Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kerstin Ekvall och Anna Lissel Infektionskliniken, USÖ

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kerstin Ekvall och Anna Lissel Infektionskliniken, USÖ"— Presentationens avskrift:

1 Kerstin Ekvall och Anna Lissel Infektionskliniken, USÖ
Trycksår Kerstin Ekvall och Anna Lissel Infektionskliniken, USÖ

2 Vad är ett trycksår? När hud och underhud under en längre tid utsätts för tryck, skjuv eller friktion stryps blodförsörjningen i området. Det leder till syre- och näringsbrist och sämre möjligheter att transportera bort nedbrytningsprodukter. Bestående vävnadsskada och celldöd uppstår. Omvårdnadspersonal kan minska uppkomst av tryckskada genom att identifiera riskpatienter och vidta preventiva åtgärder.

3 Vad ska bedömas? Allmänt hälsotillstånd Rörlighet Hudens tillstånd
Inkontinensproblem Näringstillstånd

4 Riskbedömning Senior Alert

5 Riskbedömning RAPS A,B,C
A. Allmäntillstånd 4. Gott 3. Ganska gott 2. Dåligt 1. Mycket dåligt

6 B. Fysisk aktivitet 4.Går med eller utan hjälpmedel
3.Går med hjälp av personal (ev. rullstol för oberoende förflyttning) 2. Rullstolsburen (hela dagen) 1. Sängliggande

7 C. Rörelseförmåga 4. Full 3. Något begränsad (assistans vid lägesändring) 2. Mycket begränsad (kan bidra till lägesändring) 1. Orörlig (kan ej alls bidra till lägesändring)

8 RAPS D,E,F D. I viken grad huden utsätts för fukt
4. Torr eller normal fuktighet (byte av sängkläder med normala intervall) 3. Ibland fuktig (byte av sängkläder någon gång per/dag) 2. Ofta fuktig (byte av sängkläder flera ggr/dag) 1. Ständigt fuktig (pga svettning, urin eller faeces)

9 E. Födointag 4. Normal portion ( eller motsvarande via sond eller TPN)
3. ¾ av Normalportion ( eller motsvarande via sond eller TPN) 2. ½ portion ( eller motsvarande via sond eller TPN) 1. Mindre än ½ portion ( eller motsvarande via sond eller TPN)

10 F. Vätskeintag 4. Mer än 1000 ml/dag 3. 700-1000 ml/dag
1. Mindre än 500 ml/dag

11 RAPS G,H G. Känsel 4. Fullgod
3. Något nedsatt (oförmåga att uttrycka obehag eller behov av lägesändring eller nedsatt i en eller två extremiteter) 2. Mycket nedsatt (reagerar endast på smärtsamma stimuli eller nedsatt känsel över halva kroppen) 1. Saknar känsel (reagerar ej på smärtsamma stimuli eller nedsatt känsel över större delen av kroppen)

12 H. Friktion och skjuvning
3. Inga problem (Rör sig obehindrat i säng och stol. Har tillräcklig muskelstyrka för att helt lyfta sig vid förflyttning). 2. Vissa problem (Något orörlig, behöver viss assistans vid förflyttning. Glider i viss grad mot lakan, stolsdyna etc. vid förflyttning. Glider av och till ner i sängen). 1. Stora problem (Behöver mycket eller helt hjälp vid förflyttning. Omöjligt att förflytta utan glidning mot underlaget. Glider ständigt ner i säng och stol, behöver lyftas upp med maximal hjälp. Spastisk, har kontrakturer eller rastlös/orolig vilket leder till friktion).

13 RAPS I,J och ”poäng” Kroppstemperatur 4. Afebril (36.0-37.5)
3. Subfebril ( ) 2. Febril (> 38.0) 1. Låg temperatur (< 36.0)

14 J. S-Albumin 4. 36-42 g/l 3. 32-35 g/l 2. 26-31 g/l 1. <25 g/l
29 poäng eller lägre (31 om S-albumin bedöms) innebär ökad risk för tryckskada och aktiv profylax krävs. OBS! Även poäng över 29 (31 om S-albumin bedöms) innebär ökad risk hos vissa personer. Individuell bedömning ska alltid göras. Max poäng: 39 med s-alb och 35 utan.

15 Förebyggande av trycksår Åtgärder
Undvik skjuvning/friktion, anv. förflyttningshjälpmedel. Håll huden ren, torr, mjuk och smidig, massera inte. Minska trycket - Avlasta genom lägesändring i säng/stol/rullstol. - Använd tryckreducerande madrass/dyna om det föreligger risk för tryckskada och/eller trycksår kategori 1. Tillgodose närings- och vätskebehov. -Bedöm näringstillstånd. -Använd nutritionsjournal vid behov. ● Smärtlindra vid behov. Utvärdera vidtagna åtgärder. Dokumentation

16 EPUAP-skalan Gradering av trycksår

17 Rekommendationer vid val av tryckavlastande underlag Tabell 1 låg risk
RAPS poäng >29 och inga sår samt låg risk för tryckskada enl. klinisk bedömning Högspecificerad skummadrass (trögskum) bör användas framför en standardmadrass av skum för alla personer som bedöms vara i riskzonen för att utveckla trycksår.

18 Rekommendationer vid val av tryckavlastande underlag Tabell 1 medel risk
RAPS poäng 29 eller < och EPUAP kategori 1-2 eller medelrisk för tryckskada enl. klinisk bedömning Curocell S.A.M. BAS Symetric Air Båda madrasserna är statiskt avlastande

19 Rekommendationer vid val av tryckavlastande underlag Tabell 1 hög risk
RAPS poäng 29 eller < och EPUAP kategori 3-4 eller hög risk för tryckskada enligt klinisk bedömning. Curocell 4 Nimbus 4 Båda madrasserna har luftväxlande tryck enl. madrassupphandling 2010 (som sker vart 4:e år)

20 Referenser www.vardhandboken.se
”Rekommenderade riktlinjer för förebyggande av tryckskada i samband med vård i Örebro läns landsting och länets kommuner 2011” EPUAP-Pressure Ulcer Prevention Guideline (2009)

21 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Kerstin Ekvall och Anna Lissel Infektionskliniken, USÖ"

Liknande presentationer


Google-annonser