Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011."— Presentationens avskrift:

1 Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011

2 En sann historia om mopedkörning Texten baserar sig på en olycksrapport från haverikommissionerna för vägtrafikolyckor. Personernas namn har ändrats. Bilderna anknyter inte till fallet.

3 Sakus och hans vänners historia  En vacker och varm kväll i augusti.  Fem mopedistkamrater kom överens om att träffas vid en bar några kilometer bort. Pojkarna körde i kö, emellanåt bredvid varandra, så att de bytte plats i kön.  De närmade sig en korsning med triangel. Avsikten var att svänga till vänster. Längs den större vägen kom samtidigt till korsningen en personbil körd av en ung manlig chaufför. Han upptäckte mopedisterna och bedömde att de väjer, så som trafikmärket påbjuder.

4  De två första mopedisterna i kön körde med hög hastighet på vänstra sidan om förhöjningen mitt på vägen och svängde till vänster. De hann köra förbi personbilen. De två följande mopedisterna följde reglerna och körde runt förhöjningen på höger sida och stannade för att vänta tills personbilen passerat.  15-åriga Saku, som körde sist i kön körde rakt ut på huvudvägen på vänster sida om förhöjningen och kolliderade med personbilens vänstra framparti.

5  Saku flög 15 meter i luften och landade i diket bredvid vägen. Mopeden stannade i samma dike 20 meter längre bort.  Saku dog omedelbart av skador till huvudet. Han hade hjälm, men den var felaktigt fäst. Hjälmen lossnade genast vid den första stöten.  Mopedens hastighet vid kollisionsögonblicket var ungefär 60 km/h.

6

7 Antalet skadade mopedister är stort Omkomna och skadade mopedister i vägtrafiken 1996-2010 Källa: Statistikcentralen och Trafikskyddet. År 2010 förhandsuppgifter. OmkomnaSkadade

8 Fel och för hög hastighet orsaker till olyckor  Olyckor sker ofta i korsningar.  Också avkörningsolyckor är vanliga.  Olyckor orsakas ofta av brister i kännedom om trafikregler, iakttagelseförmåga och kontroll av mopeden samt för hög hastighet.  Bilisterna upptäcker inte alltid mopedisterna.

9 Skador vid mopedolyckor  Typiska skador är benbrott, huvudskador och inre skador.  Konvalecenstiden för ett vanligt benbrott är lång, 6- 12 veckor i gips och därtill rehabilitering.  Under tiden man går med gips förtvinar musklerna märkbart.  En del skador är obotliga som exempelvis rörelsehandikapp, inlärnings- och minnesstörningar.

10 En typisk mopedskada  En 15-årig pojke körde med moped in i sidan på en bil  Underbensfrakturer  Vård: tre operationer  Tid från inledande av vården till sista kontroll: sju månader

11 Vad är en moped?  Högsta tillåtna hastighet är 45 km/h.  Motorns kubikvolym är maximalt 50 cm³.

12 Vad krävs för mopedkörning?  15 års ålder  Körkort av klass M för alla mopedister födda år 1985 och senare om de inte har körkort för motorcykel eller bil  För att få köra lätt fyrhjuling krävs åtminstone körkort av klass M

13 Vad krävs för mopedkörning?  Utbildning är obligatorisk från och med 1.6.2011. Förarutbildningen utökas.  Minimiutbildning: - sex timmar teoriundervisning - tre timmar körundervisning  Förarexamen: - tvådelat teoriprov - hanteringsprov med moped eller - körprov i trafiken med mopedbil

14 Att skaffa mopedkörkort  Att få mopedkörkort förutsätter körkortstillstånd, vilket man ansöker om hos polisen.  Utbildning kan ges av bilskolor och andra t.ex. föreningar som beviljats mopedskoletillstånd. Körkortet kan även avläggas genom undervisningstillstånd.  Teoriprovet består av skriftliga frågor och uppgifter med trafiksituationer.  Innehållet är bl.a trafikregler och -märken, utrustning och registrering.

15 Hanterings- och körprov Hanteringsprov med moped  Nödinbromsning  Långsamkörning  Portar  Ledande av mopeden Körprov i trafiken med lätt fyrhjuling  Körprov i trafiken 45 minuter  I provet värderar man hanteringen av fordonet, behärskande av trafiksituationer och körningens planenlighet

16 Förarens och passagerarens körutrustning  Hjälmen är obligatorisk för förare och passagerare.  Hjälmen skall vara rätt storlek och den skall fästas på rätt sätt.  Därtill lönar det sig att använda övrig vettig körutrustning, som skyddande kördräkt och stadiga skor.

17 Låt mopeden vara moped  Mopedens högsta tillåtna hastighet är 45 km/h.  Det är olagligt att köra med trimmad moped i vägtrafik.  Trimning ökar olycksrisken.  Ökad hastighet förlänger bromssträckan.  Det blir svårare att göra observationer och reagera.

18 Ekonomiska följder av trimning Kostnaderna kan bli klart över 1000 euro:  Böter  Bilskatt  Förhöjd trafikförsäkringsavgift (t.o.m. 9-faldig)  Kostnader för att återställa fordonet till moped  Kostnader för ändringsbesiktning Dessutom möjligen:  Körförbud  Uppskjutning av följande körkort  Betalningsanmärkning om trafikförsäkringsavgiften inte betalts.

19 Nykter i trafiken  En mopedist gör sig skyldig till rattfylleri om blodets alkoholhalt är 0,5 promille eller högre.  Av de allvarliga mopedolyckorna sker var femte under påverkan av alkohol.  Också en liten mängd alkohol gör att ens observationer och reaktioner sker långsammare.  Man skall alltid förhindra att en berusad person kör iväg.

20 Att skjutsa innebär en risk  Att skjutsa en passagerare innebär en risk då det blir svårare att hantera mopeden t.ex. att svänga och stanna.  Var sjätte som skadats i en mopedolycka har varit passagerare.  Undvik om möjligt att skjutsa och att åka med.

21 Råd till passageraren  Använd hjälm och körutrustning.  Håll fast i föraren med båda händerna.  Följ förarens rörelser om han/hon lutar i kurvorna.  Följ med trafiken och var beredd på inbromsningar.  Stör inte föraren under körning.  Gunga inte eller luta dig innan mopeden har stannat och föraren har båda fötterna på marken.

22 Råd till den som skjutsar  Skjutsa endast om det är tillåtet enligt mopedens registerutdrag.  Gå igenom grunderna för åkande med passageraren.  Kontrollera att också passageraren har hjälm och skyddsutrustning.  Kom ihåg att det blir svårare att hantera mopeden med en passagerare. Kör försiktigt!

23 Mopedens plats i trafiken  Längs körbanans högra kant  Längs vägrenen, om det vid körbanans högra sida finns en tillräckligt bred vägren  På lättrafikleder, om det under trafikmärket finns en tilläggsskylt som indikerar ”Tillåtet för mopeder”

24 Med moped i korsning  Visa klart dina avsikter, använd riktningstecken  Sakta farten  Observera noggrant den övriga trafiken

25 Med moped i korsning Bedöm trafiksituationen som en helhet

26 Likvärdig korsning

27 Körordning Väj för trafik från höger

28 Körordning Den som vänder till vänster väjer för trafik som närmar sig fram ifrån och från höger.

29 Körordning Den som svänger väjer för den korsande vägens tvärtrafik.

30 Ej-likvärdig korsning

31 Körordning Trafikmärket ”Väjningsplikt i korsning” förpliktar att väja för trafik på korsande väg.

32 Körordning STOP-märke förpliktigar att stanna och väja för den korsande vägens trafik.

33 Rondell

34 Korsning med trafikljus

35 Körordning i en korsning med trafikljus

36 Trafikljus med pilar

37 Tips för trygg mopedkörning  Känn till och följ trafikreglerna  Behärska det egna utrymmet och mopeden  Använd hjälm och fäst den på rätt sätt  Använd skyddande kördräkt och bra körskor  Välj hastighet så att den passar för situationen

38 Tips för trygg mopedkörning  Kom ihåg ett förutseende körsätt: - hastighet enligt situationen - observera helhetssituationen - håll säkerhetsavstånd - visa dina avsikter i tid – överraska inte

39 Tips för trygg mopedkörning  Skjutsa passagerare endast om det är tillåtet i mopedens registreringsbevis och också passageraren har hjälm.  Trimning och alkohol hör inte ihop med mopedkörning.

40 Tilläggsinformation om mopedkörning: www.käännäpää.fi (på finska) www.trafikskyddet.fi www.trafi.fi/mopo Kör tryggt i trafiken!


Ladda ner ppt "Trygg mopedkörning Trafikskyddet, Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi, Trafikverket, Polisen och Trafikförsäkringscentralen 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser