Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klicka på Aktivera redigering i meddelandefältet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klicka på Aktivera redigering i meddelandefältet"— Presentationens avskrift:

1 Klicka på Aktivera redigering i meddelandefältet
Beräkna medeltalet för en grupp tal Klicka på Aktivera redigering i meddelandefältet och tryck sedan på F5 eller klicka på Bildspel > Från början för att starta kursen. Om videoklippen i den här kursen inte spelas upp kanske du måste hämta QuickTime eller gå över till PowerPoint 2013. j

2 Beräkna medeltalet för en grupp tal
Dolda bildtexter För att beräkna medelvärdet i celler och celler som inte ligger intill varandra Om C4 innehåller ett tal skulle C2 till och med C5 vara ett område med intilliggande celler som Autosummera kan identifiera. Om jag försöker använda alternativet Autosummera medelvärde inkluderas endast cell C5, inte hela kolumnen. skriver du ett likhetstecken (en formel börjar alltid med ett likhetstecken), MEDEL, vänsterparentes, Detta beror på att C4 är tom. Formeln använder funktionen MEDEL för att beräkna medelvärdet för cellerna med tal. I nästa avsnitt beskrivs MEDELOM. Mer information om funktionen MEDEL finns i kurssammanfattningen i slutet av kursen. Tomma celler och celler med text ignoreras. Formeln är MEDEL, A2, kolon, A5, vilket ger medelvärdet för cellerna från A2 till och med A5. håller ned Ctrl-tangenten, klickar på önskade celler och cellområden, och trycker på Retur. När du ska summera flera celler kan du spara tid med funktionen MEDEL. Om du arbetar med större cellområden är funktionen ett måste. Men visste du att funktionen även kan användas till att beräkna andra resultat, som till exempel medelvärden? Klicka på cellen till höger i en rad eller under en kolumn. Du kanske har använt AutoSum för att snabbt addera tal i Excel. När jag dubbelklickar i en cell ser jag en formel med funktionen MEDEL. På fliken Start klickar du på nedpilen vid Autosummering. Klicka sedan på Medelvärde, kontrollera formeln och tryck på Retur. Tryck på F5 för att starta, Esc för att stoppa 1/3 videoklipp 02:14 03:14 02:26 Beräkna medeltalet för tal MEDEL.OM Viktat medelvärde Sammanfattning Feedback Hjälp

3 Beräkna medeltalet för en grupp tal
Dolda bildtexter villkoret som området utvärderas mot, inom citattecken (större än 50), komma, cellområdet som vi vill veta medelvärdet för (C2 till och med C5 i kolumnen Försäljning), och trycker på Retur. cellområdet som ska utvärderas (B2 till och med B5) i kolumnen med orderantal, komma, där antalet order är större än 50. Vi använder funktionen MEDELOM för att fastställa medelvärdet för försäljningen Medelvärdet för försäljningen där orderantalet är större än 50 är 66 487kr. Vi skriver ett likhetstecken, MEDELOM, vänsterparentes, Först utvärderas vilka celler i B2 till och med B5 som uppfyller villkoret om större än 50. Mer information om funktionen MEDELOM finns i kurssammanfattningen i slutet av kursen. I nästa avsnitt beskrivs viktat medelvärde. Funktionen beräknar sedan medelvärdet för cellerna i kolumnen Försäljning där villkoret uppfylls av motsvarande cell i kolumn B. Tre celler uppfyller villkoret. Funktionen beräknar sedan medelvärdet för cellerna. Vi beskriver även denna process i detalj. I det här exemplet utvärderas ett cellområde mot villkoret och ett andra cellområde beräknas för medelvärdet. (i det här exemplet vill vi utvärdera och räkna ut medelvärdet för samma cellområde, C2 till och med C5, i kolumnen Försäljning), kommatecken, sedan skriver vi villkoret som cellområdet utvärderas med, inom citattecken. Skriv ett likhetstecken, MEDELOM, vänsterparentes Funktionen utvärderar hur många celler i kolumnen Försäljning som uppfyller villkoret större än 60 000. Det finns tre celler. Funktionen MEDEL returnerar medelvärdet av intilliggande celler som uppfyller ett villkor som du anger. Citattecken används för att operatorn och värdet ska tolkas korrekt i Excel (i det här exemplet större än 60000). Vi vill ta reda på medelvärdet av försäljningen som är större än 60 000kr. Skriv inget blank- eller skiljetecken i Excel tolkar det som argumentavgränsare i funktionen och returnerar ett fel. Medelvärdet för försäljningen som ligger över 60 000kr är 71 229kr. Vi beskriver processen i detalj. Tryck sedan på Retur. Excel lägger automatiskt till en högerparentes i formeln. Tryck på F5 för att starta, Esc för att stoppa 2/3 videoklipp 02:14 03:14 02:26 Beräkna medeltalet för tal MEDEL.OM Viktat medelvärde Sammanfattning Feedback Hjälp

4 Beräkna medeltalet för en grupp tal
Dolda bildtexter För att få fram viktat medelvärde dividerar du med summan av vikterna. Det här ger ett viktat medelvärde på 80. Därefter dividerar vi resultatet från PRODUKTSUMMA med SUMMA av vikterna. Om vi beräknar ett vanligt, oviktat medelvärde av provresultaten blir resultatet 75,5, en markant skillnad. Nu har du ganska bra koll på hur man beräknar medelvärden i Excel. Ta därför en titt på kurssammanfattningen i slutet, och bäst av allt, utforska Excel 2013 på egen hand. Men det finns så klart alltid mer att lära sig. Funktionen PRODUKTSUMMA multiplicerar varje provresultat med sin vikt och lägger sedan till de resulterande talen. Mer information om funktionerna PRODUKTSUMMA och SUMMA finns i kurssammanfattningen. PRODUKTSUMMA är summan av prov 1 gånger sin vikt, plus mitterminen gånger sin vikt, och så vidare. Vanligtvis när du beräknar ett medelvärde ges alla tal lika signifikans. Vi använder funktionerna PRODUKTSUMMA och SUMMA för att fastställa viktat medelvärde. Talen summeras och divideras med antalet tal, som i det här exemplet, vilket ger ett oviktat medelvärde på 5. I det här exemplet har prov mitt i och vid slutet av terminen större vikt än prov 1 och 2. Med ett viktat medelvärde ges ett eller flera tal en större signifikans (vikt). Tryck på F5 för att starta, Esc för att stoppa 3/3 videoklipp 02:14 03:14 02:26 Beräkna medeltalet för tal MEDEL.OM Viktat medelvärde Sammanfattning Feedback Hjälp

5 Använd Autosumma för att snabbt hitta medelvärdet
Hjälp Kurssammanfattning – Beräkna medeltalet för en grupp tal Kurssammanfattning Använd Autosumma för att snabbt hitta medelvärdet Med Autosumma hittar du medelvärdet i en kolumn eller en rad med tal där det inte finns några tomma celler. Klicka i en cell under kolumnen eller till höger om den rad med tal som du vill beräkna medelvärdet för. På fliken Start klickar du på pilen bredvid Autosumma > Medelvärde, och trycker sedan på Retur. Hitta medelvärdet för tal som inte finns i en sammanhängande rad eller kolumn Använd funktionen MEDEL eller MEDEL.OM. Båda funktionerna returnerar det aritmetiska medelvärdet genom att lägga till en grupp med tal och sedan dividera med antalet tal. Med MEDEL ignoreras tomma celler. Med funktionen MEDEL.OM kan du göra lite mer, i och med att du kan ta med ett villkor (det är det ”OM” innebär). Hitta ett viktat medelvärde Använd funktionerna PRODUKTSUMMA och SUMMA om du vill hitta ett viktat medelvärde, som beror på vilken vikt som använts för värdena. Till exempel kostar en leverans av 10 lådor med pennor 20 kronor per låda. Men i en annan leverans av 40 lådor kostar lådorna 30 kronor styck, eftersom pennor är mycket efterfrågade. Om du har beräknat medelkostnaden för varje frakt på det här sättet (20+30)/2 = 25, blir resultatet inte korrekt. Beräkningen tar inte hänsyn till att fler lådor säljs för 30 kronor än för 20 kronor. Om du vill ha rätt medelvärde ska du använda följande formel för att få resultatet (28 kronor per leverans). =PRODUKTSUMMA(A2:A3;B2:B3)/SUMMA(B2:B3) I formeln divideras den totala kostnaden för båda beställningarna med det totala antalet beställda lådor: Se även Hitta medelvärdet för en grupp med tal MEDEL (Funktionen MEDEL) MEDEL.OM (Funktionen MEDEL.OM) Fler kurser Office-kompatibilitetspaketet Tryck på F5 för att starta, Esc för att stoppa 1 2 3 4 5 6 02:14 03:14 02:26 Beräkna medeltalet för tal MEDEL.OM Viktat medelvärde Sammanfattning Feedback Hjälp

6 Tack för att du har följt kursen!
Bedömning och kommentarer Hjälp Kurssammanfattning Var det här bra? Berätta för oss vad du tycker Tack för att du har följt kursen! Se fler kurser Tryck på F5 för att starta, Esc för att stoppa 1 2 3 4 5 6 02:14 03:14 02:26 Beräkna medeltalet för tal MEDEL.OM Viktat medelvärde Sammanfattning Feedback Hjälp

7 Hjälp Hjälp Använda PowerPoints videokontroller Stoppa en kurs
Kurssammanfattning Använda PowerPoints videokontroller Peka på nederkanten på ett videoklipp när du vill starta, stoppa, pausa eller spola tillbaka. Du spolar tillbaka genom att dra. Stoppa en kurs Om du tittar online klickar du på bakåtknappen i webbläsaren. Om du tittar offline trycker du på Esc. Om du tittar på en video trycker du på Esc en gång för att stoppa videon, och en gång till för att stoppa kursen. Gå till platser Du kan gå till önskad del av kursen genom att klicka på miniatyrerna (ljusa eller skuggade) nedanför videon. Du kan även klicka på framåt- och bakåtpilarna eller trycka på Page Up eller Page Down. Om du hämtar en kurs och videoklippen inte spelas upp Klicka på Aktivera redigering om du ser den knappen. Om det inte fungerar kanske du har PowerPoint 2007 eller tidigare. Om du har det måste du hämta PowerPoint Viewer. Om du har PowerPoint 2010 behöver du QuickTime Player eller så kan du uppgradera till PowerPoint 2013. Tryck på F5 för att starta, Esc för att stoppa 1 2 3 4 5 6 02:14 03:14 02:26 Beräkna medeltalet för tal MEDEL.OM Viktat medelvärde Sammanfattning Feedback Hjälp


Ladda ner ppt "Klicka på Aktivera redigering i meddelandefältet"

Liknande presentationer


Google-annonser