Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn/elever som väcker funderingar i förskola och skola Ulrika Aspeflo

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn/elever som väcker funderingar i förskola och skola Ulrika Aspeflo"— Presentationens avskrift:

1 Barn/elever som väcker funderingar i förskola och skola Ulrika Aspeflo ulrika@aspeflo.se www.aspeflo.se

2

3 Barn som väcker funderingar på förskolan • Simon som går för sig själv på gården. • Axel som ofta jagar och slår andra barn. • Emma som inte pratar. • Linus som verkar frånvarande och inte lyssnar. • Signe som aldrig vill vara med på samlingen. • Pelle som vägrar äta. • Melker som blir arg då kompisarna gör ”fel”.

4 Vad ser vi bland eleverna i skolan? • Saknar framsynthet - reagerar snabbt och oövertänkt • Störs av intryck i rummet - har svårt att sitta stilla och fokusera på uppgiften • Svårt att vänta på sin tur - pratar rätt ut i luften • Svårt att bryta eller växla fokus - fokuserar intensivt på något intressant • Bristande organisationsförmåga – tappar bort saker, håller inte ordning, lämnar inte in läxor i tid • Bristande motivation – har svårt att utföra ensidiga, ”tråkiga” och ”meningslösa” uppgifter

5 Forts… • Bristande tidsuppfattning – kommer inte i tid, har svårt att planera sina skoluppgifter • Kort arbetsminne – klarar inte att hålla flera saker eller instruktioner i minnet • Bristande reflektionsförmåga – lär sig inte av sina misstag, ser inte sin roll i det som sker • Bristande affektkontroll – reagerar snabbt och med starka känslor • Svårigheter med språk och sociala koder – missuppfattar, förstår inte utifrån sammanhanget, gör ”konstiga” saker

6 Bör vi reagera och agera? JA! • Forskning visar på vikten av tidiga insatser. • Det står i skollagen och läroplanen. • Det hjälper föräldrarna/familjen. • Barnet undviker att få en negativ roll i gruppen. • Hela gruppen fungerar bättre om stöd ges åt den som behöver det.

7 Lika Barnen har samma behov som alla andra av: • Trygghet och förutsägbarhet • Tillitsfulla relationer • Positiva upplevelser • Meningsfulla aktiviteter • Fungerande kommunikation

8 Olika Barnen har olika sätt att: • Förstå – mer konkreta, bokstavliga, visuella • Minnas – associerar utifrån detaljer • Uppleva – över- eller underupplever sinnesintryck • Kommunicera – svårt ta initiativ, färre uttryckssätt • Föreställa sig – svårt förstå konsekvenser och orsaker • Tolka situationer – oflexibla, utgår från barnet

9 Svåra situationer för ett barn med NPF På förskolan: • Starten/slutet av dagen • Samlingen • Den fria leken • Förflyttningar • Att vänta • Att välja • Ute/Inne • Av/på-klädning • Matsituationen På skolan: • Vid skåpen • På lunchen • Idrotten/omklädningen • Utflykter • Rasterna • Att planera arbetet • Att komma igång/avsluta • Att reflektera/föreställa sig/fantisera

10 Empati – Tydlighet - Samarbete Mål Motivation Metod

11 Fungerande faktorer • Förståelse och kunskap • Samarbete med föräldrar (på olika sätt) • Hjälpmedel och strategier i förskolan/skolan • Fungerande åtgärder/åtgärdsprogram • Prestigelöst teamwork

12 Tydlighet i miljö, kommunikation, bemötande och mål • Tydliga positiva regler. • Tydlig, skriftlig info om läxor och uppgifter till både elev och förälder. • En positiv och tydlig klassrumsmiljö. • Visuell information på tavlan. • Bildstöd. • Tydligt kroppsspråk, mimik, röst och signaler. • Möjlighet att gå undan/vila/samla ihop sig. • Tydliga, konkreta skriftliga mål som går att ”bocka av” efterhand.

13 Visuella hjälpmedel Vecko-dag-lektionsplanering Dator-Ipad-mobilen-TV-video Sociala berättelser-seriesamtal-ritprat Timstock-timetimer-timer-äggklocka-timglas

14 Samarbete med föräldrar • Regelbunden telefon/mail/brevkontakt – oavsett vad. • Ge tydlig info – i skrift. • Var optimistisk men realistisk. • Använd öronen mer än munnen. • Gå inte i försvar. • Prata om jag och vi istället för du och ni. • Behåll nyfikenheten. • Reglera känslointensiteten. • Ett skratt kan rädda många möten.

15 Hur uppnår man inre motivation? • Nyfikenhet – att förvåna lagom mycket, att stimulera sinnena. • Kompetens – att känna att man kan och klarar av saker, att visa upp för andra, att ha kontroll. • Ömsesidighet – att göra som andra, tillsammans med andra. Peter Gärdenfors: Lusten att förstå

16 Delad uppmärksamhet svårt – men grundläggande • Att förstå pekning och peka för att visa. • Att förstå att om jag gör något, riktat mot dig, så kommer jag att påverka dig att göra något. • Att förstå att någon annan kan uppleva samma sak som jag, om jag uppmärksammar honom/henne på det. • Att man kan avläsa känslor och intentioner i ansiktet hos personer.

17 Intresse är grunden för lärande – vad väcker intresse? • Sinnesupplevelse – det som känns, låter, syns, luktar, smakar • Meningsfullhet, förutsägbarhet och hanterbarhet – det man minns, förstår sig på och kan påverka • Förändringar • Det andra gör något med • Att göra lika som andra

18

19 Skapa lekrutiner där du följer barnets intresse och initiativ, går in i det barnet gör, och gör dig delaktig i aktiviteten. • Använd ”svåra” men roliga leksaker där du behöver hjälpa till att få igång det roliga, ex. ballonger, såpbubblor, uppdragbara leksaker, snurror. • Lägg till roliga ljud, rörelser, händelsesekvenser. • Var ”förråd, gömställe, medarbetare, hinder och härmapa”.

20

21 Kommunikation och samspel • Arbeta med kommunikationsgrunderna: Delad positiv upplevelse, omvänd imitation, ömsesidig påverkan. • Arbeta i naturliga situationer, gärna i rörelse- aktiviteter. • Locka – inte kräva! • Uppmuntra all slags kommunikation. • Var nära andra som gör positiva saker. • Lyssna på protester. • Kommunicera visuellt.

22

23 Stötta barnen i svåra situationer • Teamwork! – Gemensamt synsätt, delat ansvar, prestigelöshet • Ha koll på ”triggersituationer” • Ha koll på ”triggerbarn” • Ha koll på tiden • Håll nere affektnivån • Avled • Förebygg!

24 Vilka faktorer kan vi använda oss av? • Lokaler – möblering • Material – läromedel • Resurser - personal • Kunskap - förståelse • Bemötande – attityd • Samarbete - prestigelöshet

25 Bra egenskaper hos en pedagog med NPF-elever: • Kunskap – förståelse • Empati – självinsikt • Nyfikenhet – intresse • Fantasi – kreativa lösningar • Samarbete – ödmjukhet

26 Skolans teamwork- teamet är så starkt som dess svagaste länk • Toppspelaren • Mittfältet • Backlinjen • Målvakten • Supportrar/åskådare • Elevassistenten • Pedagogerna • Elevhälsan • Rektorn, huvudmannen • Föräldrar Om alla i teamet håller sina positioner och gör det de ska så blir det ofta mål framåt, om inte så blir det förlust.

27 Lika – men också olika Empati – Tydlighet - Samarbete En förskola/ skola för alla!

28 Referenser • Barn som väcker funderingar, Gerland/Aspeflo, Pavus, 2009 • Aspeflo om Autism, Pavus, 2010 • G. Gerland: Arbeta med Aspergers syndrom, Pavus, 2010 • G. Gerland: Hjälpmedelsboken, Pavus, 2011 • Problemskapande beteende, Hejlskov Jörgensen, Studentlitteratur, 2009 • www.autism.se www.autism.se • www.autismforum.se www.autismforum.se • www.spsm.se www.spsm.se • www.skolverket.se www.skolverket.se • www.pedagogisktperspektiv.se www.pedagogisktperspektiv.se

29 Fler referenser • Ross Greene: Explosiva barn, Cura, 2003, Vilse i skolan, Cura, 2010 • Kutscher: Barn med överlappande diagnoser, ADHD- att leva utan bromsar, Natur och Kultur, 2010, • Världens bästa fröken, John Steinberg, Epago, 2004 • Peter Gärdenfors: Lusten att förstå, Natur & Kultur, 2010 • Linder och Breinhild Mortensen: Glädjens pedagogik, Studentlitteratur, 2006 • Måhlberg & Sjöblom: Lösningsfokuserad Pedagogik, 2001 • Hjörne och Säljö: Att platsa i en skola för alla, 2008, Norstedts Akademiska Förlag


Ladda ner ppt "Barn/elever som väcker funderingar i förskola och skola Ulrika Aspeflo"

Liknande presentationer


Google-annonser