Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SANGUS Mikrovågskurser

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SANGUS Mikrovågskurser"— Presentationens avskrift:

1 SANGUS Mikrovågskurser
med Krister Andreasson

2 Kurs i rf- och mikrovågsteknik ger…
Bred kunskap om rf- och mikrovågs-komponenter gör det lättare att välja rätt komponenter och se alternativa lösningar Ökad komponentkunskap gör att nyanställda snabbare kommer igång med sitt arbete Ökad förståelse för komponenternas funktion och begränsningar gör det lättare att förstå och jämföra olika system Mobilradio har pressats upp i frekvens och kräver idag mikrovågstänkande Systemansvariga och servicetekniker förbättrar förståelsen av blockscheman, mätuppkopplingar och kretskopplingar Mekanikkonstruktörer förstår lättare de elektriska problemen Ger ökad kunskap och förståelsen för rf- och mikrovågslösningar hos chefer, säljare och andra yrkesgrupper

3 Praktisk inriktning uppskattas av industrin
Kurserna ger beskrivande förklaringar av hur rf- och mikrovågs- komponenter är uppbyggda och fungerar Beskriver en mångfald kretskopplingar Minsta möjliga matematik – målsättningen är att förstå hur komponenter och kretsar fungerar Kurserna kräver viss grundläggande teknisk kunskap och passar både för tekniker och civilingenjörer

4 Resumé På 1970-talet arbetade Krister Andreasson på Försvarets Radioanstalt (FRA) och började systematiskt studera och samla på tekniska artiklar om mikrovågskomponenter När materialet växt i omfattning och dokumenterats i kompendier, började Krister med interna kurser På 1980-talet inleddes samarbete med Sangus, verksamma som representant/distributör av mikrovågskomponenter och kurser arrangerades för en bredare publik Större företag har använt kurserna i sina interna utbildningsprogram, bl.a. som introduktion för nyanställda Över 2000 kursdeltagare Kompendierna omarbetas och uppdateras regelbundet och trycks numera i bokformat

5 Vem är Krister Andreasson
Anställd på FRA som mikrovågskonstruktör Skrivit kurslitteratur och hållit kurser på deltid Arbetat som mikrovågskonstruktör hos Microdata, LGP och Power Wave Privat - Har en stor samling av Afrikansk musik från 1970-talet inköpt på regelbundna Londonresor och samlar numera på musik från alla världens hörn.

6 Grunder och passiva komponenter / 3 dagar
Ledningar Reflektion och stående vågor på ledningar. Ledningsstumpar som reaktanselement. Presentation i Smith-diagram. Beskrivning av fältet i en vågledare och vågledarkomponenter. Koaxialledning och stripledning. Antenner Grundteori samt olika varianter av dipol-, monopol- och patchantenner, arrayer, delningsnät och bredbandiga antenner som LPD och spiralantenner samt reflektorantenner. mm-våg Fördelar med mm-våg samt applikationer. Dielektriska och etsade ledningar. (Halvledare Inledning med beskrivningsmodeller som används för att förstå mikrovågshalvledarna. Dioder som används till blandare och detektor (Schottky, Backdiod, PDB). Dioder till förstärkare och oscillator (tunneldiod, Gunn, Impatt). Dioder till styrning och övertonsgenerering (PIN-diod, varaktor, Step Recovery). Bipolär transistor, HBT, FET, HJ-FET samt pseudomorfisk, metamorfisk och pulsdopad FET.)

7 Grunder och passiva komponenter / 3 dagar
Ferriter Beskrivande förklaring till ferriternas funktion. Isolatorer och cirkulatorer, switch och fasskiftare, samt YIG-filter. Hybrider De tre grundkopplingarna rat-race, branch-line samt backvågskopplaren. Varianter för att få större bandbredd. Utjämning av fashastigheten samt varianter för att få 3 dB backvågskopplare i microstrip. Reducerade längder och hybrider med diskreta komponenter. Applikationer med hybrider. Effektdelare Olika kretskopplingar, effektkombinering samt power-splitter. Filter Reaktanser och resonatorer med ledningsstumpar. Lågpass-, högpass- bandpass- och bandspärrfilter (notchfilter). Varianter i både stripledning, koaxialledning och vågledare. Interdigitala-, combline-, evanescent-, tubulära- och helixfilter. Kretsar med nollställen och korskopplingar. Dielektriska filter samt dual-mode och dual behavior filter. Multiplexrar med olika delningskretsar.

8 Aktiva komponenter / 3 dagar
Detektor Matematisk och grafisk beskrivning. Kretsar, val av diod, samt videoförstärkare. Tangentiell känslighet, effektmätning samt problem med övertoner. Mixer Matematisk och grafisk beskrivning. Förluster, DC-förspänning, brus, dynamik och intermodulation. Blandning med övertoner, harmonisk och subharmonisk mixer samt sampler. Enkel-, balanserad- och dubbelbalanserad blandare. Balunkoppling, trippelbalanserad blandare samt blandare som hanterar spegelfrekvensen. Mixerkretsar i vågledare. FET som variabel resistans, FET som switchad förstärkare samt bipolär mixer. Modulator AM-modulator, balanserad och dubbelbalanserad. Kontroll av bärvågen. Up-converter och pulsmodulator. SSB-modulator med filter, hjälpfrekvens, utfasning och Weavers metod. Fasmodulator med varaktor och hybrid. Vektormodulator i olika kretsar. Digitalt switchad fasskiftare med ledningslängder och reaktanser. Belastad ledning samt reflektionskoppling.  Fasdetektor Matematisk och grafisk beskrivning. Kretskopplingar, specifikationer och applikationer. Sampler och IQ-detektor.

9 Aktiva komponenter / 3 dagar
PIN-switch och dämpare Switch, omkopplare och transfer switch, samt vågledarkretsar. Absorberande switch och dämpare. Switch med drivsteg. Dämpare med drivsteg. Digitalt styrd dämpsats. Limiter PIN-diod i limiterkrets, detektorstyrd PIN-limiter och Schottky-limiter. Limiter-förstärkare och SM-omkopplare. Nivåreglering, AGC och IAGC. Oscillator Grundteori, pulling och injektionslåsning. Oscillator med diod i vågledare. Oscillator med FET och bipolär transistor. Oscillator med dielektrisk resonator, DRO. Frekvensdubbling med push-push samt ring-resonator i strip och slot. Oscillatorns starttid. Fin-line kretsar med diod och transistor. Injektionslåsning.  Förstärkare Kretsar för anpassning, stabilitet och förspänning. Förstärkare med flera steg. Distribuerad förstärkare, matrisförstärkare och återkopplad förstärkare. Spänningsstyrd förstärkare och diodförstärkare.

10 Trådlös kommunikation / 3 dagar
PSK & QAM modulering BPSK, QPSK, offset-QPSK och MSK. Filtrering med pulsformning och partiell respons. Begränsning av dynamiken med /4 QPSK. PSK med 8 respektive 16 tillstånd. QAM med upp till 1024 tillstånd. Jämförelse mellan spektra och dynamik. FSK och OFDM. PSK & QAM demodulering Regenerering av bärvåg med dubblare och Costas Loop. Beslutsstyrd faslåsning samt re-modulator. Differentiell demodulering med Delay Detector och frekvensdiskriminator. Ögondagram och regenerering av klockfrekvens. FSK & OFDM Modulering och demodulering Spektrumspridning Direktsekvens och demodulering av direktsekvens

11 Trådlös kommunikation / 3 dagar
Mobiltelefon Cellradio, kapacitet och GSM systemet. Fading och diversitet samt förbättringar av GSM Andra system för tal Trådlösa telefoner, DECT, TETRA, mobil satellit samt cdmaOne. Tredje generationen WCDMA, cdma2000, TD-CDMA och TD-SCDMA Trådlösa datanät WLAN, Bluetooth, BWA och WiMAX Förbättring av 3G Smarta antenner, mobiltelefon inomhus, mobilsystem från 3G till 4G samt LTE. Konvergens med andra nät: DVB, HFC och DSL

12 Effektförstärkare och linjärisering / 2 dagar
Effektförstärkare Val av transistor, förstärkarnas olika klasser samt hantering av övertoner. Dimensionering av effektförstärkare och load-pull och Doherty. Förspänning och kretsar för låg strömförbrukning. Intermodulation och passiv intermodulation (PIM). Effektkombinering i transistorerna och kretsar för effektkombinering. Effektförstärkare för kW och MCPA (multi-carrier). Linjärisering Fördistorsion med diod och FET samt adaptiv fördistorsion. Återkoppling och framåtkoppling. Envelop-eliminering och återmodulering samt LINC för att använda klass C förstärkare till signaler med amplitudvariation.

13 Kurslitteratur Grunder och passiva komponenter, 503 sidor
Aktiva komponenter, 466 sidor Trådlös kommunikation, 359 sidor Effektförstärkare och linjärisering, 182 sidor

14 Vårt erbjudande Kurser enligt presentation, 3 dagar kr/ deltagare, 2 dagar kr/ deltagare, inkl. litteratur, kurslokal, lunch och kaffe (5% rabatt vid mer än 3 deltagare från samma företag) Kurs på företag enligt presentation, 3 dagar kr/deltagare, 2 dagar kr/ deltagare, inkl. litteratur för 8 deltagare eller mer Skräddarsydda kurser baserade på kurslitteraturen offereras Priser på kurslitteratur utan kurs (krediteras vid kursbeställning): Passiva komponenter och halvledare ( bok 503 sidor), 950 kr Aktiva komponenter ( bok 466 sidor), 950 kr Trådlös kommunikation (bok 359 sidor) 950 kr Effektförstärkare och linjärisering (bok 182 sidor) 750 kr Samtliga priser exkl. frakt och moms

15 Kurser 2010 Stockholm Grunder och passiva komponenter, april 2010 Grunder och passiva komponenter, sept 2010 Aktiva komponenter, oktober 2010 Trådlös kommunikation, 29 november - 1 december 2010

16 Intressant? Hur gå vidare…
Preliminär anmälan till schemalagd kurs, definitiv 4 veckor innan kursstart Offert standardkurs på företag Offert specialkurs

17 Kontakt / Anmälan Frågor om kurser / Anmälan – Maria Örström tel eller Stefan Carlberg tel ( ) E-post för anmälan – eller Postadress – Richardson Electronics Nordic AB, Girovägen 13, Järfälla


Ladda ner ppt "SANGUS Mikrovågskurser"

Liknande presentationer


Google-annonser