Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sunt Svall över Sundsvall - ETT AV MÅNGA BIDRAG TILL ATT GÖRA KOMMUNEN ”RIKARE”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sunt Svall över Sundsvall - ETT AV MÅNGA BIDRAG TILL ATT GÖRA KOMMUNEN ”RIKARE”"— Presentationens avskrift:

1 Sunt Svall över Sundsvall - ETT AV MÅNGA BIDRAG TILL ATT GÖRA KOMMUNEN ”RIKARE”

2 Den hälsofrämjande och hälsosamma kommunen •Satsar på hälsofrämjande ”organiserad brottslighet” som bryter ohälsosamma vanor och trender – hos medarbetare och befolkning •Utvecklar tydliga önskemål och ”bordebilder” för hälsa och utveckling •Gör medborgare och medarbetare till medskapande hälsosamma aktörer – till varandras hälsocoacher •Är attraktiv – för medborgare, företag och medarbetare

3

4 Individ och organisation Den hälsofrämjande organisationen (både för sin egen framgång och för klienter/kunder) Den hälsosamma individen (både för sig själv och för sina medskapande aktörer) Dialektisk process

5 Den hälsosamma individen  Har ett starkt engagemang i och med sitt uppdrag http://www.di.se/artiklar/2013/11/15/sa-manga-av-dina-kollegor-struntar-i-jobbet/  Uppvisar långsiktig ihärdighet i utförande och egen utveckling http://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_the_key_to_success_grit.html  Har en stark KASAM (känsla av sammanhang) http://vocgavleborg.se/wp-content/uploads/2012/02/C-uppsats-HiG.pdf  Besitter funktionell kompetens för sitt uppdrag http://rattkompetens.dinstudio.se/text1_28.html = grundläggande förutsättningar för salutogenes eller ”långtidsfriskhet”

6 Funktionell kompetens

7 ”Big five” - OCEAN  Openness (öppenhet) - att uppskatta konst, känslor, äventyr, ovanliga idéer, fantasi, nyfikenhet, och omväxlande erfarenheter.  Conscientiousness (samvetsgrannhet) - en tendens att vara självdisciplinerad, agera plikttroget, målinriktning; att planera snarare än att agera spontant.  Extraversion (extraversion) - energi, positiva känslor, självsäkerhet, och en tendens att söka stimulans och andras sällskap.  Agreeableness (vänlighet, värme) - en tendens att vara medkännande och samarbetsvillig snarare än misstänksam och fientligt inställd mot andra.  Neuroticism – tendens att lätt kunna uppleva obehagliga känslor som till exempel ilska, ångest, depression, eller sårbarhet; ibland kallad emotionell instabilitet. - evidensbaserade mått på graden av personlig och social kompetens.

8 Den hälsofrämjande organisationen

9 Men hur ska det gå till?

10 Satsa på ”hälsocoaching”  Hitta, synliggör och förstärk gynnsamma hälsobeteenden på individ- och gruppnivå  Promenera till och från jobbet  ”Promenad-möten”  ”Tanke-uppdrag” under promenad eller simtur  Personalmöten i det fria  Löneincitament för hälsobeteende under 5 år osv

11 Utveckla hälsofrämjande ledarskap - där HF-ledaren:  Intar en strategisk och visionär roll  Kommunicerar och informerar  Delegerar  Ökar lärandet  Coachar  Förenklar  Visar medmänsklighet och skapar förtroende  Är synlig  Reflekterar systematiskt över sitt eget ledarskap Utöver det vanliga!

12 Sätt smarta mål för all verksamhet  Specifikt – inte allmänt  Mätbart  Accepterat och attraktivt  Realistiskt  Tidssatt Annars blir det så lätt bara TRAMS

13 Rensa upp i organisationen Se till att målen, verksamhetsidén och mätetalen korresponderar mot det värdeskapande uppdraget och mot värdegrunden Se till att strukturen verkligen är ändamålsenlig för att nå målen … så kommer arbetsklimatet att präglas av omsorg, förtroende, laganda, utveckling och trygghet – som vi möter klienterna/ brukarna/kunderna med … OCH VI kommer därför att lyckas med vårt uppdrag

14 Etablera lösningsfokuserad metodik  Översätt problem till önskemål  Fundera över varför och hur vi lyckades nå vårt förra önskemål  Analysera framstegen – vad beror dom på?  Förklara den senaste förbättringen  Erkänn och lyft fram styrkor och stödjande resurser  Tacka dem som har bidragit till framgången  FIRA framgången

15 SAMarbeta  Enkelt och självklart  Integrerat i verksamhetsuppdraget  Understött av FHV  Möjlighetsorienterat … men vi ersätter oftast riskbedömningen med en konsekvensbedömning

16 Processorganisering och styrning av kritiska processer  Medarbetarsamtal  Krishantering  Rehabilitering  Tillbud och olycksfall  Konsekvensbedömning  Riskbedömning mm


Ladda ner ppt "Sunt Svall över Sundsvall - ETT AV MÅNGA BIDRAG TILL ATT GÖRA KOMMUNEN ”RIKARE”"

Liknande presentationer


Google-annonser