Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur jobba tillsammans med möten och konferenser?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur jobba tillsammans med möten och konferenser?"— Presentationens avskrift:

1 Hur jobba tillsammans med möten och konferenser?
Alex Höglund Space production

2 Varför företagsmöten? Enligt IPK (European Travel Monitor 2012) sker över 26 miljoner resor inom segmentet ”Meetings” till utlandet inom Europa av dessa resor sker till Sverige varje år Resor från övriga Scandinaviska länder till Sverige ökar Inriksesresor är ju störst

3 Målgruppens bild av Sverige
What first comes into your mind when you think of Sweden as a meeting or incentive destination? (open question) – Hur vet vi då allt det här? Målgruppsanalys vart tredje år Netnografisk analys Xx xx USA UK Kontinentaleuropa Källa: VisitSweden M&I Undersökning 2009

4 Prioriteringar för att lyckas
Ökad konkurrens-nya möjligheter Tillgänglighet Krav på äkthet och genuinitet Allianser-samarbeten Ställs krav på Mötesindustrin

5 Ökad konkurrens/nya möjligheter
Många länder/regioner/destinationer både i Sverige och utomlands väljer att satsa på mötesmarknaderna just nu Ökad tillgänglighet gör att Jämtland kan tävla med andra destinationer. Utvecklingen av nya upplevelse-koncept

6 Tillgänglighet Kunderna är allt mindre beredda att resa i flera led för att nå sin destination ”närhet” till större stad, flygplats, tåg/buss knutpungt en viktig fördel (tidsbesparing)

7 Ökade krav på äkthet och genuinitet
Vi utsätts för den fejkade värden,konstgjorda kulisser, utklädda dansare, Eifeltornet i plats.....detta ökar längtan till det riktigt äkta och genuina som äkta människor, äkta möten och upplevelser. Efterfrågan finns och marknadsföringen måste vara äkta och trovärdig Storytelling ökar

8 Allianser-samarbeten
Det finns lokala, regionala, nationella och globala allianser Allianser driver utveckling, kvalitet, leveranssäkerhet Allianser delar på kunskap & kostnader Samarbeten ger synlighet, förtroende och enkelhet

9 Ökade krav på mötesidustrin
Satsningar på utbildningar för personal Viktigt att vi är uthålliga Att vi samarbetar lokalt/regionalt Skapa trovärdighet och dialog med politiker, tjänstemän, högskolor och näringsliv Ambassadörer

10 Vad kan vi göra Förbättra produktutvecklingen Våga vara kreativa
Utbildning av personal och leverantörer Förmedla bilden vad kunden vill/behöver Fokus på det som finns omkring mötet Prioritera hållbarhetsfrågor (kommunicera) Arbeta med lokala leverantörer

11 Vad kan göras Allianser innehåller aktörer både från offentlig och privat sektor Allianser skapar förståelse/vilja att medverka Ökar volym (antal möten/gästnätter) Hitta olika skäl för olika typer av partners att samverka Tydlig ”röst” lokalt

12 Vad blir vinsten Flera affärsmöjligheter Bättre lönsamhet
Flera produkter Kunskap Utbildnad och motiverad personal Flera arbetstillfällen Innovation i området En hållbar destination i världsklass!

13 Möten och konferenser i Östersund/Åre
Kan vi ? Vill vi ? Skall vi ? Orkar vi ?

14 Meet Eat Compete SWE-DISH
Ett kulinariskt LIVE event mot MICE 9 svenka partners 30 brittiska MICE köpare VisitSweden appen #MeetSweDish

15 ”Bruttolista” för att en destination kan nå framgång som mötesplats
Bilda en projektgrupp Ta fram en marknadsplan som kan innehålla: Vad och var kan man samarbeta? Syfte/mål med detta Vilken målgrupp/segment (både lokalt/Sverige-Norge/Internationellt) Ny kundkategori som kan förena Välja bort (konkurrentsituation)

16 Bruttolista Skall det finnas gemensam säljresurs?
Skall det finnas digital gemenskap? Skall det finnas analogt material? PR samarbete? Boknings/offert samarbete? ”Dominoeffekt”

17 Bruttolista Budget Tidsplan (minst 3 år) Hur mäta resultat
Intern information

18 Förarbetet Vilket utbud finns (fakta) Vilka gemensamma USP finns
Vilka argument finns Gemensamt tema/budskap? Vad efterfrågar målgruppen Vilka krav har målgruppen Vilka typer av möten är intressanta Vilken säsong/tidsperiod/veckodag är intressanta

19 Förarbete Hur ser infrastrukturen ut Vad finns för kringarrangemang
Vilka levernatörer kan man jobba med Vilka kreativa aktivteter finns Utbildning

20 Gemensamma aktiviteter-förslag
Studieresor/visningssresor/lunch-kvällsresa Delta på mötesworkshops/events/mässor Delta med personal på nätverksträffar Bjuda in intressanta nätverk Gemensamma arrangemang för agentledet/eventbolag som skidaktviteter, fiske Säljtävling för agentledet/eventbolagen

21 Gemensamma aktiviteter-förslag
Ta fram ”hjälpmedel”/säljverktyg (bilder, fakta, kartor, inspiration, upplevelser) Gemensam give a ways Sociala medier (Facebook, twitter, blogg) Gemensamma inbjudningar Julhälsning/sommarhälsning

22 Gemensamma aktiviteter-förslag
Arbeta med mottagningsapparaten (utbildning) Merförsäljning Arbeta med lokala matvaror Dokumentera (filmer, fotgrafera) Lära av varandra Ekologiskt tänkande (klimat)

23 Gemensamma aktiviteter-förslag
Definiera förbättringsområden Gemensam kunddatabas Gemensamma uppföljningsenkäter Kvalitetindex Intern information-delge resultat

24 Ensam är inte stark!


Ladda ner ppt "Hur jobba tillsammans med möten och konferenser?"

Liknande presentationer


Google-annonser