Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handelskammaren Malmö - 4 maj 2011 Malmö - 4 maj 2011 Israel - högintressant för svenska företag Stefan Holmström, Leg Läkare Chief Medical Officer, SYSteam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handelskammaren Malmö - 4 maj 2011 Malmö - 4 maj 2011 Israel - högintressant för svenska företag Stefan Holmström, Leg Läkare Chief Medical Officer, SYSteam."— Presentationens avskrift:

1 Handelskammaren Malmö - 4 maj 2011 Malmö - 4 maj 2011 Israel - högintressant för svenska företag Stefan Holmström, Leg Läkare Chief Medical Officer, SYSteam Health & Care -a part of ERGO Group-EDB VD, Kiwok AB

2 Agenda – hälso- och sjukvård i förändring Paradigm förändring Drivkrafter för förändring Vilka är utmaningarna? – -Informations överflöd 7 konklusioner och -4 önskningar Change Paradigm Examples Conclusions Change Paradigm Examples Conclusions Change Paradigm Exempel Konklusioner

3 Utmaningar och förändringar Drivkrafter för förändringar Demografi Nya tekniker och kunskaper Förändrade förväntningar

4 Demografi Ålder, män och kvinnor Women Men Ålder Change Paradigm E E

5 Teknik och kunskap Ny kunskap om DNA-risk bedöming Mätdata I hemmet –mHealth 3D –digital bildhantering Kliniska beslutsstöd Resultat och kvalitetsdata görs tillgängliga för allmänheten Patientens tillgång till journaldata Stam celler för transplantation Patientgrupper delar medicinsk information Konstgjorda hjärtat - Change

6 Exempel på ny teknik

7 Förändrade förväntningar Jämför hur vi ser på andra brancher ; Ex. Resebyrå, Bank För att boka en resa behöver Du normalt inte tala med piloten Du kan och har rätt att se ditt bankkonto via nätet och göra bankärenden via nätet –säkerhetsfrågor lösta Du kan beställa din resa, hotell, hyrbil mm via nätet Du kan jämföra priser och kvalitet snabbt och enkelt via nätet- Pricerunner. Patienter gör redan idag mer av arbetet med inmatning av patient information före och efter läkarbesök. Direktbokning via nätet, jmf bilprovning Överföring av mätningar via mobiltelefon tex EKG, blodsocker, blodtryck mm.

8 Utmaningar • Stora mängder information och data • Ökad komplexitet • Nya möjligheter och tekniker • Efterfrågan från vårdpersonal på kliniskt beslutsstöd • Evidensbaserad vård

9 Alltför mycket data -exempel Sloan Digital Sky Survey, startade 2000 i New Mexico –Under den första veckan levererades mer information än under hela astronomins historia Google har 35.000 sökningar ----per sekund! 5 billion BAR codes ---skannas varje dag ! FaceBook--------40 miljarder bilder! Wal Mart has---1 million konsument transaktioner — per timme! TheHuman GenomeProject (HUGO) -3 milliarder baspar I det mänskliga genomet-det tog 10 år att kartlägga ---Nu tar det en vecka! Sekvensering av en bakteries genetiska kod--- kan nu göras på 24 timmar!

10 1990 952000 05 08 1,500 1,000 500 100 0 China Brazil India United States Russia Alltför mycket att läsa Scientific articles published in peer-reviewed journals by authors´origin, 1990–100 Source: Thomson Reuters Number of articles, 2008 38.4 332.9 27.6 112.3 30.0 Och inte nog med det! Och inte blir det bättre?! -Över 16 000 medicinska tidskrifter -Över 1,4 millioner nya publikationer –per år -Över 5 000 artiklar publiceras per vecka -10-15% av dessa artiklar har medicinskt värde -10 000 olika diagnoser -3 000 olika farmakologiska behandlingar -1 000 olika lab test finns Exempel: Det har beräknats (2004) att inom området epidemiologi så behövs det 21 timmar varje dag för att hålla sig uppdaterad och läsa relevanta nya artiklar.

11 The Paradigm shift

12 Konklusioner 1-4 1.Kunder/Patienter/Konsumenter kommer att förvänta sig och kräva en annan typ av service – ökat tryck på hälso och sjukvården 2.Informationsmängden som nu är tillgänglig kräver att den organiseras och görs tillgänglig både för patienter och vårdpersonal 3.Överföring av medicinsk kompetens från sjukhusen til primärvård och till hemmet 4.Hela vårdkedjan skall fungera – ex stroke “An unplanned admission is a sign of system failure” In Torbay in the UK the use of hospital beds have fallen from 750 in 1998/99 to 528 in 2008/09

13 Konklusioner 5-7 5. Viss del av det medicinska arbetet kommer att flyttas från vården till att patienten själv gör jobbet. Tillgång till den egna journalen. 6. Ökad möjlighet till jämförelse av kvalitetsdata och resultatdata –sociala medier 7.Ökat fokus och deltagande av de som jobbar närmast patienten –sjuksköteskor, läkare,vårdpersonal samt ökat fokus på prevention The last decade has been concerned with “more of the same”, the next decade is about “ more with the same ”

14 Samverkan med Israeliska bolag inom hälsa och sjukvård Exempel iMDsoft iMDsoft Norge och Sverige Liknande affärsvärderingar Kvalitet Leverans säkerhet Långsiktighet

15

16 Metavision IVA-layout -Rikshospitalet, Norge

17

18 FoU som andel av BNP

19 Utbildningsnivå

20 FoU andel av BNP fördelning kategori

21 Stefan´s 4 Önskningar 1 and 2 1.Ökad fokus på “Quality of Life” förändrat arbetssätt –mer av team arbete –samverkan mella olika discipliner. Arbeta TILLSAMMANS med patienten 2. Ökad användning av goda exempel-låt oss sluta med -NOT INVENTED HERE –

22 Stefan´s 4 Wishes -3 and 4 3. Skriv ner Dina egna önskemål______________________ _______________________________ _______________________________ ___________________ 4. Att denna presentation I bästa fall givit något nytt och tänkvärt.

23 Hälsovård 2.0 Tack för Er uppmärksamhet! There are many ways of going forward, but only one way of standing still. Franklin D. Roosevelt Stefan Holmström, CMO Stefan.holmstrom@systeam.se

24 Do we do what we know?

25 Excellence and expertise

26


Ladda ner ppt "Handelskammaren Malmö - 4 maj 2011 Malmö - 4 maj 2011 Israel - högintressant för svenska företag Stefan Holmström, Leg Läkare Chief Medical Officer, SYSteam."

Liknande presentationer


Google-annonser