Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För ökad avkastning Bo Vilbern Datema Lena DunderPolarica Scalabruk Ekonomidag 26/11 2008 Decentralisering av Budget- och Prognoshantering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För ökad avkastning Bo Vilbern Datema Lena DunderPolarica Scalabruk Ekonomidag 26/11 2008 Decentralisering av Budget- och Prognoshantering."— Presentationens avskrift:

1 För ökad avkastning Bo Vilbern Datema Lena DunderPolarica Scalabruk Ekonomidag 26/11 2008 Decentralisering av Budget- och Prognoshantering

2 Budget Tracker 1.Kort presentation av Datema 2.Hur fungerar det i många företag idag ? 3.Budget Tracker – en ny produkt till iSQD 4.Visning 5.Några installationer 6.Polarica – en kunds erfarenheter 7.Frågor Datema - Partner of the Year - iScala (EMEA) 2006 och 2007

3 Datema AB Antal anställda: ca 80 st Omsättning 2007: ca 110 milj Budget 2008: ca 120 milj Tillväxt sker under lönsamhet och med starka finansiella ägare Kontor i: Stockholm, Malmö, Halmstad, Västervik, Skövde, Örebro, Gävle.

4 Försäljning Konsulting Utveckling Service & Support ApplikationMobilitet I korthet Konsulting Djup och Bredd. Totalt 50 konsulter. •iScala35 st •Teknik10 st •Utveckling 6 st •Integration4 st •Mobilitet5 st Datema - Partner of the Year iScala EMEA 2006 & 2007 Egna Produkter Datema AB

5 Referenser Ett axplock av kunder:

6 Egna produkter iSQD iScala Query Designer DDS Datema Document Suite EASY Streckkods system för iScala logistik för iScala Datema Transport Utleveranser av kundorder Inleverans av inköpsorder Inventering Lagerförflyttningar Raport- och Analysverktyget till iScala Dokumenthanterings- systemet integrerat till iScala med ESC Handterminals system integrerat till iScala via WLAN och ESC Integrering av transportsystem till iScala Kundfakturor Journaler Leverantörsfakturor Arkiv Tilläggsprogram till iSQD CFA Cash Flow Analyzer Budget Tracker Budget och Prognos hantering till iScala iScala Scorecard Viewer

7 Egna produkter iSQD iScala Query Designer DDS EASY för iScala Datema • Rapport- och Analysverktyget till iScala (samtliga databaser inkl. iScala CRM) • Utformat för slutanvändare (och specialister) • >3 500 installationer i över 50 länder • Säljs av Epicor/iScala Tilläggsprogram till iSQD Cash Flow Analyzer (CFA)Kassaflödesanalys till iScala Budget Tracker Budget och Prognoshantering till iScala iScala Scorecard Viewer Windows baserad portallösning till iScala

8 Service & support •20 års erfarenhet •Support via telefon eller e-post •Datemas produktsortiment samt andra IT-relaterade frågor •Service på bl. a. Epicor, Motorola (Symbol) och HP produkter •Snabb utryckning vid akuta driftstopp •Larmövervakning •Regelbundna hälsokontroller •Öppen vardagar 08:30-17:00 •Jour 24/7 Vår ambition är att alltid hålla en hög servicegrad!

9 Vad är då Budget Tracker? Ett redskap för decentraliserad •Budgetering •Analyser av ekonomiskt utfall och kommentarer •Månadsvis prognostisering av resterande året Datema - Partner of the Year - iScala (EMEA) 2006 och 2007

10 TRADITIONELLT Datema - Partner of the Year - iScala (EMEA) 2006 och 2007

11 Budgethantering Några månader före nytt budgetår tas ett budgetunderlag fram från ekonomiavdelningen Rapporter med utfall föregående år på kontonivå förs över till Excel Varje budgetansvarig försöker att bearbeta informationen och skapa en budget för nästa år Excel arken skickas ut till budgetansvariga Budgeten registreras in i iScala Används som jämförelse i 12 månader Bearbetning och Summering av alla Excel ark till en företagsbudget sker på ekonomiavdeln.

12 Analysering av utfallet: Budgetansvariga skall förklara differenserna mellan utfall och budget/prognosen Antingen så beskriver man verkligheten utifrån den traditionella resultatredovisningen (som ofta inte speglar verksamheten) Slutsats: •Ekonomiavdelningen och linjeorganisationen talar inte samma språk •Analyser görs inte så ofta och/eller så noggrant •Ekonomi gör oftast analyserna ”därför de förstår ekonomi bättre” •Om linjen gör analysen, så tar den tid från ordinarie arbetet Slutsats: •Ekonomiavdelningen och linjeorganisationen talar inte samma språk •Analyser görs inte så ofta och/eller så noggrant •Ekonomi gör oftast analyserna ”därför de förstår ekonomi bättre” •Om linjen gör analysen, så tar den tid från ordinarie arbetet eller så visar man ett eget Excel ark (som ofta speglar verksamheten men ibland utgår från helt andra siffror än redovisningen) Månadens utfall är avstämt

13 Prognoshanteringen: Nya Excel ark med utfall + budget på kontonivå tas fram för varje resultatenhet (och distribueras) Varje enhet lägger in sina bedömningar på kontonivå av tänkbara avvikelser mot tidigare budget Allt sammanställs och presenteras för ledningen Många gånger görs prognosen av finansavdelningen för att linjecheferna inte har tid eller rätt kunskap Ledningen kommenterar och korrigerar prognosen innan den godkänns Ett antal gånger under året, så gör man en prognos för resten av budgetåret

14 Med Budget Tracker Datema - Partner of the Year - iScala (EMEA) 2006 och 2007

15 Budgethantering Några månader före nytt budgetår tas ett budgetunderlag fram för varje resultatenhet Färdiggjorda budgetunderlag är elektroniskt tillgängligt för varje budgetansvarig Ekonomiavdelningen kan hela tiden övervaka processen Varje resultatenhet simulerar fram sin budget mha. olika verktyg och hjälpmedel (tex.Excel) Budgeten läses in i iScala Används som jämförelse i 12 månader Summering av de olika enheterna till företaget sker löpande

16 Analysering av utfallet: Budgetansvariga skall förklara differenserna mellan utfall och budget/prognosen Ansvariges resultat (perioden och hittills året) med jämförelser presenteras Frågor, tveksamheter eller fel skickas till ekonomi via mail för svar/åtgärd Varje rad kan analyseras ner till dokument/transaktionsnivå och kommenteras Månadens utfall är avstämt Slutligt resultat och avvikelser kommenteras av budgetansvarig

17 Prognoshanteringen: Utfallet per period läses in från iScala och för resterande perioder visas senaste prognosen. Korrigeringar av prognosen för resten av året (per period) kan lätt göras och hela prognosen kan kommenteras Ekonomiavdelningen kan hela tiden övervaka processen och påverka flödet Användaren summerar sina ansvarsområden (flera resultatenheter) till en total innan klarmarkering Ledningen kan enkelt se den aktuella slutliga prognosen med uppdaterat årsresultat på företagsnivå inkl. prognoskommentarerna Efter att budgetansvarig kommenterat utfallet så gör man en ny prognos

18 Budget Tracker En liten DEMO Datema - Partner of the Year - iScala (EMEA) 2006 och 2007

19 Sammanfattning •Decentralisering av –Budgethanteringen –Analysen –Prognoshanteringen •Fullständig övervakning från ekonomiavd. •Strukturerad ekonomiärendehantering •Dokumentering och lagring av allt Datema - Partner of the Year - iScala (EMEA) 2006 och 2007

20 Budget Tracker Några kundinstallationer Datema - Partner of the Year - iScala (EMEA) 2006 och 2007

21 Ruukii •Antal användare:10 st. •Antal kostnadsställen:15 st. •Installation och driftsättning –Analys ½ dag –Design2 dagar –Utbildning½ dag –Driftstöd½ dag Datema - Partner of the Year - iScala (EMEA) 2006 och 2007

22 Int. Data Group •Antal användare:c:a 40 st. •Antal kostnadsställen:drygt 40 st. •Installation och driftsättning –Analys:1 dag –Design:1 dag –Utbildning1 dag –Test:½ dag –Driftstöd:½ dag Datema - Partner of the Year - iScala (EMEA) 2006 och 2007

23 Forex Bank •Antal användare:c:a 100 st •Antal kostnadsställen:c:a 90 st. •5 iScala bolag (Se, No, Dk, Fi och Is) •Citrixlösning •Installation och driftsättning –Analys:1 dag –Design: 6 dagar –Test:1 dag –Driftstöd:½ dag Datema - Partner of the Year - iScala (EMEA) 2006 och 2007

24 Tidigare namn var VFA Några befintliga kunder •Maxit Group •Svenska Jägarförbundet •Premo •Polarica –Lena Dunder (en kunds erfarenheter)kunds Datema - Partner of the Year - iScala (EMEA) 2006 och 2007

25 Var kan jag köpa Budget Tracker? (och övriga tilläggsprogram) Hos er vanliga iScala återförsäljare!! Datema - Partner of the Year - iScala (EMEA) 2006 och 2007

26 TACK FÖR OSS


Ladda ner ppt "För ökad avkastning Bo Vilbern Datema Lena DunderPolarica Scalabruk Ekonomidag 26/11 2008 Decentralisering av Budget- och Prognoshantering."

Liknande presentationer


Google-annonser