Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Satellitövervakning av snö på marken Susanne Ingvander & Ian Brown Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgelogi /

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Satellitövervakning av snö på marken Susanne Ingvander & Ian Brown Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgelogi /"— Presentationens avskrift:

1 Satellitövervakning av snö på marken Susanne Ingvander & Ian Brown Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgelogi / Susanne.Ingvander@natgeo.su.se

2 • Satellitdata: Radar & optiska bilder för rumslig kartering och kartering över tid. • Fältmätningar av snöpacken över tid och rum. Validering av satellitdata. • Förbättra nogrannhet i satellitalgoritmer och modeller. www.newint.org/features/2009/07/01/arctic-climate/ www.nasa.gov - Antarctica Mosaic - Terra 4km True Color 2009/315 (11/11/09)

3 / Susanne.Ingvander@natgeo.su.se Reflektion och albedo mätningar: Klimatforskning http://astrocast.tv/blog/wp-content/uploads/2009/04/whitescandinavia_norway_aasa_400.jpg

4 / Susanne.Ingvander@natgeo.su.se Snö-vatten ekvivalens: Vattenkraftplanering

5 / Susanne.Ingvander@natgeo.su.se Snösmältning: Vårflod - övervakning och riskanalys

6 / Susanne.Ingvander@natgeo.su.se Snödjup och struktur: Stöd för rennäring

7 / Susanne.Ingvander@natgeo.su.se

8

9 Ingvander et al., (unpublished data)

10 / Susanne.Ingvander@natgeo.su.se

11

12 Tarfala Järämä

13 / Susanne.Ingvander@natgeo.su.se Tarfala Järämä Ingvander et al., accepted for publication in Hydrology Research 2011.

14 / Susanne.Ingvander@natgeo.su.se Tarfala

15 / Susanne.Ingvander@natgeo.su.se Tarfala Ingvander et al., (unpublished data)

16 / Susanne.Ingvander@natgeo.su.se

17

18 Multi-scale investigations of microwave snowpack observations (MIMSO) Mål: –Undersöka uppskalering av högupplöst fältdata och nedskalning av lågupplöst satellitdata för studier av snöpacken. –Utveckla metoder/modeller för att kartera snödjup och snöns egenskaper över stora områden med hjälp av satellitdata för förstudier av topografi och vegetation samt göra löpande estimeringar av snötäckets utveckling. / Susanne.Ingvander@natgeo.su.se

19 Viktiga faktorer för snöackumulationsmöster i svenska fjällen Huvudvindriktning och omdistibution av snö Ackumulation i vegetation Vind och läsida av topografi i omgivningen Satellitdatats egenskaper: -Upplösning -Instrument -Överflygningstäthet -Tillgänglighet av data Metrologiska parametrar Typ av underlag Instrålningsmängd och vinkel / Susanne.Ingvander@natgeo.su.se

20 Fjärranalysdata Passiv microvågsdata C-band SAR- data Högupplöst C-band, L-band, X-band SAR- data Högupplöst C-band, L-band, X-band SAR- data Laserscanning, altimetridata från Lantmäteriet Topografi Lutning och aspekt Vegetation Meteorologi -Temperatur -Strålning -Vind Meteorologi -Temperatur -Strålning -Vind Microtopografi -från DEM -från dGPs profiler Microtopografi -från DEM -från dGPs profiler Högupplöst fältdata Förundersökning av referensområden Identifiera referensytor Monitoring av snöegenskaper - densitet stratigrafi kornstorlek och form Monitoring av snöegenskaper - densitet stratigrafi kornstorlek och form Snödjupsmätningar GPR dGPS Snösondering Snödjupsmätningar GPR dGPS Snösondering Meteorology -Temperatur -Strålning -Snödjup -Vind Meteorology -Temperatur -Strålning -Snödjup -Vind Fastställa area- volym ratio för snösmältning Återkommade mätningar under vintern Frekvent datainsamling under smältsäsong för att uppskatta smälthastighet Frekvent data insamling för att identifiera maxvolym och smältevents Passiv microvågsdata C-band SAR-data Högupplöst C-band, L-band, X-band SAR-data Högupplöst C-band, L-band, X-band SAR-data Laserscanning, altimetridata från Lantmäteriet Fjärranalysdata Högupplöst fältdata

21 MIMSO •Studier av referensytor i fjällen •Amplitud och frekvens i terrängen •Vegetation •Snöns egenskaper (densitet, temperatur, fuktighet etc) •Mätfrekvens i tid och rum för att bäst fånga variabiliteten •Korrelation med satellitdata •Skalproblematiken i mätningar samt satellitdata

22 Tillämpningar •Koppla och förbättra användningen av satellit algoritmer i takt med ökad tillgänlighet av data - operativa system •Modellering av SWE i respektive avrinningsområde •Förutspå områden i riskzon för vårflod •Minska osäkerhet genom analys av statistik och datainsamling i olika skalor. / Susanne.Ingvander@natgeo.su.se

23 Tack till: •Rymdstyrelsen •Vetenskapsrådet •Svenska Polarforskningssekretariatet •Tarfala Forskningsstation •Bert Bolin Climate Centers klimatforskarskola •SSAG, YMER-80, Ahlmans fond, Helge A:xon Jonson stiftelse.


Ladda ner ppt "Satellitövervakning av snö på marken Susanne Ingvander & Ian Brown Institutionen för Naturgeografi och Kvartärgelogi /"

Liknande presentationer


Google-annonser