Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Certified Management Consultant (CMC) Informationsmöte 2012-02-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Certified Management Consultant (CMC) Informationsmöte 2012-02-20."— Presentationens avskrift:

1 Certified Management Consultant (CMC) Informationsmöte 2012-02-20

2 Page  2 Agenda Bakgrund SMK och ICMCI Trender kring vårt yrke Certifiering och certifieringsprocessen Vad händer sen 1 2 3 4 5 Vår syn på yrket som Managementkonsult

3 Page  3 ICMCI – International Council of Management Consulting Institutes  Att verka för att höja standarden på managementkonsulter över hela världen  Att verka för att den internationella marknaden har förtroende för att dessa höga standarder, i kombination med certifieringen, säkerställer att certifierade managementkonsulter betjänar sina kunder med kompetens och professionalism världsklass  Att stödja skapandet och utvecklingen av nationella organisationer i hela världen  Att uppmuntra informationsutbyte, nätverkande och ömsesidighet mellan nationella organisationer och att bistå dessa i att följa ICMCI internationella standarder och uppförandekod En världsomspännande organisation

4 Page  4 ICMCI – International Council of Management Consulting Institutes Fokusområden  Uppnå gemensamma mål för att stärka yrkesrollen  Höja standarden för managementkonsulter världen över och stärka management- konsulting som en respekterad yrkesroll  Uppmuntra ömsesidighet mellan nationella organisationer med erkända universella standarder och stärka efterlevnaden av en internationell uppförandekod  Stärka värdet av CMC till internationella organ som påverkar val och upphandling av managementkonsulter

5 Page  5 Sveriges Managementkonsulter Bakgrund  En branschförening som företräder managementkonsultföretagen och dess konsulter samt bidrar till utveckling av branschen.  Föreningen bildades 1967 med Holger Bohlin som ordförande  Vår vision är att vara det naturliga valet av branschorganisation för alla managementkonsultföretag i Sverige  Medlemmar i ICMCI  Äger rätten till CMC i Sverige

6 Certified Management Consultant Page  6 Internationell Certifiering  I dagsläget ca 50 personer certifierade i Sverige  Internationellt mer än 10.000 certifierade  Internationellt nätverk av certifierade  Ökad efterfrågan hos uppdragsgivare  I vissa länder ett krav för att få kalla sig Managementkonsult

7 EN 16114 Management Consultancy Services Sida  7 Europeisk standard för vårt yrke  Fastställt av EU och implementerat i alla medlemsländer år 2011/2012  Framtagen i samarbete mellan ett flertal nationella organisationer åren 2008 - 2011  Sverige mycket aktiva i arbetet med att etablera denna standard  Viktigt steg för att klargöra och stärka rollen  Fokus ligger på konsulter och konsultföretagen  Lyfter fram ansvaret att förstå kundens situation och utmaningar, samt vilket resultat som en kund kan förvänta sig

8 Page  8 Agenda Bakgrund SMK och ICMCI Trender kring vårt yrke Certifiering och certifieringsprocessen Vad händer sen 1 2 3 4 5 Vår syn på yrket som Managementkonsult

9 Page  9 Management Utveckla  Att utveckla strategier för förbättring Leda  Att motivera människor och få dessa att prestera enligt en affärsidé  Att övervaka effektiviteten i verksamheten och sköta driften Styra

10 Kompetens Page  10 Informationsteknologi System Informationsteknologi System Målstyrning, strategier, policys Omvärld, bransch, marknadsanalyser Organisation och kultur Ekonomi, finansiering, administration Kommunikation Marknadsföring Produktion HR Projektstyrning

11 Uppdragsprocessen Page  11 Initiering Analys Planering Implementation Avslut

12 Positionering Page  12 SpecialistkonsultManagementkonsulter AnställdaChef att hyra Tillfälliga organisationsbehov Permanenta organisationsbehov OmrådesfunktionLedningsfunktion

13 Page  13 Agenda Bakgrund SMK och ICMCI Trender kring vårt yrke Certifiering och certifieringsprocessen Vad händer sen 1 2 3 4 5 Vår syn på yrket som Managementkonsult

14 Page  14 Marknadstrender Otydlighet i erbjudandet Ökat kravbild från kund Centrala inköp Prispress Några trender som gör certifieringen attraktiv  Begreppet ”Managementkonsult” kan användas av vem som helst  Finns en ökande efterfrågan hos kunderna att kunna skilja ut olika typer av konsulter  Såväl offentlig som privat sektor går mot en centraliserad inköpshantering  Många aktörer som vill ta sig in på marknaden

15 Page  15 Lagen om offentlig upphandling LOU  Svårigheter att upphandla  Managmentkonsult inte definierat  Värdering av kvalitet och ekonomiskt mest fördelaktiga anbud är ofta för komplext  I praktiken ofta pris  Eller så upphandlar man inte alls  Vi lider nu, kunderna de stora förlorarna Vi vill påverka upphandlare och lagstiftare  Genom medlemskapet blir vi fler – starkare  Bara vi tänker på oss!

16 Page  16 Agenda Bakgrund SMK och ICMCI Trender kring vårt yrke Certifiering och certifieringsprocessen Vad händer sen 1 2 3 4 5 Vår syn på yrket som Managementkonsult

17 Page  17 Några fördelar Självsäkerhet  Ökar din självsäkerhet och garanterar att dina erfarenheter och din kompetensnivå ligger på rätt nivå för att ge kunderna ökat värde Status  Professionell status som gör att du särskiljer dig på marknaden  Underlättar för kundernas kvalitetskontroller och minskar kostnader vid införsäljning, kunden vet vad han kan förvänta sig Kvalitet och införsäljning

18 Genomförande av certifieringen Page  18 Executive Management Institute  Exklusiv partner till Sveriges Managementkonsulter för genomförandet av preparandkurs samt administrativ hantering i samband med certifieringen  ISO 9001 Certifierade Certifieringsrådet  Utsedda av SMK  Helt oberoende till både ExMI och SMK’s styrelse vad gäller arbetet med certifieringen  Representanter från näringslivet och Handelshögskolan

19 Page  19 Kravbild för ansökan Du har högskoleutbildning eller motsvarande. Examensbevis och CV inlämnas Du har minst 5 års yrkesverksamhet samt arbetat minst i tre år som managementkonsult 1 2 3 Du har under de tre senaste åren haft managementkonsulting som en betydande del av din verksamhet. Detta kan inkludera samråd med kunder, sälja, förvalta och/eller stödja konsultation/träna konsulter 4 Du är yrkesmässigt oberoende visavi dina kunder oavsett om du är extern eller internkonsult

20 Ansökningshandling Page  20 Innehåll  Personinformation  Verksamhetsområden  Utbildningar  Referensuppdrag (5 stycken)  Generella referenser  Bifogas:  CV  Examensbevis  Underskrift  Skickas in elektroniskt

21 Page  21 Huvuddelar i certifieringen  Två halvdagar  Frivillig kurs som rekommenderas av SMK Preparandkurs  Beskrivning av egna case  Beskrivning av fiktivt case  Dokumentation av utvecklingsplan Eget arbete  Presentation av egna case samt fiktivt case för certifieringsrådet Presentation

22 Page  22 Certifieringsprocessen Ansökan skickas in av sökande och kvalitetssäkras av Certifieringsrådets ordförande Tvådagars preprandkurs genomförs för att förbereda kandidaten på examination Intervju med tillhörande genomgång av material genomförs Case samt övrigt material skickas ut till de personer som antagits till processen Material skickas in och gås igenom av Certifieringsrådets samtliga medlemmar Steg 1 Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5

23 Material som ska lämnas in Page  23 Innehåll  CV  Fem typfall av uppdrag  1200 ord  Typfrågor  Caseredovisning  1200 ord  Koppling till SMK’s Etiska riktlinjer  Koppling till SMK/ICMCI Competence Framework  Utvecklingsplan  Kopplad till SMK’s kompetensmodell

24 Rekommenderad litteratur Page  24 Kunskaper som förutsätts  Management Consulting a Guide to the Profession, Milan Kubr  SMK Stadgar  SMK Etiska Regler  SMK Allmänna bestämmelser  CEN Standard för Managementkonsulter  www.samc.se  www.icmci.com

25 Kommande certifieringar Page  25 Datum 2013  Preparandkurs:  Den 13 juni (kl 13.00-18.00)  Den 15 augusti (kl 13.00-18.00)  Certifiering den 10 september  Pris: 24.000 exkl. moms  Plats: Stockholm

26 Page  26 Agenda Bakgrund SMK och ICMCI Trender kring vårt yrke Certifiering och certifieringsprocessen Vad händer sen 1 2 3 4 5 Vår syn på yrket som Managementkonsult

27 Page  27 Återcertifiering Löpande vart tredje år  Säkerställer den löpande kvalitén på CMC certifierade konsulter  Beskrivning av den egna utvecklingen  Uppdatering av treårig utvecklings- plan  Två referensuppdrag med tillhörande referenser  Analys av Certifieringsrådet  Nytt diplom skickas ut

28 Page  28 Frågor och funderingar


Ladda ner ppt "Certified Management Consultant (CMC) Informationsmöte 2012-02-20."

Liknande presentationer


Google-annonser