Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2011 Resultat från VMUs statistik:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2011 Resultat från VMUs statistik:"— Presentationens avskrift:

1 2011 Resultat från VMUs statistik:
Skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter 2011

2 Regionindelning Region 1. Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län samt landskapet Jämtland. Region 2. Landskapet Härjedalen, Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Uppsala och Stockholms län. Region 3. Värmlands, Örebro och före detta Skaraborgs, Göteborgs och Bohus län samt landskapet Dalsland. Region 4. Södermanlands län samt de övriga delarna av Götaland som ej ingår i Region 3. (Källa: Såg 2000)

3 Bruttoavverkning i Sverige, miljoner m3sk

4 Råvaruförbrukningens fördelning på sortiment
inom hela skogsindustrin, miljoner m3fub

5 Massaindustrins råvaruförbrukning fördelad
på sortiment, miljoner m3fub

6 Importens fördelning på sortiment inom
hela skogsindustrin, miljoner m3fub

7 Rundvirkesförbrukningens fördelning på trädslag
inom hela skogsindustrin, % 1996 2001 2006 2011 37 52 7 40 49 9 2 36 53 8 3 39 51 4

8 Massaindustrins produktion, 1000 ton vedbaserad massa
12 418 12 048 11 077 9 884

9 Skivindustrins råvaruförbrukning 2011,
1000 m3fub 617 306 249

10 Sågverkens råvaruförbrukning per region och ägarkategori,
1000 m3fub (sågverk > 1000 m3sv) 2002 2006 2011 16 188 18 247 15 740 16 278 10 033 9 828 9 973 8 895 8 090 7 864 8 527 8 514 Summa 1-4: Summa 1-4: Summa 1-4:

11 Sågverkens produktion per region och ägarkategori,
1000 m3fub (sågverk > 1000 m3sv) 2001 2006 2011 8 037 9 282 8 985 7 692 8 156 5 224 4 452 4 483 4 608 4 435 4 809 4 006 3 672 3 990 4 024 Summa 1-4: Summa 1-4: Summa 1-4:

12 Antal sågverk (produktionsenheter) per region
och ägarkategori (sågverk > 1000 m3sv) 65 48 180 2001 Summa 1-4: 293 2006 2011 142 122 86 54 44 39 36 34 Summa 1-4: 225 Summa 1-4: 192


Ladda ner ppt "2011 Resultat från VMUs statistik:"

Liknande presentationer


Google-annonser