Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

100 80%120% Vad är normal spirometri? Längdt (cm) Predikterat FEV 1 % av förväntat = (observerat / förväntat) * 100 Normal-område.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "100 80%120% Vad är normal spirometri? Längdt (cm) Predikterat FEV 1 % av förväntat = (observerat / förväntat) * 100 Normal-område."— Presentationens avskrift:

1 100 80%120% Vad är normal spirometri? Längdt (cm) Predikterat FEV 1 % av förväntat = (observerat / förväntat) * 100 Normal-område

2 Variabilitet om 80% är gränsen Hur ofta är detta riktigt? 80% 100% 120% Normal-område CV ( variationskoefficienten = SD /mv ) CV Ålder (år) Män

3 Verkligheten …… Ålder (år) FEV 1 (L) Män Kvinnor

4 CV på 15% ~ nedre normalgräns på 70% av pred Interindividuella variationen varierar med åldern ! CV Män Ålder (år)

5 FEF 25-75 FEV 1 and FVC Nedre normalgränsen ännu lägre för forcerade flöden pga stor CV% i populationen CV Män Ålder (år)

6 ATS/ERS standards från 2005 rekommenderar 5:e centilen (= pred värde – 1.64 SD) 5:e centilen 5% av populationen kommer alltså att ha värden under nedre normalgränsen

7 Vilka referensvärden för barn används idag? •Zapletal (1969) •n = 101, 6-17 år •Polgar (1979) •Sammanslagning av 16 ekvationer •4-18 år •Rosenthal (1993) •n = 722; •4 -1 9 år •Wang and Dockery (1993) •n = 11,630 (vita) 989 (svarta) •6 -18 år •Quanjer (1995) • data från 6 studier • n = 5,860 • 6-21 år •Solymar & Bjure (1980) • n = 140 (75 pojkar) • 7 – 18 år

8 Vad rekommenderas i Sverige idag ? •Barn –Solymar & Bjure, ERJ 1980 n = 140 (75 pojkar) 7 – 18 år •Vuxna –Hedenstrőm et al. 1986 270 män 20-70 år (varav 124 aldrig-rökare) 186 kvinnor 20-70 år (varav 100 aldrig-rökare)

9 Vad finns för alla åldrar ? •Hankinson (1999) NHANES III •n = 2281 (vita) •n = 2508 (svarta) •n = 2639 (“hispanic”) •8-80 år •ECSC (1995) •europeiskt •20-80 år •Knudson (1983) •6-70 år •+ flera andra befolkningsspecifika ekvationer

10 Godtyckliga brytpunkter…. Längd (cm) Predikterat FEV 1 (L)

11 Begränsningar med existerande ekvationer för referensvärden •Kan inte tillämpas över alla åldrar •Alla har godtyckliga brytpunkter under barndomen •Gammalmodig utrustning och kvalitetskontroll •Begränsade till specifika populationer •Startar vanligen först vid 6 års ålder •Tar oftast inte hänsyn till åldern •Oftast begränsade till kaukasier

12 Vad var bäst till helt nyligen ? •NHANES III referensvärden har rekommenderats internationellt, men saknar individer under 8 år Hankinson, AJRCCM 1999

13 AJRCCM (2008) 177; pages 253-260 Cole et al Stat Med 2009, 28, 880-898

14 •Individuella spirometriresultat från 3,598 friska kaukasier 8-80 år från NHANES III (Hankinson, 1999) kombinerat med barndata (5-18 från) från GB (Rosenthal, 1993), Belgien (Lebecque, 1995) och Canada (Corey, 1976). •Modifierad LMS metod, en metod som vanligen används för att konstruera tillväxtdiagram (Cole, Stats Med 1992) Nya “all ages reference equations” Stanojevic et al (AJRCCM, 2008)

15 Könsspecifika data som tar hänsyn till längd och ålder Ålder (år) Predikterat värde Man FVC FEV 1 FEF 25-75

16 Fördelar med ‘all ages’ •Förlänger NHANES III ned till 5 års ålder •Mjuka övergångar •Tar hänsyn till ålder och definierar bättre normalvärdens för olika spirometrimått

17 Men föreskolebarnen då … •Internationella guidelines finns nu för lungfunktions- testning av förskolebarn Beydon et al, AJRCCM 2007 •Ökande antal referenskevationer •De flesta baserade på ganska få barn under 5 år Stanojevic et al Pediatr Pulm 2007

18 Spirometry Centile Charts for Young Caucasian Children The Asthma UK Collaborative Initiative Stanojevic S et al, Am J Respir Crit Care Med 2009; 180: 547–552 “The Asthma UK centile charts for spirometry are based on the largest sample of healthy young Caucasian children aged 3–7 years (n = 3 777) from15 centers across 11 countries and provide a continuous reference with a smooth transition into adolescence and adulthood.”

19 Utvidgade referensvärden 3-80 år FEV 1 (L) Längd (cm) Asthma UK 2009 NHANES utvidgad 207

20 Utvidgade referensvärden 3-80 år Stanojevic S et al, Am J Respir Crit Care Med 2009; 180: 547–552

21

22 Sex (F) Age (6.33 yrs) Height (118 cm) FEV 1 (1.45 L) FVC (1.61 L) Kalkylator för individuella beräkningar som Excel- makro

23 Site för nedladdning av Excel-macro samt instruktioner för medicintekniska företag

24 Kalkylator för körning av hela patientmaterial som Excel-makro

25 Sammanfattning •Standards finns för att utföra och tolka spirometri i alla åldrar •Referensekvationer 3 - 80 år finns •Tar hänsyn både till längd och ålder •SD score (z-score) är att föredra framför % av förväntat värde

26 Framåtblick •Longitudinella referensvärden behövs •Behov kunna följa en individ över tiden •Referensvärden har “bäst före datum”….. •Bättre referensekvationer för icke-kaukasier

27 Krav på leverantörerna … •Presentera resultat som SD score (z-score) •De nya ekvationerna (3 – 80 år) inlagda •Plotta longitudinella förändringar •Beräkna och presentera FEV 0.75

28 Etniska skillnader


Ladda ner ppt "100 80%120% Vad är normal spirometri? Längdt (cm) Predikterat FEV 1 % av förväntat = (observerat / förväntat) * 100 Normal-område."

Liknande presentationer


Google-annonser