Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VMU virkesmätning utveckling Källa: VMUs statistik över skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter Resultat från VMUs statistik:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VMU virkesmätning utveckling Källa: VMUs statistik över skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter Resultat från VMUs statistik:"— Presentationens avskrift:

1 VMU virkesmätning utveckling Källa: VMUs statistik över skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter Resultat från VMUs statistik: Skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter 2011

2 VMU virkesmätning utveckling Källa: VMUs statistik över skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter Regionindelning Region 1. Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län samt landskapet Jämtland. Region 2. Landskapet Härjedalen, Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Uppsala och Stockholms län. Region 3. Värmlands, Örebro och före detta Skaraborgs, Göteborgs och Bohus län samt landskapet Dalsland. Region 4. Södermanlands län samt de övriga delarna av Götaland som ej ingår i Region 3. (Källa: Såg 2000)

3 VMU virkesmätning utveckling Källa: VMUs statistik över skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter Bruttoavverkning i Sverige, miljoner m 3 sk

4 VMU virkesmätning utveckling Källa: VMUs statistik över skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter Råvaruförbrukningens fördelning på sortiment inom hela skogsindustrin, miljoner m 3 fub

5 VMU virkesmätning utveckling Källa: VMUs statistik över skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter Massaindustrins råvaruförbrukning fördelad på sortiment, miljoner m 3 fub

6 VMU virkesmätning utveckling Källa: VMUs statistik över skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter Importens fördelning på sortiment inom hela skogsindustrin, miljoner m 3 fub

7 VMU virkesmätning utveckling Källa: VMUs statistik över skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter Rundvirkesförbrukningens fördelning på trädslag inom hela skogsindustrin, %

8 VMU virkesmätning utveckling Källa: VMUs statistik över skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter Massaindustrins produktion, 1000 ton vedbaserad massa

9 VMU virkesmätning utveckling Källa: VMUs statistik över skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter Skivindustrins råvaruförbrukning 2011, 1000 m 3 fub

10 VMU virkesmätning utveckling Källa: VMUs statistik över skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter Sågverkens råvaruförbrukning per region och ägarkategori, 1000 m 3 fub (sågverk > 1000 m 3 sv) Summa 1-4: Summa 1-4: Summa 1-4:

11 VMU virkesmätning utveckling Källa: VMUs statistik över skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter Sågverkens produktion per region och ägarkategori, 1000 m 3 fub (sågverk > 1000 m 3 sv) Summa 1-4: Summa 1-4: Summa 1-4:

12 VMU virkesmätning utveckling Källa: VMUs statistik över skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter Antal sågverk (produktionsenheter) per region och ägarkategori (sågverk > 1000 m 3 sv) Summa 1-4: 293 Summa 1-4: Summa 1-4:


Ladda ner ppt "VMU virkesmätning utveckling Källa: VMUs statistik över skogsindustrins virkesförbrukning samt produktion av skogsprodukter Resultat från VMUs statistik:"

Liknande presentationer


Google-annonser