Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kemiska terrorvapen aktuella substanser och medicinska effekter Kai Knudsen Överläkare, docent Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kemiska terrorvapen aktuella substanser och medicinska effekter Kai Knudsen Överläkare, docent Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg."— Presentationens avskrift:

1

2 Kemiska terrorvapen aktuella substanser och medicinska effekter Kai Knudsen Överläkare, docent Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

3 11 september 2001 New York ”9-11”

4 11 mars 2004 Madrid

5 7 juli 2005 London

6 Terrorns mål och mening  Orsaka största möjliga materiella förödelse  Orsaka stort antal dödsfall  Skapa största möjliga uppmärksamhet  Skada vitala samhällsfunktioner

7 Terrorns motiv  Politiska motiv  Religiösa motiv  Irrationella motiv

8 Aum Shinrikyo  Japansk terrorsekt  40 000 medlemmar  Många högutbildade (läkare, ingenjörer m fl)  Sarin (1995 – 12 döda)  Cyanid  Antrax

9 Antal terrorhandlingar världen över  208 attacker år 2003  651 attacker år 2004

10 Antal dödsoffer i terrorhandlingar världen över  625 döda år 2003  1907 döda år 2004

11 Antal skadade i terrorhandlingar världen över  3646 skadade år 2003  6704 skadade år 2004

12 Antal döda TidpunktPlats Typ av dåd 2752 11 sep 2001 New York Flygplan störtas in i skyskrapor 330329 1 sep 2004 juni 1985 Beslan söder om Irland Stormning av skolbyggnad Flygplansbomb 270 dec 1988 över Lockerbie Flygplansbomb 242 okt 1983 BeirutBilbomb 213 aug 1999 NairobiBilbomb 202 okt 2002 BaliNattklubbsbomber 194 sep 2001 Washington Flygplan störtas in i Pentagon 191 mars 2004 MadridTågbomber 170169 sep 1989 okt 2002 över Niger MoskvaFlygplansbomb Fentanylgranat i teaterlokal 168 apr 1995 Oklahoma City Bilbomb 125 feb 2005 al-HillaBilbomb 118 sep 1999 Moskva Bomb i bostadshus 116 feb 2004 FilippinernaFartygsbomb 114 sep 2005 BagdadBilbomb 105 feb 2004 Arbil Buren bomb 98 mars 2004 Karbala Buren bomb 94 sep 1999 Moskva Bomb i bostadshus 90 jan 1996 ColomboBilbomb 85 aug 1980 Bologna Bomb vid järnvägsstation 85 juli 1994 Buenos Aires Bilbomb 83 aug 2003 NajafBilbomb 83 juli 2005 al-Musayyib Buren bomb 75 dec 2002 GroznyjBilbomb 71 mars 2004 Bagdad Buren bomb 70 juli 2004 BaqubaBilbomb Värsta terrordåden sedan 1980

13 Terrorhandlingar  I Europa är Spanien och Ryssland värst drabbat med 636 döda i 24 olika attacker 2003-2004  Globalt är Irak värst drabbat  En tredjedel av världens 25 värsta terrordåd de senaste 25 åren har inträffat i Irak efter Saddam Husseins fall våren 2003

14 Terrorvapen  Sprängmedel  Vapenammunition  Kemiska terrorvapen  Nervgaser – stridsgaser  Biologiska terrorvapen –Bioterrorism

15 Panikattack  Tokyo 1995 –Sarinattack i tunnelbanan –Av 5000 som sökte sjukvård var 75% asymptomatiska (3750)  Bagdad 2005 –Panik på en bro –900 dödsfall

16 Sprängmedel  Krut  Dynamit  Trotyl (TNT, trinitrotoluol)  Triaceton-triperoxid (TATP)  Bensoantracen (naftacen)  Cyklonit (RDX)  Diazodinitrofenol  Nitropentaerytrit (PETN)  Tetranitrometylanilin (tetryl)

17 Triaceton-triperoxid (TATP)  Högexplosivt ämne även i mycket små mängder  Ytterst farligt att hantera  Kan explodera av lite friktion, en stöt eller värme  Används ofta av palestinska Hamas  Kallas för ”Satans mor”  Har använts av al-Qaida  Har använts av ”skobombaren”

18 Triaceton-triperoxid (TATP)  Är lättillverkat  Recept finns på Internet  Ingridienserna är lättåtkomliga  TATP är svårt för bombhundar att hitta  Flera personer i Sverige har ertappats med TATP

19 Triaceton-triperoxid (TATP)

20

21

22 Biologiska terrorvapen  Antrax  Botulism  Smittkoppor  Pest  Kolera  Ricin  Ebolavirus  Campylobacter  Tularemi

23 Antal incidenter per tioårsperiod Bioterroristförsök

24 Kemiska terrorvapen  Klorgas  Ammoniak  Svaveldioxid  Cyanid  Nervgaser  Pesticider – insekticider  Fosgen  Senapsgas  BZ –3-quinuclidinyl benzillate (QNB)  Arsin  Psykotropa droger  Syntetiska opioider –fentanyl

25 Klorgas  Är giftigt redan i mycket låga koncentrationer  Karakteristisk lukt  Klor är en gröngul gas med starkt irriterande lukt  Användes första gången i första världskriget  Klorgas är tyngre än luft och lägger sig som en gröngul dimma  Produceras och distribueras i stora mängder i Sverige

26 Klorgas  En attack kan ske genom att man spränger en tågvagn (50 ton) eller en mindre granat inomhus (100 kg)  I tättbebyggt område skulle massförstörelse orsakas inom en radie på 3 km  Mer sannolikt skadeutfall är ett fåtal döda men behov av att evakuera ett större område

27 Klorgas  Tillåtna gränsvärden i arbetslokaler är 1 ppm  1 ppm = 1 partikel per miljon  10 000 ppm = 1%  10 ppm = 0.01 promille = 0.001 procent  Klor kan luktas från 0.2 ppm  1-3 ppm ger lättare irritationssymtom  10 ppm ger tydlig irritation i ögon och andningsvägar  25-30 ppm ger kraftiga symtom i ögon och andningsvägar  25 ppm = 0.0025 procent  400 ppm ger livshotande symtom

28 Klorgas  Lättare förgiftning ger irritation från ögon och slemhinnor i övre luftvägarna. –Snuva, sveda i ögon, näsa och hals  Allvarlig förgiftning ger dessutom hosta, andnöd, oro, huvudvärk, larynxödem, andningssvårigheter och lungödem  Mycket allvarlig förgiftning ger andningssvårigheter, lungödem, medvetslöshet och cirkulationskollaps  Hudkontakt kan ge etsskador som vid brännskada

29 Behandling vid klorgasförgiftning  Evakuera skadade från riskområdet –Liten risk för hjälppersonal i frisk luft  Skydda hud och luftvägar  Avlägsna alla kläder  Duscha med tvål och vatten  Ögonskada –Spola genast med mjuk vattenstråle eller koksalt –Tetracain ögondroppar vid smärtor

30 Behandling vid klorgasförgiftning  Den skadade skall vila och undvika ansträngning  Transportera gärna patienten i sittande  Syrgas på mask till alla med luftvägssymptom  Håll den drabbade lugn, strikt vila  Antidot – finns ej  Fri luftväg, intubera vid behov  Assisterad andning vid behov  Vid lungödem –PEEP –Avlasta hjärtarbetet

31 Behandling vid klorgasförgiftning  100% syrgas till alla med uttalade luftvägssymptom  Alla patienter bör observeras i 24 timmar pga risken för toxiskt lungödem  Betastimulerare i inhalation –Terbutalin (Bricanyl) 0.5 mg/dos 2-3 doser  Kortison i inhalation –Budesonid (Pulmicort) 400 mikrog/dos  10 doser 1-3 ggr första timman  5-10 doser fyra gånger/dygn  Kortison i injektionsform –SoluCortef 100 mg x 3

32 Svaveldioxid  Svaveldioxid är en färglös giftig gas med stickande lukt  Gasen verkar kraftigt irriterande på ögon, näsa och svalg  Vid högre koncentrationer kan kraftig hosta, andnöd, tårflöde och bröstsmärtor uppstå  Mycket höga koncentrationer kan medföra allvarliga skador på andningsvägarna med (lungödem) upp till två dygn efter inandning

33 Ammoniak   Ammoniak tillhör gruppen retande gaser   Gasen verkar kraftigt irriterande på ögon, näsa, svalg och övre luftvägar   Vid högre koncentrationer kan kraftig hosta, andnöd, tårflöde, laryngospasm och bronkospasm   Mycket höga koncentrationer kan medföra allvarliga skador på andningsvägarna med (lungödem) upp till två dygn efter inandning

34 Cyanid  Cyanväte som gas  Kaliumcyanid eller natriumcyanid som salt  Cyanväte användes för att avliva fångar i koncentrationsläger under 2:a världskriget (Cyklon B)  Cyanid har använts av den japanska terrorsekten Aum Shinrikyo i Japan  Cyanidkapslar har bytts mot vanliga läkemedel i USA (Tylenol) 1982

35 Cyanid  Cyanväte är en färglös, lättflyktig och extremt giftig vätska eller gas  Cyanväte är lättare än luft  Cyanväte blockerar den cellulära respirationen genom hämning av cytokromoxidassystemet  Cyanidförgiftning ger snabbt en anaerob metabolism och bildning av laktat

36 Cyanid  Cyanid är toxiskt vid inandning eller vid förtäring  Förgiftning innebär snabb utveckling av syreskuld med andnöd, illamående, svimning, kramper, medvetslöshet och död  Redan mycket små mängder är giftiga, mindre än en tesked är dödligt

37 Behandling av cyanidförgiftning  100% syrgas  Symptomatisk chockbehandling  Kontrollerad ventilation  Antidotbehandling –Amylnitrit i inhalation –Hydroxocobolamin intravenöst –Natriumthiosulfat intravenöst

38 Behandling av cyanidförgiftning  Viktigt att följa blodgaser  Metabolisk acidos  Bildning av laktat < 5 mmol/l lindrig förgiftning 5-10 mmol/l måttlig förgiftning 10-20 mmol/l allvarlig förgiftning > 20 mmol/l livshotande förgiftning  Bestämning av cyanid i serum görs ej rutinmässigt

39 Nervgaser  Sarin (GB) 1938 –Lätt att tillverka –flyktigt  Tabun (GA) 1936 –Toxiskt genom inhalation –lätt att tillverka  Soman (GD) 1944 –Toxiskt genom inhalation och hudkontakt –snabbverkande  Vx 1952 –Toxiskt genom inhalation och hudkontakt –Svårt att tillverka –Svårt att befatta sig med –Extremt toxiskt, några droppar är dödligt

40 Overview – Toxicity • Estimated LCt 50 s by inhalation •400 mg-min/m3 for Tabun •100 mg-min/m3 for Sarin •50 mg-min/m3 for Soman •10 mg-min/m3 for VX • Percutaneous LD 50 s •1000 mg •1700 mg •350 mg •and 6-10 mg, respectively LD50 of VX Agent, 10 mg of liquid VX, enough to cover about two columns on the Lincoln Memorial on a penny. Department of Defense image

41 Nervgaser  Vätskor som sprids som aerosoler  Verkar genom att hämma enzymet acetylkolinesteras  Ger en ackumulering av acetylkolin med både perifera och centrala effekter  De flesta nervgaser är färglösa med svag lukt

42 Symptom vid förgiftning med nervgaser  Muskelryckningar  Svettningar  Diarée  Kräkningar  Mios  Ökat tårflöde  Snuva, slem, ökad salivation  Andnöd  Bronkospasm, slem i luftrören  Lungödem  Bradykardi, hjärtstillestånd, cirkulationskollaps

43 Ett flertal kemiska bekämpningsmedel liknar nervgaser  Organofosfater –Blockerar acetylkolinesteras  Organokloriner –Har förbjudits utom i Iran, Sri Lanka, delar av fd Sovjetunionen  Pesticider –TEPP (tetraetyl pyrophosphate) –Parathion –Nikotin Sulphat –DFP (diisopropyl phosphorofluoridate)  Herbicider  Insekticider

44 Behandling vid förgiftning med organofosfater  Atropin –Stora doser krävs, ofta upprepat  Reaktivator –Obidoxim –Pralidoxim  Diazepam –Mot kramper och ångest

45 Behandling vid förgiftning med organofosfater  Atropin –Stora doser krävs, ofta upprepat –Ge omedelbart 2 mg atropin iv –Dosen atropin upprepas och dubbleras var 5:e minut tills slemsekretionen i patientens luftvägar avtar –50-1000 mg Atropin kan behöva ges i ett eller oftast flera dygn –Atropinbehandlingen får inte avbrytas för tidigt utan måste ges så länge det har effekt

46 Behandling vid förgiftning med organofosfater  Reaktivator –Enzymet acetylkolinesteras skall ”reaktiveras”  Ge Obidotoxim 250 mg iv under 5 minuter var 6-8 timma i upp till en veckas behandling  Ge Obidotoxim 250 mg iv som bolus följt av 750 mg i kontinuerlig infusion under 24 timmar

47 Behandling med reaktivator vid förgiftning med organofosfater  Olika organofosfater kan svara olika bra på olika reaktivatorer  Enzymet acetylkolinesteras kan övergå från den hämmade formen till icke-reaktiv form genom en dealkylering, enzymet blir ”åldrat” och kan inte längre reaktiveras (ageing enzyme)

48 Behandling med reaktivator vid förgiftning med organofosfater  Reaktivator bör ges på skadeplatsen och helst ej senare än 3 timmar (ageing enzyme)  Aktiviteten av enzymet acetylkolinesteras kan mätas i röda blodkroppar i blodprover

49 Fosgen  En kondenserad gas  Hög toxicitet vid inandning  Används inom kemisk industri för att framställa plaster och insekticider  I kontakt med luft bildas ett vitt moln  Luktar som nyslaget hö

50 Fosgen  Retande gas  Låg löslighet ger symptom från nedre luftvägarna och mindre från övre luftvägarna  Toxiskt lungödem –Kan komma efter ett fritt intervall  Patienter bör övervakas 48 timmar

51 Fosgen  Behandling som vid retande gaser  Bronkdilaterare och kortison i inhalation bör ges liberalt  Vid utveckling av ARDS-bild på lungorna utvecklas snabbt pulmonell hypertension –Kraftigt ökad pulmonell vaskulär resistans (PVR) –Behandla med Nitric Oxide (NO), prostacyklin (epoprostenol - Flolan) eller bosentan (Tracleer)

52 Senapsgas  Användes under andra världskriget  Är en vätska vid normal lufttemperatur, övergår i fast form vid 14 grader  Doftar som senap, lök eller bränd vitlök  Är blåsbildande (Vesikanter)  Ger upphov till kraftiga brännskador  Inhalation ger hosta, svullnad, ödem och brännskador i luftvägarna med andnöd och akut lungsvikt (ALI)

53 Senapsgas  Antidot saknas  Viktigt med sanering av skadade  Viktigt att undvika att räddningspersonal blir skadade  Tag av förorenade kläder och förslut i dubbla plastsäckar  Pudra rikligt med saneringspulver –Klorkalk –Magnesiumoxid  Skrapa eller skär bort förtjockad senapsgas  Tvätta kroppen noggrant i tvål och vatten  Sedvanlig brännskadebehandling –Rehydrering –Analgetika –Övrig symptomatisk behandling

54 BZ 3-quinuclidinyl benzillate, QNB  BZ är en toxisk gas med stark antikolinerg effekt liknande skopolamin  Kompetitiv hämning av muskarinreceptorer  BZ ger sedation och förvirring  Antikolinergt syndrom –Takykardi –Mydriasis –Desorientering –Förvirring –Halucinationer

55 BZ 3-quinuclidinyl benzillate, QNB  Effekt inom en timma, max efter 8 timmar  Duration 2-4 dagar  Antidot är fysostigmin –1-2 mg intravenöst vilket får upprepas  BZ har troligen använts militärt –1992 i Mozambique –1995 i Bosnien (Srebrenica)

56 Arsin  En kondenserad gas, tyngre än luft  Extremt brandfarlig, explosiv  Mycket giftig vid inandning  Används inom industrin vid framställning av halvledare och datachips  Behandling av arsenikinnehållande metaller med syror kan frigöra arsin

57 Arsin  Ger främst hemolys men även skador i luftvägar, CNS och i lever  Symptom uppträder med viss fördröjning –Efter 2 – 24 timmar  CNS-symptom –Agitation, desorientering, hallucinationer  Ger hemolys och methemoglobinemi –Ikterus –Hemoglobinuri –Njursvikt, anuri –Leversvikt –Illamående, kräkningar –CNS-symptom  Huvudvärk  Svaghet  Yrsel

58 Arsin  Behandling av arsinförgiftning är huvudsakligen symptomatisk –Sanera rikligt med vatten –Skölj rent munhåla och svalg med vatten –Syrgas på mask  Utbytestransfusion  Hemodialys har ingen effekt  Antidotbehandling med BAL (British Anti-Lewisite) har sannolikt ingen effekt vid akut gasexposition men kan övervägas vid kronisk exposition  Gasen är dödlig redan i låga koncentrationer –Toxiskt gränsvärde 0.5 ppm  En liten mängd (några kg) kan slå ut en medelstor stad

59 Hallucinogena droger ”Incapacitating agents” –LSD –Mandraxtabletter (metakvalon) –Meskalin –Ecstasy (Metylen-dioxy-metamfetamin MDMA) –Phencyklidin (PCP) ”Angels dust” –Ketamin –Hallucinogena svampar –Bensylpiperazin (A2) –DOB –Fenetylaminer –Tryptaminer

60 Syntetiska opioider Fentanyl –Dubrovkateatern i Moskva 2002 –Vid stormningen sprängdes en granat med en nebuliserad form av fentanyl –Trimetylfentanyl –300-1000 gånger starkare än morfin –Mer fettlösligt jmft vanligt fentanyl –Ett andetag räcker för att bli medvetslös –Tidigare använt av Israels säkerhetstjänst

61 Fentanyl –Snabbt anslag –Icke explosivt ämne

62 Fentanyl –Primärt omhändertagande  Konstgjord andning  Antidot behandling med naloxon (Narcanti)

63

64


Ladda ner ppt "Kemiska terrorvapen aktuella substanser och medicinska effekter Kai Knudsen Överläkare, docent Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg."

Liknande presentationer


Google-annonser