Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

20.5.2010 Stockholm | www.ruukki.com | Anders Spåls - Stålpåledagen Modern grundläggning – RD-pålar med dragförankring... Anders Spåls Stålpåledagen 20.5.2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "20.5.2010 Stockholm | www.ruukki.com | Anders Spåls - Stålpåledagen Modern grundläggning – RD-pålar med dragförankring... Anders Spåls Stålpåledagen 20.5.2010."— Presentationens avskrift:

1 20.5.2010 Stockholm | www.ruukki.com | Anders Spåls - Stålpåledagen Modern grundläggning – RD-pålar med dragförankring... Anders Spåls Stålpåledagen 20.5.2010

2 20.5.2010 Stockholm | www.ruukki.com | Anders Spåls - Stålpåledagen2 Några utgångspunkter för en framåtsyftande dialog och sedan konkret handling… Utgångspunkter för dialog: • Den industriella revolutionen 2.0 – tekniksprång eller framgång med små innovationer varje dag och redan i nästa projekt. • Fokus på snar belöning genom lägre risk, lägre investeringskostnad och kortare byggtid – erfarenhetsåterföring från PROJEKTSTUDIE Botorpström • Omvärldens förväntningar ökar på resurssnåla(re) och robusta lösningar med hög GENOMFÖRBARHET.

3 20.5.2010 Stockholm | www.ruukki.com | Anders Spåls - Stålpåledagen3 IT2020 Composite Pile Pålen är redan uppfunnen – och vi är i en fas av den industriella revolutionen med begränsade resurser… Är det ”branschen” eller du och jag som ska bära ansvaret för teknikutvecklingen? Har vi testat teknikens gränser med den kunskap vi har idag? En gynnsam kombination av teknikknuffar (technology push) och marknadens behov (market pull) The next big thing - iPile

4 20.5.2010 Stockholm | www.ruukki.com | Anders Spåls - Stålpåledagen4 Effekt och insats – och med mod, god vilja och kompetens som nödvändiga succéfaktorer… Insats Effekt Hög Låg Liten Stor High performance steel pile system Process- och produkt utveckling Kompetens Dialog Sär- optimering Vänta på frälsaren?

5 20.5.2010 Stockholm | www.ruukki.com | Anders Spåls - Stålpåledagen5 En god idé ska vara – praktiskt genomförbar, realiserbar och uppfylla marknadens krav… Undvik svetsning på arbetsplats med gängad skarvhylsa och höghållfasta pålsystem – verifierad kapacitet i laboratorium och redan nu i ett projekt nära dig… Sidolanserade broar på borrade stålrörspålar – sparar pengar och tid Byt stålkärnepålar till borrade stålrörspålar – samma kapacitet – men lägre resursförbrukning… Från idé till verkligt genomförande – projektstudie Botorpström en viktig kunskapspusselbit…

6 20.5.2010 Stockholm | www.ruukki.com | Anders Spåls - Stålpåledagen625 June 2014 | www.ruukki.com | Spåls & Larsson6 Kostnadseffektivt brobyggande med enkel, robust och säker grundläggning på stålrörspålar. Materialet är S440J2H och pålarna är ca 20 meter långa och 6 st per stöd. Skarven av pålarna är svetsad och bergskon är standardbergsko från Ruukki. Kort byggtid, effektiv logistik och tillförlitlig leveranskedja och totalekonomi för kunden. Ny vägbro, Bengtstorp, Sverige Fakta i projektet: •Brolängd ca 20 m. •Byggstart maj 2008 och bron togs i bruk hösten 2008 •Till grundläggningen levereras 12 st RR-pålar 220/12.5 S440J2H totalt ca 120 m. Partners: •Entreprenör: Skanska Sverige AB •Konstruktör: WSP Sverige, Örebro •Byggherre: Vägverket Infrastruktur – ”enkel” grundläggning av mindre bro…

7 20.5.2010 Stockholm | www.ruukki.com | Anders Spåls - Stålpåledagen7 Teknikknuff – nästa steg – RD-påle med (eller utan) dragförankring… Möter marknadens krav på samma kapacitet med lägre resursförbrukning

8 20.5.2010 Stockholm | www.ruukki.com | Anders Spåls - Stålpåledagen8 •Målsättning: –Att jämföra teknik och ekonomi för ett alternativ med grundläggning på RD-pålar i förhållande till stålkärnepålar –Ta fram ritning på ”skruv- och mutter”-nivå för ett utförande av RD-påle med dragförankring. –Skapa en kunskapsplattform för vidare teknikutveckling tillsammans med marknaden. •Om projektet: –Samverkanbro med 71.4 m spännvidd. –Stålkärnepålar som grundläggning. –Konstruktör ELU Konsult och NCC som entreprenör med Trafikverket som beställare. Bron i Botorpström – sommaren 2010 – en studie av pålar i stål… Låt oss titta på projektets förutsättningar…

9 20.5.2010 Stockholm | www.ruukki.com | Anders Spåls - Stålpåledagen9 Grundläggning på stålkärnepålar jämförs med RD-pålar… Förutsättningar: • Kraftigt sluttande bergyta och fyllning av sprängsten → instabilitet ej avgörande för pålens lastkapacitet. • Sprängsten under vatten → 4 mm avrostning har förutsätts. • Nära till berg → oskarvade pålar förutsätts. • Totalt 34 st pålar, varav 6 st har dragkrafter. Nota bene: Projekterad lösning var stålrörspålar → valdes bort med motiven tidspress och osäkerhet kring detaljutförande.

10 20.5.2010 Stockholm | www.ruukki.com | Anders Spåls - Stålpåledagen10 RD-pålar är en lösning med kort historia inom infrastruktur i Sverige… men resultatet av stora investeringar i tid och resurser, tack alla kunskapens riddare där ute som bidragit…

11 20.5.2010 Stockholm | www.ruukki.com | Anders Spåls - Stålpåledagen11 Liten* insats, stor effekt → för tryckbelastade pålar byt till RD-pålar… Samma kapacitet för RD 220X12.5 mm som för stålkärna Ø 120 mm = ca 2 MN (200 ton); 50 % reduktion av stålmängden…

12 20.5.2010 Stockholm | www.ruukki.com | Anders Spåls - Stålpåledagen12 Medel insats, stor effekt → dragbelastade pålar som RD-pålar med dragförankring… Kunskapsunderlag idag: • Beräkningsunderlag och komplett ”typritning” finns tillgängligt för RD- påle med dragförankring. • För Projekt Botorpström - dragförankring med RD 90x6.3 mm → 300 kN i dimensionerande dragkraft. • Redovisning på ”skruv- och mutter”- nivå. Vidare teknikutveckling: • Konstruktörens ansvar/möjlighet att välja typ av dragförankring beroende på storlek av dragbelastning. • Den samlade teoretiska och praktiska kunskapen är tillräcklig → nästa steg är implementering. Rapport om RD-pålar med dragförankring. Nästa kapitel: 1.Detaljer och dimensionering av kraftöverföring nära berg. 2.Dragprovning av dragförankring t.ex. RD90. 3.Lastkapacitet i bruksgränstillståndet för betongen.

13 20.5.2010 Stockholm | www.ruukki.com | Anders Spåls - Stålpåledagen13 ”Våga tänka vidare” – utnyttja bättre stål, rätt randvillkor och rakheten… Om geotekniska bärförmågan kan verifieras → välj bättre stålsort… För dragkraft är det alltid god ekonomi med bättre stålsort… 20 % potential i kapacitet med rakhetsmätning av stålrörspålar… Verklig inspänning är praxis inom bro- och anläggningskonstruktion – varför inte för stålbyggnad under mark?

14 20.5.2010 Stockholm | www.ruukki.com | Anders Spåls - Stålpåledagen14 Kvalitetsstyrning av stålrörspålning – Ruukki lanserar handbok för ”Pile management”… Samlar Nordisk ”best practise” för stålrörspålar… Ger systematik och struktur för framgångsrecept… Rimmar väl med tydligt budskap om ökad egenkontroll…

15 20.5.2010 Stockholm | www.ruukki.com | Anders Spåls - Stålpåledagen15 Nog om plattformar, faktorer och kriterier – tillbaka till bära och buret – det är du och jag som är branschen… Den hedervärde grundläggaren… Rak i ryggen – mod, god vilja och kompetens… I framåtsträvande rörelse som leder utvecklingen Bär kunskapspålen på rätt sätt – ingen börda… Modern stöttepåle…

16 20.5.2010 Stockholm | www.ruukki.com | Anders Spåls - Stålpåledagen16 Avslutningsvis – förslag till succékriterier och succéfaktorer anno handlingens år 2010… Ökad andel av systemlösningar inom Infrastruktur Ett högpresterande kompositpålesystem lanseras inom ramen för utökad samverkan Nollspillsvisionen lanseras för pålgrundläggning… Lägre resursförbrukning i grundläggningar med stålpålar – men samma kapacitet genom bättre stål och förädlade koncept…

17 Tack för din investering i denna dialog om att öka andelen tillämpad kunskap redan i nästa projekt… Tack till: Simon Håkansson et al, ELU Bo Berglars, PiD Gunnar Holmberg, Skanska, samt alla andra som bidragit…


Ladda ner ppt "20.5.2010 Stockholm | www.ruukki.com | Anders Spåls - Stålpåledagen Modern grundläggning – RD-pålar med dragförankring... Anders Spåls Stålpåledagen 20.5.2010."

Liknande presentationer


Google-annonser