Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DB SCHENKERhealthcare Läkemedel och hälsovårdsprodukter på väg 2012-09-04 Apoteksmässan Linda Svärd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DB SCHENKERhealthcare Läkemedel och hälsovårdsprodukter på väg 2012-09-04 Apoteksmässan Linda Svärd."— Presentationens avskrift:

1 DB SCHENKERhealthcare Läkemedel och hälsovårdsprodukter på väg 2012-09-04 Apoteksmässan Linda Svärd

2 Vi har…  … flerårig vana av att distribuera läkemedel i dedikerade och slutna logistiklösningar  … kompetens inom kundbehov, lagkrav och standards  …fasta leveranstider* till Sveriges alla apotek  … tagit steget att ytterligare utveckla vår närvaro inom detta segment För att lösa uppgiften är vi…  … idag över 8000 personer utbildade i GDP inom Schenker och dess åkerier  … rustade med rutiner och teknik för att erbjuda obrutna temperaturkedjor med hög säkerhet och full spårbarhet Vi är stolta över att kunna erbjuda…  … marknadens starkaste logistiklösningar för Healthcare 2 *) Leveransintervall á +/- 30min är idag definierade för 1350 svenska apotek Inledning

3 3 Summering och argument Vårt grepp om Healthcare Agenda Krav och regelverk

4 4 Summering och argument Vårt grepp om Healthcare Agenda Krav och regelverk  Transportkedjan  Control Tower  Leverans & retur  Vilka regler styr?  Krav på utbildning  Krav på säkerhet  Krav på temperatur  Vi tar kvalitet på allvar  Healthcare organisation  Ytterligare styrkor

5 5 Summering och argument Vårt grepp om Healthcare  Transportkedjan  Control Tower  Leverans & retur  Vi tar kvalitet på allvar  Healthcare organisation  Ytterligare styrkor Agenda Krav och regelverk  Vilka regler styr?  Krav på utbildning  Krav på säkerhet  Krav på temperatur

6 Tid, temperatur, kvalitet, … Läkemedelsverkets föreskrifter om partihandel med läkemedel Good Distribution Practice of medical products for human care Krav och regelverk: Detta skall vi förhålla oss till 6 Kundkrav GDP LVFS 2009:11

7 7 TemperaturSäkerhet Utbildning GDP-utbildning  Samtliga kontors- och terminalmedarbetare på DB Schenkers distrikt  All övrig personal som påverkar eller kommer i kontakt med flödet  Utbildning genom e-learning  Repetitionsutbildning vart 2:a år  Integration med passagesystem  Dokumenteras och arkiveras i 5 år Utbildning i kundkrav och lokala rutiner  Alla berörda medarbetare som administrativt eller fysiskt hanterar flödet  Medarbetare / personal med indirekt påverkan (såsom städpersonal) inkluderas Åtgärder vid templarm Reservrutiner, kyla och värme Returhantering Sorteringsrutiner Avvikelserutiner Städrutiner Krav och regelverk: Kravområden (Utbildning) GDP-utbildning i siffror: 8655 Medarbetare har genom- gått utbildningen Av dessa är… 3709 DB Schenker-anställda 4946 Chaufförer / leverantörer (siffror från aug 2012) GDP-utbildning i siffror: 8655 Medarbetare har genom- gått utbildningen Av dessa är… 3709 DB Schenker-anställda 4946 Chaufförer / leverantörer (siffror från aug 2012)

8 8 Temperatur Säkerhet Utbildning TerminalerDedikerade ytorFordonsflotta  Endast godkända omlastnings- ytor används  Godkännande enligt MSS och AEO  Terminals passagekontroll är kopplad till utbildningsregister  Kameraövervakning  Endast av skåptyp, låsbara  Temperaturaggregat  Temperaturlogg med larm  Städrutin med uppföljningslogg  Endast av Schenker kontrakterade åkerier  Gods behandlas så att konta- minering förhindras Krav och regelverk: Kravområden (Säkerhet)  Tydligt avgränsat från övrigt gods mht risk för kontaminering  Direkt till/från ytan vid lastning och lossning  All hantering sker inom ytan  Temperaturkrav +5°…+25°C  Temperaturlogg med alarm  Skadedjursavtal och ljusfällor  Städrutin med uppföljningslogg

9 Temperatur SäkerhetUtbildning Temperaturkrav  Transport i obruten kedja, +5°…+25°C  Temperaturintervallet är valt för att passa kraven från de vanligaste ingående produkterna  Andra temperaturkrav kan diskuteras  Övervakningssystem med larmfunktion i realtid  Samtliga delar av transport- och hanteringskedjan omfattas: Inhämtning, Terminal, Fjärrtrafik och distribution Krav och regelverk: Kravområden (Temperatur) 9

10 Summering och argument Krav och regelverk  Vilka regler styr?  Krav på utbildning  Krav på säkerhet  Krav på temperatur  Vi tar kvalitet på allvar  Healthcare organisation  Ytterligare styrkor  Transportkedjan  Control Tower  Leverans & retur 10 Vårt grepp om Healthcare

11 11 Vårt grepp om Healthcare Transportkedjan  Vårt starka nätverkskoncept anpassat för branschens behov  Dag 1-leverans* till alla Apotek  Stordrift – på innehållets villkor Control tower  Tillmötesgår segmentets behov av dedikerad uppmärksamhet Leverans och returer  Anpassat för behov hos såväl avsändare som mottagare  Vi har kartlagt Sveriges samtliga mottagare *)Avvikelser för vissa inhämtningsorter

12 Vårt grepp om Healthcare: Transportkedjan (överblick)

13 13  Dagliga leveranser till alla apotek och fasta leveranstider till alla apotek (leveransintervall á +/- 30 minuter är idag definierade för 1350 svenska apotek)  Systematik i avvikelsehantering och förbättringsarbete  Leveransrutiner kan anpassas efter behov för respektive mottagare  Scanning vid leverans - Kvittens av apotekspersonalen  Vid tidig leverans används nyckel och larmkoder  Vid returupplägg hämtas returer i samband med leverans Vårt grepp om Healthcare: Leverans och returer Figur t h: I vårt arbete för att kvalitetssäkra förutsättningarna har vi varit i kontakt med samtliga svenska apoteksenheter (2012). Vi har på detta sätt kartlagt specifika behov och skapat oss en god bild av branschens förutsättningar.

14 •Ett dedikerat Control Tower är strategiskt placerat och tar det samlade ansvaret för hela eller delar av kundens logistikprocess. • Bland fördelarna för vår kund:  En (1) kontakt för hela logistikkedjan  Förbättrade möjligheter till proaktivitet från Schenkers sida  Ökad tillgänglighet och snabbare informationsflöde 14 Vårt grepp om Healthcare: Controltower Åskådliggörande av utfall: Leverans mot utlovad tid I tid: 94% 5% 1%

15 Krav och regelverk Vårt grepp om Healthcare  Transportkedjan  Control Tower  Leverans & retur  Vilka regler styr?  Krav på utbildning  Krav på säkerhet  Krav på temperatur Summering och argument 15  Vi tar kvalitet på allvar  Healthcare organisation  Ytterligare styrkor

16 16 Vi tar kvalitet på allvar  Vårt ledningssystem har anpassats för Healthcare behov  Kvalitetsutveckling och interna revisioner samordnas av en dedikerad roll i organisationen  Egenkontroll / intern revision löpande enligt fastställda scheman  Avvikelsehantering som viktig del i våra ständiga förbättringar Healthcare organisation  Hanteras som eget branschsegment  Representeras med egna resurser inom samtliga process- områden, såsom Produktion, Marknad, Kvalitet mfl  Implementerings-team Arbete för ständiga förbättringar Kundnytta Effektivitet Engagemang Lyhörd kunddialog Verksamhetens engagemang Avvikelsearbete Summering och argument: Kvalitet och organisation

17 17 En stor mängd beprövade e-tjänster (tracking, mm) möjliggör mer effektiv administration och överlägsen kontroll. Vi utvecklar och förfinar dessutom dessa verktyg fortlöpande. Summering och argument: Slutligen… Kontroll och uppföljning Minskad miljöpåverkan Genom samlastning med annat gods blir miljöpåverkan ca 20 % lägre jämfört med dedikerade slingbilar. Minskad stöldrisk Genom samlastning med annat gods fås en utspädningseffekt av stöldbegärliga läkemedel jämfört med dedikerad slingbil. Vi arbetar aktivt med säkerhetsfrågor och våra enheter är certifierade enligt AEO/MSS. Säker temperaturhållning Temperaturintervallet 5 – 25 grader i hela transportkedjan. Tempgivare med larmfunktion finns i alla bilar. Möjlighet till temperaturkurvor i realtid.


Ladda ner ppt "DB SCHENKERhealthcare Läkemedel och hälsovårdsprodukter på väg 2012-09-04 Apoteksmässan Linda Svärd."

Liknande presentationer


Google-annonser