Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dalsjö Golf  1185 medlemmar  18 hål  Pro och ass Pro - entreprenad  Shop - entreprenad  Restaurang - entreprenad  7 banarbetare - anställda  Vd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dalsjö Golf  1185 medlemmar  18 hål  Pro och ass Pro - entreprenad  Shop - entreprenad  Restaurang - entreprenad  7 banarbetare - anställda  Vd."— Presentationens avskrift:

1

2 Dalsjö Golf  1185 medlemmar  18 hål  Pro och ass Pro - entreprenad  Shop - entreprenad  Restaurang - entreprenad  7 banarbetare - anställda  Vd + kanslist - anställda  Receptionspersonal sommar - anställda

3 Idrottsprogram Övergripande mål  Dalsjö GK skall senast år 2008 ha nått topp 2 i Dalarna (fn 4) och topp 50 i Sverige (fn 157) i SGF Klubb Ranking (per 2008-11-01).

4 Idrottsprogram - Elit Långsiktigt mål  År 2008 skall DaGK ha ett etablerat div I-lag för herrar samt ett lag i seriespel för damer. Kortsiktiga mål  År 2006 skall Elitlag-herrar bli topp 3 i div II mellan.  År 2006 skall elitlag-damer lägga grunden för att kunna delta i seriespel senast 2008. Aktiviteter 2006  Försäsongsläger på annan bana i månadsskiftet april-maj.  Utvecklingssamtal  Individuell tränings- och tävlingsplanering  Intensifierad gruppträning inför seriespel  Vinterträning

5 Idrott – Green Team Långsiktigt mål  Klubben skall genom årliga revisioner säkerhetsställa att standardnivån för guldcertifikat för ”Juniorvänlig anläggning” bibehålls. År 2007 skall Dalsjö GK ha  Minst en spelare på alla nivåer inom FSB Tour (Distrikt, Regional, Riks och Elit)  Minst en spelare i riksfinalen i FSB Tour

6 Idrott – Green Team Kortsiktiga mål År 2006 skall Dalsjö GK ha  Minst en tjej- respektive pojkjunior som kvalificerat sig för spel på en Sverigetour.  Nått minst plats 100 i SGF Ranking Klubb junior med minst 8 spelare som bidragit till poängen. Aktiviteter 2006  Verksamheten skall genomföras i enlighet med ledningsdokument 8.4 Ungdomsverksamheten – Green Team.

7 Idrott - Breddverksamhet Långsiktigt mål  Varje seniormedlem erhåller möjlighet att delta i gruppträning med vår PRO utan kostnad.  Första lektionen med vår PRO skall ligga klart under normalt lektionspris.  Fria rangepoletter för nybörjare i en månad efter avlagt prov.

8 Idrott - breddverksamhet Kortsiktiga mål År 2006 skall  Samtliga medlemmars träning leda till spelglädje och mätbar förbättring av hcp. Medlemsgruppens genomsnittliga hcp skall förbättras med 1.0.  Medlemmen stimuleras till träning genom olika aktiviteter som idrottskommittén och PRO initierar till och som leder till ökad kunskap, bättre speltempo samt större klubbkänsla för den enskilde medlemmen.

9 Idrott - Breddverksamhet Aktiviteter 2006  Tävlingar för 22+ och 55 + såväl damer som herrar en gång/vecka.  Klubbkväll med scramble i mixade lag en kväll/vecka.  Pron håller 1 timmes clinic på rangen en timme/vecka  Pron har ett varierat utbud av kurser där idrottslig utveckling prioriteras

10 Idrott - utbildning Långsiktigt mål  Ha tre ledare som genomgått steg 4 i SGF:s utbildningsstege. Kortsiktigt mål  Att 2006 rekrytera ledare och utveckla redan etablerade ledare genom att ge stimulans med hjälp av SGF:s utbildningsstege. Aktiviteter 2006  Utvecklingssamtal med idag etablerade ledare.  Utvärderings- och planeringskonferens en gång/år där samtliga ledare och ledamöter deltar.

11 Idrott - anläggning Långsiktigt mål  Utgå från bankommitténs 5 åriga åtgärdsplan för investeringar, reinvesteringar och förbättringsåtgärder. Kortsiktiga mål  Anlägga fairwaybunker vid rangen  Träningsgreen vid rangen Aktiviteter 2006  Revidera 5-årsplanen.  Stimulera medlemmarna att komma med förbättringsförslag. Behandla inkomna förslag omgående samt föra upp dem på förbättringsdokumentet.

12 Idrott - tävling Långsiktigt mål  Årligen arrangera en nationell tävling för intresseorganisationer, företag eller branschorganisation Kortsiktigt mål  Planera ett tävlingsprogram som innehåller en mix av singel- och partävlingar.  Fortsatt utveckling av samarbetet med våra grannklubbar  Stimulera till mer tävlande på andra banor/klubbar genom att återkommande informera om utbudet.  Stimulera nybörjare att få upp ögonen för tävlingsmomentet och vid avslutningsgolfen ha tävlingen ”Årets Rookie”

13 Idrott - Medlemsservice Långsiktigt mål  Skapa former för ökad medlemsservice och därmed delaktighet i klubbens verksamhet. Kortsiktigt mål  Digital information i reception.  Rutiner för insamling av tävlingsresultat Aktiviteter 2006  Bemannat kansli april - november  Uppdaterad info på Internet  Utgivning av 3 nr av Tee Time kombinerat med newsletter i reception  Skapa en rutin för att stimulera förbättringsförslag från medlemmar och gäster.

14 Idrott - ekonomi Långsiktigt mål  Hitta intäktskällor och besparingsmöjligheter genom rationaliseringar eller ideella insatser. Kortsiktigt mål  Tilldela samtliga kommittéer en rambudget Aktiviteter 2006  Bättre ekonomisk uppföljning månadsvis genom att införa periodisering.

15 Idrott - media Långsiktigt mål  Att verksamheten håller så hög klass att lokalpressen och lokal TV ser Dalsjö GK som ett naturligt led i deras bevakningsrutiner. Kortsiktigt mål  Söka fasta informationskanaler så klubben kontinuerligt syns och hörs i mediebruset. Aktiviteter 2006  Samtliga resultat från tävlingar skall lämnas till reception för distribution till våra lokaltidningar.  Inbjuda lokaltidningar till vår Kick Off

16 Idrott – Green Team Vision Dalsjö GK skall vara Sveriegbäst i juniorverksamhet inom golf. Detta innebär att ungdomarna i Green Team skall vara de mest välutbildade avseende spel, etik och golfregler.

17 Green Teams 10 budord  Spela med så många olika människor som möjligt  Var en hjälpsam och god kamrat  Visa artighet och ödmjukhet  Prata aldrig negativt om någon golfbana  Håll vår bana ren och snygg  Bär inte keps i klubbhuset  Ställ tillbaka rangehinken  För alltid rätt antal slag på scorekortet  Laga efter Dig på alla klippta ytor  Var ett föredöme för Dalsjö Golf, även utanför klubben Ha kul

18 Green Team  Tio budorden inte bara på golfbanan utan skall efterlevas i skolan, på fritiden och i hemmet.  Klubben skall verka för en god ungdomsmiljö.  Sunda levnadsvanor  Äta rätt  Tillräckligt med sömn  Ej försumma sina studier  Inte hindras att delta i andra idrotter  Informera föräldrar om vikten av deras stöd för att ge ungdomarna en bra idrottsupplevelse

19 Green Team - Strategi  Stegvis utveckling (utvecklingsstege)  Professionell träning och coachning  Systematisk utbildning i slagtekning, spelstrategi, etik, rent spel, kost och hälsa, betydelsen av sunda levandsvanor samt mental och fysisk träning.  Nyttjande av äldre spelare som förebilder och faddrar för yngre  Engagerande av ungdomarnas föräldrar i verksamheten

20 Green Team Utvecklingsstege 21 år 22 år 7 år Knatte Bredd Grön Bredd Röd Utveckling Talang Elit

21 Green Team  Utvecklingssamtal  Förälder – spelare  Golfvärdar  Tävlingsassistenter  Servering 9-hålsfika – juli, augusti  Företagsarrangemang  Tävlingsledare, prisutdelare, starter m m  Ambassadörer för knattar, bredd  Delat ansvar för gruppen Green Team Knatte

22 Green Team  Instruktörer ”prova på golf”  Nattvandringar - föräldrar  Friluftsdagar, samarbete 3 skolor – Handslaget  Ornäs Skola – golfprofil från ht 2007  Plan för utveckling av unga ledare  Delta i SGF:s Ungdomsforum  Förbättringsprocess ”Ett ännu bättre Green Team”  Eget hus – ”Green Team-huset”  En från Green Team ingår i huvudstyrelsen

23 Övriga åtgärder  Viss del av alla sponsorintäkter går direkt till green Team.  SISU  Höjt juniorålder till 25 år beträffande medlemsavgifter.  Utbyte med grannklubbar vid stora tävlingar

24

25

26


Ladda ner ppt "Dalsjö Golf  1185 medlemmar  18 hål  Pro och ass Pro - entreprenad  Shop - entreprenad  Restaurang - entreprenad  7 banarbetare - anställda  Vd."

Liknande presentationer


Google-annonser