Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Samarbeide over grensen mot Finland, TETRA-forum Norge, Oslo Janne Koivukoski Beredskapsdirektör, Inrikesministeriet, Finland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Samarbeide over grensen mot Finland, TETRA-forum Norge, Oslo Janne Koivukoski Beredskapsdirektör, Inrikesministeriet, Finland."— Presentationens avskrift:

1 1 Samarbeide over grensen mot Finland, TETRA-forum Norge, Oslo Janne Koivukoski Beredskapsdirektör, Inrikesministeriet, Finland

2 2 Basfakta över Finland Finland:  Det längsta gränsen mellan EU och icke-EU land  Schengen avtalets krav på gränskontroll  Stor areal 337,000 km 2, glest bebodd ungefär 15 invånare per km 2

3 3 Traditionell samarbete mellan Nordiska länder •Likadant social, juridisk and politisk system •Nästan gemensamt språket •Reguljära möten mellan myndigheter •Stadigvarande former för samarbete •Mycket praktisk och pragmatik sätt att samarbeta •Nordisk avtal om samarbete inom räddningsväsendet •Delegerad makt till lokal nivån för samarbetet

4 4 Avtal •Multilaterala avtal och arrangemang inom Östersjö området •Information och bistånd avtal om kärnkraftolyckor •Sjöräddnings SAR •Flygräddnings arrangemang •Eurobaltic •Möten av Generaldirektören •EU mekanismen och FN operativa systemen •Bilaterala avtal och arrangemang

5 5 Varför samarbete över gränser? •Likadana risker och intressen •Väderleksrelaterade risker •Möjligheter och behovet att assistera grannländer •Behovet för gemensamma standarder •Möjlighet att lära åt av varandra

6 6 VIRVE i korthet Modern IP baserad arkitektur 16 Växlar Över 1300 basstationer 2*240 frekvenser 50 DMO frekvenser Staten har investerat nätinfrastruktur, Operatör Finnish State Security Networks Ltd. (Suomen Erillisverkot) Låga operativa kostanader - €400/terminal/år Gemensam infrastruktur Centralt underhåll 24h/7d

7 7 VIRVE 1W utomhus VIRVE 1W inomhus Full 1 W bärbara radio täckningen över hela Finland

8 8 Färdig nätverk  Täcker Finlands territorium  Basstationer nära gränsen  Täckning också på Svensk och Norsk territorium  Möjlighet bilda samarbets- talgrupper  Tillräckligt med kapacitet Användningen  Kommunala samarbete över riksgränsen inom räddningstjänsten  Fjällräddningen  Polisoperationer, jakt över gränsen  Tullen

9 9 •10-WATTS UTOMHUSTÄCKNING  Mobila terminaler  Havsområdet  Fartyg  Flygplan  Helikoptrar • Användningen  Kustbevakningen  Övervakningen  Räddningstjänsten  Samarbete  Miljöolyckor

10 10 Informationsbyte mellan länder

11 11 Varför samarbete? Långa avstånden, lite resurser: -Brist på personal -Brist på redskap -Brist på tranport -Brist på sjukhusplatser Samarbete över gränser Mera resurser Bättre service

12 12 EMERGENCY PREPAREDNESS AND - ACTIONS The importance of logistic and telecommunication PREPAREDNESSALARMING - National - Cross border STAFF - Rescuers - Paramedics - Police… EQUIPMENTS - Tents - heaters… EMERGENCYACTION - Searcing - Rescuing - Med. - Protection PREPAREDNESSTREATMENTHospitals - Special treatment Health Centres Accommodation TELECOMMUNI- CATION TRANSPOTATION TELECOMMUNI- CATION TRANSPOTATION TELECOMMUNI- CATION

13 13 CO-OPERATION BETWEEN THE RESCUE AUTHORITIES OF THE NORTHERNMOST REGIONS IN THE NORTHERN COUNTRIES TROMS AND FINNMARK - Co-operation of Emergency Response Centres - Co-operation of Ambulance Services - Co-operation of Fire and Rescue Services Plans in the future - Common exercise - Operational map - Common use of rescue capacity MURMANSK - Regular meetings - Co-operation of Emergency Response Centres - The Agreement of Governors - Early Warning Agreement concerning forest fires - Simplified border crossing - Common Exercise Plans in the future - Traffic Accident Seminar - The Risk Assessment - Training NORRBOTTEN - Regular meetings - Co-operation of Emergency Response Centres - Co-operation of Ambulance Services - Early Warning Agreement concerning Nuclear accidents Plans in the future - The Risk Assessment - Staff changing programme - Common use of rescue capacity

14 14 •FÄRDIG INFRA  Inga gränser som hindrar verksamheten  Andvändarna märker inte gränser  Egna grupper men samarbetsmöjlighet  Inga kostnader till infrastruktur •MÖJLIGHET TILL ISI PILOT MED FÄRDIG INFRA SPARAR TID

15 15 VIRVE i Finland - Världens första landsomfattande TETRA-nätverk för myndighetsbruk Alla myndigheter i samma nätverk och tryggt i sina egna grupper  Inga gränser som hindrar verksamheten  Användarna märker inga växelgränser 50.000 människor använder VIRVE varje dag med 22 000 terminaler  112 nödcetraler använder VIRVE  Hela Finland är täckt med VIRVE

16 16 ’Slutligen har vi teknologin som erbjuder fundamentala samarbetsmöjligheter mellan olika myndigheter'

17 17 Tack! janne.koivukoski@intermin.fi Frågor?


Ladda ner ppt "1 Samarbeide over grensen mot Finland, TETRA-forum Norge, Oslo Janne Koivukoski Beredskapsdirektör, Inrikesministeriet, Finland."

Liknande presentationer


Google-annonser