Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Översikt •Vilka effekter kan vi förvänta oss av FIP? •Hur kan vi utvärdera? •Vilka utvärderingar finns? •Utvärdering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Översikt •Vilka effekter kan vi förvänta oss av FIP? •Hur kan vi utvärdera? •Vilka utvärderingar finns? •Utvärdering."— Presentationens avskrift:

1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Översikt •Vilka effekter kan vi förvänta oss av FIP? •Hur kan vi utvärdera? •Vilka utvärderingar finns? •Utvärdering av FIP i Mälardalen •Ett kostnadsnytta-exempel

2 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Principskiss skadeförlopp Tid Skada per tidsenhet

3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Vilka effekter får FIP? •Insatstid –Kortare insatstid jämfört med ”traditionell” beredskap (1+4) •Insatsförmåga –Lägre förmåga än 5 man •Kostnader –Vad blir den extra kostnaden?

4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Bakgrund till utvärdering •Rapporten ”Tidsfaktorns betydelse” (2004) •Ger ett värde på den samhällsekonomiska nyttan av att påbörja en insats tidigare respektive senare, ex. +/- 5 minuter •Baseras på traditionell bemanning, dvs. 1+4 •Resultat…

5 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Resultat ”Tidsfaktorns betydelse”

6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Utvärderingar FIP •Jönköping (2008) •Gästrike (2011) •Växjö (2011) •Mälardalen (2012)

7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Utvärdering FIP Jönköping (2008)

8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Erfarenheter Jönköping (2008) •Utvärdering gjord efter 1,5 års verksamhet •Verksamhet på fyra stationer •Baseras på intervjuer med samtliga FIP-befäl, samt särskilda rapporter efter genomförda insatser •I stort sett samtliga befäl positiva till införandet •I nästan 60 % av insatserna löser FIP minst hälften av den totala insatsen, i 28 % hela insatsen •FIP är framme 3:40 min före övriga styrkan i medeltal •Kostnaden per FIP = 81 000 kr/år •Nyttan per FIP = 1 118 000 kr/år •B/C-kvot = 16

9 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Utvärdering FIP Gästrike (2011)

10 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Erfarenheter Gästrike (2011) •Utvärdering gjord efter 2 års erfarenhet •Verksamhet på fem stationer (augusti 2011) •Frågeställningar: –Hur mycket tid tjänas med FIP? –Vid vilken typ av insats ger FIP störst samhällsekonomisk effekt? –Vad anser personalen om FIP? •Baseras på intervjuer med de styrkeledare som åker som FIP, samt analys av insatsrapporter •Majoriteten av alla styrkeledare anser att FIP passar på just deras station och samtliga menar att kommuninvånarna får bättre hjälp i minst någon omfattning

11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Erfarenheter Gästrike (2011) •FIP är framme 2:15 min före övriga styrkan •Kostnaden per FIP = 92 000 kr/år •Nyttan per FIP = 501 000 kr/år •B/C-kvot = 5 (5 första åren, därefter 17)

12 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Utvärdering FIP Växjö (2011)

13 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Erfarenheter Växjö (2011) •Utvärdering gjord efter 2 års erfarenhet •Verksamhet på två stationer •Baseras på intervjuer och enkäter •75 % upplever att FIP ger större samhällsnytta •69 % anser att utbildningen och informationen var tillräcklig innan starten av FIP •78 % anser att FIP är en verksamhet som ska finnas kvar •38 % upplever en känsla av osäkerhet i gruppen efter införandet av FIP •Vid 23 % av larmen har FIP ensam kunnat lösa situationen •Redovisar förbättringspotential för organisation, utbildning och utrustning

14 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Utvärdering FIP Mälardalen (2012)

15 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Behov av att noggrant mäta förändring i insatstid och insatsförmåga efter införande av FIP → Projektstart i Mälardalen 2007

16 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Mål Att kontinuerligt mäta insatstid och insatsförmåga för en organisation där styrkeuppsättningen förändrats från: …till:

17 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap IDA anspänningstid

18 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap IDA körtid

19 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Osäkerheter i IDA •Manuellt registrerade tider •Registrerar bara första fordon ut och ankomst till skadeplats –Kan vara två olika fordon, ev. från olika stationer –När kommer andra enheter fram?

20 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Dokumentation MBR •För samtliga insatser: –Var olyckan inträffade –Datum när olyckan inträffade –Klockslag då olyckan inrapporterades till SOS Alarm –Klockslag då SOS Alarm larmade räddningstjänsten •För samtliga fordon: –Klockslag då mätning av körtiden påbörjades respektive avslutades –Var gällande fordon utgick ifrån –Fordonsbeteckning •Arbetsuppgifter som FIP-enheterna utför i väntan på huvudstyrkan skall dokumenteras

21 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Exempel på data Från: 142187@mobitex.se[SMTP:142187@MOBITEX.SE] Skickat: den 28 november 2008 23:49 Till: Mbr Statistik Ämne: Tidrapport 1224385:1 (1/2) Automatiskt vidarebefordrat av en regel 2008-11-28 23:09:39 X=6620238 Y=1524592 Ärendet inkom 2008-11-28 23:10:49 X=6620238 Y=1524592 Kvittens 2008-11-28 23:11:07 X=6620235 Y=1524585 Fordonet började röra sig 2008-11-28 23:17:18 X=6628025 Y=1519657 Fordonet slutade röra sig 2008-11-28 23:43:19 X=6628027 Y=1519647 Fordonet började röra sig 2008-11-28 23:44:35 X=6626948 Y=1521003 Lämnar 2008-11-28 23:49:07 X=6621873 Y=1523554 Avslut

22 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Definitioner •Anspänningstid = Ärendet inkom → Fordonet började röra sig •Körtid = Fordonet började röra sig → Fordonet slutade röra sig

23 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Stationer FIP-enheter: -Hallstahammar -Kolbäck -Surahammar -Virsbo På gång: -Skultuna

24 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap FIP-enheterna: antal insatser

25 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Resultat medelvärde och median: lokalt KommunFordons- nummer Anspännings- tid (medel) Körtid (medel) HallstahammarSläckbil (161, 171) 5:40 N=354 4:56 N=296 FIP (163, 167, 173, 177) 2:00 N=417 4:51 N=385 Skillnad -3:40* (p=0.000) -0:05 (p=0.588) SurahammarSläckbil (181, 191) 5:28 N=55 5:21 N=53 FIP (183, 187, 193, 197) 3:24 N=328 4:20 N=339 Skillnad -2:04* (p=0.000) -1:01* (p=0.049)

26 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Resultat matchade insatser: lokalt KommunFordons- nummer Anspänningstid (medel) Körtid (medel) HallstahammarSläckbil (161, 171) 5:46 N=230 5:15 N=197 FIP (163, 167, 173, 177) 1:58 N=230 4:53 N=197 Skillnad -3:48* (p=0.000) -0:22 (p=0.292) Andel där FIP snabbast 100 %53 % SurahammarSläckbil (181, 191) 5:10 N=29 5:05 N=29 FIP (183, 187, 193, 197) 2:10 N=29 4:12 N=29 Skillnad -3:00* (p=0.000) -0:53* (p=0.001) Andel där FIP snabbast 100 %76 %

27 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Slutsatser •Totalt: –Anspänningstiden har minskat med ca 3-3:45 min –Ingen tidsvinst i körtid •Hallstahammar: –Anspänningstiden har minskat med ca 3:40-3:50 min –Ingen tidsvinst i körtid •Surahammar: –Anspänningstiden har minskat med ca 2-3 min –Körtiden har minskat med ca 1 min Jämförelse Jönköping (2006-07): FIP framme i medeltal 3:40 före övriga styrkan

28 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Vad återstår av utvärderingen? •Djupare analys av: –Insatsförmågan vid olika larmtyper –Kostnaderna –Geografisk position i utgångsläget

29 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ett kostnadsnytta-exempel 1(2) •Kostnaderna (Jönköping) –Fordon –Materiel –Samband –Utbildning/övning Summa: ca 81 000 kr/år per FIP •Vinst insatstid: minst 3 minuter •Insatsförmåga: –Traditionell bemanning ca 6000 kr per minut i samhällsekonomisk vinst per larm

30 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Ett kostnadsnytta-exempel 2(2) •Vid 50% insatsförmåga –(3 min) x (6000 kr) x 0,5 x (antal larm) = 81000 → antal larm > 9 för samhällsekonomisk effektivitet •Vid 10% insatsförmåga –(3 min) x (6000 kr) x 0,1 x (antal larm) = 81000 → antal larm > 45 för samhällsekonomisk effektivitet Insatsförmågan är viktig!!

31 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Insatsförmågan •Utvärderas under våren med hjälp av Karlstads universitet •Generellt utifrån fyra ”dimensioner”: 1.Snabbare orientering och bedömning av läget 2.Kontrollera adressangivelsen och visa rätt väg 3.Egen insats 4.Skicka hem huvudstyrkan tidigare


Ladda ner ppt "Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Översikt •Vilka effekter kan vi förvänta oss av FIP? •Hur kan vi utvärdera? •Vilka utvärderingar finns? •Utvärdering."

Liknande presentationer


Google-annonser