Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledningsgrupp •Ulf-PeterFörbundsordförande •Rafael Förbundssekreterare •Kent-Ove Biträdande Förbundssekreterare •GunnelVerksamhetschef •JonasPresschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledningsgrupp •Ulf-PeterFörbundsordförande •Rafael Förbundssekreterare •Kent-Ove Biträdande Förbundssekreterare •GunnelVerksamhetschef •JonasPresschef."— Presentationens avskrift:

1 Ledningsgrupp •Ulf-PeterFörbundsordförande •Rafael Förbundssekreterare •Kent-Ove Biträdande Förbundssekreterare •GunnelVerksamhetschef •JonasPresschef •CaritaFackklubbsordförande

2 Konsekvensanalys •ABF-organisationen måste dra ner på resurser, Personalförändringar kan bli aktuella •Service till medlemsorganisationer försämras Med mindre personalstab minskar möjligheten till att serva medlemsorganisationerna. •Gemensamma kommunikationsinsatser nära noll De centrala medlen för kommunikationsinsatser blir små eller inga vilket kommer att innebära en avsevärd minskning av de centrala insatserna. •Färre avdelningar För att möta den ekonomiska verkligheten kommer flera avdelningar inte att bli ekonomiskt bärkraftiga.

3 Konsekvensanalys •Nytt internt stadsbidragsfördelningssystem krävs - Den interna statsbidragsfördelningen måste göras om och prioriteringar av den verksamhet som vi genomför måste föras samman med idéerna i dokumentet ”Riktlinjer…” - På vissa delar måste vi dra ner på ambitionerna eller helt ta bort vissa delar. •Har vi råd med 100% avlönad Förbundsordförande På samma sätt som personalen minskas måste vi också minska på förtroendevalda, anställda. •Sälja Bilda, fonder, tavlor etc. Avyttra bundet kapital som tex andelar i Bilda, konst och upplösa fonder.

4 Förslag på långsiktiga åtgärder Förbundsexpeditionen Förbundsexpeditionen måste dra ner på resurser Färre/billigare konferenser, typ ordet fritt etc. Centralisering & samordning av kommunikationsinsatser (marknadsföring) För hela ABF En juridisk ABF-person Länsavdelningar, slopa distrikten Satsa mer på föreläsningsverksamheten? Vara mer aktiv vid upphandling av vuxenutbildning Vara med aktiv att söka projektpengar Starta ABF-VIP-club! ”Värva 10 deltagare & få en cirkel gratis”, mm osv. Göra om ett antal avdelningar till Folkhögskolor då vi har länsavdelningarna

5 Förslag på kortsiktiga åtgärder Förbundsexpeditionen Dra ner på SamC (sammanslagning) Personalförändringar. Se över gemensamma IT-system Se över lokalkostnader Se över möjligheterna till sammangående med andra studieförbund För hela ABF Mer nationellt ansvar på avdelningar Alla cirklar på nätet Skapa nytt internt statsbidragsfördelningssystem, statsbidrag bara till prioriterad verksamhet. Övrig verksamhet måste bära sina egna kostnader Minimera resandet, ersätta fysiska möten med telefon och videokonferenser

6 Opinionsbildande insatser •Målsättningar – centralt, regionalt & lokalt  Stoppa eller mildra förslaget  Lokalt - förhindra att detta sprider sig till kommuner mm •Arbets- och ansvarsfördelning  Centralt håller vi i kampanjen, förser med underlag (talregler mm).  Lokalt bearbetar de sina lokala målgrupper.

7 Opinionsbildande insatser •Tänkta målgrupper  Parlamentariker Budskap: genom att skära i folkbildningen hotas inte bara folkbildningen utan din egen rörelse. Plus: leta efter den borgerliga ”sprickan”, och spela på den.  Kommunpampar Budskap: genom att centralt skära i folkbildningen drabbas ni lokalt. Plus: Om ni lokalt drar ned blir skadan än värre. (möjlighet till kunskap, skattetillväxt, engagerade medborgare mm).  Allmänhet/Press Budskap: Exemplifiera genom snyftcase, det Svenska sättet kommer att försvinna, ALLA utbildningar kommer att kosta 20 000 kr, typ engelska, målning, föreläsningar, rockgrupper kommer att börja knarka istället, samhället bryter ihop, 1 miljon går på cirklar, nu försvinner dessa, kaos kommer att vara normen mm.

8 Opinionsbildande insatser •Val av metoder/aktiviteter för kommunikation med målgrupperna  Centralisering & samordning av kommunikationsinsatser.  Fortsätta bearbetningen mot förslaget – prata med makthavare, pressutskick, prata i radio/TV.  Bilda opinion/insatser tillsammans med andra studieförbund.  Bilda opinion/insatser tillsammans med medlemsorganisationer (PRO, handikapp, fackligt mm).  Skicka vykort, typ som Telia.  Professionell lobbying.  Protestlistor.  Mobilisera medlemsorganisationer (PRO, handikapp, fackligt mm).

9 Opinionsbildande insatser •Tidsplan  Start på en gång.  Slut i oktober, efter beslutet. •Budget  Ta i anspråk befintligt kapital för akut opinionsbildning mot förslaget (innan det är beslutat).

10 Förslag till förbundsstyrelsen om Nykterhetsrörelsen •Bra, tål att funderas på •Vi bör inleda ett samtal, vi får kritiskt titta på vad de kan tillföra. •Vi får även deras problem att ta tag i •Vilken verksamhet har de? Är det något som passar oss. •Vad säger andra om detta? Hur blir det med ABFs särdrag? Utspädning av varumärket? •Ordförande får sondera, utvärdera vad de egentligen vill

11 PRO •ABF tar kontakt med PRO för att reda ut missförstånden. •De kommer att utgöra en av de viktigaste grupperna i opinionsbildningen och ska veta det. •Vi upphöjer omedelbart PRO till en av ”De Fyra Stiftarna”.

12 Betr skrivelse av den 29 april ang minskade statliga bidrag •Med anledning av den av FS förestående konstitutionella förändringen av ABF till en juridisk enhet anses skrivelsen som besvarad. •Från och med 19 maj 2011 kommer de statliga bidragen enbart att fördels bland de delar i ABF- organisationen som accepterat den nya konstitutionen. •Med kamratliga hälsningar Arbetarnas Bildningsförbund Ulf-Peter Peterson Förbundsordförande


Ladda ner ppt "Ledningsgrupp •Ulf-PeterFörbundsordförande •Rafael Förbundssekreterare •Kent-Ove Biträdande Förbundssekreterare •GunnelVerksamhetschef •JonasPresschef."

Liknande presentationer


Google-annonser