Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ida Lindgren & Kip Smith

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ida Lindgren & Kip Smith"— Presentationens avskrift:

1 Ida Lindgren & Kip Smith
11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Ledningssystem med GIS-funktionalitet, deras effekt på professionella användares kommunikationsprocesser vid kris-hantering Prof. Nils Dahlbäck, Linköpings universitet, Dr Rego Granlund, Linköpings universitet, Dr Jiri Trnka, FOI Linköping, Helena Granlund, Linköpings universitet 1

2 Ida Lindgren & Kip Smith
11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Introduktion Ny teknik, tex GIS, ökar ledningsförmågan. Ny teknik leder till förändringar. Arbetssätt Kommunikation Samspel mellan individer

3 Forsknings hypoteser GIS vs papperskarta:
Ida Lindgren & Kip Smith 11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Forsknings hypoteser GIS vs papperskarta: Staber som använder ledningssystem med GIS- funktionalitet kommer att prestera annorlunda i en dynamisk ledningsuppgift än staber som använder papperskartor. Staber som utrustas med GIS kommer att kommunicera annorlunda i en dynamisk ledningsuppgift än staber som använder papperskartor. 3

4 Ida Lindgren & Kip Smith
11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Simulering Vi använder oss av simuleringar. Ledningssituation med flertal beslutsfattare. Samma ledningssituation upprepas Mätningar (Övning - krisledningsnämnd, Tjeckien 2007)

5 Simulering, egenskaper
Ida Lindgren & Kip Smith 11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Simulering, egenskaper Egenskaper: Förenklad Dynamisk Komplex Kontrollerbar Commanding staff Experiment manager Ground-chiefs Inga förkunskaper krävs. Fire-fighting units Computer simulation

6 Simuleringens uppgift
Ida Lindgren & Kip Smith 11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Simuleringens uppgift Deltagarnas uppdrag: Engagera sig i målanalys; identifiera och hantera motstridiga mål. Förutse utvecklingen i simuleringen och skapa handlingsplaner, fatta beslut och utveckla egna strategier och taktiker.

7 Utförd forskning Utförda studier:
Ida Lindgren & Kip Smith 11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Utförd forskning Utförda studier: Universitetsstudenter, 22 grupper, totalt 132 deltagare. Kommunal krisledningsorganisation, 18 grupper, totalt 108 deltagare. 7

8 Experimentupplägg Upplägg: Två förutsättningar (GIS / papperskarta).
Ida Lindgren & Kip Smith 11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Experimentupplägg Upplägg: Två förutsättningar (GIS / papperskarta). Nio deltagargrupper i varje förutsättning / sex personer i varje grupp. Varje grupp genomför fem försök . Deltagargrupp: medlemmar i kommunala krislednings-organisationer. Simuleringen följs av en återkoppling (debriefing). 8

9 Eperimentupplägg GIS Papperskarta Ida Lindgren & Kip Smith
11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Eperimentupplägg GIS Papperskarta 9

10 Experimentupplägg Varje grupp genomför: - En träning.
Ida Lindgren & Kip Smith 11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Experimentupplägg Varje grupp genomför: - En träning. - Fem simuleringscykler. Simulering Enkät, enskild utvärdering Utvärdering, gemensam - En återkoppling. 10

11 Resultat redovisning Förenklat prestationsmått
Ida Lindgren & Kip Smith 11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Resultat redovisning Förenklat prestationsmått - mellan GIS och papperskarta - inom GIS Kommunikationsvolym Kommunikationsinnehåll Kommunikationsflöde Bedömning av erhållen träning - mellan profession - mellan kön 11

12 Förenklat Prestationsmått
Ida Lindgren & Kip Smith 11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Förenklat Prestationsmått GIS - Papperskarta I studien 2005 finns en signifikant skillnad mellan GIS och papperskarta i session 5. Deltagargrupper i GIS-förutsättningen klarar genomgående uppgiften bättre. I studien 2008 bryts den trenden i femte sessionen, där deltagare i förutsättningen med papperskarta (Map-Profs) i session 5 klarar uppgiften bäst. I studien 2008 finns ingen signifikant skillnad mellan GIS och papperskarta. 12

13 Förenklat Prestationsmått
Ida Lindgren & Kip Smith 11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Förenklat Prestationsmått GIS staber - Papperskarta GIS förutsättningen delas upp i staber med räddningstjänst personal och staber med en mix av olika kommunala professioner. Det finns en signifikant skillnad mellan de två typerna av stab i GIS förutsättningen i session 5. Staber med räddningstjänst personal har en positiv inlärningskurva. Staber med en mix av professioner har en neutral inlärningskurva. 13

14 Kommunikationsvolym Ida Lindgren & Kip Smith
11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Kommunikationsvolym I studien 2005 finns en signifikant skillnad mellan GIS och papperskarta totalt sett och i session 5. I studien 2008 finns en signifikant skillnad mellan GIS och papperskarta totalt sett över alla fem försöken. Det finns ingen signifikant skillnad i session 5. 14

15 Kommunikationsinnehåll
Ida Lindgren & Kip Smith 11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Kommunikationsinnehåll Question Information Order Other 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 About Fire About other persons activity About own activity Mission order Direct order Request for help Request for clari-fication Acknow-ledgment on info or order Misc-ellaneo us Alla textmeddelanden i session 5 har kategoriserats till fyra huvud kategorier. Dessa har i sin tur delats i elva underkategorier. Uppmärksamma skillnaden mellan ”Mission order” och ”Direct order”. 15

16 Kommunikationsinnehåll, GIS - Karta
Ida Lindgren & Kip Smith 11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Kommunikationsinnehåll, GIS - Karta Questions Information Order Other Det finns en signifikant skillnad mellan GIS och papperskarta i kategori 4. Det finns en signifikant skillnad inom GIS i huvudkategorin Order. Det sänds signifikant fler direkta order i GIS förutsättningen än i förutsättningen med papperskarta. 16

17 Kommunikationsinnehåll, inom GIS
Ida Lindgren & Kip Smith 11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Kommunikationsinnehåll, inom GIS Det finns en signifikant skillnad mellan GIS och papperskarta i kategori 4. Det finns en signifikant skillnad inom GIS i huvudkategorin Order. Det sänds signifikant fler direkta order i GIS förutsättningen än i förutsättningen med papperskarta. 17

18 Ida Lindgren & Kip Smith
11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Kommunikationsflöde Förhållande Stab skickade Stab emottagna GIS Räddntj 1 1,18 GIS KomM 1,13 Karta Räddntj 1,79 Karta KomM 1,70 Antal meddelanden Stab skickade Stab emottagna GIS Räddntj 55 65 GIS KomM 151 172 Karta Räddntj 76 136 Karta KomM 124 211 18

19 Bedömning av erhållen träning
Ida Lindgren & Kip Smith 11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Bedömning av erhållen träning 1 Gemensamma mål 2 Gemensam uppgift 3 Fungerande roller 4 Kommunicera effektivt 5 Gemensam uppfattning om situationen 6 Lösa problem 7 Ta beslut 8 Lösa konflikter 9 Se en uppgift från varandras profession 10 Hantera resurser 19

20 Bedömning av erhållen träning
Ida Lindgren & Kip Smith 11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Bedömning av erhållen träning (Genusperspektiv, utan observatörer) 1 Gemensamma mål 2 Gemensam uppgift 3 Fungerande roller 4 Kommunicera effektivt 5 Gemensam uppfattning om situationen 6 Lösa problem 7 Ta beslut 8 Lösa konflikter 9 Se en uppgift från varandras profession 10 Hantera resurser 20

21 Resultatsammanfattning
Ida Lindgren & Kip Smith 11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Resultatsammanfattning Den kvalitativa analysen av kommunikation visar att GIS kan påverka ordergivning i stab. Den kvantitativa analysen av kommunikation visar att GIS reducerar behovet av kommunikation och påverkar informationsflödet mellan stab och fält. Nuvarande analys av prestation antyder också att GIS inte är optimalt för alla grupper. Nuvarande analys av prestation antyder att GIS kan förbättra förutsättningarna för krisledning, 21

22 Ida Lindgren & Kip Smith
11th ICCRTS, Sept 27, 2006 Frågor? Kontakt: Rego Granlund,


Ladda ner ppt "Ida Lindgren & Kip Smith"

Liknande presentationer


Google-annonser