Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund. Kort historik… Hbt-frågor i Sverige 1944 - Samkönade relationer avkriminaliseras 1972 - Lagen om könsfastställelse.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund. Kort historik… Hbt-frågor i Sverige 1944 - Samkönade relationer avkriminaliseras 1972 - Lagen om könsfastställelse."— Presentationens avskrift:

1 Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund

2 Kort historik… Hbt-frågor i Sverige 1944 - Samkönade relationer avkriminaliseras 1972 - Lagen om könsfastställelse (världens första) 1979 - Ockupation av Socialstyrelsen sjukdomsstämpeln hävs 1988 - Sambolag 1995 - Partnerskapslag 1999 - Förbud diskriminering på arbetsmarknaden. HomO skapas 2003 - Adoption 2005 - Insemination (lesbiska) 2009 - Äktenskap 2012 - Lagen om könsfastställelse moderniseras (sterilisering 2013) Öppna Moderater 1979 - bildas Gaymoderaterna, första partipolitiska hbt-föreningen. 199? - Verksamheten avstannar 2001 - Gaymoderaterna startas igen 2000-2001 - Moderater på Pride första gångerna (första året parad sen även tält) 2003 - Ändrar namn till Öppna Moderater- Moderaternas hbt-nätverk 2007 - Fredrik Reinfeldt blir världens första sittande premiärminister att besöka Pride 2012 - Öppna Moderater blir förbund med distrikt

3 Öppna Moderater idag • Syfte: Jobba med frågor som rör homo-, bisexuella och transpersoner ur ett liberalt och frihetligt perspektiv • 6 distrikt – Stockholm, Södermanland, Östergötland, Sydost, Syd och Väst • Kampanjer på Pride-evenemang över hela landet (Stockholm, Göteborg, Malmö, Eskilstuna, Umeå m.fl.) • Medverkar på Sverigemöten som utställare och seminarium • Medverkar på stämmor. Drivit en rad motioner med framgång. • Producerar debattartiklar etc. i dagspress och hbt-media • Strävar efter att bygga ett internationellt hbt-nätverk för center-höger organisationer (Tyskland, Finland, Norge, m.fl.)

4 Moderaterna som hbt-parti Moderaterna har förändrats. Det var länge sedan Fredrik Reinfeldt och Ulf Kristersson var de enda riksdagsledamöter som röstade ja till partnerskap. Ställningstaganden - Partistämman 2007 - Ja till samkönade äktenskap - Partistämman 2009 - Ja till att landstingen inte ska diskriminera lesbiska vid inseminationsbehandling genom olika priser etc. - Partistämman 2011 - Ja till förändringar i lagen om könsfastställelse som ta bort ”tvångssterilisering” etc, ja till utredning om surrogatmödraskap, ja till att se över adoptioner inom Sverige, samt en rad formuleringar i idéprogrammet. Vad tycker hbt-personer? 2006 och 2010 genomförde tidningen QX opinionsmätningar bland hbt-personer. Vid båda valen var Moderaterna det största partiet.

5 Öppna Moderaters prioriteringar Öppna Moderater är ett hbt-förbund för allas frihet. Utifrån den moderata grundsynen jobbar vi med frågor som rör homo-, bisexuella och transpersoner ur ett liberalt och frihetligt perspektiv. Vårt syfte är att påverka beslut och beslutsfattare över hela landet att driva en hbt-politik med fokus på mångfald, likabehandling och individens rätt. 5 politiska prioriteringar • Nya vägar till barn och familj, modern familjepolitik • Diskriminering och bemötande i vardagen. Skola, vård, omsorg, kommun- och landstingsfrågor • Internationella frågor och asylfrågor • Transfrågor (diskriminering, hälsa, lag om könsfastställelse) • Hedersrelaterade frågor

6 Nya vägar till barn och familj Öppna Moderater vill att: • Insemination tillåts även för ensamstående kvinnor • Villkoren för inseminationsbehandling för lesbiska par ska vara likvärdig i alla landsting • Inseminationsbehandling ska kunna erbjudas på privata kliniker i Sverige • Adoptionslagen ses över för att säkerställa att samkönade par även i praktiken kan adoptera • Möjligheten till fler adoptioner inom Sverige bör, med barnens bästa för ögonen, ses över • Sverige aktivt samverkar med länder som är positiva till att låta samkönade par adoptera • Surrogatmödraskap i Sverige utreds och ett regelverk som tillåter tas fram • Embryodonation tillåts i Sverige

7 Internationellt och asyl Öppna Moderater vill att: • Sverige tydligt står upp för att hbt-rättigheter är mänskliga rättigheter i alla sammanhang • Ett hbt-perspektiv finns med i den svenska biståndspolitiken • Den fria rörligheten inom EU inte begränsas för hbt-personer. Ett samkönat äktenskap i ett land ska kunna erkännas i ett annat t.ex. Familjepolitik ska inte lyftas till EU-nivå utan detta är en fråga om reciprocitet och den fria rörligheten. • Hbt-kompetensen inom Migrationsverket och berörda domstolar förbättras • En rättssäker asylprocess säkerställs för asylsökande hbt-personer

8 Transfrågor och Hedersrelaterade frågor Öppna Moderater vill att: • Lagen om könsfastställelse följder det som Moderaterna antagit dvs ta bort kravet på svenskt medborgarskap, att vara ogift, (beslut är tagna i riksdag 2012) samt steriliserad där beslut ska tas 2013 • 18-årsgränsen för att få ändrad köns- tillhörighet ses över och ändras, till förmån för individuella bedömningar av personen. • Kunskaper kring transpersoners situation och villkor stärks i skolan och vården • Frågor om transpersoners hälsa prioriteras högre (särskilt unga) • Att lagar och regler inte försvårar för transpersoner att bli föräldrar t.ex genom en föräldraskapspresumtion Öppna Moderater vill att: • Hedersrelaterade frågor uppmärksammas även ur ett hbt-perspektiv • Kunskapen om hbt och heder stärks hos grupper som möter tjejer och killar i behov av stöd

9 Vad kan vi göra i kommuner och landsting? Kan man vara öppen hbt-person i din kommun? Kan man vara det på jobbet i ditt landsting? • Skola –Hur fungerar skolhälsovården? –Hur mår unga hbt-personer –Kan man komma ut? • Äldreomsorg/hemtjänst –Snart kommer de första generationerna som levt öppet som hbt-personer bli gamla. • Vården –Ungdomsmottagningar –Kunskaper förutsättning för bra bemötande • Socialtjänst –Relationsvåld och hedersproblem drabbar även hbt-personer. Vad kan våra socialsekreterare? Adoptioner går den vägen – finns hinder här? • Fritid/Föreningar –Kan vi kräva att ex idrottsklubbar ska motverka homofobi som de ska motverka rasism? • Arbetsgivarrollen –Kan våra anställda vara öppna på jobbet? Hur motverkar vi diskriminering och uppmuntrar mångfald?

10 Vad kan vi göra i kommuner och landsting? Öppna Moderater vill att: • Vardagsdiskriminering tas på allvar och bekämpas i hela landet • Myndigheter, kommuner, landsting ökar sin hbt-kompetens • Bra bemötande och synliggörande av hbt-personer uppnås • Hbt-kompetensen stärks inom den svenska skolan och elevhälsan • Unga hbt-personer hälsa följs upp och prioriteras • Sexualundervisningen förbättras • Anti-mobbing arbetet på landets skolor och arbetsplatser förbättras • Hbt-kompetensen stärks inom vården • Hbt-frågor finns med i utbildningen för lärare och vårdpersonal mfl • Hbt-kompetensen stärks inom äldreomsorg och hemtjänst • Äldre hbt-personer garanteras en värdig omsorg

11 Vad kan vi göra i kommuner och landsting? Öppna Moderater vill att: • Hbt-kompetensen stärks inom socialtjänsten • Föreningar inom kultur- och fritid och idrott m.fl. motverkar homofobi om de ska ta offentliga bidrag • Trygga fritidsmiljöer för unga hbt-personer skapas, här finns ett stort ansvar för t.ex idrottsrörelsen • Möjligheterna att vara öppen på sin arbetsplats stärks • Offentliga arbetsgivare tar ansvar för en bra arbetsmiljö för hbt-personer Kompetens, kunskap, bemötande och synliggörande är avgörande. Vi kan jobba med utbildning eller till exempel hbt-certifiering av olika slag. Förändra attityder och bryta fördomar Några förebilder kan t.ex. vara den hbt-policy som finns i Stockholms läns landsting, eller det förtjänstfulla arbete i opposition för att lyfta hbt-frågor som Moderaterna i Skellefteå gjort.

12 Läs mer om oss på www.oppnamoderater.se, eller följ oss på Facebook. Vill du bli medlem? – slå till och visa ditt stöd!www.oppnamoderater.se


Ladda ner ppt "Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund. Kort historik… Hbt-frågor i Sverige 1944 - Samkönade relationer avkriminaliseras 1972 - Lagen om könsfastställelse."

Liknande presentationer


Google-annonser