Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledningssystem med GIS-funktionalitet, deras effekt på professionella användares kommunikationsprocesser vid kris- hantering Prof. Nils Dahlbäck, Linköpings.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledningssystem med GIS-funktionalitet, deras effekt på professionella användares kommunikationsprocesser vid kris- hantering Prof. Nils Dahlbäck, Linköpings."— Presentationens avskrift:

1 Ledningssystem med GIS-funktionalitet, deras effekt på professionella användares kommunikationsprocesser vid kris- hantering Prof. Nils Dahlbäck, Linköpings universitet, Dr Rego Granlund, Linköpings universitet, Dr Jiri Trnka, FOI Linköping, Helena Granlund, Linköpings universitet

2 Introduktion •Ny teknik, tex GIS, ökar ledningsförmågan. •Ny teknik leder till förändringar. Arbetssätt Kommunikation Samspel mellan individer

3 Forsknings hypoteser GIS vs papperskarta: •Staber som använder ledningssystem med GIS- funktionalitet kommer att prestera annorlunda i en dynamisk ledningsuppgift än staber som använder papperskartor. •Staber som utrustas med GIS kommer att kommunicera annorlunda i en dynamisk ledningsuppgift än staber som använder papperskartor.

4 Simulering •Vi använder oss av simuleringar. •Ledningssituation med flertal beslutsfattare. •Samma ledningssituation upprepas •Mätningar (Övning - krisledningsnämnd, Tjeckien 2007)

5 Simulering, egenskaper Egenskaper: –Förenklad –Dynamisk –Komplex –Kontrollerbar www.c3fire.org Computer simulation Experiment manager Ground-chiefs Fire-fighting units Commanding staff Inga förkunskaper krävs.

6 Simuleringens uppgift Deltagarnas uppdrag: •Engagera sig i målanalys; identifiera och hantera motstridiga mål. •Förutse utvecklingen i simuleringen och skapa handlingsplaner, fatta beslut och utveckla egna strategier och taktiker.

7 Utförd forskning Utförda studier: •2005-2007 Universitetsstudenter, 22 grupper, totalt 132 deltagare. •2008-2009 Kommunal krisledningsorganisation, 18 grupper, totalt 108 deltagare.

8 Experimentupplägg •Upplägg: –Två förutsättningar (GIS / papperskarta). –Nio deltagargrupper i varje förutsättning / sex personer i varje grupp. –Varje grupp genomför fem försök. •Deltagargrupp: medlemmar i kommunala krislednings- organisationer. •Simuleringen följs av en återkoppling (debriefing).

9 Eperimentupplägg GIS Papperskarta

10 Experimentupplägg Varje grupp genomför: - En träning. - Fem simuleringscykler. Simulering Enkät, enskild utvärdering Utvärdering, gemensam - En återkoppling.

11 Resultat redovisning •Förenklat prestationsmått - mellan GIS och papperskarta - inom GIS •Kommunikationsvolym •Kommunikationsinnehåll - mellan GIS och papperskarta - inom GIS •Kommunikationsflöde •Bedömning av erhållen träning - mellan profession - mellan kön

12 Förenklat Prestationsmått I studien 2005 finns en signifikant skillnad mellan GIS och papperskarta i session 5. Deltagargrupper i GIS-förutsättningen klarar genomgående uppgiften bättre. I studien 2008 bryts den trenden i femte sessionen, där deltagare i förutsättningen med papperskarta (Map-Profs) i session 5 klarar uppgiften bäst. I studien 2008 finns ingen signifikant skillnad mellan GIS och papperskarta. GIS - Papperskarta

13 Förenklat Prestationsmått GIS förutsättningen delas upp i staber med räddningstjänst personal och staber med en mix av olika kommunala professioner. Det finns en signifikant skillnad mellan de två typerna av stab i GIS förutsättningen i session 5. Staber med räddningstjänst personal har en positiv inlärningskurva. Staber med en mix av professioner har en neutral inlärningskurva. GIS staber - Papperskarta

14 Kommunikationsvolym I studien 2005 finns en signifikant skillnad mellan GIS och papperskarta totalt sett och i session 5. I studien 2008 finns en signifikant skillnad mellan GIS och papperskarta totalt sett över alla fem försöken. Det finns ingen signifikant skillnad i session 5.

15 Kommunikationsinnehåll QuestionInformationOrderOther 1234567891011 About Fire About other persons activity About Fire About own activity About other persons activity Mission order Direct order Request for help Request for clari- fication Acknow- ledgment on info or order Misc- ellaneo us Alla textmeddelanden i session 5 har kategoriserats till fyra huvud kategorier. Dessa har i sin tur delats i elva underkategorier. Uppmärksamma skillnaden mellan ”Mission order” och ”Direct order”.

16 Kommunikationsinnehåll, GIS - Karta Det finns en signifikant skillnad mellan GIS och papperskarta i kategori 4. Det finns en signifikant skillnad inom GIS i huvudkategorin Order. Det sänds signifikant fler direkta order i GIS förutsättningen än i förutsättningen med papperskarta. OtherOrderInformationQuestions

17 Kommunikationsinnehåll, inom GIS Det finns en signifikant skillnad mellan GIS och papperskarta i kategori 4. Det finns en signifikant skillnad inom GIS i huvudkategorin Order. Det sänds signifikant fler direkta order i GIS förutsättningen än i förutsättningen med papperskarta.

18 Kommunikationsflöde Förhållande Stab skickadeStab emottagna GIS Räddntj 11,18 GIS KomM 11,13 Karta Räddntj 11,79 Karta KomM 11,70 Antal meddelanden Stab skickadeStab emottagna GIS Räddntj 5565 GIS KomM 151172 Karta Räddntj 76136 Karta KomM 124211

19 Bedömning av erhållen träning 1 Gemensamma mål 2 Gemensam uppgift 3 Fungerande roller 4 Kommunicera effektivt 5 Gemensam uppfattning om situationen 6 Lösa problem 7 Ta beslut 8 Lösa konflikter 9 Se en uppgift från varandras profession 10 Hantera resurser

20 Bedömning av erhållen träning 1 Gemensamma mål 2 Gemensam uppgift 3 Fungerande roller 4 Kommunicera effektivt 5 Gemensam uppfattning om situationen 6 Lösa problem 7 Ta beslut 8 Lösa konflikter 9 Se en uppgift från varandras profession 10 Hantera resurser (Genusperspektiv, utan observatörer)

21 Resultatsammanfattning •Den kvalitativa analysen av kommunikation visar att GIS kan påverka ordergivning i stab. •Den kvantitativa analysen av kommunikation visar att GIS reducerar behovet av kommunikation och påverkar informationsflödet mellan stab och fält. •Nuvarande analys av prestation antyder också att GIS inte är optimalt för alla grupper. •Nuvarande analys av prestation antyder att GIS kan förbättra förutsättningarna för krisledning,

22 Kontakt: Rego Granlund, reggr@ida.liu.se, Frågor?


Ladda ner ppt "Ledningssystem med GIS-funktionalitet, deras effekt på professionella användares kommunikationsprocesser vid kris- hantering Prof. Nils Dahlbäck, Linköpings."

Liknande presentationer


Google-annonser