Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modern grundläggning – RD-pålar med dragförankring...

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modern grundläggning – RD-pålar med dragförankring..."— Presentationens avskrift:

1 Modern grundläggning – RD-pålar med dragförankring...
Anders Spåls Stålpåledagen Modern grundläggning – RD-pålar med dragförankring... Roligt att så många visat intresse för detta initiativ till kunskaps- och erfarenhetsutbyte i ett brett branschperspektiv. Temat den närmaste stunden är ”Den moderna stålbron – en språngbräda för kostnadseffektivitet.” Konkreta exempel på modernt brobyggande genom tidig dialog och win-win. På bilden ser vi en språngbräda vid Huds moar på väg E6, bro över Hudälven, ett intressant projekt och ett bra exempel på hur en tidig dialog kan spara pengar och kraft. Stockholm | | Anders Spåls - Stålpåledagen

2 Några utgångspunkter för en framåtsyftande dialog och sedan konkret handling…
Utgångspunkter för dialog: Den industriella revolutionen 2.0 – tekniksprång eller framgång med små innovationer varje dag och redan i nästa projekt. Fokus på snar belöning genom lägre risk, lägre investeringskostnad och kortare byggtid – erfarenhetsåterföring från PROJEKTSTUDIE Botorpström Omvärldens förväntningar ökar på resurssnåla(re) och robusta lösningar med hög GENOMFÖRBARHET. Dialog är ett sätt att söka högsta gemensamma nämnare till skillnad mot debatt och diskussion – där debatten på klassiskt manér har en vinnare och minst en förlorare – och diskussion är ett sätt att hitta lägsta gemensamma nämnare. Stålpojken har mycket kvar att lära efter blott 16 år i branschen – och har haft förmånen att alltid arbeta i givande miljöer i starka team – så som vårt nordiska infrastruktur-team på Ruukki med många kompetenta och erfarna kollegor. Signaturen stålpojken innehåller inga utfästelser om framtida stordåd utan ett starkt intresse för att lära mer. Stockholm | | Anders Spåls - Stålpåledagen

3 Pålen är redan uppfunnen – och vi är i en fas av den industriella revolutionen med begränsade resurser… The next big thing - iPile Är det ”branschen” eller du och jag som ska bära ansvaret för teknikutvecklingen? IT2020 Composite Pile Har vi testat teknikens gränser med den kunskap vi har idag? En gynnsam kombination av teknikknuffar (technology push) och marknadens behov (market pull) Romarnas klassiska gestaltning med tyngdpunkten på relationen mellan bära och buret – räcker långt – ett enkelt och uppriktigt statikspråk. Bro vid Dynekilen på väg E6 i Bohuslän är på det sättet ett gott exempel på god gestaltning – precis som den utfästelse vi gjorde tillsammans i förespeglingen om visionen och målet för projektet. Stockholm | | Anders Spåls - Stålpåledagen

4 High performance steel pile system
Effekt och insats – och med mod, god vilja och kompetens som nödvändiga succéfaktorer… Effekt Process- och produkt utveckling Kompetens Dialog High performance steel pile system Hög Vänta på frälsaren? Sär-optimering Låg Insats Liten Stor Många pratar om effektiva tvärsnitt – speciellt vid dimensionering – bridge design – här ska vi belysa detta ur minst ett annat perspektiv – med betoning på god totalekonomi och brobyggnadseffektivitet. Säroptimering – kom ihåg också logistiken – här finns pengar att spara. Upprepning – är likt repetitionen – en god förutsättning för hög effektivitet. Stockholm | | Anders Spåls - Stålpåledagen

5 Sidolanserade broar på borrade stålrörspålar – sparar pengar och tid
En god idé ska vara – praktiskt genomförbar, realiserbar och uppfylla marknadens krav… Undvik svetsning på arbetsplats med gängad skarvhylsa och höghållfasta pålsystem – verifierad kapacitet i laboratorium och redan nu i ett projekt nära dig… Byt stålkärnepålar till borrade stålrörspålar – samma kapacitet – men lägre resursförbrukning… Sidolanserade broar på borrade stålrörspålar – sparar pengar och tid Från idé till verkligt genomförande – projektstudie Botorpström en viktig kunskapspusselbit… Plattform och språngbräda – båda ändar samtidigt. Stockholm | | Anders Spåls - Stålpåledagen

6 Ny vägbro, Bengtstorp, Sverige
Infrastruktur – ”enkel” grundläggning av mindre bro… Ny vägbro, Bengtstorp, Sverige Kostnadseffektivt brobyggande med enkel, robust och säker grundläggning på stålrörspålar. Materialet är S440J2H och pålarna är ca 20 meter långa och 6 st per stöd. Skarven av pålarna är svetsad och bergskon är standardbergsko från Ruukki. Kort byggtid, effektiv logistik och tillförlitlig leveranskedja och totalekonomi för kunden. Fakta i projektet: Brolängd ca 20 m. Byggstart maj 2008 och bron togs i bruk hösten 2008 Till grundläggningen levereras 12 st RR-pålar 220/12.5 S440J2H totalt ca 120 m. Partners: Entreprenör: Skanska Sverige AB Konstruktör: WSP Sverige, Örebro Byggherre: Vägverket Kontroll av svetsning tar 16 timmar. 6 Stockholm | | Anders Spåls - Stålpåledagen 03 April | | Spåls & Larsson

7 Teknikknuff – nästa steg – RD-påle med (eller utan) dragförankring…
Utveckling handlar om att nyttja pålmaterial effektivare Stålkärnepålar har använts framgångsrikt sedan 60-talet. - Geotekniska förhållanden ska vara gynnsamma för spets- och/eller mantelbärandebärande pålar. t ex genom att ersätta stålkärnepålar mot tjockväggiga stålrörspålar – RD Pålar. RD-påle kan fås med rillor och distanser Möter marknadens krav på samma kapacitet med lägre resursförbrukning Stockholm | | Anders Spåls - Stålpåledagen

8 Bron i Botorpström – sommaren 2010 – en studie av pålar i stål…
Målsättning: Att jämföra teknik och ekonomi för ett alternativ med grundläggning på RD-pålar i förhållande till stålkärnepålar Ta fram ritning på ”skruv- och mutter”-nivå för ett utförande av RD-påle med dragförankring. Skapa en kunskapsplattform för vidare teknikutveckling tillsammans med marknaden. Om projektet: Samverkanbro med 71.4 m spännvidd. Stålkärnepålar som grundläggning. Konstruktör ELU Konsult och NCC som entreprenör med Trafikverket som beställare. Låt oss titta på projektets förutsättningar… Stockholm | | Anders Spåls - Stålpåledagen

9 Grundläggning på stålkärnepålar jämförs med RD-pålar…
Förutsättningar: Kraftigt sluttande bergyta och fyllning av sprängsten → instabilitet ej avgörande för pålens lastkapacitet. Sprängsten under vatten → 4 mm avrostning har förutsätts. Nära till berg → oskarvade pålar förutsätts. Totalt 34 st pålar, varav 6 st har dragkrafter. Nota bene: Projekterad lösning var stålrörspålar → valdes bort med motiven tidspress och osäkerhet kring detaljutförande. Stockholm | | Anders Spåls - Stålpåledagen

10 RD-pålar är en lösning med kort historia inom infrastruktur i Sverige…
men resultatet av stora investeringar i tid och resurser, tack alla kunskapens riddare där ute som bidragit… Stockholm | | Anders Spåls - Stålpåledagen

11 Liten* insats, stor effekt → för tryckbelastade pålar byt till RD-pålar…
Utveckling handlar om att nyttja pålmaterial effektivare Stålkärnepålar har använts framgångsrikt sedan 60-talet. - Geotekniska förhållanden ska vara gynnsamma för spets- och/eller mantelbärandebärande pålar. t ex genom att ersätta stålkärnepålar mot tjockväggiga stålrörspålar – RD Pålar. RD-påle kan fås med rillor och distanser Samma kapacitet för RD 220X12.5 mm som för stålkärna Ø 120 mm = ca 2 MN (200 ton); 50 % reduktion av stålmängden… Stockholm | | Anders Spåls - Stålpåledagen

12 Medel insats, stor effekt → dragbelastade pålar som RD-pålar med dragförankring…
Kunskapsunderlag idag: Beräkningsunderlag och komplett ”typritning” finns tillgängligt för RD-påle med dragförankring. För Projekt Botorpström - dragförankring med RD 90x6.3 mm → 300 kN i dimensionerande dragkraft. Redovisning på ”skruv- och mutter”-nivå. Vidare teknikutveckling: Konstruktörens ansvar/möjlighet att välja typ av dragförankring beroende på storlek av dragbelastning. Den samlade teoretiska och praktiska kunskapen är tillräcklig → nästa steg är implementering. Rapport om RD-pålar med dragförankring. Nästa kapitel: Detaljer och dimensionering av kraftöverföring nära berg. Dragprovning av dragförankring t.ex. RD90. Lastkapacitet i bruksgränstillståndet för betongen. Alla projekt behöver arbeta ännu mer med succéfaktorer och succékriterier – kom ihåg att tiden har också betydelse. Stockholm | | Anders Spåls - Stålpåledagen

13 ”Våga tänka vidare” – utnyttja bättre stål, rätt randvillkor och rakheten…
S550J2H Om geotekniska bärförmågan kan verifieras → välj bättre stålsort… För dragkraft är det alltid god ekonomi med bättre stålsort… Verklig inspänning är praxis inom bro- och anläggningskonstruktion – varför inte för stålbyggnad under mark? 20 % potential i kapacitet med rakhetsmätning av stålrörspålar… 3-0 till den moderna stålbrobyggaren genom transporteffektiva tvärsnitt. Stockholm | | Anders Spåls - Stålpåledagen

14 Kvalitetsstyrning av stålrörspålning – Ruukki lanserar handbok för ”Pile management”…
Rimmar väl med tydligt budskap om ökad egenkontroll… Ger systematik och struktur för framgångsrecept… Samlar Nordisk ”best practise” för stålrörspålar… Många pratar om effektiva tvärsnitt – speciellt vid dimensionering – bridge design – här ska vi belysa detta ur minst ett annat perspektiv – med betoning på god totalekonomi och brobyggnadseffektivitet. Säroptimering – kom ihåg också logistiken – här finns pengar att spara. Upprepning – är likt repetitionen – en god förutsättning för hög effektivitet. Stockholm | | Anders Spåls - Stålpåledagen

15 Den hedervärde grundläggaren…
Nog om plattformar, faktorer och kriterier – tillbaka till bära och buret – det är du och jag som är branschen… Den hedervärde grundläggaren… Bär kunskapspålen på rätt sätt – ingen börda… Modern stöttepåle… Rak i ryggen – mod, god vilja och kompetens… Den hedervärde brobyggaren – kännetecken… I framåtsträvande rörelse som leder utvecklingen Stockholm | | Anders Spåls - Stålpåledagen

16 Avslutningsvis – förslag till succékriterier och succéfaktorer anno handlingens år 2010…
Lägre resursförbrukning i grundläggningar med stålpålar – men samma kapacitet genom bättre stål och förädlade koncept… Ökad andel av systemlösningar inom Infrastruktur Ett högpresterande kompositpålesystem lanseras inom ramen för utökad samverkan Nollspillsvisionen lanseras för pålgrundläggning… Principen är jätte enkel. I finland har Megasiirto lanserat in 200 järnvägsbroar på RD-pålar. Bara i sommar lanseras 13 broar in med denna enkla teknik Stockholm | | Anders Spåls - Stålpåledagen

17 Tack för din investering i denna dialog om att öka andelen tillämpad kunskap redan i nästa projekt… Tack till: Simon Håkansson et al, ELU Bo Berglars, PiD Gunnar Holmberg, Skanska, samt alla andra som bidragit…


Ladda ner ppt "Modern grundläggning – RD-pålar med dragförankring..."

Liknande presentationer


Google-annonser