Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S LAVISKA INSTITUTIONEN Eugene Rivelis, Natalia Galatsky  2013 ATT FÖRKLARA GRAMMATIKEN Språkundervisning som humanistiskt projekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S LAVISKA INSTITUTIONEN Eugene Rivelis, Natalia Galatsky  2013 ATT FÖRKLARA GRAMMATIKEN Språkundervisning som humanistiskt projekt."— Presentationens avskrift:

1

2 S LAVISKA INSTITUTIONEN Eugene Rivelis, Natalia Galatsky  2013 ATT FÖRKLARA GRAMMATIKEN Språkundervisning som humanistiskt projekt

3 2 e 3 : En plattform för språkundervisning e 3 : En plattform för undervisning i ryska OM PROJEKTET explikativ explorativ e-baserad enkel

4 3 e 3 : En plattform för språkundervisning ПОЧЕМУ? Det är frågan. VARFÖR uttrycker vi oss så som vi gör ? alt. Så säger vi inte. VARFÖR ?

5 4 e 3 : En plattform för språkundervisning Varför Летайте самолетами Аэрофлота! [’Flyg med Aeroflots flygplan’] men inte * Обедайте ресторанами Моспищеторга! [’Ät din middag med Moskvas livsmedelshandels restauranger’] ? Обедайте в ресторанах Моспищеторга. [’på Mospisjtjetorgs restauranger’]

6 5 e 3 : En plattform för språkundervisning Чем ты сегодня обедал? [Vad har du ätit till middag?] Я принужден был обедать шоколадом и яйцами всмятку … [В. П. Боткин. Письма об Испании, 1847] ’Jag nödgades dinera på choklad och löskokta ägg’ [V P Botkin. De spanska breven, 1847] … [М]не все больше казалось странным, что такая женщина … обедает щами с кулебякою … [Михаил Шишкин. Всех ожидает одна ночь, 1993-2003] ’Det tycktes mig alltmer konstigt att en sådan [adlig] kvinna dinerar på kålsoppan med kulebjaka [en avlång pirog med fyllning]’ [Michail Sjisjkin. Samma natt väntar oss alla, 1993-2003] обедать + N INSTR (maträtt/livsmedel) ”MIDDAGSMEDEL” [Ex. ur Ryska nationalkorpusen, НКРЯ: www.ruscorpora.ru]

7 6 e 3 : En plattform för språkundervisning Idén om service och god mat FÖRBYTTS I ’det att vara en plats där man kan inta middagar’ Наслаждайтесь ресторанами Моспищеторга! jfr. med eng. Enjoy our restaurant! нашими первоклассными ресторанами ’våra högklassiga restauranger’

8 7 e 3 : En plattform för språkundervisning Idiosynkrasier? ■приехать поездом ’komma med tåg’ ■ездить на работу поездом ’åka till jobbet med tåg’ jfr. med на поезде bokst. ’på tåget’ ■ ? приехать машиной ’komma med bil’ jfr. med приехать на машине ’på bilen’ ■ *приехать лошадью eller велосипедом ’komma med häst resp. cykel’ Lokativ med prepositionen на är i detta fall ett måste: на лошади, на велосипеде. HÄSTHÅLLPLATS

9 8 e 3 : En plattform för språkundervisning Солнце скрылось за тучей. [’Solen dolde sig bakom molnen’] Чехов страдал чахоткой. [’Tjechov led av lungsot’] Петя работает ночным сторожем. [’Petja arbetar som nattvakt’] Петя открыл дверь ключом / режет хлеб ножом. [’Petja öppnat dörren med en nyckel / skär brödet med en kniv’] ехать пыльной / незнакомой / разбитой / старой дорогой [’åka en dammig / okänd / förfallen / gammal väg’] men inte * ехать дорогой [’åka väg’] ехать разбитым велосипедом el. хромой лошадью [bokst. ’åka med en trasig cykel el. med en lam häst’] INSTR: inte lika med ’Verktyg’ * jfr. от чахотки [bokst. ’från lungsot’] INSTRUMENTALISERING – det att låta ett ting ingå i en situation på ett indirekt sätt genom att fokusera på tingets egen eller av den talande tillskriven funktion och inte på tinget som objekt. Петя ездит на работу автобусом. [’Petja brukar åka buss till jobbet’] ’Orsak’?

10 9 e 3 : En plattform för språkundervisning Vad är orsaken till felet? * Я кормлю льву плохих студентов. [’Jag matar lejonet försumliga studenter’] I feed negligent students to the lion. Jag matar honom med försumliga studenter. mata N ACK med ngt feed smth to N DAT кормить КОГО ACK чем кормить что КОМУ DAT * Я скармливаю льву DAT плохих студентов. [’Jag ger lejonet försumliga studenter som mat’]

11 10 e 3 : En plattform för språkundervisning кормить ≠ mata ≠ ’ge mat’ DEFINITION кормить ≈ ’делать так, чтобы субъект насытился, давая ему пищу’ [’att göra så att subjektet blir mätt genom att utfodra honom’]

12 S LAVISKA INSTITUTIONEN Eugene Rivelis, Natalia Galatsky  2013 kausativ ■ Nationalencyklopedin (NE): e 3 : En plattform för språkundervisning kausativt verb [ka u ʹ ] • (lat. causati´vus 'förorsakande', av causa 'orsak'), faktivt verb, transitivt verb som an- ger att subjektets referent åstadkommer att objektets referent försätts i ett visst tillstånd.

13 12 e 3 : En plattform för språkundervisning Varför… … säger man på svenska tala om, skriva om men inte * tänka om, fundera om medan på ryska används genomgående prepositionen o + Lokativ говорить / писать / думать / размышлять о (чём-либо) ? o + Lokativ : о OM PÅ

14 13 e 3 : En plattform för språkundervisning tänka på vs. tänka om Betydelsen förskjuts. Jfr.: Jag tänker på dig hela tiden. [’du är objekt för mina tankar’] Vad jag tänker om dig vill du inte höra. [’du ger stoff för mina tankar’]

15 14 e 3 : En plattform för språkundervisning Ändras något om … Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, Про любовь мне сладкий голос пел, Надо мной чтоб, вечно зеленея, Темный дуб склонялся и шумел. Michail Lermontov. Vychozhu odin ja na dorogu про + ACK ersätts med о + LOK d.v.s. О ЛЮБВИ istället för ПРО ЛЮБОВЬ ? О ЛЮБВИ

16 15 e 3 : En plattform för språkundervisning Ensam går jag ut på öde vägen… For I would with joy forever listen To a gentle voice that sings of love, For an oak tree, always green and blissful, Would caress me rustling from above. of love,

17 16 e 3 : En plattform för språkundervisning Varför… …böjs гóлос och вóлос olika trots att de är morfologiskt likartade: NOM & ACK PL: голоса vs. волосы GEN PL: голосов vs. волос[  ] [Exempel ur Slovo o slovax av Lev Uspenskij] …har ordet мáчта formen GEN PL, мачт, men мечтá som även det hör till 2:a deklinationen har den inte: * мечт. ? …har ordet мáчта [’mast’] formen GEN PL, мачт, men мечтá [’dröm’] som även det hör till 2:a deklinationen har den inte: * мечт. [’röst’] [’hårstrå’]

18 17 e 3 : En plattform för språkundervisning Vad är mer rätt: У рыбóв нет зубóв У рыбéй нет зубéй eller У рыб[  ] нет зуб[  ] ?

19 S LAVISKA INSTITUTIONEN Eugene Rivelis, Natalia Galatsky  2013 kognitiv kognitiv [kåg ʹ n-, kåŋ ʹ n- el. –i ʹ v] adj. ~t • som avser intellektuella funktioner såsom tänkande, varseblivning, minne m.m. ■ Norstedts stora svenska ordbok (SOB): e 3 : En plattform för språkundervisning

20 19 e 3 : En plattform för språkundervisning Morfologins ”nycker” гóлос är ”ett styckegods”, individueras вóлос är ”en massprodukt”, lik alla andra NOM PL голосá = ’många röster’ (ett antal) вóлосы (ej * волосá) ≠ ’många hårstrån’ utan = ’en massa hår’. Därför i GEN PL много голосóв vs. много волóс (ej * много волосóв) artnamn vs. ämnesnamn räknebarhet vs. oräknebarhet VS.

21 20 e 3 : En plattform för språkundervisning Мечты и мачты T.o.m. ett hopplöst undantag KAN motiveras! NOM SG мечта, кайма, тахта, треска, корма, башка, мзда, брюзга, карга GEN PL saknas * мечт, * кайм, * тахт o.s.v.

22 21 e 3 : En plattform för språkundervisning Varför? Nominativ och ackusativ är oftast identiska till formen och slås därför i detta läromedel då ihop ('nom/ack’). Jan Erik Walter. Ryska med militär profil, s.28. oftast identiska

23 22 e 3 : En plattform för språkundervisning e 3 : En plattform för undervisning i ryska OM PROJEKTET FÖRKLARANDE eller explikativ  Alla grammatiska kategorier och konstruktioner anses vara betydelsebärande och motiverade.

24 23 e 3 : En plattform för språkundervisning e 3 : En plattform för undervisning i ryska OM PROJEKTET JÄMFÖRANDE eller kontrastiv  Grammatisk undervisning får stöd i studenternas intuitioner om sitt modersmål genom systematisk jämförelse mellan språken.

25 24 e 3 : En plattform för språkundervisning e 3 : En plattform för undervisning i ryska OM PROJEKTET UPPTÄCKANDE eller explorativ  Studenterna guidas till att aktivt upptäcka inlärningsspråkets grammatiska och lexikala drag.

26 25 e 3 : En plattform för språkundervisning e 3 : En plattform för undervisning i ryska OM PROJEKTET ENKEL eller intuitivt meningsfull  Grammatiken görs ”fattbar” genom att förklaringar är intuitivt tillfredställande och psykologiskt realistiska.  Undervisningsmaterialet tas fram på ett icke-tekniskt språk, tillgängligt men utan vulgariserande förenklingar.

27 26 e 3 : En plattform för språkundervisning e 3 : En plattform för undervisning i ryska OM PROJEKTET e-BASERAD eller öppen och interaktiv  Undervisningen integrerar ”dialogiska” och ”förklarande” metoder i en interaktiv studiemiljö.

28 27 e 3 : En plattform för språkundervisning ? –Жму твою руку! [’jag trycker din hand’] –Жму тебе руку! [bokst. ’jag trycker handen till dig’] Skaka ’min hand’ eller ’mig hand’? Så kallade possessiv dativ fungerar som attribut: –Он пожал мне (мою) руку. [’han tryckte min hand’] –Он разбил мне (моё) окно. [’han krossade fönstret för mig’] –Мы преподаем математику / * математике. [’vi undervisar i matematik’ / ’till matematik’] “ –Мы учим математику. [’vi lär oss matematik’] –Мы учим математике. [’vi lär ut matematik’] мою моё

29 28 e 3 : En plattform för språkundervisning Plattformen www.lexmaker.eu Besök oss ofta! Заходи к нам почаще!

30 29 e 3 : En plattform för språkundervisning It’s a hard case! The meanings of the grammatical cases are probably the biggest obstacle faced by students trying to learn Russian. Even advanced learners will often run into sentences they can't interpret. Stu- dents often know plenty of vocabulary and how to find unfamiliar words in the dictionary, and maybe they can even figure out what cases all the nouns, pronouns, and adjectives are in, but if they cannot figure out what the cases mean, the meaning of the sentence remains a mystery. Laura Janda & Steven Clancy. The Case Book for Russian. “ The meanings of the grammatical cases are probably the biggest obstacle faced by students trying to learn Russian. Even advanced learners will often run into sentences they can't interpret. Stu- dents often know plenty of vocabulary and how to find unfamiliar words in the dictionary, and maybe they can even figure out what cases all the nouns, pronouns, and adjectives are in, but if they cannot figure out what the cases mean, the meaning of the sentence remains a mystery.

31 30 e 3 : En plattform för språkundervisning Varför kasus?  Särskilt svårt för svenskspråkiga.  En givande utmaning för kontrastiv approach ur både teoretisk och pedagogisk synpunkt.  Inkörsport till ryska grammatiken i dess helhet.  Finns i våra andra språk: polska, tjeckiska.  Åskådliga kognitiva modeller har praktiskt värde.  Jämförelse med ett språk utan kasus ger en fördjupad insyn i båda.

32 31 e 3 : En plattform för språkundervisning Stöd projektet!  Använd och testa vårt material i din undervisning.  Bidra med kritik, egna idéer, exempel, obesvarade frågor, förslag till övningstyper.  Välkommen med kommentarer, inlägg på bloggen och forumet.  Dina åsikter, tankar och bidrag räknas!

33 32 e 3 : En plattform för språkundervisning Благодарим за внимание!


Ladda ner ppt "S LAVISKA INSTITUTIONEN Eugene Rivelis, Natalia Galatsky  2013 ATT FÖRKLARA GRAMMATIKEN Språkundervisning som humanistiskt projekt."

Liknande presentationer


Google-annonser