Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kluster + Innovation = Sant men hur överbryggar vi innovationsgapen i kluster? Prof. Örjan Sölvell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kluster + Innovation = Sant men hur överbryggar vi innovationsgapen i kluster? Prof. Örjan Sölvell."— Presentationens avskrift:

1 Kluster + Innovation = Sant men hur överbryggar vi innovationsgapen i kluster?
Prof. Örjan Sölvell

2 Innovation = Region (Region ǂ Innovation)
Utgångspunkter Kluster + Innovation + Region = Sant Innovation = Region (Region ǂ Innovation)

3 Kluster = Region (Region ǂ Kluster)
Utgångspunkter Kluster + Innovation + Region = Sant Kluster = Region (Region ǂ Kluster)

4 regioners attraktionskraft och dynamik
Utgångspunkter regioners attraktionskraft och dynamik innovationer I klusterdynamik

5 regioners attraktionskraft och dynamik
Utgångspunkter regioners attraktionskraft och dynamik globala flöden och marknader innovationer I andra kluster klusterdynamik

6 tillsätt några mått politik…
Regioners attraktionskraft och dynamik

7 tillsätt några mått politik…
Klusterdynamik

8 tillsätt några mått politik…
innovationer I P

9 I Kluster + Innovation + Region = Sant
1. ny kunskap, nya produkter och tjänster som 2. kommer till användning och skapar kommersiellt värde I

10 frön till innovationer

11 Volvo I Assar Gabrielsson (DHS 1911) Gustaf Larson

12 Automotiveklustret på 1920-talet
Bofors Pentaverken Köpings Mekaniska Verkstad SKF Volvo Svenska Stålpressnings AB

13 ur klustret kommer en ström av innovationer....
3-punktsbälte standard 1959 SIPS Barnsäkerhet tid

14 ...och nya branscher har vuxit fram
Sugar Works 1729 1854 Textile industry in Gothenburg (line shafts) 1907 Rolling bearings: friction reduction 1924 Volvo, vehicles, components etc. 1956 Vehicle safety Telematics Visualization 2001

15 drömmen om dynamiska kluster…
myndigheter I forsknings-organisationer I I näringsliv I utbildnings-organisationer kapital-försörjare

16 och verkligheten…

17 Gap Bryggor och trafik Bristande kunskap God kunskap Glesa nätverk
Olika “språk” Olika normer och attityder Motverkande visioner Låg tillit Negativa incitament Innestängda resurser Inga projekt över gränser God kunskap Täta nätverk Gemensamt “språk” Samverkande normer och attityder Gemensam klustervision Hög tillit Positiva incitament Mobila resurser Överskridande projekt

18 De sju innovationsgapen
myndighetsgapet 4 1 forskningsgapet 7 globala marknads- gapet 5 gapet mellan företag gapet mellan kluster 6 3 2 kapitalgapet undervisningsgapet

19 och så var det politiken….
innovation + dynamiska kluster attraktiva regioner = sant och så var det politiken….

20 P

21 I P 1. ny kunskap, nya produkter och tjänster som
2. kommer till användning och skapar kommersiellt värde

22 P FoU - 30 miljarder till universitet och högskolor
Regionalstöd (Facebook) Fouriertransform Inlandsinnovation

23 Nationell innovationspolitik
Näringsdepartementet Innovationsstrategi 2012 Vinnova Strategiska innovationsprogram Fullt utvecklad kunskapstriangel Nationell EU-strategi för forskning och innovation Insatser för ökad FoU-driven innovation i små och medelstora företag Insatser för test, demonstration och verifiering Insatser för ökad innovationsupphandling Industrirådet Strategiska Innovationsområden: Skapa samverkansprogram Demonstratorer Industriforskningsinstitut IVA Innovationsplan Sverige: Innovationsupphandling Regelförenling och nya innovationsincitament inom högskolesektorn Regelförändringar inom kompetensförsörjningen Riskkapitalavdrag och andra skatteincitament Omprioritera statliga insatser i innovationssystemet Starkt regionalt ledarskap

24 Nationell innovationspolitik - förståelsen för regioner, kluster, gap och broar ?
klusterdynamik 24

25 Regional innovationspolitik
Bygger på en förståelse kring innovationsgapen i kluster Fokuserar innovationsstrategin på broar och trafik Startar processer med små medel Stimulerar klusterorganisationer som verktyg ”Bob the Builder” I

26 Regional innovationspolitik
”fikapolitik” P

27 Klusterorganisationer
Framtidsfabriken Styrelsen Tillväxtkontoret Innova inkubator Samarbete med IT- kluster Samarbete med kinesisk industri Papermaker’s Night Energy Square VIPP PhD program Teknikcollege 27

28 Klusterorganisationer som ”neutrala” brobyggare
Förändra normer för att stimulera rörlighet, förändring och samarbete Skapa mötesplatser och plattformar för utbyte mellan aktörerna Skapa en gemensam vision och ett gemensamt ”språk” Bygga infrastruktur och trafik för ett förbättrat innovationsklimat Skapa innovationsprojekt över aktörsgränser

29 clusterobservatory.eu

30 ”fikapolitik” Paper Province 10 år Region och kommun 12 Mkr
Privat 12 Mkr EU strukturfonder 13 Mkr Totalt under 10 år 37 Mkr Utvärdering: 81% skapat nya produkter/tjänster genom TPPs initiativ 60% av företag lättare att rekrytera rätt kompetens 40% ökat sin försäljning Ökat nätverkande Ökat antal innovationsprojekt (framtidsfabriken = 42 projekt) Bruksandan gett vika för en klusteranda

31 Kluster + Innovation + Region = Sant
TACK!


Ladda ner ppt "Kluster + Innovation = Sant men hur överbryggar vi innovationsgapen i kluster? Prof. Örjan Sölvell."

Liknande presentationer


Google-annonser