Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Funktionsnedsättning är inget hinder på jobbet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Funktionsnedsättning är inget hinder på jobbet"— Presentationens avskrift:

1 Funktionsnedsättning är inget hinder på jobbet
Funktionsnedsättning är inget hinder på jobbet. Ring om du söker en ny medarbetare.

2 Men idag ett hinder på vägen till arbete

3 Actíva Unikt bra resultat FunkA utredningen heldag på Activa
Funnits i 23 år dvs INGET PROJEKT Offentlig ideell stiftelse Grundare ÖLL, Örebro kommun Använt metoden Supported employment hela tiden Har forskning på hög europeisk nivå tillsammans med IHV Utbildar i hela Sverige Har brett internationellt nätverk Unikt bra resultat FunkA utredningen heldag på Activa Socialstyrelsen anger Activa som förebild Varit med och tagit fram European Toolkit of Supported employment Samverkar/stödjer sociala företag

4 En arbetslinje för alla?
Personer med LSS el SoL beslut

5 Förtidspensioneringarna ökar!
Allt fler unga pensioneras bort från arbetsmarknaden. I åldrarna 20–24 år ökade antalet med aktivitetsersättning, det som tidigare kallades förtidspension, med drygt 80 procent åren 2003–2011. Det visar en rapport till den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen. Fakta: Socialförsäkringsutredningen Socialförsäkringsutredningen har regeringens uppdrag att skapa långsiktigt hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar. Där finns ledamöter från alla riks­dagens partier Ordförande är Gunnar Axén (M). Bland ledamöterna finns Tomas Eneroth, (S) Johan Pehrson, (FP) och Fredrick Federley©

6 Transit Initiativ via Yrkesrådet Alléskolan, uppdrag till Activa efter samråd med Sydnärkekommunerna efter gemensamt förprojekt. Start 2010 slut … Ungdomar och unga vuxna , år, med misstänkt eller konstaterad funktionsnedsättning. Genom projektet ska ungdomarna ges samordnat långsiktigt stöd att nå, få och behålla ett arbete. Ta fram ett organiserat samordnat stöd över kommun och myndighetsgränser som har förutsättningar att långsiktigt fortleva.

7 Transit Samverkansaktörer i Örebro län
Askersund, Kumla inkl gymnasieskolan, Hallsberg, Laxå, kommuner Sydnärkes utbildningsförbund - Alléskolan Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Scantec Trafikcenter, FUB, Coompanion med flera.

8 Transit Målsättning Modell för samverkan etableras
Stödja ungdomar genom insatser i övergång skola- arbetsliv ( skola, daglig verksamhet, socialtjänst, af) Skapa alternativa övergångsarbetsplatser inom den sociala ekonomin Med Supported employment som metod skapa förutsättning för övergång till arbetsmarknaden

9 Transit Lägesrapport Verksamheten har i november deltagare, totalt under projekttiden 114 deltagare. 21 elever fick OCN intyg vid skolavslutningen 2013 25 avslutats till arbete , 17 till studier Två övergångsarbetsplatser har startats och drivs som en ekonomisk förening Aniara Kultur, Maskin och Fastighet, idag ett 38 personer i verksamheten

10 Känns det igen? Bara en av 20 får hjälp att hitta arbete.
unga med aktivitetsersättning fast i utanförskap* * Artikel i Föräldrakraft| 4 december 2012, Försäkringskassans uppföljning: 10 år med AE

11 Lönsamt, exemplet Transit
42 personer gått vidare med stöd, Ettårseffekt samhällsekonomiskt, 2 5 till anställning och 17 till studier. Myndighet Ett år före Efter sysselsättning Effekt Arbetsförmedlingen Lönebidrag Försäkringskassan Minskad ers Landstinget ÖLL Vård omsorg Kommunerna Socioekonomisk vinst Därutöver samhällsekonomisk effekt som skatt , arbetsgivaravgifter mm på ca kronor för personerna ovan

12 Alternativ

13 Försäkringskassan2012, ”Tio år med aktivitetsersättning”
Antal personer i åldern i vissa program för funktionsnedsatta, LBI,OSA,UVA,TAS,SAS maj 2012 Försäkringskassan2012, ”Tio år med aktivitetsersättning”

14 Argument! Individperspektiv – hälsa - välbefinnande Skapar tillväxt
Samhällsekonomiskt lysande

15 Varför arbete? Ett bra arbete främjar och stödjer psykisk hälsa och välbefinnande Personer med psykiskt ohälsotillstånd är förmögna att ha ett bra arbetsliv De flesta personer med psykisk sjukdom eller ohälsotillstånd och som saknar arbete önskar ha ett betalt arbete Arbetet representerar en plats där man är sedd, behövs och har en roll. Detta gäller även psykiskt sjuka och funktionssvaga En systematisk kunskapsöversikt Arbets- och Miljömedicin, Uppsala Universitet 2012

16 Activa kan ge er alternativ
Exempel 3 Den vanligaste orsaken till Aktivitetsersättning är psykisk ohälsa, Activa jobbar idag med och utbildar personal i IPS, en speciellt anpassad del av supported employment riktad till personer med psykiatriska tunga diagnoser. Intresse finns hos Landstingspsykiatrin att samverka. Exempel 4 Socialt företagande och sociala företag ett alternativ, Funkis Karlskoga har idag mellan 25 – 30 anställda . Activas Childrens i Hallsberg har åtta anställda. (Idag är Activa delägare i Companiet Hällefors, AniAra i Hallsberg, Kultivera Örebro)

17 Varför fokusera på lönearbete?
Ofta ett tydligt önskemål – högt värderad roll Att vara produktiv – ett basalt mänskligt behov Arbete – en grundläggande del i återhämtningsprocessen Helene Hillborg

18 Det är praktiskt att ha ett arbete………
Det är praktiskt att ha ett arbete………. Det är praktiskt att ha ett arbete, man tjänar pengar och det är bättre än att sitta hemma o göra ingenting. Jag har ju väldigt många kompisar som tagit studenten för flera år sen och de har ju inte ens kommit i närheten av ett arbete liksom…. Så om man frågar dom så tycker de att det är helt fantastiskt för dom som har ett arbete. Och jag tycker att för de som inte arbetar så är det fruktansvärt. DELTAGARE I JOBB I SIKTE

19 Förtidspensioneringarna ökar och kommunernas åtagande och kostnader kommer också att öka !
Några alternativ, exempel 1 Activas Jobb i Sikte för Gymnasiesärkolans nationella program. Av 69 inskrivna i skolorna i Örebro under perioden 2010 – 2013 har 38 fått anställning med stöd dvs ca 60 % ( snitt i Sverige 5- 7%) Transitprojektet i Sydnärke vänder sig inte bara till GySär utan också till IM. Även där mycket goda resultat i nära samverkan. Kan också tillföra kommunerna – skolorna ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen i form av personligt biträde. Långsiktighet – samverkan – Af –kommunen inkl skola – arbetsgivare grund. Activa fått ESF medel för att sprida Jobb i Sikte och Transit under 2014 ca 2,7 miljoner har också möjlighet att erbjuda utlandspraktik för ungdomar + studiebesök för beslutsfattare och samverkansparter Exempel 2 Av en grupp på 12 i daglig verksamhet i Örebro har hittills 3 fått anställning och 3 till är på gång dvs 50 % med stöd från Activa ( 2013). Nästan inga går från daglig verksamhet till anställning utan speciella insatser om ser över landet. Både exempel 1 och 2 är personer som riskerar att mista aktivitetsersättning när de fyller 30. Viktigt att erbjuda alternativ tidigt , inte vänta tills 30 årsdagen !

20 Activa kan ge er alternativ
Exempel 5 Serviceassistenter, ett alternativ till daglig verksamhet som höjer kvalitén i kommunal verksamhet. Personer som kan har rätt till daglig verksamhet kan istället utbildas via t ex SÄRVUX och anställas av kommunen med ofta höga lönebidrag som extra resurs inom förvaltningarna , te x äldreboende, förskola, teknisk förvaltning administration mm. Kommunen slipper plats i daglig verksamhet, försörjning blir lön istället för bidrag. Exempel 6 Utomlandspraktik för personer med särskilda behov. Activa har haft ungdomar i målgrupperna i Italien , Tyskland under flera år. Resultaten är fantastiska – det handlar om avgörande steg som att flytta, börja studera eller arbeta.

21 Activa kan ge er alternativ
Exempel 7 Arbetsmarknaden är inte lokal , arbetsmarknadsområdet för ungdomar innebär insatser över kommun och länsgränser. Genom samverkan med Activa kan stödet följa med över kommun och även länsgränser. Men också över gränser inom kommunen mellan myndigheter. Exempel 8 RESA platser Activa kan betala kommunerna för att de är underleverantörer i RESA.Troligen nya pengar från årsskiftet. Per plats kronor per helår. Krav på handledning. Idag avtal med Ljusnarsberg. Exempel 9 Activa utbildar i SEM/IPS och handleder över hela landet och kan självklart göra mer även hos er.

22 Ungdomar från Sydnärke... på pizzerian i Pistoia,Toscana

23 Mer lönsamt än vi anar! Activa har funnits i 24 år( !), ca 800 personer har fått jobb i länet. Om 400 av dessa jobbat halvtid under 10 år är den samhällsekonomiska vinsten minst 400 x 10 år x kr / år = kronor

24 Hur får vi fler arbetsgivare?
Insatser som bygger på evidens plus kvalitetsuppföljning Supported employment (inkl IPS, SIUS mm) Utbildning, utbildning – integration Krav på CSR vid samverkan Upphandlingar – ställ krav Tydliga mål i offentlig sektor –gå före – som följs upp, börja i ledningen Ekonomiska styrmedel - kvotering ?


Ladda ner ppt "Funktionsnedsättning är inget hinder på jobbet"

Liknande presentationer


Google-annonser