Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektronisk service och digitala samhällstjänster

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektronisk service och digitala samhällstjänster"— Presentationens avskrift:

1 Elektronisk service och digitala samhällstjänster
E-government på svenska Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

2 e-government på svenska
Medborgare Näringsliv e-demokrati e-service e-tjänster Politiker Tjänstemän e-förvaltning Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

3 Elektronisk förvaltning Utvecklingstrappa
Servicehöjd Nytta för medborgaren 4. Integration Samverkan mellan myndigheter 3. Transaktion- e-identitet 2. Interaktion - dialog 1. Information Teknisk utvecklingsnivå Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

4 24-timmarsmyndigheten i statligt perspektiv…
Regeringens mål: Att förenkla och förbättra samhällsservicen till medborgare och företag Att underlätta för medborgarna att få tillgång till information och aktivt delta i beslutsprocesser i den offentliga förvaltningen Statskontorets uppdrag att för den statliga förvaltningen: Stimulera och stödja utvecklingen av en sammanhållen elektronisk förvaltning så att ”all information och all service som kostnadseffektivt kan tillhandahållas elektroniskt skall göras så”. Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

5 …och för kommuner och landsting?
Några exempel på utvecklingsprojekt Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

6 Exempel: Skellefteå24 Att med en inloggningsrutin kunna använda kommunala tjänster över Internet Aktuella projekt Barnomsorg Anmäla Ändra schema Ändra inkomstuppgift Säga upp plats Alkohol- och serveringstillstånd Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

7 Exempel: Borlänge Att över Internet kunna ansöka om förlängt ekonomiskt bistånd Elektronisk inhämtning av kontrolluppgifter från statliga myndigheter Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

8 Exempel: Sundsvall – en 24-timmarskommun
Treårig handlingsplan 80-tal tjänster nätanpassas Alla förvaltningar involverade Nästa steg… Organisation Arbetssätt Samordnade tjänster med andra aktörer Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

9 Exempel: Landstinget i Östergötland
Avboka tider, förnya recept och i vissa fall skicka frågor via e-post. Beställ patientkort Sök i Diariet Frågelåda Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

10 Elektronisk serviceinfrastruktur
Kanaler Portaler Mötesplatser e-post Sökmaskiner Reception Tjänster Privata Offentliga Offentliga privata Mjuk infrastruktur ”Infratjänst” Certifikat Terminologi Regler Säkerhet Interna system Verksamhetssystem Intranät Applikationer Datalager Organisation och arbetssätt Nytänkande Transparens Ledning Förändringsarbete Fysisk infrastruktur Bredband Aktiv utrustning Sammankoppling Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

11 Statligt stöd - bredband
Nationella stomnät Fastighetsområdesnät Fastighetsnät Lokal nod Ortssammanbindande nät Fastighetsområdesnod Kommunstöd Skatteavdrag Områdesnät Ort Områdesnod Områdesnod Områdesnät Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

12 Andel Internetanslutna i hemmet, på arbetet eller i skolan
Källa: Statskontoret- SIKA Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

13 Elektronisk serviceinfrastruktur
Tjänster Privata Offentliga Offentliga privata Kanaler Portaler Mötesplatser e-post Sökmaskiner Reception Organisation och arbetssätt Nytänkande Transparens Ledning Förändringsarbete Interna system Verksamhetssystem Intranät Applikationer Datalager Mjuk infrastruktur ”Infratjänst” Certifikat Terminologi Regler Säkerhet Fysisk infrastruktur Bredband Aktiv utrustning Sammankoppling Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

14 Elektroniska certifikat
Ramavtal Posten, Telia banker Mjuka certifikat PKI : -public -key -infrastructure Identifiering Signatur Krypterat Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

15 Gemensamma regler och normer för elektronisk kommunikation
! Verksamhetssystem A Verksamhetssystem B Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

16 Verksamhetsoberoende gemensamma lösningar
CA CA Myndighet Y IT-miljö Bas-funktioner ID WEB- applikationer Internet Statskontoret avser upphandla ”basfunktioner” hösten 2002 WEB- applikationer Verksamhets- system Kommun X? IT-miljö Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

17 Elektronisk serviceinfrastruktur
Kanaler Portaler Mötesplatser e-post Sökmaskiner Reception Tjänster Privata Offentliga Offentliga privata Mjuk infrastruktur ”Infratjänst” Certifikat Terminologi Regler Säkerhet Organisation och arbetssätt Nytänkande Transparens Ledning Förändringsarbete Fysisk infrastruktur Bredband Aktiv utrustning Sammankoppling Interna system Verksamhetssystem Intranät Applikationer Datalager Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

18 E-service idag? Medborgaren – företaget ansöker mm skickar blankett över Internet eller via brev Traditionell ärendehantering med papper – ibland parallellt med datorbaserad hantering Uppgifter från annan myndighet hämtas via telefon eller brev. Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

19 Ansökan anmälan kontakt i dag?
E-post Blankett Formulär Internet Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

20 E-service idag? Medborgaren – företaget ansöker mm skickar blankett över Internet eller via brev Traditionell ärendehantering med papper – ibland parallellt med datorbaserad hantering Uppgifter från annan myndighet hämtas via telefon eller brev. Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

21 Ärendehantering idag E-post Blankett Formulär B A Internet
Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

22 E-service idag? Medborgaren – företaget ansöker mm skickar blankett över Internet eller via brev Traditionell ärendehantering med papper – ibland parallellt med datorbaserad hantering Uppgifter från annan myndighet hämtas via telefon eller brev. Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

23 Hämtande av annan myndighets uppgifter - idag
E-post Blankett Formulär Internet Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

24 E-service i morgon? Medborgaren – företaget ansöker mm skickar blankett över Internet Elektronisk ärendehantering, diarieföring mm – ett ex på ett ställe Uppgifter från annan myndighet hämtas elektroniskt. Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

25 Ansökan anmälan kontakt i morgon?
Internet E-post Blankett Formulär Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

26 E-service i morgon? Medborgaren – företaget ansöker mm skickar blankett över Internet Elektronisk ärendehantering, diarieföring mm – ett ex på ett ställe Uppgifter från annan myndighet hämtas elektroniskt. Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

27 Ärendehantering i morgon?
Internet E-post Blankett Formulär Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

28 E-service i morgon? Medborgaren – företaget ansöker mm skickar blankett över Internet Elektronisk ärendehantering, diarieföring mm – ett ex på ett ställe Uppgifter från annan myndighet hämtas elektroniskt. Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

29 Annan myndighets uppgifter i morgon?
Internet E-post Blankett Formulär Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

30 Elektronisk serviceinfrastruktur
Tjänster Privata Offentliga Offentliga privata Kanaler Portaler Mötesplatser e-post Sökmaskiner Reception Organisation och arbetssätt Nytänkande Transparens Ledning Förändringsarbete Interna system Verksamhetssystem Intranät Applikationer Datalager Mjuk infrastruktur ”Infratjänst” Certifikat Terminologi Regler Säkerhet Fysisk infrastruktur Bredband Aktiv utrustning Sammankoppling Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

31 Kanaler Sökmaskiner Portaler Personlig vägledning Internet Telefon
E-post Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

32 Elektronisk serviceinfrastruktur
Tjänster Privata Offentliga Offentliga privata Kanaler Portaler Mötesplatser e-post Sökmaskiner Reception Organisation och arbetssätt Nytänkande Transparens Ledning Förändringsarbete Interna system Verksamhetssystem Intranät Applikationer Datalager Mjuk infrastruktur ”Infratjänst” Certifikat Terminologi Regler Säkerhet Fysisk infrastruktur Bredband Aktiv utrustning Sammankoppling Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

33 Elektroniska medborgartjänster i Sundsvalls handlingsplan
Alkoholtillstånd Telemedicin Trafikplanering Feriearbete LSS-ansökan Bokning av tider Gymnasieansökan Bibliotekstjänster Parkeringstillstånd för funktionshindrad Livsmedelslokal Färdtjänst Medborgarenkäter Bokning av tjänster Journaler Barnomsorg schema - ansökan Föreningsbidrag Kommunikation skola-hem Flexibelt lärande Ritningar Kommunikation Äldreomsorg - anhöriga Husutstakning Bygglov Kartor Parkeringsplats Uthyrning Arkivalier Lokalbokning Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

34 "Fremtidens digitale e-borgerservices”
Netborgerundersökningen i Danmark svar Skatteberegning og selvangivelse Aflæsning af forbrugsafgifter m.v. Se ejendomsvurderinger m. klagesags adgang Se valgresultater Skifte læge og sygesikringsgruppe Adresseændring til folkeregistret Se venteliste på sygehus Dialog med skole/institution Institutionsplads (opskrivning venteliste udmeldelse) Ansøge om byggetilladelse Pension (beregning ansøgning) Boligstøtte (beregning ansøgning) SU (beregning ansøgning o.l.) Syge-dagpengeansøgning Underholdsbidrag (beregning ansøgning o.l.) Dialog med ældreplejen Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

35 Vilka drivkrafter finns för kommunen och landstinget?
Personalförsörjning Kompetensförsörjning Demokratiaspekten Samverkan Rörelse från förvaltnings- till service-organisation Kostnadseffektivitet med bibehållen (ökad) kvalitet. Säkerhets- och beredskapsfrågor Konkurrens och bärkraft - näringspolitiska krav Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm

36 ? Nyckelfrågor Lagar och regler Kompetens Organisation Standarder
Vilja Resurser Samverkan Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, Stockholm


Ladda ner ppt "Elektronisk service och digitala samhällstjänster"

Liknande presentationer


Google-annonser