Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Esperanto (Håkan Lundberg). Nyfiken på er...  Är ni språkintresserade? Antar det   Var ni med på lingolympiaden?  Siktar ni på att lära er latin?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Esperanto (Håkan Lundberg). Nyfiken på er...  Är ni språkintresserade? Antar det   Var ni med på lingolympiaden?  Siktar ni på att lära er latin?"— Presentationens avskrift:

1 Esperanto (Håkan Lundberg)

2 Nyfiken på er...  Är ni språkintresserade? Antar det   Var ni med på lingolympiaden?  Siktar ni på att lära er latin?  Vet ni vad esperanto är?

3 Kort om mig  Jobbar på Cybergymnasiet Norra  Håller på med olika esperanto-projekt  Använder esperanto hemma och på nätet

4 Innehåll:  Olika typer av språk, speciellt planspråk  Allmän information om esperanto  Hur esperanto tog form  Esperantos struktur + övningar

5 Olika typer av språk  Etniska språk  Klassiska språk  Pidgin- och kreolspråk  Planspråk

6 Vad menas med planspråk  Planerade, d.v.s. konstruerade språk  Är ofta relativt regelbundna  Vissa ”konstiga” andra ”naturliga”

7 De mest kända planspråken  Volapük 1879ett 10-tal  Esperanto188750 000 – 2 miljoner  Ido1908ett 100-tal  Interlingua1951ett 100-tal

8 Allmän information om esperanto  Esperantos grund skapades av Zamenhof  Presenterades 1887 i Warszawa  Spreds över världen trots en del motstånd  Har idag talare i de flesta länder

9 Fotoj de Zamenhof

10 Kort om Zamenhof  Upplevde språkproblem som barn - Białystok  Drömde om att skapa ett lättlärt, neutralt språk  19 år - klar med sitt första språkprojekt  28 år - presenterar grunderna till sitt andra försök  Ögonläkare, familj med flera barn

11 Lingvo Internacia Doktoro Esperanto

12 Hur tog esperanto form?  Zamenhof la grunden till språket  Ville ha ett regelbundet men ändå naturligt språk  Inspirerades av engelskans grammatik  Många ord från romanska och germanska språk  Hade problem med att ordlistorna blev långa...

13 Ex på ord i esperanto – från?  sed, tamen, okulo  dimanĉo, frapi, ĉevalo  ĉielo, fari, voĉo  facila, fero, verda ----------------------------------------  baldaŭ, bedaŭri, nur  birdo, fajro  bildo, fiŝo, somero, vintro

14 Enkel grammatik, ex:  Substantiv -ohundo, tablo, homo  Adjektiv -a rapida, bela, bona  Adverb -e rapide, bele, bone  Pluraj -jtabloj, rapidaj hundoj

15 6 verbformer  Grundform -iestihavi  Dåtid -isestishavis  Nutid -as estashavas  Framtid -os estoshavos  Imperativ -u estuhavu  Konditionalis -us estushavus

16 Kan du gissa betydelsen?  Mia nomo estas Hokan.  Mi loĝas en Fiskis, ekster Stokholmo.  Mi havas tridek ses jarojn.  Mia kvar-jara filino parolas multe.  Ŝi parolas en tri lingvoj: sveda, serba, esperanto.

17 Ordförrådet var ett problem  Grammatiken enkel och regelbunden  Men ordlistorna blev långa...  Många ordstammar => svårt att lära sig  Ett ryskt konditori gav lösningen 

18 Två ryska skyltar  “Konditorskaja” och “Ŝvejcarskaja”  “skaja” – ett s.k. suffix  Skapa flera ord utifrån en ordstam  ”La problemo estas solvita!”

19 Prefix och suffix  Prefix = förstavelse (ca 10 i esperanto) (ex: dis-, ek-, eks-, fi-, mal-, re-)  Suffix = efterstavelse (ca 30 i esperanto) (ex: -an-, -ar-, -eg-, -et-, -ej-, -il-, -ul-)  (Affix)

20 Ex på prefix: mal- bela - malbela bona - malbona granda - malgranda hela - malhela multe- malmulte fermi-malfermi mola-malmola

21 Ex på suffix: -in- knabino-knabo virino-viro sinjorino-sinjoro patrino-patro avino-avo filino-filo fratino-frato

22 Övning i prefix och suffix  varm/a- varm  mal- motsats  eg- förstärkning  et- försvagning

23 Gissa vad orden betyder  -ej-- suffix för ”plats”  lern/ej/o- (lerni = att lära)  vend/ej/o- (vendi = att sälja)  lud/ej/o- (ludi = att leka)

24 Ex: ord med roten san-  sana "frisk"  sano "hälsa"  sane "sunt"  saneco "friskhet, sundhet"  sanigi "att göra frisk“  saniga "hälsosam"  sanigisto "en friskgörare“  saniĝi "att bli frisk"  resaniĝi "att åter tillfriskna"  resanigi "att (åter) bota"  nesana "ej frisk", "osund"  malsana "sjuk"  malsaneta "krasslig"  malsanega "jättesjuk"  malsani "att vara sjuk"  malsanoj "sjukdomar“  malsanegoj "svåra sjukdomar"  malsanulo "en sjukling"  malsanulejo "ett sjukhus"  malsanulejeto "en sjukstuga"  malsanulejego "ett stort sjukhus"  malsaniĝi "att bli sjuk“  malsaniĝema "benägen att bli sjuk“  remalsaniĝi "att åter insjukna"  sanigilo "ett medel för att bota“  sanulo "en friskus"

25 Språkets nivåer  Satser (Meningar)  Fraser  Ord  Morfem  Fonem

26 Morfem  Den minsta betydelsebärande enheten  Ex i svenskan: skol/styr/else/n  skol-, styr(stammorfem)  -else-(grammatisk morfem)  -n(grammatisk morfem)

27 Morfem - grammatiska markeringar ”Maria/s bok”  S.k. bunden grammatisk markering  Två typer:  kallarkalla/de(agglutinerade)  flygerflög(fusionerade)

28 Morfem i esperanto  Esperanto har helt ”fasta” morfem  Som pusselbitar som fogas samman  Esperanto är ett agglutinerande språk  Som finska, japanska, turkiska, swahili

29 Pussel-övning -O, -J, -A, -E, -IS, -AS, -OS -ET-, -EG-, MAL- hund-, kur-, rapid-, bel-, est- La hund/o kur/as rapid/e.

30 Från frö till levande språk  Zamenhof planterade ett ”språkfrö”  Som togs emot av flera entusiaster  Utvecklades till ett fullvärdigt språk  Fortsätter att utvecklas (så som andra språk)

31 Från frö till riktigt språk – hur?  Zamenhof hade stor talang för språkskapande  Medelväg:regelbundet - naturligt  Demokratisk utveckling av språket  Inre idé om samarbete och fred mellan folk  Inte bara europeiskt

32 Målen med esperanto  Underlätta kommunikation mellan olika folk  Fungera som ett brospråk  ”Allas andraspråk”(äldre esperantister)  ”Kul språk för oss som kan det”(ungdomar)  ”Alternativ till engelskan”

33 Vad kan man göra med esperanto?  Resa – bo gratis i främmande länder  Träffa nya kompisar  Seminarier, festivaler, kongresser mm  Öka självkänslan kring språkinlärning

34 Esperantos nackdelar  Kan uppfattas som europeiskt  Inte så stort kulturutbud  ”Ingen armé”

35 Esperantos fördelar  Relativt neutralt  Relativt lättlärt  Relativt rättvist  Fungerar bra och är omtyckt av många

36 Lingua franca  Latinnär?  Franska1700-talet  Engelskanuca 20%  Kinesiskasen?ca 18%

37 Vad säger ni?  Kommentarer?  Synpunkter?  Frågor?

38 Mer info om esperanto  www.lernu.net www.lernu.net  Sajt med information och kurser  (Har jag jobbat med sen 2002)  www.esperanto.se www.esperanto.se


Ladda ner ppt "Esperanto (Håkan Lundberg). Nyfiken på er...  Är ni språkintresserade? Antar det   Var ni med på lingolympiaden?  Siktar ni på att lära er latin?"

Liknande presentationer


Google-annonser