Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKAPA AKTIEVÄRDE GENOM ATT INVESTERA I UTDELNINGSAKTIER AKTIESPARARNA KUNGSHOLMEN Stockholm 14 april 2014 Lars-Erik Forsgårdh

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKAPA AKTIEVÄRDE GENOM ATT INVESTERA I UTDELNINGSAKTIER AKTIESPARARNA KUNGSHOLMEN Stockholm 14 april 2014 Lars-Erik Forsgårdh"— Presentationens avskrift:

1 SKAPA AKTIEVÄRDE GENOM ATT INVESTERA I UTDELNINGSAKTIER AKTIESPARARNA KUNGSHOLMEN Stockholm 14 april 2014 Lars-Erik Forsgårdh le.forsgardh@hotmail.com 2013-06-261

2 2 Finns det en aktieplaceringsstrategi som är förnuftig, lätt att genomföra och som har en hög sannolikhet att möta dina långsiktiga investeringsmål?

3 Svaret är ja förutsatt: - att du är beredd på att det tar lång tid innan du ser resultatet - att du har mycket tålamod - att du konsekvent fullföljer din strategi 2013-06-013 3

4 4 Aktiekurvan 1945 – juni 2011

5 Genomsnittlig årsavkastning och risk för 1 år resp 5, 10 och 20 års rullande placeringar 1919-2012 Stockholmsbörsen 1år 5år 10år 20år Årsavkastning % 12,5 11,3 11,5 12,1 Risk(std avv) % 23,1 10,2 6,6 4,9 Ant pos period % 70 88 99 100 2013-06-015

6 SKAPA EN FÖRMÖGENHET – INVESTERA I UTDELNINGSAKTIER AKTIESPARARNA SUMMER CAMPUS Loka Brunn 26 juni 2013 Lars-Erik Forsgårdh le.forsgardh@hotmail.com 2013-06-266

7 ÅRLIG TILLVÄXTTAKT 1950 - 2003 Tillväxtmått % IBM STD OIL Försäljn per aktie 12,2 8,0 Vinst per aktie 11,0 7,5 Utdeln per aktie 9,2 7,1 2013-06-267

8 GENOMSNITTLIGA VÄRDEMÅTT 1950 - 2003 VÄRDEMÅTT IBM STD OIL P/E-TAL 26,8 13,0 DIREKTAVKASTN % 2,2 5,2 2013-06-268

9 GENOMSNITTLIG AVKASTNING 1950 - 2003 AVKASTNINGSMÅTT % IBM STD OIL AKTIEKURSFÖRÄNDR 11,4 8,8 DIREKTAVKASTN 2,2 5,2 TOTALAVKASTNING 13,8 14,4 1000$ HAR VUXIT TILL 961000 1260000 2013-06-269

10 FEM SKÄL FÖR UTDELNINGSAKTIER - Utdelningsaktier ger en stadig inkomstström - Utdelningsaktier stiger i värde över tiden -Återinvesterade utdelningar ökar tillväxten -Sprider investeringarna över tiden -Utdelningsaktier har lägre risk 2013-06-2610

11 EXEMPEL 7,5% UTDELNINGSTILLVÄXT STARTKAPITAL 1000, DIR AVKASTN 4% Slutet av År5 År10 År15 År20 Utd ej återinv 57 82 118 170 Ack utdeln 250 608 1123 1862 Utd återinv 62 107 187 322 Ack utd återinv 255 690 1447 2757 Kap ej återinv 1436 2061 2959 4248 Kap återinv 1728 2978 5210 8978 D:o avkastn% 11,6 11,5 11,6 11,6 2013-06-2 11

12 AKADEMISKA STUDIER TALAR FÖR UTDELNINGSAKTIER - Fama och Lakonishok mfl visar att sk värde- aktier ger högre avkastning - Grant och O´Shaughnessey visar att aktier med hög direktavkastn ger högre avkastn och lägre risk - Brush mfl och Denis mfl visar att ju längre och starkare utdelningstillväxt ju högre avkastning och ju lägre risk 2013-06-2612

13 AKADEMISKA STUDIER: JAMES O´SHAUGHNESSY STUDIE AV 81 STRATEGIER 1951-1994 -LÅGA P/E-TAL FUNGERAR PÅ STORA FTG -P/S-TAL BÄSTA VÄRDEMÅTT -KÖP INTE SENASTA ÅRETS FÖRLORARE -KÖP VÄLKÄNDA FTG MED HÖG DIRAVKAST -REL STRENGTH BÄSTA TILLVÄXTMÅTT -BÄSTA RESULTAT GN ATT BLANDA VÄRDE- OCH TILLVÄXTSTRATEGIER 2013-06-2613

14 AKADEMISKA STUDIER: JEREMY SIEGEL STUDIE AV S&P 500 1957-2003 20% MED HÖGST DIRAVKAST 14,3% 463´ 20% MED LÄGSTA DIRAVKAST 9,5% 65´ MARKNADEN S&P 500 11,2% 131´ LIKNANDE RESULTAT VID STUDIE AV P/E-TAL VINNARAKTIERNA: DIREKTAVK < MARKN, STIGANDE UTDELN, P/E-TAL>MARKN 2013-06-2614

15 KRITERIER VID URVAL AV UTDELNINGSAKTIER - Direktavkastning > 4% - Utdelningstillväxt 5-10% - Vinsttillväxt > utdelningstillväxt - Utdelningsandel < 60% - Finansiell styrka, soliditet, kassaflöde mm - Rimlig värdering, P/E, P/S, P/EK - Positiv kursutveckling 2013-06-2615

16 Valet mellan aktier och fonder Cirka 70% av fonderna slår inte index över en 5-årsperiod Fondavgifterna får stor effekt på slutkapitalet Avgift % 10år 20år 30år 1 -9 -17 -24 1,5 -13 -24 -33 2013-06-0116

17 Valet mellan svenska och utländska aktier •Valutarisken •Svenska börsföretags höga exportandel •Stockholmsbörsen 5%enheter högre än världsindex senaste 5, 10, 20, 30 och 40- årsperioden 2013-06-0117

18 Exempel på aktieportfölj 10-12 företag ICAgruppen Ratos Industrivärden NCC/Diös Investor Handelsbanken Latour SEB Lundbergs Skanska Använd Hitta Kursvinnare för sökning av ftg! The Swedish Academy of Board Directors 18

19 HUR GÅ TILLVÄGA I PRAKTIKEN? - Öppna investeringssparkonto hos Aktieinvest (utdelningar och reavinster skattefria) - Använd Aktieinvests andelsorder för att återinvestera utdelningarna på ett optimalt sätt (ingen avgift för medlemmar) - Medlemmar åtnjuter mycket låga avgifter 2013-06-2619

20 EN KLASSISK UTDELNINGSHISTORIA I Fördel utdelningstillväxt Robert Michael Grundinvestering 1944 10 10 Värde grundinvest 2009 767 767 Värde utdelningsaktier 2009 3.952 0 Totalt aktievärde 2009 4.720 767 D:o plus utdeln inkomst 6.510 1.140 2013-06-2620

21 EN KLASSISK UTDELNINGSHISTORIA II Fördel utdeln inkomst Robert Michael Totala utdeln 1944-2009 2.072 373 Mottagna utdeln 1984-09 1.790 291 Utdeln inkomst 2009 133 22 Direktavkastning 1944-2009 4% 4% 2013-06-2621

22 EXEMPEL 5% UTDELNINGSTILLVÄXT STARTKAPITAL 1000, DIR AVKASTN 4% Slutet av År5 År10 År15 År20 Utd ej återinv 51 65 83 106 Ack utdeln 232 528 906 1389 Utd återinv 57 87 134 206 Ack utd återinv 242 611 1179 2052 Kap ej återinv 1276 1629 2079 2653 Kap återinv 1541 2372 3649 5615 D:o avkastn% 9 9 9 9 2013-06-2622


Ladda ner ppt "SKAPA AKTIEVÄRDE GENOM ATT INVESTERA I UTDELNINGSAKTIER AKTIESPARARNA KUNGSHOLMEN Stockholm 14 april 2014 Lars-Erik Forsgårdh"

Liknande presentationer


Google-annonser