Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Kreation Reklambyrå. Vad är ett bibliotek?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Kreation Reklambyrå. Vad är ett bibliotek?"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Kreation Reklambyrå

2 Vad är ett bibliotek?

3 Hur ska biblioteket attrahera människor? Idag och imorgon.

4 Upplägg av eftermiddagen •Introduktion om varumärken •Grupparbete •Diskussion och avslutning

5 Vad väljer du?

6

7

8 Jeopardy

9 Svenska företag 500:- Eftersom du gör en del av arbetet själv får du hög kvalité och modern design till ett bra pris.

10 Svenska företag 500:-

11 Svenska företag 400:- Du har gjort ett klokt val som visar att du sätter din familjs säkerhet i första hand.

12 Svenska företag 400:-

13 Varumärkets innehåll •På engelska skiljer man på Brand och Trademark. •Brand är de värden man adderar till varumärket. •Trademark är själva logotypen. •Varumärkets värde är den samlade bild av ett företag eller organisation som målgrupperna har.

14 •Att bygga och vårda varumärken är den enklaste och naturligaste sak i världen - om man bara förstår och accepterar spelreglerna. •”Byggnadstekniken” är i grund och botten densamma, oavsett bransch eller kategori. Alla kan bygga varumärken

15 •Varumärket är ett sätt att identifiera och särskilja sin produkt - som praktiserats i minst 5 000 år! •I dagens samhälle har många människor en tydlig uppfattning om både produkter, företag och organisationer. •Du kan påverka den uppfattningen genom att vara långsiktig och konsekvent Varumärken är inget nytt fenomen

16 Varumärkets beståndsdelar • Namn • Symboler • Design • Adderade värden

17 Målgruppen har en relation till varumärket •Välkänt – okänt •Positiva – negativa associationer •Stark – svag relation

18 Allt kan ses som varumärken

19 Från produkt eller funktion till löfte. FUNKTIONELLA EGENSKAPER FUNKTIONELLA EGENSKAPER + + ++ Relevanta, motiverande mervärden

20 Från produkt eller funktion till löfte En Volvobil - Svensktillverkad - Bränslesnål - 5 säten+bagage + Säkerhet

21 Från produkt eller funktion till löfte ? ? ? ? - Böcker - Tidningar - Mötesplats - Info-centrum - Personal med kompetens Biblioteken i Sörmland, Västmanland och Örebro län

22 Olika målgruppers värderingar om varumärket Tradition Trovärdighet Analytiska Tråkiga Omoderna Långsamma

23 Det handlar om att påverka målgruppernas uppfattning Värde

24 Om ingen tycker att det du kan är viktigt – spelar det ingen roll hur duktig du är.

25 • Tvättar snabbt• Mycket för pengarna • Gör det vita vitare• Superbra för svarta kläder • Behåller färgerna• Svanenmärket• Miljövänligt• Extra drygt• Bra för allergiker• Skyddar fibrer

26 Miljövänligt!

27 Informationsflödet innebär ett kaos för hjärnan En vuxen svensk exponeras för 3 000 kommersiella budskap per dag. En engelsk 18-åring har sett 140 000 reklamfilmer i sitt liv. Ett enda vardagsnummer av “New York Times” innehåller mer information än vad en 1600-talsmänniska mottog under ett helt liv.

28 Mer är mindre. Mindre är mer. De Tio Budorden: 297 ord Oavhängighetsförklaringen: 300 ord EU-regel för prissättning av kött: 27 918 ord!

29 Lösningen – förenkla för mottagaren. Ett andra budskap tar alltid kraft av det första... Var konsekvent och långsiktig!Om du lyckas lära världen EN viktig sak om dig och dina tjänster – grattis!

30 Varumärket är ett löfte Logotyp Värde Logotyp Värde ”SÄKERHET”

31 Varumärket är ett löfte Logotyp Värde Logotyp Värde ”MILJÖVÄNLIGT”

32 Varumärket är ett löfte Verksamhet Värde Verksamhet Värde ”?” Biblioteket

33 Vilken nytta har organisationen av ett starkt varumärke •Tydliggör verksamhetens roll externt •Underlättar kommunikationen med målgrupperna •Tydligare fokus för arbete och prioriteringar •Motiverar medarbetarna •Förenklar relationen med media

34 Hur definierar biblioteket sitt löfte? •Börja med den egna organisationen •Stäm av med målgrupperna

35 Varumärkessnurran

36 Varumärkesplattform -En process för att hitta verksamhetens kärna -Vad är viktigt för målgrupperna? -Vilka värden skapar vi? -En varumärkeskärna -Ett antal värdeord/kärnvärden -En kommunikativ kärna

37 Kommunikativ kärna/löfte •Ska fungera mot alla prioriterade målgrupper •Ska hålla över en längre tid •Ska klara förändringar i omvärlden •Ska sticka ut

38 Tre perspektiv på varumärket? Identitet (den ni verkligen är) Profil (den ni vill vara) Image (den ni uppfattas vara)

39 Image – vilka värderingar finns idag?

40 Identitet – vilka värderingar finns idag?

41 Vad vill vi berätta och hur bra är vi på att nå våra målgrupper? Erbjudande Värde Kommunikativ kärna D F B A C E Målgrupp Budskap

42 Folktandvården i Kalmar län Problem: •Unga människor struntade i tandläkaren •Försämrad munhälsa för vissa grupper •Målgrupperna trötta på argument om karies och tandlossning

43 Folktandvården i Kalmar län Lösning: •Frisktandvård – en helt ny produkt •Abonnemang – ett nytt sätt att betala •Fräscha kyssar – ett nytt tilltal •Idag 26 000 avtal

44 Folktandvårdens målgruppsprisma Erbjudande Upplevt värde Fräscha kyssar Landstingets nätverk Hälsointresserade 30-55 år Pigga äldre Aktiva ungdomar 20-30 år MediaStressade barnfamiljer

45 Anpassade budskap med samma kärna 35 kr/mån autogiro Jag slipper bry mig Fräscha kyssar Landstingets nätverk Hälsointresserade 30-55 år Pigga äldre Aktiva ungdomar 20-30 år MediaStressade barnfamiljer

46 Frisktandvård i Kalmar län

47 Anpassade budskap med samma kärna Fast pris i 3 år Trygghet Fräscha kyssar Landstingets nätverk Hälsointresserade 30-55 år Aktiva ungdomar 20-30 år Pigga äldre MediaStressade barnfamiljer

48 Frisktandvård i Kalmar län

49 Vilka målgrupper har biblioteket?

50 Vilka målgrupper är viktiga för er? Erbjudande Värde Kommunikativ kärna D F B A C E

51 Image – vad tycker våra målgrupper?

52 Identitet – vad tycker vi själva?

53 Grupparbete •Arbeta först parvis (ca 30 min) •Diskutera därefter er fram till en gemensam uppfattning i gruppen (ca 30 min) •Återsamling och redovisning •Inlämning av gruppens gemensamma resultat

54 Vilka målgrupper kom ni fram till? Erbjudande Värde Kommunikativ kärna D F B A C E

55 Image – vilka värderingar kom ni fram till?

56 Identitet – vilka värderingar kom ni fram till?

57 Budskap •Vad är viktigast att berätta för respektive målgrupp? •Försök sammanfatta de olika budskapen till en mening!

58 vi? Här kommer lite praktiska råd! Men hur gör

59 Vad ska vi kommunicera? -Visa på nyttan för målgrupperna -Var konsekvent i ditt budskap

60 När ska vi kommunicera? -Agera proaktivt – innan det är för sent -Se till att du har initiativet -Lägg en plan – men var öppen för förändringar

61 Hur ska vi kommunicera? -Var konsekvent och tjatig -Målgruppen avgör valet av kanal -Samla resurserna

62 Hur får vi media att uppmärksamma oss? -Agera långsiktigt och med trovärdighet -Skapa ett nyhetsvärde i era aktiviteter -Skapa en bra relation till media -Underlätta för journalisterna

63 Handlingsplan för varumärket 1. Definiera ert varumärke/kärna 2. Bestäm målgrupper och budskap 3. Lägg upp en kommunikationsplan 4. Engagera din organisation definiera bestäm lägg upp engagera

64 Sammanfattning •Varumärket innehåller både trademark och brand •Ett varumärke är ett löfte som ska infrias •Varumärket är en kamp om uppfattningar •Varumärken byggs långsiktigt och behöver underhållas •Framgångsrik kommunikation utgår från en gemensam varumärkesplattform •Extern och intern kommunikation hänger ihop •Alla medarbetare är ambassadörer för varumärket

65 Nu börjar det. Lycka till!


Ladda ner ppt "Välkommen till Kreation Reklambyrå. Vad är ett bibliotek?"

Liknande presentationer


Google-annonser