Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Röstmottagning i vallokal • Val till Europaparlamentsvalet 25 maj • Val till riksdag, landsting och kommun 14 september.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Röstmottagning i vallokal • Val till Europaparlamentsvalet 25 maj • Val till riksdag, landsting och kommun 14 september."— Presentationens avskrift:

1 Röstmottagning i vallokal • Val till Europaparlamentsvalet 25 maj • Val till riksdag, landsting och kommun 14 september

2 Utbildning för röstmottagare på valdagen • Utbildningsfilm med utrymme för frågor och diskussioner • Förtidsrösta i Sundsvall • Fika med mötestillfälle per valdistrikt • Schema på valdagen • Handboken, rutiner och tidsplan -Innan valdagen -Valdagen före öppning 08.00 -Valnatten efter stängning 20.00(21.00)

3 Film Röstmottagning i vallokal, val till Europaparlamentet

4 • Ordning i valsedelställ – affisch • Granskning av valsedlar – budröster • Information i valet - valwebben - broschyrer(olika språk, lättläst… - affischer

5 Förtidsrösta i Sundsvall • Stadsbiblioteket med filialer • Fritidsgården Granloholm (endast EPvalet) • Mittuniversitetets bibliotek • Handelsbanken i Liden • Selångers fotbollsklubbs kansli • Kommunhusets reception • Sundsvalls sjukhus – huvudentrén • Birsta city • Galleria In • Lantbrevbärare • Kommunala bud (institutioner)

6 Innan valdagen Ordförande i vallokalen Hämtar röstlängden till EP valet 25 maj • Torsdag 22 maj 12.00-20.00 • Fredag 23 maj 08.00-13.00 Hämtar röstlängden till RKL valen 14 september • Torsdag 11 september 12.00-20.00 • Fredag 12 september 08.00-13.00

7 Tjänstgöringsschema på valdagen • Roller och uppdrag i vallokalen • Förslag på tjänstgöringsschema – viktigt med pauser under dagen, ordförande beslutar • Förstärkning av rösträknare på de större distrikten i RKL valen

8 Tjänstgöringsschema i EP valen

9 Tjänstgöringsschema i RKL valen

10 Rösträknare • Förstärkning av rösträknare i de större valdistrikten • Pilotprojekt i EP-valet i tio valdistrikt • Uppdrag för rösträknare - Tjänstgöring - Framtida röstmottagare - Sysslor före vallokalen stänger

11 Innan 08.00 på valdagen • Om någon röstmottagare saknas • Om något material saknas • Möblering (valhemlighet) • Om vallokalen inte är upplåst …eller vid andra avvikelser Kontakta omedelbart valkansliet!

12 Under valdagen • Om inte förtidsrösterna levererats före klockan 10.00 • Om materialet inte räcker till..eller vid andra avvikelser • Lägg aldrig ut samtliga valsedlar! Kontakta valkansliet!

13 Säkerhet i vallokalen • Utrymningsvägarna inte blockerade • Kaffekokare o.dyl. avstängda när ni lämnar lokalen • Dörrar och fönster stängda – ordförande kontaktar vaktbolaget för låsning • Kontakta valkansliet eller vaktbolaget om det uppstår en ohanterbar situation i vallokalen

14 Händelse i vallokalen1 Följande inträffar: Röstande saknar röstkort och uppger att hon röstade i denna vallokal förra valet vid kontroll finns namnet och personnumret med i röstlängden och det verkar stämma åldersmässigt men kan inte styrka sin identitet med id-handling • Får ej rösta och ombeds hämta id-handling eller ta med någon som kan intyga och uppvisa id-handling • Notera i röstlängd och i protokoll att någon försökt rösta vid aktuellt löpnummer • På vägen ut möter hon en bekant som är på väg in för att rösta och denne kan intyga hennes identitet • Hon får rösta och längdföraren noterar personnumret för personen som intygar i Röstlängden • Notera i protokoll

15 Händelse i vallokalen 2 Följande inträffar: En man kommer in och talar högt om hur hans parti tycker i en viss fråga •Röstmottagare ber mannen att dämpa sig och påtalar att valpropaganda inte får förekomma i vallokalen •Mannen fortsätter trots att han ombeds dämpa sig, alternativt avlägsna sig från vallokalen, det börjar bli oroligt i lokalen •Röstandet kan inte genomföras då ordförande är upptagen med att försöka tala med mannen och det bildas kö vid valurnorna •Röstmottagare med valkuvert stoppar fler röstande från att komma in i lokalen •Ordförande avbryter röstmottagningen och lägger röstlängd på valurnan, stänger locket och förseglar samt plomberar med försegling • I protokollet noteras förseglingens nummer och tidpunkt för avbrytande, inkomna förtidsröster läggs i omslag som klistras igen •Tillkalla hjälp i form av valnämnd och eventuellt vaktbolag eller polis •Vid öppning – kontrollera att förseglingen är obruten och att numret överensstämmer med numret i protokollet, notera tidpunkten för återupptagandet i protokollet

16 Händelse i vallokalen 3 Följande inträffar: En man kommer fram till röstmottagaren som delar ut valkuvert och säger att han är amerikansk medborgare och vill rösta i valet • Han saknar röstkort men säger att han bott i kommunen till och från under fem års tid • Han uppvisar giltigt id-kort för ordförande men längdföraren kan inte hitta honom i listan över personnummer • Kontrollerar längst bak i röstlängden om någon har skrivits dit i efterhand, men utan framgång • Ordförande ber röstmottagare att kontakta valnämnden som bekräftar att han har rösträtt men i ett valdistrikt på andra sidan kommunen • Mannen har ej tillgång till bil och kan inte ta sig till vallokalen innan den stänger • Hänvisa mannen till kommunens centrala förtidsröstningsställe och be valnämnden skriva ut ett dubblettröstkort i förväg

17 Under valdagen • Enkäter till väljarna • Tolk (Föranmälda/på plats 191212, SOS alarm) • Pricka av väljaren i röstlängden ej endast leg. rutan

18 Var röstar man i Sundsvall på valdagen • Vallokal i sitt eget distrikt • Kulturmagasinet – vallokal och förtidsröstningslokal • Extra röstningsställen i Anundgård 09.00-12.00 Järkvissle 14.00-17.00

19 Vallokalen stänger 21:00 i EP valet - 20:00 RKL valen..men får inte låsas! • Ordförande fördelar arbetet i vallokalen • Kom ihåg att rapportera in till valmyndigheten efter varje val! (mobiltelefon med laddare för ordförande och vice) • Uppstår problem – ring valkansliet! • Ordförande och vice skriver under samtliga omslag samt levererar rösterna till valkansliet (kommunhusets entré) efter avslutad rösträkning och inrapportering

20 Efter kl. 20.00(21.00 EP valet) Efter kl. 20.00(21.00 EP valet)  Arbeta systematiskt enligt handledningen  De godkända förtidsrösterna i urnorna  Alla röstkort läggs i säck  Sopor för sig!

21 Avsluta valet  Rätt material i rätt kasse  Omslagen måste vara påskrivna med innehåll, antal och underskrifter och vara förslutna  Avsluta protokollet  Förslut INTE valkassarna!

22 Ersättning till röstmottagare Ersättning för uppdraget betalas ut: • EP-valet 27 juni • RKL-valet 27 oktober De uppgifter röstmottagaren uppgav i intresseanmälan är tillräckliga för utbetalning av arvode

23 Information i valet 2014 www.sundsvall.se/valen 2014 • Valnämnden • Valkansliet • Valmyndigheten • För röstmottagaren • Samtliga vallokaler

24 Röstmottagare 2014 Röstmottagare i valen 2014 Reservlista – röstmottagare Rösträknare www.sundsvallswww.sundsvalls.se/valen2014

25 Frågor…? Har du skrivit under deltagarlistan?


Ladda ner ppt "Röstmottagning i vallokal • Val till Europaparlamentsvalet 25 maj • Val till riksdag, landsting och kommun 14 september."

Liknande presentationer


Google-annonser