Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Annika Bengtner 2003 Flickor med ADHD. Hur upptäckte du din dotters problem? Annika Bengtner 2003 •“ Ont i magen, huvudvärk. ” •“Tog lång tid på sig på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Annika Bengtner 2003 Flickor med ADHD. Hur upptäckte du din dotters problem? Annika Bengtner 2003 •“ Ont i magen, huvudvärk. ” •“Tog lång tid på sig på."— Presentationens avskrift:

1 Annika Bengtner 2003 Flickor med ADHD

2 Hur upptäckte du din dotters problem? Annika Bengtner 2003 •“ Ont i magen, huvudvärk. ” •“Tog lång tid på sig på morgonen, ibland kom hon inte iväg om de kläderna hon ville ha inte var rena.” •“Kom ofta för sent, svårt att få med lappar och annat till och från skolan.” •“Kom inte hem efter skolan.” •“Orkade inte med att göra läxor.”

3 Hur upptäckte du din dotters problem? Annika Bengtner 2003 •“Utbrott –hon orkade inte gå till skolan efter onsdagen ju längre in på terminen det var. Ju längre in på terminen det var ju oftare blev hon sjuk.” •“Hade svårt att räkna mera än 1 led, läsuppgifter i matten tog lång tid. ” • ”Svårt att veta när hon skulle börja med läxor, Alltid i sista minuten. Visste inte hur man skulle göra läxor.”

4 Fortsättning Annika Bengtner 2003 • Under ett års tid var vi alltid i konflikt pga läxor. •Vilket resulterade i att vi sedan kom överens om att läxor görs i skolan. •D: “Människor frågar ofta mig hur det är att ha ADHD, eller hur det känns när jag är stressad. Men hur ska jag veta det jag är ju sådan som jag alltid har varit.”

5 Dottern berättar •“Jag blir alltid så jagad när det gått några veckor in på terminen, mamma, när jag ser att jag inte kommer att hinna med alla uppgifter så blir jag yr i huvudet.” •“Jag får ofta för mig att jag är dummare än alla andra. De andra har lättare att komma ihåg. “ Annika Bengtner 2003

6 Hur upptäckte du som mamma att din dotter hade ADHD "Jag som förälder" kände igen mig själv då hon verkade bli inbunden och inte vara närvarande, när hon inte förstod eller orkade höra klart. ” “Jag såg hennes ångest och trötthet.” ”Då vi läste läxor kände jag igen ilskan, hon hade då hon inte förstod. “ Annika Bengtner 2003

7 Hur upptäckte du som mamma att din dotter hade ADHD Hon hade samma stora omsorg i att vara ordentlig, alla hårstrån skulle ligga på rätt ställe. Hennes rum var kaos. Kunde och kan inte slänga saker eller kläder. Det bara hände saker när det handlade om M. Hon var lättledd. Annika Bengtner 2003

8 Hur upptäckte du som mamma att din dotter hade ADHD? Då hon var med kompisar så fanns det inga regler. Ett tag var jag riktigt orolig för henne då hon verkade glömma av alla regler och ordningar som fanns. Prova på att dricka alkohol. Sniffa, och röka. Hon gjorde så många dumheter som hon inte skulle gjort annars. Hade hon inget att göra, så drog hon gärna igång sin storebror Annika Bengtner 2003

9 Flickor med AD/HD: Uppmärksahetsproblem •Flest flickor finns i denna grupp som inte får diagnos •Hypoaktiva eller /passiva/svårt att komma igång •"Hon är en sådan rar flicka. Hon måste försöka tala högre inför klassen" •Flickan känner sig bortkommen, sitter längst bak i klassrummet, ger sken av att lyssna, dagdrömmer. •Dåligt självförtroende- "Jag har kunnat....... glömt"

10 Annika Bengtner 2003 Flickor med AD/HD: Uppmärksahetsproblem •Har en tendens att ge upp inför minsta motgång. •Begåvade flickor i denna grupp som inte har inlärningssvårigheter lär sig att kompensera. Kan klara eftergymnasiala studier med stor ansträngning •Utvecklar kronisk stress, depressioner och ångest i vuxenlivet. (Nadeau et al 2002)

11 Annika Bengtner 2003 Flickor med AD/HD:Hyperaktiva/impulsiva •lättare att upptäcka - får oftare en diagnos •högljudda, fysiskt aktiva, påflugna, risktagare •svårt att hålla ordning, dålig handstil, kan inte skriva på raden •ger intryck av att inte bry sig om skolarbetet •Inlärningsproblem (Nadeau et al 2002)

12 Annika Bengtner 2003 Flickor med AD/HD:Kombinerad typ •Rastlösa, nervösa mindre trotsiga och upproriska än pojkar •Extremt pratsamma och fnittriga •har svårt att arbeta tyst och lugnt •Avbryter andra, hoppar från ämne till ämne eller hänger kvar •Humörsvängningar, svårmotiverade •Uppfattas som ledartyper eller som stöddiga, envisa och bortskämda •Clown (Nadeau et al 2002)

13 Vad är stress för M? Annika Bengtner 2003 Skola: Läxor, självförtroendet, passa tider, passa in,hinna med,komma ihåg att minnas, finnas till för alla vilket gör att jag glömmer av mig själv. Bilden ritad av mamman

14 I vilka situationer är M stressad och hur känns det? Annika Bengtner 2003 •“Jag vet inte hur det är att inte känna stressen då jag alltid har den.” •“Men det har blivit bättre efter att jag börjat äta medicin. Jag är inte lika trött som jag var innan Concerta, nu har jag även fått ett liten påfyllningstablett på eftermiddagen så jag ska orka mera efter skolan.! •“Jag blir inte lika arg som innan.”

15 Annika Bengtner 2003 Vad är det som är annorlunda med flickor (AD/HD), forts •Överaktivt verbala •Riskfyllt beteende: droger-sex •Begåvade flickor-överambitiösa •Trotsigt beteende •Depression-ökar efter pubertet •Större risk för drogmissbruk •Risk för tonårsgraviditet (Nadeau et al 2002)

16 Annika Bengtner 2003 Vad är det som är annorlunda med flickor (AD/HD)? •Diagnoskriterier utifrån pojkar •Flickor mer glömska och ouppmärksamma •Tysta, slarviga, dagdrömmande-mindre uppmärksamhet •Senare eller aldrig diagnos •Svårare med kamratrelationer-stöts ut (Nadeau et al 2002)

17 Symtom hos M? Annika Bengtner 2003 Glömmer ofta läxor,böcker, viktiga lappar, tappar bort och glömmer nycklar. M gjorde sin första utredning i 4 klass med då sa de att hon bara hade inlärningssvårigheter. Att jag ställde för höga krav på henne.

18 Symtom hos M Annika Bengtner 2003 Precis innan sommarlovet nu 2010 så blev det en ny utredning. M gick i åttan och saknade godkända betyg i många ämnen. Fick diagnosen ADHD, och medicin. Skolan fick till sig Vad M behövde hjälp med. Malou en större kunskap om vad hon var bra på, även revansch lust

19 Symtom hos M efter diagnos Annika Bengtner 2003 • M får idag godkända betyg till jullovet. •Hon läser läxa varje måndag i skolan. •Hon vågar mera i dag be om hjälp, frågar sina kompisar hur de gör när de pluggar.

20 Annika Bengtner 2003 Hjärnans exekutiva funktioner är viktiga i skolsituationen. Barn med AD/HD har kroniska svårigheter inom följande: •Initiera, organisera och prioritera uppgifter •Fokusera och hålla kvar uppmärksamheten på en uppgift •Upprätthålla vakenhet, kraft och bearbetningshastighet. •Bemästra känslor och frustrationer •Ha tillförlitlig åtkomst till minnet •Styra och kontrollera tal och beteende (Nadeau et al 2002)

21 Annika Bengtner 2003 Problem för flickor med AD/HD •Försenad mognad - anses omogna för sin ålder •Leker med yngre barn •Svårt med klockan, tiden •Svårt att skilja på hö/vä •Svårt att överföra en kunskap till en annan - generalisera •Svårt att prioritera då hon lever i ett virrvarr av stimuli (Nadeau et al 2002)

22 Annika Bengtner 2003 Problem för flickor med AD/HD, forts. •Svårt med förändringar •Svårt att komma igång/avsluta •Behöver rutiner, struktur och förberedelser- coachning •Kräver stimuli för att vara vaken. Understimulering leder till “uttråkning” •Får hon inte stimuli skapar hon den själv - konflikter •Hur kan hon så konsekvent vara så inkonsekvent? (Nadeau 2002)

23 Annika Bengtner 2003 Problem för flickor med AD/HD, forts •Motoriskt klumpiga / svårt med kroppsuppfattningen (DAMP) •Tvångsmässiga beteenden: Behov av att skapa ordning i ett inre kaos. Pedanteri •Skam och psykiska besvär •Orala problem: Tuggar på kläder, tumsugning, biter på naglar, tuggar på håret •Ätstömingar: Överkonsumtion/anorexi •Sömnstörningar •Kamratrelationer- nedsatt social förmåga. Hennes egna upplevelser tar överhand •Hon verkar inte vara intresserad av andras upplevelser (Nadeau et al 2002)

24 Annika Bengtner 2003 Problem för flickor med AD/HD, forts Överkänslighet i centrala nervsystemet: •Taktil överkänslighet: •Vill bara gå i vissa kläder, ryggar för en kram o Då de är så sensitiva och inte alltid har kontakt med sina känslor o Ångest och ilska upplevas kroppsligt-huvudvärk, magont o Problem att kontrollera blåsan- dagtid- natt o Känslig för smak och lukt -besvär med mat. Äter bara en viss maträtt med rätt smak, lukt, färg, konsistens osv o Reagerar på ljud (Nadeau et al 2002)

25 Annika Bengtner 2003 Flickor med AD/HD Låg-mellanstadiet •Problem med: o Generalisering från en situation till en annan o Impulsivitet-awisad av kamraterna o Kamratrelaioner-ej förståelse för vad som är betydelsefullt for andra o Att inte ha beredskap for hur andra reagerar o Följa anvisningar i skolan o Dagdrömmer o Självkänslan o Depression och ångest (Nadeau 2002)

26 Annika Bengtner 2003 Barn med AD/HD har följande svårigheter med kamratrelationer. •Hålla kvar uppmärksamheten i leksituationer •Lättdistraherade •Ge och ta emot känslor •Förståelse för vad en social situation

27 Annika Bengtner 2003 Barn med AD/HD har följande svårigheter med kamratrelationer. •Förmåga att få andra att känna sig önskade •Insikt om att det tar tid att bygga upp vänskapsrelationer •Lära av sina misstag •Vänta på sin tur

28 Annika Bengtner 2003 Barn med AD/HD har följande svårigheter med kamratrelationer •Vänta på sin tur •Uthållighet och pålitlighet •Kommunikativ kompetens •Avbryter och stör de andra i leken

29 Annika Bengtner 2003 Barn med AD/HD har följande svårigheter med kamratrelationer •Uppfatta och följa instruktioner i samspel •Organisera sina aktiviteter •Hantera pengar

30 Annika Bengtner 2003 Vilka råd skulle du som mamma vilja ge till lärarna för att de skall upptäcka flickornas problem Lyssna på föräldrarna och se att de kan sina barn. Ifrågasätt inte om föräldrarna är oroliga. Den duktigheten som visas upp i skolan, kan vara tvärt om hemma. För hemma kan flickan rasa uti ilska för att hon inte orkar hålla ihop sig mer. All energi som gick åt i skolan. Ensamheten på rasten kan stå för något.

31 Annika Bengtner 2003 Högstadiet-gymnasiet (flickor med AD/HD) •Planera- organisera-genomföra uppgifter •Social kompetens-stöts ut från kamratgruppen •Inlärnings-kognitiva svårigheter

32 Annika Bengtner 2003 Högstadiet-gymnasiet (flickor med AD/HD) •Depression-ångest •Beteendeproblem •Ökad rastlöshet •Underpresterar trots hög begåvning •Risk för missbruk •Tidsperspektiv •Sexuella relationer

33 Annika Bengtner 2003 Högstadiet-gymnasiet flickor med AD/HD •Känslomässig omognad •Gränslöst sexuellt beteende •ADL-funktioner nedsatta •Omoget beteende •Sammanblandning AD/HD o depression •AD/HD symtomen tolkas ofta som ångest

34 Annika Bengtner 2003 Högstadiet-gymnasiet flickor med AD/HD •Ökade krav, självständighet •utmattade •Upprätthålla energi och motivation •Prioritera arbete •Organisera vardagen •Tvångsmässigt beteende

35 Annika Bengtner 2003 Kvinna 24 år DAMP/AD/HD •motorisk klumpig •läs-och skrivsvårigheter. •skrivmotorik •minne •skatta tid •pengar-räkningar •störs av ljud •sömnstörningar •ingen nära relation •känsel

36 Annika Bengtner 2003 Kvinna 24 år DAMP/AD/HD •impulsiv/aggresiv •sitta still-rastlös •aktiv-passiv/låg vakenhet •humörsvängningar •framförhållning-”veta vad som händer” •förändring •ostrukturerade situationer

37 Annika Bengtner 2003 Kvinna 39 år Svår AD/HD med autistiska drag (vid pressade situationer) •Lugn •Passiv-aktiv (ojämn) •Planering- organisations- problem •Brister i social förmåga i kontakter •Tid/ minnesproblem •Koncentrationssv. •Lära sig språk •”Orden infinner sig inte vid rätt tillfälle” •Svårt tolka sammanhang •”lugn på ytan-kaos i huvudet •Känsla av utanförskap från 10 års ålder

38 Annika Bengtner 2003 Kvinna 36 år impulsiv •Hantera relationer •Många sexuella kontakter-håller ej •”Dagdrömmer” •Impulsiv •”talar först-tänker ibland” •Känner sig utanför- passar inte in någonstans •Dras till det annorlunda-farliga •Minne och tid •Planera-organisera- påbörja-avsluta

39 Annika Bengtner 2003 Behandlingsmetoder för flickor med AD/DH •Tidig diagnostisering (undvika sekundära tilläggsymtom) •Kunskap om AD/HD till flickan och alla i omgivningen ger ökad förståelse •Information till alla lärarna som undervisar •Nära samarbete med föräldrarna •Rapportkort varje dag mellan hem och skola •”Ge barn med AD/HD samma anpassning i vardagen som barn med rörelsehinder” (Nadeau 2002) (Annika Bengtner2003)

40 Annika Bengtner 2003 Behandlingsmetoder för flickor med AD/HD forts •Anpassa skolmiljön •Utveckla strategier för bättre beteende •Gruppbehandling(reflektera över samspel) •Strategier för att utveckla socialt samspel, att hantera ilska •Beteendemodifikation (positiv feed-back) •Medicinering (symtomlindring) (Nadeau 2002)

41 Annika Bengtner 2003 Stöd för flickor med AD/HD •Resursperson/coach •Utveckla starka sidor •Stödgrupper •Välja rätt inriktning för fortsatta studier

42 Annika Bengtner 2003 Bestående kaos i AD/HD-familjen FAMILJEN BESKREV KAOSET SOM: FORTGÅENDE EPISODER AV AGGRESSIONER KRISER ÅTERKOMMANDE SAMTAL FRÅN LÄRARNA KONFLIKTER MED LÄXOR FORTGÅENDE PROBLEM MED KAMRATER OCH VUXNA BARNET KRÄVDE KONSTANT UPPMÄRK- SAMHET Kendall 1998

43 Annika Bengtner 2003 Presentationen gjord av: Annika Bengtner. Målningar och teckningar gjorda av: Carina Ikonen Nilsson. Tavlorna är fotograferade: av Carinas dotter. "som har en dröm om att bli fotgraf." Tack för att ni har lyssnat på föreläsningen om flickor med ADHD


Ladda ner ppt "Annika Bengtner 2003 Flickor med ADHD. Hur upptäckte du din dotters problem? Annika Bengtner 2003 •“ Ont i magen, huvudvärk. ” •“Tog lång tid på sig på."

Liknande presentationer


Google-annonser