Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CETRELLA Nätverk till hjälp för människor med särskilda behov Transnationell del inom Kompkulmen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CETRELLA Nätverk till hjälp för människor med särskilda behov Transnationell del inom Kompkulmen."— Presentationens avskrift:

1 CETRELLA Nätverk till hjälp för människor med särskilda behov Transnationell del inom Kompkulmen

2 BAKGRUND • Musik- och kulturskolorna har ibland svårt att nå ut till barn och ungdomar med annan etnisk bakgrund eller funktionsnedsättningar. • Musikterapeut Gianluca Catuogno, Capri, Italien har ett arbetssätt som vi vill inspireras och se mer av för att skapa en egen modell som vi kan använda i våra verksamheter. • Målet är också att bygga upp ett nätverk i länen med inriktning musikterapi/musik i särskolan samt med barn och unga med särskilda behov. • Nätverket ska även inbördes stötta varandra och arbeta med gemensam fortbildning etc.

3 STUDIERESA TILL CAPRI 7-12 maj 2012 -Besök på Istituto Formazione Musicoterapia, ISFOM -Samtal med Diana Facchini, rektor vid ISFOM -Musikterapisessioner i två klasser i Anacapri -Musikterapisession i Villa San Michele -Besök på den lokala musikskolan KAOS LAB -Lärande samtal och gemensamma reflektioner med Gianluca Catuogno, musikterapeut

4 DELTAGARE Y OCH Z LÄN Birgitta Thalén-Sundin, sångpedagog, Sundsvall Marita Sandberg, musikterapeut, Timrå Inga-Lena Eriksson, musikterapeut, Östersund Christina Didriksson, musikterapeut, Berg Lena Hammarberg, musikterapeut, Härjedalen Cecilia Jakobsson, fiolpedagog, Sollefteå Tomas Nilsson, musikterapeut/musikledare, Bräcke Marie Sundelin, kulturskolechef, Sollefteå

5 Utbildningar: •Musikkonservatoriet i Avvelino, komposition och orgel. •Istituto Formazione Musicoterapia, ISFOM, Neapel, musikterapi under ledning av Gianluigi Di Franco. Anställningar: •ISFOM i olika projekt, samt med individuella sessioner i musikterapi •Kompositör: just nu jobbar han mycket med elektronisk musik, både som artist och i sin undervisning. •Musikskolan KAOS LAB i Anacapri. Gianluca Catuogno, musikterapeut

6 Diana Facchini, rektor för ISFOM •Istituto Formazione Musicoterapia, ISFOM, Neapel grundades 1996 och driver forskning, undervisning och utbildning. •Diana Facchini, är musikforskare och musikterapeut och en av grundarna av ISFOM. •Musikterapiutbildningen är både teoretisk och praktiskt inriktad och treårig. •ISFOM har ett bra internationellt rykte och stöds av EMTC som är en organisation för att främja utbyte, utveckling av musikterapi och samarbete mellan musikterapeuter i Europa.

7 Dr Rolando Benenzon, professor • Professor Dr Rolando Benenzon är en Argentinskfödd läkare, psykiatriker, musiker och kompositör. • Han är en av grundarna av World Federation of Music Therapy, WFMT • Idag är han anses vara en förgrundsgestalt inom musikterapi i världen, företrädesvis i Latin- och Sydamerika. • Dr Benenzon jobbar som pedagog på ISFOM i Neapel

8 BENENZON- MODELLEN Benenzonmodellen började ta form på 1960-talet. •En viktig del och pelare av denna modell är begreppet Musical Sound Identity, ISO. ISO-principen kan förklaras som den mängd av ljudenergi, akustisk och rörlig, som tillhör en individ och karaktäriserar den, utgör dess identitet. Denna rörelse består av inre energi, ljud, arv och erfarenheter från födseln till vuxen ålder. De är nära besläktade med begreppet idet freudianska omedvetna. •Områden där Benenzon- modellen tillämpas i är: social musikterapi, personlig utveckling, infantil psykos, psykisk oförmåga allmänhet. Metoden bygger på ljudmusikalisk improvisation i ett icke-verbalt sammanhang. Denna modells främsta mål är att öppna kommunikationskanaler för att hjälpa återhämtningsprocessen eller starta patientens tillfrisknande.

9 FUNKTIONSINRIKTAD MUSIKTERAPI - FMT FMT är en svensk terapimetod som utvecklades av Lars Hjelm vid Folke Bernadotte-hemmet 1975-89. Metoden är en individuell behandling där man använder sig av ett 30-tal musikaliska koder för att stimulera kroppens naturliga utveckling. Samtidigt är FMT ett analysinstrument för diagnostisering av personers funktionsnivå. • FMT skapar förutsättningar för att utveckla: kroppsuppfattning, självförtroende, lust och motivation, energi, koncentration, minne, socialt samspel, vakenhet • FMT-metoden – söker grundorsaken till problemen • FMT-metoden – bearbetar och organiserar grundfunktioner • FMT-metoden – är individuell • FMT-metoden – är nivåanpassad • FMT-metoden – är ickeverbal • FMT-metoden – skapar förutsättningar och lust att utveckla färdigheter

10 BENENZON MODELLEN - FMT- METODEN • NÅGRA SKILLNADER • Benenson – Gruppaktivitet – Improvisatorisk • FMT – Individuell – Strukturerad – Pianot viktigt styrande instrument • NÅGRA LIKHETER • Icke-verbal • Musicerar med och inte för varandra • Delvis samma instrumentarium, oftast ickemelodiska slaginstrument

11 CETRELLAVECKAN februari 2013 Gianluca Catuogno besöker Sverige – studiebesök och konferens enligt följand program: Tisd 19/2 Musik i sär- och träningsskola FMT-metoden i praktiken Onsd 20/2Svensk musik- och kulturskola Svensk särskola Torsd 21/2Så det kan låta! – En dag i sinnenas tecken konferens med medverkan av Gianluca Catuogno och nätverksdeltagarna. Fred 22/2Cetrellanätverket gör gemensam reflexion

12 CETRELLANÄTVERKETS VISION för 2013 • Ökad kunskap om musikterapi, musik i särskolan och musik med barn och unga med särskilda behov • Ett stort aktivt nätverk verkar i regionen • Det finns verksamhet i alla kommuner med musikterapi, musik i särskolan och/eller musik med barn och unga med särskilda behov • Ett vidgat pedagogiskt tänk hos musik- och kulturskolornas personal • Fler flyktingbarn och invandrare nås av kulturskolornas verksamheter • Fler barn/unga nås av musik- och kulturskolornas verksamhet oavsett ev. funktionshinder, social och etnisk bakgrund • Fler ser musikens källa som ett viktigt verktyg i skolan


Ladda ner ppt "CETRELLA Nätverk till hjälp för människor med särskilda behov Transnationell del inom Kompkulmen."

Liknande presentationer


Google-annonser