Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20,"— Presentationens avskrift:

1 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Elektronisk service och digitala samhällstjänster E-government på svenska

2 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm e-government på svenska PolitikerTjänstemän Medborgare Näringsliv e-demokrati e-förvaltning e-service e-tjänster

3 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Elektronisk förvaltning Utvecklingstrappa Servicehöjd Nytta för medborgaren Teknisk utvecklingsnivå 1. Information 2. Interaktion - dialog 3. Transaktion- e-identitet 4. Integration Samverkan mellan myndigheter

4 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm 24-timmarsmyndigheten i statligt perspektiv… •Regeringens mål: •Att förenkla och förbättra samhällsservicen till medborgare och företag •Att underlätta för medborgarna att få tillgång till information och aktivt delta i beslutsprocesser i den offentliga förvaltningen •Statskontorets uppdrag att för den statliga förvaltningen: •Stimulera och stödja utvecklingen av en sammanhållen elektronisk förvaltning så att ”all information och all service som kostnadseffektivt kan tillhandahållas elektroniskt skall göras så”.

5 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm …och för kommuner och landsting? Några exempel på utvecklingsprojekt

6 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Att med en inloggningsrutin kunna använda kommunala tjänster över Internet Aktuella projekt •Barnomsorg –Anmäla –Ändra schema –Ändra inkomstuppgift –Säga upp plats •Alkohol- och serveringstillstånd Exempel: Skellefteå24

7 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Exempel: Borlänge •Att över Internet kunna ansöka om förlängt ekonomiskt bistånd •Elektronisk inhämtning av kontrolluppgifter från statliga myndigheter

8 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Exempel: Sundsvall – en 24-timmarskommun •Treårig handlingsplan •80-tal tjänster nätanpassas •Alla förvaltningar involverade •Nästa steg… –Organisation –Arbetssätt –Samordnade tjänster med andra aktörer

9 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Exempel: Landstinget i Östergötland •Avboka tider, förnya recept och i vissa fall skicka frågor via e-post. •Beställ patientkort •Sök i Diariet •Frågelåda

10 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Elektronisk serviceinfrastruktur Kanaler Portaler Mötesplatser e-post Sökmaskiner Reception Tjänster PrivataOffentligaOffentliga privata Mjuk infrastruktur ”Infratjänst” Certifikat Terminologi Regler Säkerhet Interna system Verksamhetssystem Intranät Applikationer Datalager Organisation och arbetssätt Nytänkande Transparens LedningFörändringsarbete Fysisk infrastruktur BredbandAktiv utrustning Sammankoppling

11 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Nationella stomnät Ortssammanbindande nät Områdesnät Fastighetsnät Fastighetsområdesnät Lokal nod Kommunstöd Skatteavdrag Ort Områdesnod Fastighetsområdesnod Statligt stöd - bredband

12 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Andel Internetanslutna i hemmet, på arbetet eller i skolan Källa: Statskontoret- SIKA

13 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Elektronisk serviceinfrastruktur Kanaler Portaler Mötesplatser e-post Sökmaskiner Reception Tjänster PrivataOffentligaOffentliga privata Interna system Verksamhetssystem Intranät Applikationer Datalager Organisation och arbetssätt Nytänkande Transparens LedningFörändringsarbete Fysisk infrastruktur BredbandAktiv utrustning Sammankoppling Mjuk infrastruktur ”Infratjänst” Certifikat Terminologi Regler Säkerhet

14 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Signatur Krypterat PKI : -public -key -infrastructure Identifiering Elektroniska certifikat •Ramavtal •Posten, Telia banker •Mjuka certifikat

15 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Gemensamma regler och normer för elektronisk kommunikation Verksamhetssystem AVerksamhetssystem B !

16 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm WEB- applikationer Kommun X? IT-miljö Internet Verksamhets- system WEB- applikationer Bas- funktioner Verksamhetsoberoende gemensamma lösningar CA Myndighet Y IT-miljö ID Statskontoret avser upphandla ”basfunktioner” hösten 2002 Statskontoret avser upphandla ”basfunktioner” hösten 2002

17 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Elektronisk serviceinfrastruktur Kanaler Portaler Mötesplatser e-post Sökmaskiner Reception Tjänster PrivataOffentligaOffentliga privata Mjuk infrastruktur ”Infratjänst” Certifikat Terminologi Regler Säkerhet Organisation och arbetssätt Nytänkande Transparens LedningFörändringsarbete Fysisk infrastruktur BredbandAktiv utrustning Sammankoppling Interna system Verksamhetssystem Intranät Applikationer Datalager

18 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm E-service idag? 1.Medborgaren – företaget ansöker mm skickar blankett över Internet eller via brev 2.Traditionell ärendehantering med papper – ibland parallellt med datorbaserad hantering 3.Uppgifter från annan myndighet hämtas via telefon eller brev.

19 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Internet E-post Blankett Formulär Ansökan anmälan kontakt i dag?

20 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm E-service idag? 1.Medborgaren – företaget ansöker mm skickar blankett över Internet eller via brev 2.Traditionell ärendehantering med papper – ibland parallellt med datorbaserad hantering 3.Uppgifter från annan myndighet hämtas via telefon eller brev.

21 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Internet E-post Blankett Formulär A B Ärendehantering idag

22 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm E-service idag? 1.Medborgaren – företaget ansöker mm skickar blankett över Internet eller via brev 2.Traditionell ärendehantering med papper – ibland parallellt med datorbaserad hantering 3.Uppgifter från annan myndighet hämtas via telefon eller brev.

23 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Internet E-post Blankett Formulär Hämtande av annan myndighets uppgifter - idag

24 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm E-service i morgon? 1.Medborgaren – företaget ansöker mm skickar blankett över Internet 2.Elektronisk ärendehantering, diarieföring mm – ett ex på ett ställe 3.Uppgifter från annan myndighet hämtas elektroniskt.

25 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Internet E-post Blankett Formulär Ansökan anmälan kontakt i morgon?

26 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm E-service i morgon? 1.Medborgaren – företaget ansöker mm skickar blankett över Internet 2.Elektronisk ärendehantering, diarieföring mm – ett ex på ett ställe 3.Uppgifter från annan myndighet hämtas elektroniskt.

27 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Internet E-post Blankett Formulär Ärendehantering i morgon?

28 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm E-service i morgon? 1.Medborgaren – företaget ansöker mm skickar blankett över Internet 2.Elektronisk ärendehantering, diarieföring mm – ett ex på ett ställe 3.Uppgifter från annan myndighet hämtas elektroniskt.

29 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Internet E-post Blankett Formulär Annan myndighets uppgifter i morgon?

30 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Elektronisk serviceinfrastruktur Tjänster PrivataOffentligaOffentliga privata Mjuk infrastruktur ”Infratjänst” Certifikat Terminologi Regler Säkerhet Organisation och arbetssätt Nytänkande Transparens LedningFörändringsarbete Fysisk infrastruktur BredbandAktiv utrustning Sammankoppling Interna system Verksamhetssystem Intranät Applikationer Datalager Kanaler Portaler Mötesplatser e-post Sökmaskiner Reception

31 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Kanaler Sökmaskiner Portaler Telefon E-post Personlig vägledning Internet

32 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Elektronisk serviceinfrastruktur Kanaler Portaler Mötesplatser e-post Sökmaskiner Reception Mjuk infrastruktur ”Infratjänst” Certifikat Terminologi Regler Säkerhet Interna system Verksamhetssystem Intranät Applikationer Datalager Organisation och arbetssätt Nytänkande Transparens LedningFörändringsarbete Fysisk infrastruktur BredbandAktiv utrustning Sammankoppling Tjänster PrivataOffentligaOffentliga privata

33 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Elektroniska medborgartjänster i Sundsvalls handlingsplan LSS-ansökan Parkeringstillstånd för funktionshindrad Kommunikation skola-hem Kommunikation Äldreomsorg - anhöriga Bokning av tjänster Kartor Lokalbokning Alkoholtillstånd Livsmedelslokal Bokning av tider Föreningsbidrag Feriearbete Gymnasieansökan Bygglov Arkivalier Barnomsorg schema - ansökan Husutstakning Ritningar Bibliotekstjänster Uthyrning Färdtjänst Medborgarenkäter Parkeringsplats Trafikplanering Journaler Telemedicin Flexibelt lärande

34 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm "Fremtidens digitale e- borgerservices” 1.Skatteberegning og selvangivelse 2.Aflæsning af forbrugsafgifter m.v. 3.Se ejendomsvurderinger m. klagesags adgang 4.Se valgresultater 5.Skifte læge og sygesikringsgruppe 6.Adresseændring til folkeregistret 7.Se venteliste på sygehus 8.Dialog med skole/institution 9.Institutionsplads (opskrivning venteliste udmeldelse) 10.Ansøge om byggetilladelse 11.Pension (beregning ansøgning) 12.Boligstøtte (beregning ansøgning) 13.SU (beregning ansøgning o.l.) 14.Syge-dagpengeansøgning 15.Underholdsbidrag (beregning ansøgning o.l.) 16.Dialog med ældreplejen Netborgerundersökningen i Danmark - 19 000 svar

35 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Vilka drivkrafter finns för kommunen och landstinget? •Personalförsörjning •Kompetensförsörjning •Demokratiaspekten •Samverkan •Rörelse från förvaltnings- till service-organisation •Kostnadseffektivitet med bibehållen (ökad) kvalitet. •Säkerhets- och beredskapsfrågor •Konkurrens och bärkraft - näringspolitiska krav

36 Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten bengt.svenson@svekom.se Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Nyckelfrågor •Lagar och regler •Kompetens •Organisation •Standarder •Vilja •Resurser •Samverkan ?


Ladda ner ppt "Svenska Kommunförbundet Landstingsförbundet IT enheten Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundets IT-enhet, Hornsgatan 20,"

Liknande presentationer


Google-annonser