Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DB SCHENKERhealthcare Läkemedel och hälsovårdsprodukter på väg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DB SCHENKERhealthcare Läkemedel och hälsovårdsprodukter på väg"— Presentationens avskrift:

1 DB SCHENKERhealthcare Läkemedel och hälsovårdsprodukter på väg
Apoteksmässan Linda Svärd

2 För att lösa uppgiften är vi…
Inledning Vi har… … flerårig vana av att distribuera läkemedel i dedikerade och slutna logistiklösningar … kompetens inom kundbehov, lagkrav och standards …fasta leveranstider* till Sveriges alla apotek … tagit steget att ytterligare utveckla vår närvaro inom detta segment För att lösa uppgiften är vi… … idag över 8000 personer utbildade i GDP inom Schenker och dess åkerier … rustade med rutiner och teknik för att erbjuda obrutna temperaturkedjor med hög säkerhet och full spårbarhet Vi är stolta över att kunna erbjuda… … marknadens starkaste logistiklösningar för Healthcare *) Leveransintervall á +/- 30min är idag definierade för 1350 svenska apotek

3 Summering och argument
Agenda Krav och regelverk Vårt grepp om Healthcare Summering och argument

4 Summering och argument
Agenda Krav och regelverk Vårt grepp om Healthcare Summering och argument Vilka regler styr? Krav på utbildning Krav på säkerhet Krav på temperatur Transportkedjan Control Tower Leverans & retur Vi tar kvalitet på allvar Healthcare organisation Ytterligare styrkor

5 Summering och argument
Agenda Krav och regelverk Vårt grepp om Healthcare Summering och argument Vilka regler styr? Krav på utbildning Krav på säkerhet Krav på temperatur Transportkedjan Control Tower Leverans & retur Vi tar kvalitet på allvar Healthcare organisation Ytterligare styrkor

6 Krav och regelverk: Detta skall vi förhålla oss till
LVFS 2009:11 Läkemedelsverkets föreskrifter om partihandel med läkemedel GDP Good Distribution Practice of medical products for human care Kundkrav Tid, temperatur, kvalitet, …

7 Krav och regelverk: Kravområden (Utbildning)
Säkerhet Temperatur GDP-utbildning Samtliga kontors- och terminalmedarbetare på DB Schenkers distrikt All övrig personal som påverkar eller kommer i kontakt med flödet Utbildning genom e-learning Repetitionsutbildning vart 2:a år Integration med passagesystem Dokumenteras och arkiveras i 5 år Utbildning i kundkrav och lokala rutiner Alla berörda medarbetare som administrativt eller fysiskt hanterar flödet Medarbetare / personal med indirekt påverkan (såsom städpersonal) inkluderas GDP-utbildning i siffror: Medarbetare har genom gått utbildningen Av dessa är… DB Schenker-anställda Chaufförer / leverantörer (siffror från aug 2012) Åtgärder vid templarm Returhantering Städrutiner Sorteringsrutiner Reservrutiner, kyla och värme Avvikelserutiner

8 Krav och regelverk: Kravområden (Säkerhet)
Utbildning Säkerhet Temperatur Terminaler Dedikerade ytor Fordonsflotta Endast godkända omlastnings- ytor används Godkännande enligt MSS och AEO Terminals passagekontroll är kopplad till utbildningsregister Kameraövervakning Tydligt avgränsat från övrigt gods mht risk för kontaminering Direkt till/från ytan vid lastning och lossning All hantering sker inom ytan Temperaturkrav +5°…+25°C Temperaturlogg med alarm Skadedjursavtal och ljusfällor Städrutin med uppföljningslogg Endast av skåptyp, låsbara Temperaturaggregat Temperaturlogg med larm Städrutin med uppföljningslogg Endast av Schenker kontrakterade åkerier Gods behandlas så att konta- minering förhindras

9 Krav och regelverk: Kravområden (Temperatur)
Utbildning Säkerhet Temperatur Temperaturkrav Transport i obruten kedja, +5°…+25°C Temperaturintervallet är valt för att passa kraven från de vanligaste ingående produkterna Andra temperaturkrav kan diskuteras Övervakningssystem med larmfunktion i realtid Samtliga delar av transport- och hanteringskedjan omfattas: Inhämtning, Terminal, Fjärrtrafik och distribution

10 Summering och argument
Krav och regelverk Vårt grepp om Healthcare Summering och argument Vilka regler styr? Krav på utbildning Krav på säkerhet Krav på temperatur Transportkedjan Control Tower Leverans & retur Vi tar kvalitet på allvar Healthcare organisation Ytterligare styrkor

11 Vårt grepp om Healthcare
Transportkedjan Vårt starka nätverkskoncept anpassat för branschens behov Dag 1-leverans* till alla Apotek Stordrift – på innehållets villkor Leverans och returer Anpassat för behov hos såväl avsändare som mottagare Vi har kartlagt Sveriges samtliga mottagare Control tower Tillmötesgår segmentets behov av dedikerad uppmärksamhet *)Avvikelser för vissa inhämtningsorter

12 Vårt grepp om Healthcare: Transportkedjan (överblick)

13 Vårt grepp om Healthcare: Leverans och returer
Figur t h: I vårt arbete för att kvalitetssäkra förutsättningarna har vi varit i kontakt med samtliga svenska apoteksenheter (2012). Vi har på detta sätt kartlagt specifika behov och skapat oss en god bild av branschens förutsättningar. Dagliga leveranser till alla apotek och fasta leveranstider till alla apotek (leveransintervall á +/- 30 minuter är idag definierade för 1350 svenska apotek) Systematik i avvikelsehantering och förbättringsarbete Leveransrutiner kan anpassas efter behov för respektive mottagare Scanning vid leverans - Kvittens av apotekspersonalen Vid tidig leverans används nyckel och larmkoder Vid returupplägg hämtas returer i samband med leverans

14 Vårt grepp om Healthcare: Controltower
Åskådliggörande av utfall: Leverans mot utlovad tid I tid: 94% 5% Ett dedikerat Control Tower är strategiskt placerat och tar det samlade ansvaret för hela eller delar av kundens logistikprocess. Bland fördelarna för vår kund: En (1) kontakt för hela logistikkedjan Förbättrade möjligheter till proaktivitet från Schenkers sida Ökad tillgänglighet och snabbare informationsflöde 1%

15 Summering och argument
Krav och regelverk Vårt grepp om Healthcare Summering och argument Vilka regler styr? Krav på utbildning Krav på säkerhet Krav på temperatur Transportkedjan Control Tower Leverans & retur Vi tar kvalitet på allvar Healthcare organisation Ytterligare styrkor

16 Summering och argument: Kvalitet och organisation
Lyhörd kunddialog Verksamhetens engagemang Avvikelsearbete Arbete för ständiga förbättringar Kundnytta Effektivitet Engagemang Vi tar kvalitet på allvar Vårt ledningssystem har anpassats för Healthcare behov Kvalitetsutveckling och interna revisioner samordnas av en dedikerad roll i organisationen Egenkontroll / intern revision löpande enligt fastställda scheman Avvikelsehantering som viktig del i våra ständiga förbättringar Healthcare organisation Hanteras som eget branschsegment Representeras med egna resurser inom samtliga process- områden, såsom Produktion, Marknad, Kvalitet mfl Implementerings-team

17 Summering och argument: Slutligen…
Kontroll och uppföljning En stor mängd beprövade e-tjänster (tracking, mm) möjliggör mer effektiv administration och överlägsen kontroll. Vi utvecklar och förfinar dessutom dessa verktyg fortlöpande. Minskad miljöpåverkan Genom samlastning med annat gods blir miljöpåverkan ca 20 % lägre jämfört med dedikerade slingbilar. Minskad stöldrisk Genom samlastning med annat gods fås en utspädningseffekt av stöldbegärliga läkemedel jämfört med dedikerad slingbil. Vi arbetar aktivt med säkerhetsfrågor och våra enheter är certifierade enligt AEO/MSS. Säker temperaturhållning Temperaturintervallet 5 – 25 grader i hela transportkedjan. Tempgivare med larmfunktion finns i alla bilar. Möjlighet till temperaturkurvor i realtid.


Ladda ner ppt "DB SCHENKERhealthcare Läkemedel och hälsovårdsprodukter på väg"

Liknande presentationer


Google-annonser