Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VARFÖR? BREDDAD REKRYTERING VAD? HUR?.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VARFÖR? BREDDAD REKRYTERING VAD? HUR?."— Presentationens avskrift:

1 VARFÖR? BREDDAD REKRYTERING VAD? HUR?

2 VAD? INFO

3 VAD?

4 VAD?

5 VAD?

6 Breddad rekrytering vs. ökad rekrytering?
VARFÖR? Demokrati Kvalitet Breddad rekrytering vs. ökad rekrytering?

7 VARFÖR? En målgrupp är en grupp med vissa gemensamma egenskaper och behov och som är möjlig att nå på ett samlat och effektivt sätt. Informationspolicy

8 Klass Ålder Kön Religion Sexuell läggning Etnicitet Funktionshinder
VARFÖR? Klass Ålder Kön Religion Sexuell läggning Etnicitet Funktionshinder

9 VARFÖR?

10 VARFÖR?

11 VARFÖR?

12 Breddad rekrytering av Linn Norén
HUR? Breddad rekrytering av Linn Norén Informationsmaterial analyseras ur ett mångfaldsperspektiv. Utbildningskatalogen 2007/2008 samt ”För dig som vill studera” (nov. 2006). Fokusgruppsintervjuer med studenter med utländsk bakgrund, 8 personer i 3 grupper. Läste svenska som främmande språk, mycket internationella studenter.

13 Identifierade styrkor enligt Linn Norén
HUR? Identifierade styrkor enligt Linn Norén Stämningen framställs som opretentiös. Många studenter framställs som att de arbetat innan. Texten ”aldrig för gammal” är en bra motvikt till det genomgående temat med idrott etcetera. Nat tek är ett föredöme i hur man presenterar sin utbildning på ett enkelt sätt med fokus på vad man blir. Att man lyfter upp åsikter om att det inte är hierarkiskt är bra så det gör steget till universitetet mindre dramatiskt. Språket är generellt enkelt och vänder sig till alla. Förklaringar av ord är mycket bra och förutsätter inte förkunskaper. Positivt att en person med utländsk bakgrund får representera basåret, det kan göra att fler icke traditionella studenter identifierar sig med honom och tittar till på utbildningen. Att universitetet ses som öppet är bra, det konnoterar tillåtande.

14 Identifierade problemområden enligt Linn Norén
HUR? Identifierade problemområden enligt Linn Norén Universitetet framställs som ett livsstilsval och utbildning verkar vara sekundärt till studentliv i allmänhet. Studenter med utländsk bakgrund framställs endast som ambitiösa och med perfekt svenska. På hemsidan finns ingen som har utländsk bakgrund. Man ställer nästan samma frågor till alla. Man frågar inte om de behöver/har fått stöd och hjälp. Mångfald lyfts inte fram som positivt, internationalisering ses som utbytesstudenter och endast lite kort.

15 Inspiration istället för information av Maria Stefansson
HUR? Inspiration istället för information av Maria Stefansson Analys av studentambassadörsarbetet. Enkät till samtliga fakulteters aktiva studentambassadörer, 108 personer, 55% svarsfrekvens. 8 intervjuer, 5 med fakultetsinformatörer, 1 person på info samt 2 ambassadörer. Få med utländsk bakgrund, ingen med handikapp, äldre etcetera. Ingen fakultetsskillnad. Nästan alla har läst teoretiska program på gymnasiet. Gruppen studentambassadörer bör väljas utifrån vilka studenter vi vill ha inte utifrån de vi har. Studentambassadörer bör ses som inspiratörer inte informatörer och skickas till elever med låg studiemotivation – inte till teoretiska program.

16 AKTUELLT

17 AKTUELLT

18 Exempel... Arkeologi beskrivs oerhört poetiskt.
Arkeologi studerar människans äldsta historia och utgår från vad den materiella kulturen kan berätta. Man intresserar sig för människorna som levde under förhistorisk tid, deras samhällen och föreställningsvärldar. Beskrivningen av programmet P-programmet är ett tydligt exempel på ett inifrån-och-ut-perspektiv. P-programmet inleds med ett basprogram om 80-poäng, dvs 2 år. Tyngdpunkten ligger på samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen som pedagogik, psykologi och sociologi men även arbetsrätt, företagsekonomi, statsvetenskap och ekonomisk historia.

19 Exempel... Interaktion och design,
Tänk dig ett säkerhetssystem i en bil som analyserar videobilder av förarens ansikte och med denna analys kan avgöra om föraren är för trött för att fortsätta köra. Vad blir man? Datateknik, Elsystem i villor, gatubelysning, personsökare – alla behöver de styrsystem. Vad blir man?

20 Granskningsgruppen – en hjälp för dig som arbetar med information
AKTUELLT Granskningsgruppen – en hjälp för dig som arbetar med information Studenter som studerar mångfaldsfrågor samt kommunikation, en representant från informationsenheten samt en representant från språkverkstaden.

21 AKTUELLT

22 VAD? Högskolorna ska aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. (HL 1:5; SFS 2001:1263) ~ Vi ska utveckla vår strategi för marknadsföring och nya former för att marknadsföra universitetet mot olika målgrupper. (UP) ~ Att samhällets mångfald avspeglas bland studenterna är inte bara en rättvise- och demokratifråga, utan i minst lika stor utsträckning en kvalitetsfråga. (HP) ~ Marknadsföring kan särskilt rikta sig till personer inom valda målgrupper, bland annats som ett led i arbetet att minska social snedrekrytering och öka mångfald inom högskolan. (UmU Informationspolicy s.7) ~ Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid val och utformning av informationsaktiviteter, budskap, språk och bilder. (UmU Informationspolicy s.4) ~ Varje budskap måste anpassas efter de olika mottagargruppernas behov, villkor och förutsättningar. (UmU Informationspolicy s.4)


Ladda ner ppt "VARFÖR? BREDDAD REKRYTERING VAD? HUR?."

Liknande presentationer


Google-annonser