Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter i iScala 2.3. iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. Program Inledning Översikt över viktiga funktioner i iScala 2.3 –Supply.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter i iScala 2.3. iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. Program Inledning Översikt över viktiga funktioner i iScala 2.3 –Supply."— Presentationens avskrift:

1 Nyheter i iScala 2.3

2 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. Program Inledning Översikt över viktiga funktioner i iScala 2.3 –Supply Chain (försörjningskedjan) –Service Management (serviceadministration) –Manufacturing (tillverkning) –Platform (plattform) –Global markets (globala marknader) Nya tredjepartsprodukter Utbildning System som stöds Frågor och svar

3 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. 2006 – Ett rekordår Fortune 100 snabbast växande företag Omsättning: 384 MUSD 750 nya kunder Större genomförda produktlanseringar: –iScala 2.3 –MS CRM 3.0 –Epicor Portal –Epicor Service Connect Utmärkelser –2006 ContactCenterWorld.com Members Choice Awards – bästa eftermarknadssupporten –2006 International Business Awards – bästa supportorganisationen

4 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. iScala 2.3 – historik och roll iScala 2.2 SR1 iScala 2.2 SR2 iScala 2.3 iScala 2.2 Kv3 2003 Kv2 2004 Kv2 2005 Kv4 2006 Kv2 2002 iScala 2.1 iScala 2.3 SR1 Kv4 2007 Access & Platform Business Intelligence Ny Asset Ny Service Merge Pharma CRM Merge Hospitality Merge LAC I Central Warehouse

5 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. iScala 2.3 – kundorientering • Hotell och restaurang • Läkemedel • Industri • Konsumentförpackade varor • Brasilien • Argentina • Övriga världen • Uppdelning av uppgifter • Säkerhet • Dataspårning • Förbättrat användargränssnitt • Applikationsgruppering Vertikala branscher Globala marknader Bolagsstyrning Centralisering och teknologi Företagsstrategi Marknads- och produktstrategi Kunder Analytiker Konkurrenter Drivande faktorerTeman Fokus/funktioner

6 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. iScala 2.3 – viktigaste nyheterna Brasiliansk och argentinsk lokalisering Förbättrad ledtidshantering Konfigurerbar navigering i Service Påbyggnad av Service Förbättrade försäljningsavtal Utläggning av MPC Säkerhet på fältnivå Nytt användargränssnitt Service Connect

7 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. iScala 2.3 – Supply Chain Försäljningsavtal –Reservera lager för säljåtaganden –Hantera avbeställningar –Fastställa försäljningspris i avtalet Ledtidshantering –Användardefinierade milstolpar och grupper –Faktiska datum lagras –Fungerar med ATP och övriga kalendrar Rullande inventeringar –Egen kalender –Åtkomst av inventeringslista och inventeringsresultat –Förbättrad kontroll över artiklar Support av tredjepartslogistik –Support för alla SCM-aktiviteter via 3PL Warehouse –Separata plocknings- och leveransfunktioner –En faktura per leverans Beställningshantering –Plocklista och följesedel –Rapport för plocklistestatus –Info om ändrade godkännanden –Beställning av varor från centrallager Säljorder för distributionscentra –Leveranskund per orderrad

8 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. iScala 2.3 – Supply Chain Gemensam plockmodul –Plockningsverktyg –Beställning, arbetsorder för underleverantörer och säljorder ATP för elektroniska order Lageröverföringsorder –Överföring till underleverantör –Information om och spårning av interna överföringar

9 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. iScala 2.3 – Service Service & avtal användbarhet & prestanda Användardefinierade databasers livscykel i Service Expansionsmöjligheter i Service –Användarstyrd, automatisk påbyggnad –Meddelande till tekniker och ledning Navigering i Service –Processbaserad (intern reparation, fältreparation etc) –Minska antalet skärmbilder och klickningar samtidigt som stabiliteten bibehålls MS Project-integration i Service –Dubbelriktad –Planering och information Laddning av huvudbok till Service –Uppdatera utfall mot planerade åtgärder –Förbättrade jämförelser Olika kundbehov –Skattekod för fakturaavgift –SM-faktura läggs till i kundreskontra –Hantering av nollfakturor –Förbättringar avseende fasta priser

10 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. Användar- gränssnitt iScala 2.3 – Service Navigering i Service En gemensam bild för order Skräddarsydd efter användarens arbetssätt Skräddarsydd efter ordertyp och databehov Enklare och snabbare orderregistrering Verktygsfält inställning Orderlayout inställning

11 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. iScala 2.3 – Service Navigering i Service

12 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. iScala 2.3 – Service Microsoft Project-integration från Service Dubbelriktad Resursplanering och information

13 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. iScala 2.3 – Manufacturing Förbättrad restorder- konfiguration i MPC –Skapa ny restorder –Skapa en öppen artikellista –Skapa tillbehörslista Underleverantörer –Inköpsorder för tredjepartsanställda –Integration i 3PL Warehouse –Utläggning av verksamheter eller kompletta arbetsorder –Integrerad faktura- och betalningscykel Flexibel värdering av färdigställda produkter Regler för förbrukningsprognoser Planeringstidsgräns Selektiv MPS

14 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. iScala 2.3 – Platform Säkerhet och styrning Säkerhet på fältnivå –Ett fält eller en skärmbild –Redigering och visning per fält begränsas beroende på användare eller grupper –Förbättrad produktivitet och skydd av data Säkerhetsbehörigheter –Journaler över pågående arbeten i MPC –Inköpsorder, försäljningsorder och lager Säljorderradbehörigheter för tillägg, borttagning och justering per status Stängning av reskontror för proformabokslut Verifiering av lösenord Automatisk utloggning Lagring och hämtning av fakturabild

15 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. iScala 2.3 – Platform Snap Search-förbättringar Lägg till Snap Search i menyn Snap Search i Snap Search-parametrar Lägg upp Snap Search på verktygsraden

16 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. Argentina Betalningshantering Information om importerade varor Delfakturering Fördröjd checkutskrift Streckkodsstöd för fakturor Dubbelbeskattningsregler Lagstadgade datarapporter Övriga världen Indien (ej tillverkning) Kanada Kazakstan Danmark lokalisering (april HF) Österrike lokalisering (april HF) iScala 2.3 – Globala marknader Brasilien Skatteredovisning Löpande bokföringsrapporter Sedelutskrift Lagstadgade datarapporter Fakturering Skattemeddelanden Skatteinformation för leverantörs- och kundfakturor/lager –Skatte-id (CNPJ, IE) –NCM-kod för lagerartikel Validering av skatte-id Checkutskrift

17 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. iScala Collect iScala Collect automatiserar lager- hanteringen, bl a mottagning, omflyttning, inventering och plockning iScala Collect är: –en programpaketlösning från Epicor & Manufacturing System Corporation –integrerad med iScala genom Service Connect –innehåller datorerbjudanden från Symbol och Intermec –innehåller etikettutskriftserbjudanden från Seagull Scientific

18 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. iScala Collect Processer som automatiseras genom iScala collect

19 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. Altec doc-link för iScala Doc-link är ett integrerat dokumenthanteringssystem (IDMS) som är direkt kopplat till iScala för att minimera pappers- arbetet –Hämtar dokument och rapporter från iScala –Effektiviserar affärsprocesser med hjälp av arbetsflöden –Automatiserar vidarebefordran och distribution av alla utskrivna dokument och rapporter –Direkt åtkomst på PC:n Med doc-link kan du spara elektroniska bilder och hantera dem i ett automatiserat arbetsflöde för granskning online och godkännande direkt från din dator Doc-link kopplar samman geografiskt åtskilda enheter och affärspartners genom automatisering av datautbyte och data- behandling.

20 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. Integration av doc-link med iScala Integrationen av doc-link för leverantörsreskontra automatiserar leverantörsfakturaflödet. Fakturorna vidarebefordras via nätet för godkännande, registreras i iScala och indexeras automatiskt med värden från iScala. Dokument som hör samman med transaktionen kan också hämtas direkt från iScala genom att trycka.

21 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. iScala 2.3 Utbildning Användarhandbok (tidigare “Cookbook”) –Omfattar numera alla moduler –Uppdaterad för iScala 2.3 Sammanfattning av funktioner iScala 2.3 online –Lättöverskådlig presentation av nya funktioner i denna version –Tillgänglig: –EPICweb – Utbildning – Scala –Online 2.3 Hjälp

22 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. iScala 2.3 – Kurser i egen takt iScala Navigation Ekonomi Materialhantering –Inventering, grund –Inventering, avancerat –Lager, grund Avtalshantering Supply Chain-verktyg Beställningshantering CRM Suite Tillgångsförvaltning Prissättning och rabatter Avancerade löner Efterlevnad av lagar/regler Service Connect Snap Search Avancerad skatteberäkning DDF- och RPT-dokumentmallar Systemadministration iScala utformning av sökningar Epicor Portal för iScala NU över 30 online-kurser https://epicweb.epicor.com/

23 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. Systemprogram som stöds Serveroperativsystem –Microsoft Windows Server 2000 SP4 eller senare –Microsoft Windows Server 2003 SP1 eller R2 (Standard & Enterprise) Klientoperativsystem –Microsoft Windows 2000 SP4 eller senare –Microsoft XP SP2 Databas –Microsoft SQL 2000 SP4 –Microsoft SQL 2005 SP1 Terminalsystem –Microsoft Terminal Services –Citrix Metaframe 1.8 & XP –Citrix Presentation Server 4 R R R R Se Release Guide & Release Notes för mer information om övriga konfigurationer

24 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. iScala 2.3 – sammanfattning Förbättrad användbarhet och effektivitet på våra marknader: –Industrisektorn –Hotell och restaurang –Konsumtionsvaror –Läkemedelsindustrin Vertikala branscher Globala marknader Bolagsstyrning Bibehållen globalt stark position och expanderad verksamhet i –Brasilien –Argentina –Indien Förbättrad säkerhet och sänkta kostnader för efterlevnad av lagar och regler

25 iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. iScala 2.3 – var hittar jag mer information? Webbsändningar kan beställas på EPICweb –iScala 2.3 översikt –Säkerhet och bolagsstyrning –Manufacturing värdepaket –Service Management förbättringar –Business Intelligence –iScala Collect iScala 2.3 Utbildning på EPICweb iScala 2.3 Release Guide och faktablad iScala 5.1 till iScala funktionsförteckning Kontakta din kontaktperson hos oss eller e-posta dina frågor till infosweden@epicor.com infosweden@epicor.com

26 Frågor För mer information: E-post: infosweden@epicor.cominfosweden@epicor.com


Ladda ner ppt "Nyheter i iScala 2.3. iScala 2.3 Launch Overview © 2006 Epicor Software Corporation. Program Inledning Översikt över viktiga funktioner i iScala 2.3 –Supply."

Liknande presentationer


Google-annonser