Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

De politiska partierna Ett parti är en organisation som samlar ihop människor med samma åsikter och samhällsintressen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "De politiska partierna Ett parti är en organisation som samlar ihop människor med samma åsikter och samhällsintressen."— Presentationens avskrift:

1 De politiska partierna Ett parti är en organisation som samlar ihop människor med samma åsikter och samhällsintressen.

2 Moderata samlingspartiet Bildades 1904 Viktiga frågor: • Ett starkt försvar • Fri företagsamhet och fri konkurrens • Sänkt skatt för att öka individens frihet att själv bestämma över sina inkomster och valmöjligheter. Partiordförande Fredrik Reinfeldt

3 Folkpartiet liberalerna Bildades år 1900 Viktiga frågor: • Fri företagsamhet och fri konkurrens • Möjlighet att starta privata alternativ i skola, vård och omsorg • Sänkt skatt för att öka individens frihet att själv bestämma över sina inkomster och valmöjligheter. Partiordförande Jan Björklund

4 Centerpartiet Bildades år 1916-1918 Viktiga frågor: • Att näringsliv, utbildning och statliga myndigheter finns utspridda i hela landet. • Ökat kommunalt och regionalt självstyre. • Att skydda miljön och ett hållbart resursutnyttjande Partiordförande Anni Lööv

5 Socialdemokratiska arbetarpartiet Bildades 1889 Viktiga frågor: • Högt skatteuttag för att betala omfattande samhällsservice • Att omsorg, skola och vård till största delen sköts av stat, kommun och landsting. • Statlig reglering av näringslivet • Demokratiskt inflytande i företag och på arbetsplatser • Minska de ekonomiska skillnaderna mellan människor. Partiordförande Stefan Löfvén

6 Vänsterpartiet Bildades 1917-1921 Viktiga frågor: • Ett klasslöst samhälle • Högt skatteuttag för att betala omfattande samhällsservice • Stat, landsting och kommun ska sköta vård, omsorg och skola. • Ökat statligt ägande av samhällsviktiga företag • Ökad politiskt kontroll över resten av näringslivet Partiordförande Jonas Sjöstedt

7 Miljöpartiet Bildades 1981 (Riksdagen 1988) Viktiga frågor: • Stränga lagar som skyddar miljön • Satsning på miljövänlig teknik • Höga skatter på verk- samheter som är miljöfarliga Partiets språkrör Gustav Fridolin och Åsa Romson

8 Kristdemokraterna Bildades 1964 (Riksdagen 1991) Viktiga frågor: • En politik som bygger på kristen människosyn och kristna värderingar • Satsning på vård och omsorg • Stärka familjens betydelse och valfrihet Partiordförande Göran Hägglund

9 Sverigedemokraterna Bildades 1988 (Riksdagen 2010) Viktiga frågor: • En begränsad invandring • Ökad kulturell enhetlighet och gemenskap • Krafttag mot brottsligheten Partiordförande Jimmie Åkesson

10 De svenska riksdagspartierna VänsterHöger VPCMFPSKDMP SD Det socialistiska blocketDet borgerliga blocket

11 Staten – statsmakten = den maktorganisation som på riksnivå styr samhället och dess invånare. MODER SVEA

12 Den svenska staten tar sig uttryck i … Riksdagen Regeringen Statschefen (Kungen) Sveriges rikes lag Statliga verk och förvaltningar

13 ”Statsapparaten” Staten kan ses som ett invecklat maktmaskineri som har förmåga att fatta och genomdriva beslut. I det här sammanhanget tittar man på hur statsmakten är organiserad och hur den arbetar. Maktens delar: Fattar beslut (den lagstiftande makten) Leder och verkställer (den styrande makten) Kontrollerar och rättar till (den dömande makten)

14 Riksdagsval och kontroll över statsapparaten Den som vill bestämma måste skaffa sig kontroll över statsapparaten. Vid riksdagsvalen försöker de konkurrerande partierna vinna kontroll över statsapparaten och rätten att fatta beslut och styra riket. VAL -Vi är störst. -Minska krigsmakten. -Skydda luft och vatten. -Skydda svenskt jordbruk. -Sverige, ett kristet land. -Fri konkurrens. -Ett svenskt Sverige -Försvaret ska skydda Sverige.

15 Riksdagsval genomförs vart fjärde år, 3e söndagen i september. Samtidigt görs val till Kommunfullmäktige och Landstingsfullmäktige. För att få rösta måste man vara 18 år och svensk medborgare. VAL

16 Valresultatet 2010 och mandatfördelningen i Riksdagen

17 Efter valet ska den nya riksdagen utse en statsminister. Statsminister ska den bli som har störst stöd i riksdagen. Vem vinner valet? Riksdagen väljer statsminister Riksdagen väljer en statsminister Statsministern utser sin regering REGERING

18 Regeringen 2012 Regeringen skall styra landet. Den består av ett 20-tal statsråd och leds av statsministern. se www.regeringen.se Koalitionsregering = Regering där flera partier ingår

19 Regeringsbildning i Demokratien (principer för regeringsbildning ) se Övningsuppgift 1.Helst 1 parti med egen majoritet (fler än 50 % av rösterna) Om inte… 2. Flera partier med närliggande åsikter (som tillsammans får fler än 50 % av rösterna 3.Ett parti straxt under 50% av rösterna som vid omröstning får hjälp av ett ”stödparti” 4. Helst så få inblandande partier som möjligt TLM LM (J) JT JR N

20 Riksdagen består av 349 ledamöter. De utses genom val den 3e söndagen i september vart 4e år. Riksdagens huvuduppgifter: • Stiftar lagar • Beslutar om statens inkomster och utgifter • Kontrollerar regeringen och de statliga myndigheterna Riksdagshuset på Helgeandsholmen

21 Re Rosenbad Regeringschef = statsministern Regeringens uppgifter: • Utreda och lägga förslag till riksdagen. • Genomföra riksdagens beslut • Ansvarar för landets utrikespolitik och försvar m.m.

22 Regeringsarbetet är uppdelat på flera departement (avdelningar) med olika ansvarsområden Exempel: REGERINGEN Utrikes- departementet Justitie- departementet Finans- departementet Utrikesminister Carl Bildt Justitieminister Beatrice Ask Finansminister Anders Borg Det finns 11 departement • Skatteverket • Finansinspektionen • AP-fonderna m.fl. • Rikspolisstyrelsen • Sveriges domstolar • Kriminalvården m.fl • Biståndsorganet SIDA • EU-samarbetet • Sveriges ambassader m.fl. Till varje departement finns sedan kopplat ett antal statliga myndigheter och verk.

23 Riksdagen och Regeringen i samarbete Regeringen (majoritetens vilja) Riksdagen (folkets viljor) Proposition (förslag) JA/NEJ Ger i uppdrag Motion (förslag) Verkställer

24 Men Kungen då? Carl XVI Gustav = symbol för riket vid olika offentliga evenemang och vid representationsresor. Kungen = Statschef Monarki Republik Kung/DrottningPresident Född till ämbetetVald till ämbetet

25 Oppositionen = de partier som inte sitter med i regeringen Oppositionens uppgifter: 1.Granska regeringen 2.Kritisera regeringen 3.Komma med egna, ”bättre” förslag 4.Vara beredda att själva bilda regering

26 REPUBLIKANERNA DEMOKRATERNA PRESIDENTVAL I USA 6e Nov. 2012 Mitt RomneyBarack Obama

27 I diktaturer och svaga demokratier Kännetecken: • Makthavarna kontrollerar massmedierna och ”det fria ordet”. • Oppositionen trakasseras, förföljs eller förbjuds. • Omfattande valfusk. • Förhärligande propaganda av de styrande makthavarna. • Polis och domstolar arbetar efter makthavarnas vilja. Vladimir Putin President i Ryssland Moammar Khaddafi F.d. Diktator i Libyen Bashar al-Assad President i Syrien Mahmoud Ahmadinejad President i Iran

28 Arbetarrörelsen – en samhällsomvandlande kraft FackföreningarPolitiska partier Facklig kamp På arbetsplatserna Motst. Arbetsgivarna Politisk kamp I riksdagen och kommun Motst. Andra politiska partier Arbetarrörelsen ”Förena eder!” Mål: En bättre livssituation Ideologi: Socialismen

29 Rösträttskravaller i Stockholm juni 1917 Efter ett negativt svar från högerregeringen angående förändringar i rösträtten, utbryter det demonstrationer och upplopp i centrala Stockholm. Flera skadades. Arbetarhövdingen Branting försöker lugna demonstranterna. Branting

30 1921 ÄNTLIGEN! Lika och allmän rösträtt för kvinnor och män Sverige är från och med nu en DEMOKRATI

31 Den socialdemokratiska dominansen Hjalmar Branting Partigrundare 1889 Statsminister 1920-talet Per Albin Hansson Statsminister 1932-1946 Tage Erlander Statminister 1946-1969 Olof Palme Statsminister 1969-1976 och 1982-1986 19321976

32 Per Albin Hansson Sveriges statsminister 1932-1946 ”Folkhemmet” -Sverige borde bli som ett gott hem, där det råder gemenskap och samhörighet. I det goda hemmet visas omtanke, alla hjälps åt och den starke söder den svage. Där tar ingen för sig på den andres bekostnad. I det goda hemmet kan alla känna sig trygga.

33 VÄLFÄRDSSTATENS FRAMVÄXT Från ideal till idyll Efter andra världskriget började det socialdemokratiska arbetarpartiet att på allvar förverkliga sina idéer om ”det starka samhället”, ett samhälle som tar hand om sina medborgare. Målet med välfärdspolitiken har främst varit två: -skapa arbete och trygghet åt alla -jämna ut klasskillnaderna ifråga om inkomster och förmögenhet. Några av de sociala reformer som genomfördes under Erlanders tid:  1947 Barnbidrag till alla barn  1948 Folkpension åt alla pensionärer  1949 Arbetarskyddslagen  1955 Sjukförsäkring för alla  1957 45 timmars arbetsvecka  1958 ATP. Pensionstillägg beroende på den lön man haft  1962 Nioårig enhetsskola  1963 Utvidgad betald semester från 3 till 4 veckor  1969 Bostadsbidrag till barnfamiljer Tage Erlander Statsminister 1946-1969

34 VÄLFÄRDSSTATENS FRAMVÄXT Från ideal till idyll Tage Erlander Statsminister 1946-1969 De sociala reformerna finansierades genom ett högt skatteuttag. Det välstånd som skapades i Sverige berodde till stor del av industrins lyckosamma utveckling under efterkrigstiden

35 Progressiv beskattning I början av 1900-talet blev lönen grunden för skatterna – inkomstskatt. % Ju större inkomst man har, desto större %-sats betalar man i skatt. Det kallas progressiv beskattning. På så vis utjämnas klasskillnaderna ifråga om inkomster och förmögenhet.

36 Socialförsäkringarna ska skapa ekonomisk trygghet åt alla. Välfärdsstaten Skattepengarna omfördelas genom socialförsäkringarna till de människor som behöver ekonomiskt stöd. Så stöder den starke den svage och utsatte. SOCIALFÖRSÄKRINGAR Skatteverket Försäkrings- kassan Barnbidrag Föräldrapenning Bostadsbidrag Studiebidrag Sjukersättning Arbetslöshetsstöd Handikappstöd Socialhjälp Pensioner Mediciner Åldringsvård

37 De svenska riksdagspartierna VänsterHöger VPCMFPSKDMP SD Det socialistiska blocketDet borgerliga blocket

38 Kritik mot den socialdemokratiska välfärdsstaten… … från höger. -Människorna blir förslappade och tar inget eget ansvar utan förväntar sig att staten ska ordna allt i deras liv. -Människor ska inte behöva betala så mycket skatt. De ska själva bestämma över större delen av sina inkomster och lägga pengarna på vad de själva tycker är viktigt. -Den gemensamma välfärden är kostsam och ineffektiv.

39 De svenska riksdagspartierna VänsterHöger VPCMFPSKDMP SD Det socialistiska blocketDet borgerliga blocket

40 Kritik mot den socialdemokratiska välfärdsstaten… … från vänster. -Välfärdsstaten är bara en uppsminkning av det gamla kapitalistiska samhället. Det mesta av omfördelningen av pengar sker bara mellan lönearbetarna. Det orättvisa klassamhället består.

41 Den 4e socialdemokratiske statsministern. 1969-1973 och 1982-1986 Palme arbetade för att ytterligare stärka löntagarnas inflytande inom företagen. Han engagerade sig också mycket för internationell rättvisa och fred. Olof Palme Palme mördades på öppen gata i Stockholm, kvällen den 28 februari 1986. Ingen vet av vem eller varför.

42 Sverige går med i EU Ingvar Karlsson (soc.) Sveriges statsminister 1986-1991 1994-1996 1991 Sverige ansöker om medlemskap I den Europeiska Unionen 1994 Svenskarna folkomröstar om inträde i EU år 1995 Resultat: JA 52,2 % NEJ 46,9 %


Ladda ner ppt "De politiska partierna Ett parti är en organisation som samlar ihop människor med samma åsikter och samhällsintressen."

Liknande presentationer


Google-annonser