Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prof. Örjan Sölvell 1 Kluster + Innovation = Sant men hur överbryggar vi innovationsgapen i kluster?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prof. Örjan Sölvell 1 Kluster + Innovation = Sant men hur överbryggar vi innovationsgapen i kluster?"— Presentationens avskrift:

1 Prof. Örjan Sölvell 1 Kluster + Innovation = Sant men hur överbryggar vi innovationsgapen i kluster?

2 2 Innovation = Region (Region ǂ Innovation) Utgångspunkter Kluster + Innovation + Region = Sant

3 3 Kluster = Region (Region ǂ Kluster) Utgångspunkter Kluster + Innovation + Region = Sant

4 4 regioners attraktionskraft och dynamik klusterdynamik innovationer Utgångspunkter

5 5 regioners attraktionskraft och dynamik klusterdynamik innovationer Utgångspunkter globala flöden och marknader andra kluster

6 6 P tillsätt några mått politik… Regioners attraktionskraft och dynamik

7 7 Klusterdynamik P tillsätt några mått politik…

8 8 innovationer P tillsätt några mått politik…

9 9 1. ny kunskap, nya produkter och tjänster som 2. kommer till användning och skapar kommersiellt värde Kluster + Innovation + Region = Sant

10 10 frön till innovationer

11 11 Assar Gabrielsson (DHS 1911) Gustaf Larson Volvo

12 12 Bofors Automotiveklustret på 1920-talet Köpings Mekaniska Verkstad Svenska Stålpressnings AB SKF Volvo Pentaverken

13 13 ur klustret kommer en ström av innovationer.... 3-punktsbälte standard 1959 Barnsäkerhet SIPS tid

14 Textile industry in Gothenburg (line shafts) Rolling bearings: friction reduction Volvo, vehicles, components etc. Volvo, vehicles, components etc. Vehicle safety Telematics Visualization Telematics Visualization 1907 1924 1956 2001 1854 Sugar Works...och nya branscher har vuxit fram 1729

15 15 drömmen om dynamiska kluster… myndigheter forsknings- organisationer utbildnings- organisationer kapital- försörjare näringsliv

16 16 och verkligheten…

17 17 God kunskap Täta nätverk Gemensamt “språk” Samverkande normer och attityder Gemensam klustervision Hög tillit Positiva incitament Mobila resurser Överskridande projekt Bristande kunskap Glesa nätverk Olika “språk” Olika normer och attityder Motverkande visioner Låg tillit Negativa incitament Innestängda resurser Inga projekt över gränser Bryggor och trafik Gap

18 De sju innovationsgapen 18 1 2 3 4 5 forskningsgapet undervisningsgapetkapitalgapet myndighetsgapet gapet mellan företag 7 6 gapet mellan kluster globala marknads- gapet

19 19 innovation + dynamiska kluster + attraktiva regioner = sant och så var det politiken….

20 20 P

21 21 P 1. ny kunskap, nya produkter och tjänster som 2. kommer till användning och skapar kommersiellt värde

22 22 P FoU - 30 miljarder till universitet och högskolor Fouriertransform Inlandsinnovation Regionalstöd (Facebook)

23 23 P NäringsdepartementetInnovationsstrategi 2012 VinnovaStrategiska innovationsprogram Fullt utvecklad kunskapstriangel Nationell EU-strategi för forskning och innovation Insatser för ökad FoU-driven innovation i små och medelstora företag Insatser för test, demonstration och verifiering Insatser för ökad innovationsupphandling IndustrirådetStrategiska Innovationsområden: Skapa samverkansprogram Demonstratorer Industriforskningsinstitut IVAInnovationsplan Sverige: Innovationsupphandling Regelförenling och nya innovationsincitament inom högskolesektorn Regelförändringar inom kompetensförsörjningen Riskkapitalavdrag och andra skatteincitament Omprioritera statliga insatser i innovationssystemet Starkt regionalt ledarskap Nationell innovationspolitik

24 Nationell innovationspolitik - förståelsen för regioner, kluster, gap och broar ? 24 klusterdynamik Region

25 25 ”Bob the Builder” 1.Bygger på en förståelse kring innovationsgapen i kluster 2.Fokuserar innovationsstrategin på broar och trafik 3.Startar processer med små medel 4.Stimulerar klusterorganisationer som verktyg Regional innovationspolitik

26 P ”fikapolitik”

27 27 Innova inkubator Innova inkubator Energy Square Papermaker’s Night Papermaker’s Night Samarbete med IT- kluster Styrelsen Framtidsfabriken Samarbete med kinesisk industri VIPP PhD program Teknikcollege VIPP PhD program Teknikcollege Tillväxtkontoret Klusterorganisationer

28 28 Klusterorganisationer som ”neutrala” brobyggare 1.Förändra normer för att stimulera rörlighet, förändring och samarbete 2.Skapa mötesplatser och plattformar för utbyte mellan aktörerna 3.Skapa en gemensam vision och ett gemensamt ”språk” 4.Bygga infrastruktur och trafik för ett förbättrat innovationsklimat 5.Skapa innovationsprojekt över aktörsgränser

29 29 clusterobservatory.eu

30 30 Paper Province 10 år Region och kommun12 Mkr Privat12 Mkr EU strukturfonder13 Mkr Totalt under 10 år37 Mkr Utvärdering: -81% skapat nya produkter/tjänster genom TPPs initiativ -60% av företag lättare att rekrytera rätt kompetens -40% ökat sin försäljning -Ökat nätverkande -Ökat antal innovationsprojekt (framtidsfabriken = 42 projekt) -Bruksandan gett vika för en klusteranda ”fikapolitik”

31 31 TACK! Kluster + Innovation + Region = Sant


Ladda ner ppt "Prof. Örjan Sölvell 1 Kluster + Innovation = Sant men hur överbryggar vi innovationsgapen i kluster?"

Liknande presentationer


Google-annonser