Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

4Hoofs 5Elements 4 hovar, 5 element

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "4Hoofs 5Elements 4 hovar, 5 element"— Presentationens avskrift:

1 4Hoofs 5Elements 4 hovar, 5 element
Analys, händelseanalys, diagnos och verkning, en metod för hela hästen. Metoden utvecklad av Carola Lind sedan INFORMATIONsbroschyr

2 Element & Hovar i samma system
Hovarnas tingpunkter berättar för oss om hästens fysiska och energimäsiga status. Hästens muskelstatus berättar för oss om hovkvalitén. Alla hovsprickor orsakar eller orsakas av blockeringar i meridianer. Hästens inre organ påverkas energimässigt av alla sorters hovsprickor. Hovens individuella överrullning berättar för oss exakt vilka muskler som överbelastas. Beroende på disciplin får hästen olika hovsprickor. Öka muskelvolymen genom att verka för att öppna flödet i meridianerna. Hovarna berättar vilka muskler som orsakar rörelsestörningar. Musklerna berättar vilka meridianblockeringar som skapar hovsprickor.

3 Direktverkande insatser
För att hästens muskler ska kunna finna avlastning och energisystemet, de 5 elementen med alla akupunkter ska ha ett gynnsamt flöde måste hoven vara i balans. Denna verkning har endast rätat upp benet, efter detta trimmas hoven även med fokus på överrullning och anpassas efter meridiansystemet. Före verkning Efter verkning Bild från Europa

4 Plågsamt Hovar som denna finns överallt.
Ägaren litar blint på Hovslagaren som vägrar lyssna till en början men gör ändå några korrigeringar på inrådan av mig. Bild tagen 3 v. efter ny skoning. Överrullning flyttad och trakterna kommit ner en bit. Plötsligt börjar hoven jämna till sig. Ibland är det lång väg till balans, ibland finns öppenhet och kommunikation. Det vinner hästen på. Tyvärr fortsatte inte samarbetet och 2 månader senare såg det värre ut igen. Bild från Europa

5 Systemkrasch Plågsam Systemkrasch. Energimässig kollaps med flera märkliga symptom. Svallkött som växer neråt och breder ut sig med fart. Endast i vänster framhov. Energimässig krasch i Feminina delen av Eldelementet. Gott samarbete med Hovslagare och veterinär….. Bild från Europa

6 Hästen blev så gott som återställd inom ett år
Hästen blev så gott som återställd inom ett år. Samarbete med insikt i kroppens energisystem och hur hovarna påverkas är en nyckel. Allt hänger ihop! Bild från Europa Första utbrottet Senare --

7 Första trimningen Det är tyvärr vanligt att möta dessa hästar, med ont i ryggen och bogen, krampaktig överlinje och stel, kort gång. Åtgärden på bilden ger en omedelbar effekt och en avslappnad Subscapularis. Ytterligare trimning gav en funktionell hov och häst. Bild från Europa

8 Enhet Quadriceps, Rectus Abdominus, Transversus Abdominal och Subscapularis, huvudsakliga muskler som är påverkade här. Smärta sedan länge och inskränkta rörelser som hindrar hästen att röra sig fritt. Med omsorgsfull verkning och punktbehandling av rätt muskler återställs hästen snart. Energiflödet går i två riktningar. Från hoven och till hoven. Både muskler och hov behöver balans, en gemensam energimässig balans. Genom att se muskler och hov som del i samma system kan meridiansystemet, som ombesörjer QI (Livsenergi) till hästen snart fungera utan blockeringar igen, vilket ger förutsättningar för en frisk hov. Bild från Europa

9 Muskler Med ”4Hoofs 5Elements” kan jag snabbt avgöra orsaken till
hästens symptom. Muskelstatus har allt att göra med hovstatus. Utan friska funktionella hovar utvecklas inte musklerna. Genom att konstatera vilka muskler som är underutvecklade här, kan jag genast gissa vad hovarna, som är kopplade till samma element, i detta fallet Eldelementet, har för problem. Om jag finner en sund hov vet jag att energin _ifrån_ hoven till musklerna är balanserad och åtgärden behöver komma för energin som går _till_ hoven, annars ser vi snart symptom i form av tex: problematiska strålar, strålbenshälta och snart hovledsinflammation. Bild från Europa

10 Sned ryttare Kan en sned ryttare verkligen påverka hästens hovstatus?
Om ryttaren sitter snett och hästen på grund av ryttarens snedhet får smärtor eller symptom i någon del av kroppen påverkar detta hovarna direkt. Med ”4Hoofs 5Elements” kan du se på hästens hovar och räkna ut om symptomen beror på ryttarens snedhet, även precisera var denna snedhet finns. En händelseanalys brättar för oss om orsaker! Bild: Michaela Steindl. Modig modell: Jennifer M. Gründken

11 Utbilda dig! 4Hoofs 5Elements är en vidareutbildning för dig terapeut eller hovslagare som vill fördjupa och utveckla din händelseanalys, lära dig mer om tingpunkter och hästens energisystem. Utbildningen vänder sig också till alla hästägare som vill veta mer. Vi tittar i huvudsak på tingpunkterna, hovens och kroppens gemensamma element, symptom, händelseanalys, musklers sammankoppling med hovstatus och verkningens inverkan på musklerna. Alla utbildningar sker med legitimerat branschfolk och friska hästar under former som direkt följer landets djurskyddslagar. (Utbildningen ger dig ej kunskap om meridianers placering eller djupgående kunskap om musklernas inverkan eller placering i övrigt. ) Gå till för att hitta din nästa utbildning!


Ladda ner ppt "4Hoofs 5Elements 4 hovar, 5 element"

Liknande presentationer


Google-annonser