Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fastighetsbranschens MarknadsRåd 2010-09-29 Anders Borggren (ISS Property Services), Håkan Bryngelsson (AB Advance Lidingö), Pia Carlberg (Stronghold),

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fastighetsbranschens MarknadsRåd 2010-09-29 Anders Borggren (ISS Property Services), Håkan Bryngelsson (AB Advance Lidingö), Pia Carlberg (Stronghold),"— Presentationens avskrift:

1 Fastighetsbranschens MarknadsRåd 2010-09-29 Anders Borggren (ISS Property Services), Håkan Bryngelsson (AB Advance Lidingö), Pia Carlberg (Stronghold), Mona Finnström (Fastigo), Göran Garberg (Corporate Missions AB), Karin Geiger (The Tomorrow Story), Klaus Hansen Vikström (Fabege), Gustaf Hermelin (Klövern), Kristoffer Sandberg (KTH), Svante Torell (Vasakronan), Johan Zetterstedt (Fastighetsnytt)

2 Vårt behov • Branschens behov av nyrekrytering under de närmaste åren uppgår till minst 5 000 individer och inom tio år till ca 15 000. • Ett stort, omedelbart, behov av ingenjörer och tekniker samt fastighetsskötare men också ”ny” kompetens; kunskap om mjukvaran, service och tjänster • Vad vet målgruppen om oss? Bara 9 % av alla studerande känner till att branschen finns. Men inte undra på det, vi är en rörig bransch!

3 …eller hur? Fabur väst ROKFFU Fastighets- entrepre- nörerna AFFAlmega FastigoSABO Fastighets- ägarna UFOS Centrum för fastighets företagande G3F Stockholms fastighets- förvaltare SIFSKTF CF LO VVS branschen Fastighets anställdas förbund Förvaltare i väst HSB Riksbyggen Trädgårds sektorn Kyrkan Bygg branschen

4 Omvärld och andra branscher

5

6

7 Därför är Marknadsrådets primära uppgift…… • Få branschen att bli synlig som bransch • Öka efterfrågan på utbildningar inom skolans regi, stötta och initiera lärlings- och traineeprogram samt utveckla nya samarbeten skola och företag. • Skapa förutsättningar för företagen att hitta rätt kompetens • Skapa förutsättningar för jobbsökande att hitta oss.

8 Ett förslag på vår existentiella grund • Fastighetsbranschen uppdrag är att, med minsta möjliga miljöpåverkan, utveckla morgondagens samhälle med fokus på att människor utvecklas och trivs i sitt boende och på sin arbetsplats. Vi levererar attraktiva miljöer, trivsamt boende, effektiva kontor och inbjudande butiker, för att ta några exempel. • Fastighetsbranschen binder samman politiker, medborgare, företag och människor inom ett flertal områden såsom arkitektur, bygg, finans, teknik, drift och kund och erbjuder därmed spännande utvecklingsmöjligheter inom design, IT, teknik, finans, service och affärer. • Vi står för kvalitet, kontinuitet och långsiktighet med visionen att vara en ledande aktör för utveckling av individer, av organisationer och av samhället i stort.

9 Den kommunikativa röda tråden handlar om att förflytta oss… från rörigt till gemensam grund från husfasader till människor från obligation i finansvärlden till kundrelationer i vardagen från siffror till stories från manligt till kvinnligt

10 Inställning till sin framtida arbetsgivare • Okunniga om arbetslivet • Osäkra och ointresserade av sitt yrkesval och framtida arbetsplats •Okunniga om arbetslivet • Lite nyfikna på företag och arbetslivet • Viss kontakt med olika företag • Nyfikna på framtida arbetsgivare • Vet vad de vill ha ut av den framtida arbetsgivaren • Blandad arbetslivs- erfarenhet • Ett jobb prio ett • Vet vad de vill ha och måste lockas till företaget. Vägar att påverka• Prao • Studiebesök • Gymnasieval • Föreläsningar • Gymnasiemässa • Portalen! • Praktik • Studiebesök • Föreläsningar • Universitetsval • Portalen! • MarknadsDagar • Event (jfr IT) • Praktik • Föreläsningar • Uppsatser • Mässor • Portalen! • MarknadsDagar • Event (jfr IT) • Möten på arbets- förmedlingen • Mässor • Attraktiva jobbannoser • Portalen! • Attraktiva jobbannonser • Portalen! Målgrupper HögstadietGymnasietUniversitetArbetslösaArbetande

11 Kommunikation på tre nivåer • Strategiskt: Skapa kännedom om branschen • Taktiskt: Skapa intresse och handling Ex: Häng med oss på vår portal och lär känna branschen, sök följande utbildningar…. • Operativt: Erbjuda konkreta möjligheter. Ex: Följande företag söker nya medarbetare med kompetens x och y med start 14 mars 2011. Sommarjobb? Ring följande företag…

12 Så hur ska vi genomföra detta? Vi måste börja med oss själva! 1. Internt arbete med oss själva; föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte 2. Vi ska samarbeta med olika skolor, arbetsförmedlingar och projekt 3. Vi ska visa upp goda case; företags-, team-, och personporträtt 4. Vi ska utveckla Fastighetsbranschens rekryteringsportal

13 Internt arbete och samarbete med skolor- föreläsningar, workshops och erfarenhetsutbyte • Den attraktiva arbetsgivaren • Gymnasieungdomar. Prao, praktik, föreläsningar skola, arbetsplatsbesök. • Universitetsstuderande. Praktik, uppsatser, föreläsningar, rekryt.dagar. • Kontakter med arbetslösa och nya svenskar. Arbetsmarknadsåtgärder, projekt som inspiration och möjliga att delta i. • Pr-träning Föreläsning, inspiration och nyhetsinventering för att finna nyheterna som kan sprida ryktet om fastighetsbranschen • Blogg-workshop

14 Casefilmer: Stories utan siffror Case för att levandegöra oss som bransch, genom att berätta stories som berör och engagerar. • Vi berättar om branschen genom att berätta om företags goda exempel. • Vi gör företagsporträtt, teamporträtt och personporträtt

15 En ny modern rekryteringsplats: www.fastighetsbranschen.info Lediga jobb, idag, om ett år, om tre år Presentationer av personer, team, företag i text, bild och i film Bloggar Servicefunktioner ex CV-databas Trainee, prao, företagsbesök, uppsatsämnen Länkar; artikl, forskn.rapp om arb miljö, hållbarhet mm Samarbete m YRMIS.se och CAREERBOOK. se

16 Marknadsrådet vill att ni hänger med och möter framtidens utmaningar! • Ju fler vi blir som satsar, desto större genomslag! • På nästa års B.A. ska vi vara väl förberedda internt, ha marknadsfört oss som arbetsgivare (ex via case) och vår rekryteringsportal ska vara uppe. • Vi behöver fler dedikerade grundare för att snabbt komma igång. Idag har Klövern, Ljungbergsgruppen, Vasakronan och Fabege anmält sitt intresse. • Via våra partners erbjuder vi utbildningar och workshops med fokus på rekrytering, start fredagen den 12 november i Stockholm. • Via våra partners erbjuder vi case-filmer. Läs lilla foldern du har fått, prata med oss nu efteråt, ring oss och var bland de första. För nu kör vi!


Ladda ner ppt "Fastighetsbranschens MarknadsRåd 2010-09-29 Anders Borggren (ISS Property Services), Håkan Bryngelsson (AB Advance Lidingö), Pia Carlberg (Stronghold),"

Liknande presentationer


Google-annonser