Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det hierarkiska sättet: Varje myndighet för sig ”Den försäkrade” ”Klienten” ”Den arbets- sökande” ”Patienten” ”Brukaren”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det hierarkiska sättet: Varje myndighet för sig ”Den försäkrade” ”Klienten” ”Den arbets- sökande” ”Patienten” ”Brukaren”"— Presentationens avskrift:

1 Det hierarkiska sättet: Varje myndighet för sig ”Den försäkrade” ”Klienten” ”Den arbets- sökande” ”Patienten” ”Brukaren”

2 Det systemiska sättet: Flera myndigheter tillsammans Individen i hennes vardag

3 Ett annorlunda arbetssätt Utredningsbaserat Berättelsebaserat Agendastyrt Systemiskt Agendastyrda möten Systemiska möten Varje myndighet för sig Flera myndigheter tillsammans

4 Varför nu? •Det pågår ett skifte i förutsättningar •Ett skifte som möjliggör ett annorlunda arbetssätt •Ett arbetssätt som har många fördelar

5 Varför ett annorlunda arbetssätt? •Låta helheten före delarna •Arbeta på individens villkor •Sätta lärandet i fokus •Öka förmågan att ta in ny kunskap •Samverka bättre

6 Var är vi? Skiftet i förutsätt- ningar Skiftet i arbets- sätt De tidiga exemplen

7 Regionen www.prato.it 1.Den lokala skomakaren 2.Den stora fabriken 3.Det lyhörda, kunniga och innovativa nätverket ”systemiska hantverk”

8 Den gemensamma slutkunden •Lyhördheten: Gemensamt möta ”sam-verket” = slutkunden på hennes egna villkor •Kunnigheten: Släppa in alla med kunskaper

9 Mötesplatsen och innovationsförmågan Specia- listerna Slutkun- derna ”Hant- verkarna”

10 Social innovation Forsk- ning Männ- iskor Entrepre- nörer

11 Social innovation Forsk- ning Männ- iskor Entrepre- nörer Exemplet Minc Exemplet InnovationXChange

12 Den specialiserade brobyggaren www.ixc.com.au •”Flugor på väggen” hos medlemsföretag – deras vardag •”Systemiska möten” för och i målinriktade nätverk

13 Det öppna universitetet: www.bp.com www.philips.com www.bp.comwww.philips.com •Forskare, konsulter, studenter, leverantörer i samma nätverk – och till stor del på samma plats •Brobyggande mellan människors vardag och avancerad forskning

14 De tre positionerna 1. I hand- ling åka bussen 2. Ordna(t) buss- resande 3. Reflektera över bussvalet

15 Hur kan något så luddigt som reflektion bli organiserandets kärna? Vad kan vi lära av de tidiga exemplen?

16 Servicebutiken: www.sej.co.jp •Gemensam reflektion över konkreta händelseförlopp •Butikskonsulenter och kunskap utifrån

17 Diskmaskinstillverkaren www.electrolux.se •Filmer av kunderna i deras hem •Gemensam reflektion där alla ser sina möjlig- heter att göra disk- maskinerna bättre

18 Datorföretaget: www.dell.se •Sociala gemen- skaper lyfter fram slutkundernas vardag •Hela nätverket av leverantörer, forskare m fl deltar i en gemensam reflektion

19 Blöjtillverkaren www.pg.com •Blöjtestcenter för lyfter fram vardagens händelseförlopp •Nätgemenskap för gemensam reflektion så att alla kan bidra med idéer om bättre blöjor

20 Vägverket www.vv.se •Systemiska möten: OLA: Olycksfall, Lärande, Aktion • Alla i nätverket samlas för gemensam reflektion kring dödsolyckornas konkreta händelseförlopp • Självständiga bidrag för att stärka trafiksäkerheten

21 Dagligvarustormarknaden www.stewleonards.com •Dagliga ”round table meetings” •Gemensam reflek- tion över konkreta händelseförlopp •Alla ser sina möjligheter med utgångspunkt i kundernas vardag

22 Klippdockorna på nätet www.stardoll.com www.stardoll.com •Gemensam reflektion över de konkreta händelseförloppen i lekarna – fångas on line •Såväl kunder som leverantörer är med och skapar nya tjänster

23 Intensivvårdskliniken www.skane.se/umas •Vardagsbaserat lärande •Kartotek av instruk- tionsfilmer, uppsatser mm •Gemensam reflektion för utveckling av lärande och kartotek

24 Entreprenören i närsjukvård www.inmalmo.se •Gemensam reflektion över vardagens händelseförlopp för patienterna •Ersätter stelbent vårdplanering •Lär ut ett nytt arbets- sätt i nätverket

25 Flygplanstillverkaren: www.boeing.com •Slutkontrollen av flygplan: från slutna processer till öppna nätverk •Snabbare •Bättre återkoppling till konstruktörerna

26 • Systemiska nätverk i Borås www.hansk.se www.centiro.com www.hansk.se www.centiro.com •Möbler ”on demand” från Kina •Händelseförlopp i hallar, vardagsrum och sovrum •IT som stöd för globala kundinriktade nätverk •Händelseförlopp i dessa nätverk

27 Läkemedelsföretaget www.elylilly.com •Publicerar sina FoU-berättelser på nätet •Hela världen av FoU-folk kan bidra •Dotterbolaget Innocentive

28 Modeföretaget www. threadless.com www. threadless.com •Publicerar sitt kartotek av designsteg, material, sömnadsmöjligheter, distributionstjänster mm •Kunderna kan i sin vardag designa och få hem sina egna kläder

29 Klocktillverkaren www.idtown.com www.idtown.com •”Vi frågar inte kunderna vad de vill ha, vi talar om vad vi kan göra och låter dem designa sina egna klockor” •Åter utgångspunkten i människors vardag

30 Tandkrämstillverkaren www.colgate.com • Lägger ut bilder av nya tandkrämer på nätet • Tar fram dem som människor köper • Utgångspunkten i människors vardag

31 Vintillverkaren www.frexinet.es • Alla cavor är gjorda på samma sätt • Berättelserna är det enda som skiljer dem åt

32 Försäkringsbolaget www.clarica.com www.clarica.com •”Systemiska möten” utifrån försäkrings`- agenternas berättelser om försäkringstagarna •Kartotek av kunskap i kunskapssystem

33 Ledarskapsutvecklaren www.coachingourselves.com www.coachingourselves.com • Gemensam reflektion utifrån berättelser om konkreta händelseförlopp i vardagen • Kartotek av lednings- kunskap •Systemiskt ledarskap

34 TV-bolaget www.TV5france.fr • Systemiska repetitioner • Brobyggare mellan dirigent, orkester, publik • Gemensam reflektion över det just spelade partiet, kartotek av kunskap

35 Nätverksbyggaren: www.cisco.com www.cisco.com •”Förändrar sättet människor kan Dela, Arbeta och Kommunicera” •I deras vardag

36 Play/On Demand www.svt.se •Förr: Tablåmakarna •Nu: Dina egna val utifrån en meny av möjligheter

37 GPS/Appar •Information där du är •Möjligheter att agera välinformerat i nuet

38 Den enskilda individen www.gnarlykitty.org www.gnarlykitty.org •Onsdagen den 20 aug 2006: ”Gone fishing” •??? •Tisdagen den 19 sep 2006: ”Militärkupp i Thailand!” •Twitter startade •Reformerna i det ryska polisväsendet

39 Den arabiska revolutionen www.cnn.com Alla inser hur de har det i sin vardag genom att jämföra med hur andra har det

40 Framtidens mötesform? •Det agendastyrda kan vi klara av på enklare sätt än att sitta i möten •Det är i berättelserna och de konkreta händelseförloppen vi hittar det väsentliga

41 Den ordnande 2:a positionen •Kraftig framväxt i industrisamhället •Förstärkt i info-/ kunskapssamhället

42 Den ordnande 2:a positionen •Byggd på argumentation •Den bästa lösningens och svarandets filosofi •Hand i hand med ökad specialisering

43 Den reflekterande 3:e positionen •Kan fånga helheter •Rör begrepp som insikt, förståelse och mening •Bygger broar mellan ordnande (p. 2) och handlande (p. 1)

44 Den brobyggande 3:e positionen •Intas av allt fler organisationer •Bron mellan delar- na och helheten •Bron mellan den enskilda aktören och systemet som helhet

45 Systemiskt tänkande och systemiska möten •Rör bron mellan den enskilda aktören och systemet som helhet •T ex Vi som sjukvårdsenhet och sjukvårdssystemet som helhet •Men också Jag som läkare/sjuksköterska och sjukvårdssystemet som helhet

46 Systemiskt tänkande och systemiska möten •Rör bron mellan den enskilda aktören och systemet som helhet •T ex: Vi som sjukvårdsenhet och sjukvårdssystemet som helhet •Men också: Jag som läkare/sjuksköterska och sjukvårdssystemet som helhet

47 Två typer av möten •Agendastyrda möten: Argumentation rörande delarna (i p. 2) •Systemiska möten: Reflektion rörande helheten (i p. 3)

48 Två typer av underlag •Argumentation rörande delar utgår från utredningar •Reflektion rörande helheter utgår från berättelser

49 Berättelser •Ett faktiskt inträffat händelseförlopp återgivet av en aktör i förloppet

50 Verkligheten fullt ut •Ej den reducerade bild av verkligheten som utredningar, mätningar, enkäter osv fångar •Utan verkligheten i all sin stökighet och komplexitet •Vardagen sådan den är

51 En ännu för de flesta främmande utgångspunkt •De flesta organisationer utvecklar fortfarande den 2:a positionen •”Kunskapsstyrda organisationer” •”Öppna jämförelser” •Inopportunt att föra fram den 3:e positionen?

52 Inopportunt med den 3:e positionen? •Det är ändå den som styr våra val i varda- gen och därmed hur verksamheter fungerar •Tiden för varje dag alltmer mogen att utgå från helheten och låta denna styra delarna •Effektivare styrning av delarna om vi ser helheter och mening

53 Systemiska möten •Bestämt format: Berättelse, tolkning, handling •Tidsåtgång: 1-2 timmar •Från några få till flera hundra deltagare •Hundratals samtalsledare utbildade •10-åriga erfarenheter i många organisationer

54 6-punktsmodellen 1.Berättelsen 2.Frågestunden 3.Se mönstren 4.Se valen 5.Förslag till handling 6.Kvittens på förslagen

55 Systemiska möten kring gemensamma verkligheter •Högskoleutbildning på Ersta/Sköndal högskola 2007-2009 •Sjukvård, Försäkringskassor, Kommuner, mm

56 De trögföränderliga strukturerna •Den systemiska sidan fortfarande långt i bakgrunden

57 Det nya kunskapsekologiska landskapet •Från det hierarkiska till det systemiska •Hierarkierna som raukar, som relikter av gamla strukturer

58 Generationsskiftet

59 Individ och myndighet i förening Individ och system i förening Systemiskt tänkande Systemiska möten


Ladda ner ppt "Det hierarkiska sättet: Varje myndighet för sig ”Den försäkrade” ”Klienten” ”Den arbets- sökande” ”Patienten” ”Brukaren”"

Liknande presentationer


Google-annonser