Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna !! Information om Utbyte av luftbehandlingsaggregat i Brf Tallkronan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna !! Information om Utbyte av luftbehandlingsaggregat i Brf Tallkronan."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna !! Information om Utbyte av luftbehandlingsaggregat i Brf Tallkronan

2 Program  Inledning, mål, bakgrund  Presentation av entreprenören  Teknik, vad som ska installeras  Beskrivning av installationen  Kompletterande arbeten  Tillval  Tidplan

3 Mål för Tallkronan  Styrelsen (projektansvarig, Lennart)  Anläggning med hög prestanda  Bra verkningsgrad, felfritt, ska rulla och gå  Energibesparingar på sikt  Upphandla en proffsig entreprenör  Hålla budgeten  Nöjda medlemmar

4 Mål för Tallkronan  Som medlem och boende  Bra luftkomfort med låg ljudnivå  Spisfläkt med bra prestanda och utseende  Lätt användning  Bra manual, enkel skötsel och tillsyn  Kundfokuserad entreprenör  Tillmötesgående, kunnig, god ordning, proffsig  Lite besvär och krångel vid installationen

5 Varför ska det bytas?  Det gamla systemet är slitet, 30 år  Många felanmälningar som kostar  Låg prestanda enligt dagens krav  Vi får  Bättre luft – bättre hälsa för de boende och huset  Kommer att spara energi - pengar, miljö  En investering som höjer värdet på bostäderna

6 Varför inte tidigare?  Andra föreningar har haft problem med de nya aggregaten  Finansieringen har inte varit klar  Vi vill investera med egna sparade medel  Vi vill göra en noggrann analys för att få den bästa funktionen

7 Vem ska göra jobbet? Daniel Karlsson, VD Benny Järlefalk, projektledare Robert Sunesson, ledande montör

8 Typ av aggregat Energiåtervinningsaggregatet HERU 90 S EC med likströmsfläktar är konstruerat för till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning upp till en bostadsyta på 210 m 2 HERU 90 S EC - har en roterande värmeväxlare, av icke hygroskopisk typ och tillverkad av aluminium, placerad centralt i aggregatet. Värmeväxlaren har en temperaturverkningsgrad på upp till 86%.

9 Typ av köksfläkt Franke F 600 Rostfri, vit, svart Franke Tender 725 Rostfri, vit, svart

10 Tender 725 svart

11 Vad ska göras?  Befintligt aggregat rivs, nytt aggregat monteras på kallvind.  Ny spisfläkt typ designkåpa alternativt ny spisfläkt med skåp och separat kanal ut i det fria monteras i kök. Ny frånluftsventil monteras i kök.  Avluftskanaler och uteluftskanal för nytt aggregat monteras inklusive nya galler/huvar.  Fläktarna kommer att monteras ca 20 cm högre än nuvarande spisfläkt. Det innebär att ytterligare väggyta behöver väggbeklädnad, oavsett vilken typ av spisfläkt som väljs  Nödvändiga bygg, måleri och el-arbeten utförs  Montaget tar 2-3 dagar per lägenhet

12 Bildspel som visar montaget Befintlig köksfläkt före montaget

13 Befintlig lucka tas bort för anpassning

14 Inklädnad över skåp monteras ner

15 Nya kanaler kopplas till befintliga och vidare upp till kallvinden

16 Befintligt aggregat demonterat, kakel kompletteras för ny fläkt

17 Ny fläkt, Franke F 600 monterad i nytt skåp

18 Frånluftventil monterad i inklädnaden över skåpen

19 Anpassad befintlig lucka monterad och kakel fogat. Klart i köket….!!!

20 Taklucka i verandatak Inredd övervåning normal Placering aggregat Heru 90 Inredd övervåning med takkupa på framsidan Kök Lucka från inredd övervåning Min 50x100 Takkupa Installationen på kallvinden 3 rok och 4 rok principskiss Övervåning

21 Ventilationsaggregatet Heru 90 S EC ska lyftas upp på kallvinden

22 Lucka och stege upp till kallvinden

23 Aggregatet monterat på ljuddämpande skiva

24 Dit bort ska kanalerna…

25 Kanalerna är monterade – observera att det här utrymmet måste vara fritt från grejer

26 Kanalgenomföring för uteluft och avluft

27 Kombitakhuv monterad 3 och 4 rok 5 rok

28 Installationen på kallvinden 5 rok principskiss KLK Bad KLK Bad KALLVIND Övervåning Aggregat Heru 90 Vindslucka Ventkanal

29 Samma aggregat monterat i 5 rok

30 Uppgången till kallvinden i 5 rok

31 Kanaldragning klädkammare ö-våning i 5 rok. Obs utrymmet måste vara fritt från grejer vid montaget

32 Ny inklädnad i hall och duschrum 5 rok

33 Fjärrkontroll till det nya aggregatet - Heru 90 S EC

34 Bruksanvisning för det nya aggregatet

35 Filter till det nya aggregatet •Filterbyte, ca 1 gång per år •Kommer att göras av föreningen

36 Om vinden ser annorlunda ut?  Stor takkupa på framsidan  Lucka från övervåning ut mot kallvind  Ingen inredd övervåning  Aggregatet lyft upp genom vindslucka i hall  Aggregat placeras över köket  Ingen kallvind kvar att placera ett aggregat i  Annan typ av aggregat som placeras i tvättstugan  Om installationen medför ”mycket” merarbete i jämförelse mot ”standard”  Bostadsrättsägaren stor för merkostnaden

37 Mekanisk till- och frånluft på tillbyggd övervåning  Krav – hela bostaden ska vara utrustad med fungerande mekanisk till- och frånluft kopplad till återvinningsaggregatet  Hälsofråga  Husets ”hälsa”  Spara energi – gemensam värmeanläggning, miljöpåverkan  Om det saknas eller är felaktigt ska det beställas av entreprenören  Beställs och betalas av ägaren till bostadsrätten  ROT-avdrag kan nyttjas av den enskilde

38 Hålltider för montaget GårdAdressUngefärlig tidpunkt AMedvindsvägen 42-76aug-sep BMedvindsvägen 2-38aug CMedvindsvägen 82-124sep-okt DMedvindsvägen 1-31okt ESidvindsvägen 66-96nov FSidvindsvägen75-95dec-jan GSidvindsvägen 107-137dec-jan HSidvindsvägen 97-106nov-dec JSidvindsvägen 108-138nov KSidvindsvägen 34-64okt-nov LSidvindsvägen 2-32okt MSidvindsvägen 1-27feb-mars NSidvindsvägen 29-59jan-feb OSidvindsvägen 61-73jan

39 Tillvalsblankett  Fylls i och inlämnas till Lennart senast den 25:e maj  Typ av fläkt  Franke F 600 eller Tender 725 svart, vit, rostfri (ingen extra kostnad)  Typ av väggbeklädnad  Standard – laminat (ingen extra kostnad)  Annan väggbeklädnad (betalas av medlemmen)  Ordnar själv  Önskar hjälp  Komplettering ventilation på tillbyggd övervåning  Beställs av Ventilationsteknik  Betalas av medlemmen

40 Vad händer nu närmast  Fyll i tillvalsblanketten och lämna den på utsatt tid  Lennart Sandell, Sidvindsvägen 110  Ventilationsteknik kommer i god tid att ”buda” med information om installationen i din bostad  Utrymmet för installationen måste göras tillgängligt  Ta bort grejer, eventuellt ta upp en lucka  Frågor ställs till  Lennart för Tallkronan  Daniel eller Benny för Ventilationsteknik

41

42


Ladda ner ppt "Välkomna !! Information om Utbyte av luftbehandlingsaggregat i Brf Tallkronan."

Liknande presentationer


Google-annonser