cheerleadning erkänd som sport

7 Milstolpar Fas 1 2012-2013 (Level 5, 6 och målbild) • Juni 2012: Beslut om att införa levels i Sverige efter förankring i alla SCFs instanser. Även beslut om ett pilotprojekt för L5 (junior) och 6 (senior). Första steget är en riskanalys med TK. • Juli 2012: Information går ut från TK till Sveriges föreningar om skiftet. • Augusti 2012: uppdaterad regeldokumentation går ut. • September 2012: regel- och bedömningsworkshop för SCF samt föreningspersoner och tränare genomförs i Nacka • November 2012: workshop för framtida målbild genomförs med deltagare från föreningar och SCF • Tävlingssäsongen genomförs med svenska regeldomare och L5 och 6 kan anses vara införda • Rapport inklusive beslutsunderlag tas fram. Beslut tas i FS på att fas 2 ska inledas samt deltaljerat innehåll i detta steg. Beslut tas även på att bedömningsförändring ska ske inom TK samt att dans ska finnas i ett eget projekt.

8 Milstolpar Fas 2 2013-2012 (level 1, målbild) • Juni 2013: Projektdefinition för fas 2 tas fram och projektorganisation tillsätts. TK är denna gång projektägare. Projektet innehåller: - klassen cheer nybörjare tas bort - level 1 införs med anpassning för miniorer - klassen cheer fortsättning anpassas för att tillåta det som tillåts I level 1. - Senior level 5 införs - Framtida målbild vidimeras • Bistå TK att se över åldersbegränsning för Level 6 • Sommaren 2013: förslag till uppdaterad dokumentation tas fram och levereras til TK (TR, TB, BR) • September 2013: regel- och bedömningsworkshops genomförs i Nacka. Dessa finns inspelade för vidare utbildning.

9 Levels – rules What is allowed in each level?

10 Målbild regler Intressnter Styrande parametrar Risker och fördelar Tidsperspektiv

11 Levels i korthet Moment Level StillaSpringandeStuntPyramiderBaskets 6(allt upp till 1 volt, 2 skruv) Rewind, volter..2,5 hög Vertikal rotation 5 Skruv (dubbel efter minst 2 flickis) Dubbel Dubbel upp, dubbel ner (ett ben) 2,5 hög utan stopp, release moves 1 hand Max 2,5 skruv (Kick dubbel) 4 SaltoSträckt Dubbel från 2 ben, enkel från 1 ben Braced inversions 2 trick (kick skruv) 3 Flickis flickis, hopp flickis (serier av L2) Rondat flickis salto Ext lib, enkel skruv upp till brösthöjd, enkel skruvcradle från 2 ben Release moves (2 händer) 1 trick 2 Flickis, handvolt Rondat flickis serie Ext 2 ben, lib preplevel Lib ext (braced) Raka 1Mjuk övergångRondat, Mjuk övergång Prep 2 ben, lib under prep, cradle 2 ben Ext och Lib preplevel (braced) -

12 Stunt per moment Moment Level Höjd Rotationer upp/transitions Release moves Inversions Nedtagning 61 volt, 2 skruv)Rewind, volter.. 52 ¼Ok att börja i ext 4 ½ till ext 1 ben, 1 till ext 2 ben, 1 ½ till preplevel Börja från marken om de ska sluta på extended level Extended, ytterligare reglerad i transions 2 ¼ cradle 2 ben, 1 ¼ cradle 1 ben 3 Ext lib ½ till ext, 1 till preplevel Börja under preplevel, sluta i preplevel eller under under preplevel 1 ¼ cradle 2 ben, ¼ cradle 1 ben 2 Ext 2 ben, lib preplevel ½, log rollsLog rolls från marken upp ¼ cradle 1 2 ben preplevel, lib under ¼ Inga (endast cradle)Ingacradle 2 ben

13 Vidimerade intressenter Prio 1 • SCF (kompetens om regleringar, konsekvenser) långsiktig strategi) • Föreningar (bredd och elit) • De aktiva som helhet: säkerhet Prio 2 • SvGF och RF • ICU, ECU, SportAccord • IASF • Kommittéer och övriga instanser (dvs helheten viktigare än delintressen)

14 Vidimerade intressenter Övriga intressenter • Tränare • Aktiva • Domare (regel och bedömning) • Utbildare tränare, domare, spotters • Event producers • Media • Föräldrar • Publik • Grannländernas förbund • Allmänheten

15 Målbild; vad styr? Visionära parametrar • Fler klasser, öppna upp för mer tävling • Bli fler! (fler levels ger fler lag) • Fler tävlingar • Tävla internationellt • Proper progression – träna och tävla level appropriate • Vilka levels utvecklar lagen bäst – lagen ska bli bättre • Uppmuntra lag att gå vidare i sin utveckling, att gå upp en klass • Höja nivån på SM/RM • Storlek Status SM/RM – vad ska vara störst? (storleken spelar inte roll, men status gör) SM starterna bör ha utslag, fyllda klasser

16 Målbild; vad styr? Hygienfaktorer; grundläggande parametrar • Säkerhet • Proper progression • Konkurrens i klasser; flera lag per klass • Kunna använda reglerna med minsta möjliga förändring • Kompetens hos tränare, domare, föreningar • Jämfört med idag ska möjligheter att börja med Cheerleading inte begränsas (utgår? nybörjare ska träna på sin nivå och inte tävla, första steget L1 som vi har infört)

17 Målbild; vad styr? Begränsningar • Antal föreningar/lag i nuläge • Tillgänglighet på regeldomare och utbildare • Lagens förmåga i nuläge • Utbildade tränare • Ekonomi hos föreningar (kostnad att utbilda) • Mattor (hårt golv, yta)

18 Målbild; vad styr? Övriga frågeställningar angående val av levels • Olika eller samma levels i respektive åldersgrupp? • Ska lägsta level inte vara baserat på nybörjare utan på lag som tränat något år? • Tävling skapar lag; är klass att tävla på förutsättning för att fler lag ska skapas? • Alla klasser behöver inte leda till SM/RM; level 1 enbart på DM, ej RM? • Hur många starter per ålder/level är acceptabelt?

19 Tillväxt inom svensk cheerleading ÅrMr antal starter (utslag, x+y betyder olika klasser)JrSr 1219 (4, effektivt utslag 0)30 (7)33 (2+6) 1121 (3, effektivt utslag 0)27 (3)29 (3) 1016 (-)27 (3)26 Fortsättning infördes 0915 (5)28 (7+2)25 (7+2) 0814 (4)28 (9)28 (5+3) ÅrAntal organisationer/föreningar i Sverige 1995>45 201247 ÅrSnittaktiva /lag 200411 2012Nästan fulla lag Analys/slutsats Våra föreningar och lag växer. Vi får inte fler tävlande lag/starter på tävling. ÅrMr antal starter (utslag, x+y betyder olika klasser)JrSr 1422 (?)32 (?)31 (?) 1319 (1, effektivt utslag 0)32 (6)34 (2+7)

20 Målbild; framtida regelsystem LevelMrJrSr 6 X 5 XX 4 3xxx 2xxx Lokalt- 1XXX Förslag från Fas 1 av projekt levels

21 Summering av fördelar och risker Fördelar Finns grund för proper progression Öppna upp för fler tävlingar L1 RM kan bli mindre Gynnar PP speciellt för de som är I fortsättning I dag Ökar säkerheten, grundligare utveckling av aktiva Ökar miniminivå på RM (ej L1) Lättare att tävla för rena nybörjarelag Enklare övergång från minior till junior Finns plats för fler nivåer på seniorlag, plats för fler typer av seniorer Tryck underifrån från fler yngre utövare idag Level appropiate för individ Lättare för lag I andra levels att tävla internationellt Risker Stunt jump L3 till 5 för stort För för få per klass Lokal L1 ger för snabb uppflyttning Färretävlingar för lag I L1 För få aktiva för att träna/tävla level appropriate om L2 före L3 för stort steg uppåt RM minska om L1 lokalt Många klasser I sr ger snabb uppflyttning från juniorlag

22 Målbild; framtida regelsystem LevelMrJrSr 6 X 5 XX 4 ?? 3 2015/16?2014/15 2 2014/15? Lokalt- 1XXX Hur snabbt träda i kraft och varför? -snabb ändring nu när förankring har skett dvs vision direkt, men bedömning kan ej ske samtidigt? -fördel att presentera förändringen på en gång. Vilken ordning utbildning/regler? -utvärdera L3 mr? -vänta med L2 jr, sr pga för få lag? -även L4 för jr, sr för att inte hålla tillbaka oss själva -snabb förändring

23 Parkerade frågor -Kvalificeringsregler (TK) -Grids for points (TK) -“Funding” för tävlingar (TK) -Utbildning, resebidrag etc. (UK; FS) -Återvinna utb credentials (UK)


Ladda ner ppt "Projekt byte till Levels Workshop 2013-11-23. Deltagare."

Liknande presentationer


Google-annonser