Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är det som händer med vädret?. Hans Blix ur Agenda 2004-02-08 "I’m more worried about global warming than I am of any major military conflict“ Hans.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är det som händer med vädret?. Hans Blix ur Agenda 2004-02-08 "I’m more worried about global warming than I am of any major military conflict“ Hans."— Presentationens avskrift:

1 Vad är det som händer med vädret?

2 Hans Blix ur Agenda 2004-02-08 "I’m more worried about global warming than I am of any major military conflict“ Hans Blix

3 IPCC - FNs Klimatpanel •De två senaste decennierna har varit de varmaste under 1900-talet •Glaciärer och arktis smälter, havsytan har stigit med 10-20 cm under 1900-talet •Temperaturen steg med 0,6 grader under 1900-talet, beräknas stiga 1,8 - 5,4 grader fram till 2100. •En accelererande utveckling med förödande konsekvenser

4 EEA – Europeiska Miljöbyrån,18:e augusti 2004 •Strong evidence exists that most of the global warming over the past 50 years has been caused by human activities, in particular emissions of heat-trapping greenhouse gases, such as carbon dioxide (CO2) from the burning of fossil fuels.

5 •Ökad dödlighet till följd av värmeböljor och extrema oväder •Utbredning av malaria och andra insektsburna sjukdomar •Utbredning av salmonella och kolera •Vattenbrist och försämrad dricksvattenkvalitet •Bangladesh under vatten, 140 miljoner invånare •Fler svältkatastrofer •Fler klimatflyktingar

6 •Det finns redan nu fler miljöflyktingar än politiska flyktingar i världen •Enligt FNs beräkningar är kostnaderna för växthuseffekten nu 2.200 miljarder kronor per år

7 Inte bara utvecklingsländer Centraleuropa 2002 •Översvämningar med mycket vittgående konsekvenser •Många dödsoffer, skador för många hundra miljarder •Kulturskatter skadade •Årtionden av återuppbyggnadsarbete infrastruktur Frankrike 2003 •Långvarig extrem värmebölja, 22 000 döda •Samhället stod utan beredskap

8 Pär Holmgren i Carin 21.30 “Vasaloppet är i fara om bara några år“ Pär Holmgren

9 För att det verkligen ska hända något måste kunskaps- och engagemangsnivån om växthuseffektens orsak och verkan öka hos alla människor (röster) i samhället

10 Naturvårdsverkets klimatkampanj

11 Resultat av Naturvårdsverkets klimatkampanj Kunskap om orsak57% - 67% Kunskap om verkan 31% - 44% Kunskap om dagens påverkan43% - 52% Vilja till individuellt bidrag37% - 41%

12 Slutsats: •Människor allt mer medvetna om orsak och verkan •Allt fler allvarligt oroade över framtiden •Information ökar intresse och engagemang •Många vill hjälpa till men vet inte hur

13

14 Vad är ClimateAid? •Ny ideell förening •Inspiratör och kunskapsspridare •Ett opinionsbildade nav •Samarbete näringsliv / myndigheter / statsförvaltning / internationellt

15 Övergripande mål •höja kunskapsnivån om växthuseffektens orsaker och de lösningar som frågan kräver. •motivera allmänhet, näringsliv och stater att aktivt arbeta med att begränsa sina koldioxidutsläpp och att kommunicera detta för att inspirera andra.

16 Behovet är stort och akut •Öka folkbildningen och därmed allmänopinionen i klimatfrågan •Samverka med och stötta andra klimatprojekt, även internationella •Initiera djupare samarbete mellan staten och näringslivet •Skapa ett attraktivt och långsiktigt CSR-projekt för företag

17 Konsumenterna är kravställare… •99% väljer ibland bort tjänster/produkter av värderingsskäl •53% påverkar via medveten konsumtion/36% via valsedeln •70% önskar information om företags engagemang etiska frågor •87% anser att företag skall engagera sig i samhällsfrågor

18 Sverige som värdland för ClimateAid •Trovärdighet inom miljöfrågor och hållbar utveckling •Tydliggör Sveriges roll internationellt (Kyotoprotokollet) •Förstärker arbetet inom klimatkonventionens artikel 6 •Sverige har möjlighet att ta en internationell ledarroll inom miljöfrågan

19 Haudenosaunee Faithkeeper Chief Oren Lyons "Sweden is in my opinion the only country that can and should take the lead in this matter. I give all my support to the project ClimateAid"..and the ice is melting in the north!

20 Krav på näringslivspartners •Företagets ledning ska klart deklarera sina intentioner för att minska klimatpåverkan. •Företaget utvecklar och implementerar tydliga policys kring företagets klimatpåverkan för hela organisationen. •Företaget har eller utvecklar en förankrad plan med tydliga målsättningar för att minska utsläpp av växthusgaser – i sin produktion och i leverantörsledet. •Företaget har eller utvecklar en öppen och tydlig redovisning inom alla ovan nämnda områden.

21 Stort internationellt intresse It is our duty to preserve the living biosphere of the earth for coming generations and to ensure environmental security. We encourage your support to the strategy of ClimateAid.

22


Ladda ner ppt "Vad är det som händer med vädret?. Hans Blix ur Agenda 2004-02-08 "I’m more worried about global warming than I am of any major military conflict“ Hans."

Liknande presentationer


Google-annonser