Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges relation till Europa •Napoleonkrigen; återtåg från kontinental och regional maktpolitik •1812-års politik •Är Sverige fredligare än andra stater?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges relation till Europa •Napoleonkrigen; återtåg från kontinental och regional maktpolitik •1812-års politik •Är Sverige fredligare än andra stater?"— Presentationens avskrift:

1 Sveriges relation till Europa •Napoleonkrigen; återtåg från kontinental och regional maktpolitik •1812-års politik •Är Sverige fredligare än andra stater?

2 Nya geopolitiska förutsättningar •Maktimplosion •Nya gränser •Nya stormakter •Erfarenheter av maktpolitik och kontakter med Europa under 1800-talet

3 Ny diplomati under 1900-talet •Förhållandet till Ryssland / Sovjetunionen alltid centralt •Hur förbättra relationerna västerut samtidigt?

4 Viljan att agera regionalt och globalt •Sverige gav stöd till återuppbyggnad •Sverige varken förstod eller kände till Europarörelsen •Europa som den gamla kontinenten •FN-medlemskapet och agerandet blev centralt •Sverige utan kolonialt förflutet

5 Den svenska föreställningsvärlden •Nya analysmönster! •Den lyckade politiken •Isolering •Norden som alternativ •Nationalstaten som lyckad modell

6 Nordismen •Förstärkte svensk säkerhetspolitik •Ledarroll •Konsolidering •Identitet •Nordismen som 3:e vägen

7 Marshallplanen •Sverige positivt •Sveriges målsättningar •Balansera öst mot väst •Hänsyn till inrikespolitik och opinion

8 Europarådet •Bildades 1949 •Oklar målsättning i början •Svensk glädje och integrationisters sorg! •Svensk rädsla för överstatlighet och gemensamt försvar

9 Schumanplanen •Presenterades av den franske utrikesministern i maj 1950 •Ett svar på Europarådets misslyckande •Sveriges relation till planen

10 Integrationen tar fart •Romfördraget och Euratom 1956/57 •En egen organisation med egna organ •Sverige förstår inte överstatligheten •Sverige lockas inte av överstatligheten •Sverige var rädd för överstatligheten

11 Mötet mellan de 12 •Två block möts således vid OEEC- förhandlingarna 1958 •EFTA växer fram 1959 •Kulturkrock mellan Sverige och Europa, främst ledande partier / personer

12 Avtal eller lagar? •Bakom blockbildningen skymtar vi olika målsättningar och synsätt på näringslivets organisation och ekonomins tillväxt •Sverige frihandelsvänligt •Den svenska modellen vs. inflationsbekämpning. •Rädsla för europeisk ”interventionism” och ”dirigism”

13 EFTA spricker •England byter sida med början 1961 och drar med sig andra. Dröjer dock till 1970- talets mitt innan det blir klart. •Sverige och mindre nationer står kvar •Först vid kalla krigets slut kan / vågar Sverige bryta sig ur ”ramen” / den självvalda isoleringen.


Ladda ner ppt "Sveriges relation till Europa •Napoleonkrigen; återtåg från kontinental och regional maktpolitik •1812-års politik •Är Sverige fredligare än andra stater?"

Liknande presentationer


Google-annonser