Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur jobba tillsammans med möten och konferenser? Alex Höglund Space production.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur jobba tillsammans med möten och konferenser? Alex Höglund Space production."— Presentationens avskrift:

1 Hur jobba tillsammans med möten och konferenser? Alex Höglund Space production

2 Varför företagsmöten? • Enligt IPK (European Travel Monitor 2012) sker över 26 miljoner resor inom segmentet ”Meetings” till utlandet inom Europa • 600 000 av dessa resor sker till Sverige varje år • Resor från övriga Scandinaviska länder till Sverige ökar • Inriksesresor är ju störst

3 Målgruppens bild av Sverige Källa: VisitSweden M&I Undersökning 2009 USA UK Kontinentaleuropa

4 Prioriteringar för att lyckas • Ökad konkurrens-nya möjligheter • Tillgänglighet • Krav på äkthet och genuinitet • Allianser-samarbeten • Ställs krav på Mötesindustrin

5 Ökad konkurrens/nya möjligheter • Många länder/regioner/destinationer både i Sverige och utomlands väljer att satsa på mötesmarknaderna just nu • Ökad tillgänglighet gör att Jämtland kan tävla med andra destinationer. • Utvecklingen av nya upplevelse-koncept

6 Tillgänglighet • Kunderna är allt mindre beredda att resa i flera led för att nå sin destination • ”närhet” till större stad, flygplats, tåg/buss knutpungt en viktig fördel (tidsbesparing)

7 Ökade krav på äkthet och genuinitet • Vi utsätts för den fejkade värden,konstgjorda kulisser, utklädda dansare, Eifeltornet i plats.....detta ökar längtan till det riktigt äkta och genuina som äkta människor, äkta möten och upplevelser. • Efterfrågan finns och marknadsföringen måste vara äkta och trovärdig • Storytelling ökar

8 Allianser-samarbeten Det finns lokala, regionala, nationella och globala allianser Allianser driver utveckling, kvalitet, leveranssäkerhet Allianser delar på kunskap & kostnader Samarbeten ger synlighet, förtroende och enkelhet

9 Ökade krav på mötesidustrin Satsningar på utbildningar för personal Viktigt att vi är uthålliga Att vi samarbetar lokalt/regionalt Skapa trovärdighet och dialog med politiker, tjänstemän, högskolor och näringsliv Ambassadörer

10 Vad kan vi göra • Förbättra produktutvecklingen • Våga vara kreativa • Utbildning av personal och leverantörer • Förmedla bilden vad kunden vill/behöver • Fokus på det som finns omkring mötet • Prioritera hållbarhetsfrågor (kommunicera) • Arbeta med lokala leverantörer

11 Vad kan göras • Allianser innehåller aktörer både från offentlig och privat sektor • Allianser skapar förståelse/vilja att medverka • Ökar volym (antal möten/gästnätter) • Hitta olika skäl för olika typer av partners att samverka • Tydlig ”röst” lokalt

12 Vad blir vinsten • Flera affärsmöjligheter • Bättre lönsamhet • Flera produkter • Kunskap • Utbildnad och motiverad personal • Flera arbetstillfällen • Innovation i området • En hållbar destination i världsklass!

13 Möten och konferenser i Östersund/Åre Kan vi ? Vill vi ? Skall vi ? Orkar vi ?

14 Meet Eat Compete SWE-DISH Ett kulinariskt LIVE event mot MICE •9 svenka partners •30 brittiska MICE köpare •VisitSweden appen •#MeetSweDish http://meetings.visitsweden.com/SWE-DISH http://www.youtube.com/watch?v=J_2P448JM9Q http://www.facebook.com/MEETdestinationSWEDEN

15 ”Bruttolista” för att en destination kan nå framgång som mötesplats • Bilda en projektgrupp • Ta fram en marknadsplan som kan innehålla: Vad och var kan man samarbeta? Syfte/mål med detta Vilken målgrupp/segment (både lokalt/Sverige- Norge/Internationellt) Ny kundkategori som kan förena Välja bort (konkurrentsituation)

16 Bruttolista • Skall det finnas gemensam säljresurs? • Skall det finnas digital gemenskap? • Skall det finnas analogt material? • PR samarbete? • Boknings/offert samarbete? • ”Dominoeffekt”

17 Bruttolista • Budget • Tidsplan (minst 3 år) • Hur mäta resultat • Intern information

18 Förarbetet • Vilket utbud finns (fakta) • Vilka gemensamma USP finns • Vilka argument finns • Gemensamt tema/budskap? • Vad efterfrågar målgruppen • Vilka krav har målgruppen • Vilka typer av möten är intressanta • Vilken säsong/tidsperiod/veckodag är intressanta

19 Förarbete • Hur ser infrastrukturen ut • Vad finns för kringarrangemang • Vilka levernatörer kan man jobba med • Vilka kreativa aktivteter finns • Utbildning

20 Gemensamma aktiviteter-förslag • Studieresor/visningssresor/lunch-kvällsresa • Delta på mötesworkshops/events/mässor • Delta med personal på nätverksträffar • Bjuda in intressanta nätverk • Gemensamma arrangemang för agentledet/eventbolag som skidaktviteter, fiske • Säljtävling för agentledet/eventbolagen

21 Gemensamma aktiviteter-förslag • Ta fram ”hjälpmedel”/säljverktyg (bilder, fakta, kartor, inspiration, upplevelser) • Gemensam give a ways • Sociala medier (Facebook, twitter, blogg) • Gemensamma inbjudningar • Julhälsning/sommarhälsning

22 Gemensamma aktiviteter-förslag • Arbeta med mottagningsapparaten (utbildning) • Merförsäljning • Arbeta med lokala matvaror • Dokumentera (filmer, fotgrafera) • Lära av varandra • Ekologiskt tänkande (klimat)

23 Gemensamma aktiviteter-förslag • Definiera förbättringsområden • Gemensam kunddatabas • Gemensamma uppföljningsenkäter • Kvalitetindex • Intern information-delge resultat

24 • Ensam är inte stark!


Ladda ner ppt "Hur jobba tillsammans med möten och konferenser? Alex Höglund Space production."

Liknande presentationer


Google-annonser