Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beräkna medeltalet för en grupp tal j och tryck sedan på F5 eller klicka på Bildspel > Från början för att starta kursen. Klicka på Aktivera redigering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beräkna medeltalet för en grupp tal j och tryck sedan på F5 eller klicka på Bildspel > Från början för att starta kursen. Klicka på Aktivera redigering."— Presentationens avskrift:

1 Beräkna medeltalet för en grupp tal j och tryck sedan på F5 eller klicka på Bildspel > Från början för att starta kursen. Klicka på Aktivera redigering i meddelandefältet Om videoklippen i den här kursen inte spelas upp kanske du måste hämta QuickTime eller gå över till PowerPoint 2013.hämta QuickTimegå över till PowerPoint 2013

2 561234 KurssammanfattningHjälp 1/3 videoklipp Beräkna medeltalet för en grupp tal Sammanfattnin g Feedback Hjälp Beräkna medeltalet för tal MEDEL.OMViktat medelvärde Du kanske har använt AutoSum för att snabbt addera tal i Excel.Men visste du att funktionen även kan användas till att beräkna andra resultat, som till exempel medelvärden? Klicka på cellen till höger i en rad eller under en kolumn.På fliken Start klickar du på nedpilen vid Autosummering. Klicka sedan på Medelvärde, kontrollera formeln och tryck på Retur. När jag dubbelklickar i en cell ser jag en formel med funktionen MEDEL.Formeln är MEDEL, A2, kolon, A5, vilket ger medelvärdet för cellerna från A2 till och med A5.När du ska summera flera celler kan du spara tid med funktionen MEDEL. Om du arbetar med större cellområden är funktionen ett måste. Om jag försöker använda alternativet Autosummera medelvärde inkluderas endast cell C5, inte hela kolumnen. Detta beror på att C4 är tom.Om C4 innehåller ett tal skulle C2 till och med C5 vara ett område med intilliggande celler som Autosummera kan identifiera. För att beräkna medelvärdet i celler och celler som inte ligger intill varandraskriver du ett likhetstecken (en formel börjar alltid med ett likhetstecken), MEDEL, vänsterparentes,håller ned Ctrl-tangenten, klickar på önskade celler och cellområden, och trycker på Retur.Formeln använder funktionen MEDEL för att beräkna medelvärdet för cellerna med tal.Tomma celler och celler med text ignoreras.Mer information om funktionen MEDEL finns i kurssammanfattningen i slutet av kursen.I nästa avsnitt beskrivs MEDELOM. Tryck på F5 för att starta, Esc för att stoppa Dolda bildtexter 02:2602:1403:14

3 561234 KurssammanfattningHjälp 2/3 videoklipp Beräkna medeltalet för en grupp tal Sammanfattnin g Feedback Hjälp Funktionen MEDEL returnerar medelvärdet av intilliggande celler som uppfyller ett villkor som du anger. Vi vill ta reda på medelvärdet av försäljningen som är större än 60 000kr.Skriv ett likhetstecken, MEDELOM, vänsterparentes(i det här exemplet vill vi utvärdera och räkna ut medelvärdet för samma cellområde, C2 till och med C5, i kolumnen Försäljning), kommatecken, sedan skriver vi villkoret som cellområdet utvärderas med, inom citattecken.Citattecken används för att operatorn och värdet ska tolkas korrekt i Excel (i det här exemplet större än 60000). Skriv inget blank- eller skiljetecken i 60000. Excel tolkar det som argumentavgränsare i funktionen och returnerar ett fel. Tryck sedan på Retur. Excel lägger automatiskt till en högerparentes i formeln.Medelvärdet för försäljningen som ligger över 60 000kr är 71 229kr.Vi beskriver processen i detalj.Funktionen utvärderar hur många celler i kolumnen Försäljning som uppfyller villkoret större än 60 000. Det finns tre celler. Funktionen beräknar sedan medelvärdet för cellerna.Vi använder funktionen MEDELOM för att fastställa medelvärdet för försäljningendär antalet order är större än 50.I det här exemplet utvärderas ett cellområde mot villkoret och ett andra cellområde beräknas för medelvärdet. Vi skriver ett likhetstecken, MEDELOM, vänsterparentes,cellområdet som ska utvärderas (B2 till och med B5) i kolumnen med orderantal, komma,villkoret som området utvärderas mot, inom citattecken (större än 50), komma,cellområdet som vi vill veta medelvärdet för (C2 till och med C5 i kolumnen Försäljning), och trycker på Retur. Medelvärdet för försäljningen där orderantalet är större än 50 är 66 487kr.Vi beskriver även denna process i detalj.Först utvärderas vilka celler i B2 till och med B5 som uppfyller villkoret om större än 50.Tre celler uppfyller villkoret.Funktionen beräknar sedan medelvärdet för cellerna i kolumnen Försäljning där villkoret uppfylls av motsvarande cell i kolumn B. Mer information om funktionen MEDELOM finns i kurssammanfattningen i slutet av kursen.I nästa avsnitt beskrivs viktat medelvärde. Beräkna medeltalet för tal MEDEL.OMViktat medelvärde Tryck på F5 för att starta, Esc för att stoppa Dolda bildtexter 02:2602:1403:14

4 561234 KurssammanfattningHjälp 3/3 videoklipp Beräkna medeltalet för en grupp tal Sammanfattnin g Feedback Hjälp Vanligtvis när du beräknar ett medelvärde ges alla tal lika signifikans.Talen summeras och divideras med antalet tal,som i det här exemplet, vilket ger ett oviktat medelvärde på 5.Med ett viktat medelvärde ges ett eller flera tal en större signifikans (vikt).I det här exemplet har prov mitt i och vid slutet av terminen större vikt än prov 1 och 2.Vi använder funktionerna PRODUKTSUMMA och SUMMA för att fastställa viktat medelvärde.Funktionen PRODUKTSUMMA multiplicerar varje provresultat med sin vikt och lägger sedan till de resulterande talen. Därefter dividerar vi resultatet från PRODUKTSUMMA med SUMMA av vikterna.Det här ger ett viktat medelvärde på 80.PRODUKTSUMMA är summan av prov 1 gånger sin vikt, plus mitterminen gånger sin vikt, och så vidare. För att få fram viktat medelvärde dividerar du med summan av vikterna.Om vi beräknar ett vanligt, oviktat medelvärde av provresultaten blir resultatet 75,5, en markant skillnad. Mer information om funktionerna PRODUKTSUMMA och SUMMA finns i kurssammanfattningen.Nu har du ganska bra koll på hur man beräknar medelvärden i Excel.Men det finns så klart alltid mer att lära sig.Ta därför en titt på kurssammanfattningen i slutet, och bäst av allt, utforska Excel 2013 på egen hand. Beräkna medeltalet för tal MEDEL.OMViktat medelvärde Tryck på F5 för att starta, Esc för att stoppa Dolda bildtexter 02:2602:1403:14

5 Hjälp Kurssammanfattnin g Kurssammanfattning – Beräkna medeltalet för en grupp tal Sammanfattnin g Feedback Hjälp 561234 Beräkna medeltalet för tal MEDEL.OMViktat medelvärde Använd Autosumma för att snabbt hitta medelvärdet Med Autosumma hittar du medelvärdet i en kolumn eller en rad med tal där det inte finns några tomma celler. 1. Klicka i en cell under kolumnen eller till höger om den rad med tal som du vill beräkna medelvärdet för. 2. På fliken Start klickar du på pilen bredvid Autosumma > Medelvärde, och trycker sedan på Retur. Hitta medelvärdet för tal som inte finns i en sammanhängande rad eller kolumn Använd funktionen MEDEL eller MEDEL.OM. Båda funktionerna returnerar det aritmetiska medelvärdet genom att lägga till en grupp med tal och sedan dividera med antalet tal. Med MEDEL ignoreras tomma celler. Med funktionen MEDEL.OM kan du göra lite mer, i och med att du kan ta med ett villkor (det är det ”OM” innebär). Hitta ett viktat medelvärde Använd funktionerna PRODUKTSUMMA och SUMMA om du vill hitta ett viktat medelvärde, som beror på vilken vikt som använts för värdena. Till exempel kostar en leverans av 10 lådor med pennor 20 kronor per låda. Men i en annan leverans av 40 lådor kostar lådorna 30 kronor styck, eftersom pennor är mycket efterfrågade. Om du har beräknat medelkostnaden för varje frakt på det här sättet (20+30)/2 = 25, blir resultatet inte korrekt. Beräkningen tar inte hänsyn till att fler lådor säljs för 30 kronor än för 20 kronor. Om du vill ha rätt medelvärde ska du använda följande formel för att få resultatet (28 kronor per leverans). =PRODUKTSUMMA(A2:A3;B2:B3)/SUMMA(B2:B3) I formeln divideras den totala kostnaden för båda beställningarna med det totala antalet beställda lådor: Se även •Hitta medelvärdet för en grupp med talHitta medelvärdet för en grupp med tal •MEDEL (Funktionen MEDEL)MEDEL (Funktionen MEDEL) •MEDEL.OM (Funktionen MEDEL.OM)MEDEL.OM (Funktionen MEDEL.OM) •Fler kurserFler kurser •Office-kompatibilitetspaketetOffice-kompatibilitetspaketet Tryck på F5 för att starta, Esc för att stoppa 02:2602:1403:14

6 Se fler kurser Hjälp Kurssammanfattnin g Bedömning och kommentarer Tack för att du har följt kursen! Sammanfattnin g Feedback Hjälp 561234 Beräkna medeltalet för tal MEDEL.OMViktat medelvärde Tryck på F5 för att starta, Esc för att stoppa 02:2602:1403:14

7 Hjälp Kurssammanfattnin g Hjälp Sammanfattnin g Feedback Hjälp 561234 Beräkna medeltalet för tal MEDEL.OMViktat medelvärde 02:2602:1403:14 Tryck på F5 för att starta, Esc för att stoppa


Ladda ner ppt "Beräkna medeltalet för en grupp tal j och tryck sedan på F5 eller klicka på Bildspel > Från början för att starta kursen. Klicka på Aktivera redigering."

Liknande presentationer


Google-annonser