Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till kursen Matematik I Heidi Hellstrand Lars Burman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till kursen Matematik I Heidi Hellstrand Lars Burman."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till kursen Matematik I Heidi Hellstrand Lars Burman

2 Presentation Jobbat vid Mat. Inst. i Åbo tre år Ämneslärare i matematik och datateknik Matematik och senare datateknik vid Vasa övnings- skola i 10 år Läromedelsförf., gymnasiets långa matematik sedan 1980 Sedan 1989 lektor vid Ped. Fak. + kurser vid Vasa övningsskola Specialområden: Problemlösning Utvärdering av elever lburman@abo.fi rum F517

3 Föreläsning 1  Enkät + Film Föreläsning 2  Kursinformation  Matematisk kunskap och matematiskt kunnande

4

5 Matematikstudier vid PF Obligatoriska ämnesstudier inom Grundskolans ämnen och ämneshelheter: Matematik 1, 3 sp Matematik 2, 5 sp Inom Matematik som kort biämne: Geometri, 5 sp Algebra och talteori, 5 sp Matematisk problemlösning, 5 sp Diskret matematik, 5 sp Grundskolmatematik, 5 sp Individualiserande matematikundervisning, 5 sp Inom Matematik som långt biämne (ger ämnelärarbehörighet för åk 7-9): Grundkurs i analys 1, 5 spMed dessa två kurser Grundkurs i analys 2, 4 sp kan man i Vasa få 34 sp Matriser, del 1, 4 sp Matriser, del 2, 4 sp Analys 1, 10 sp Flerdim. analys, 10 spÄmneslärarbeh. 60 sp Dessutom inom Förskole- och nybörjarundervisning: Matematik och problemlösning, 5 sp Totalt: 8 sp (2,7% av 300 sp) 5 av 6 kurser väljs

6 Matematiken i era scheman hösten 2013 Matematik I  Övningar (9 st)  Föreläsningar/seminarier (5 + 1 + 1 st)  Tent (5.12 + två tillfällen på vårterminen) Matematik test  Inledande test i matematik  Måndag 30.9 kl. 10.15 i C302 (Akademisalen) + två tillfällen ht  Ta med blyertspenna och suddgummi (linjal)  Inga hjälpmedel! Matematik extra övningar  Stödkurs: har funnits, nu: se Mattemappen  Frivilligt för dem som vill repetera, få extra stöd och övning

7 MATTEMAPPEN – kurs på Moodle2

8 Matematik I, 3sp Kursen byggs upp av:  Seminarier (föreläsningar) 12 h  Övningar 18 h (9 st á 2h)  Extra räkneövningar (frivilliga) 2 h Kursplattform: Matematik1 i Moodle2 Kursnyckel: Matte1_2013 Du bör registrera dig på kursen senast 20.9 och själv ladda ner/skriva ut kursmaterial!

9 Matematik I, 3sp För godkänd kurs krävs det att lärandemålen uppfylls genom:  godkänd närvaro  godkänt inledande test  godkänd tentamen (10. 3p)  godkänt inlämningsarbete (begreppslista, 5p)  godkända kursuppgifter (inför och inom övningarna) Kursen bedöms i skalan A-E. Bedömningen baserar sig på tentamen och inlämningsarbete.

10 Kursens lärandemål Efter godkänd kurs förväntas studerande kunna:  Inse matematikens betydelse för den mänskliga kulturen och kunna ge matematiken en historisk anknytning  Uppvisa kunskaper om begreppsbildning och begreppsnivåer för olika delområden i matematik utifrån olika representationsformer  Kommunicera matematik, konkretisera matematiska begrepp och uppvisa förmåga att se samband mellan konkreta modeller och abstrakt symbolspråk  Uppvisa kunskaper om tal och specifika egenskaper hos de fyra räknesätten, deras samband och användning  Uppvisa kunskaper om olika aritmetiska räknemetoder för rationella tal och procent  Uppvisa kunskaper om grundläggande rumsuppfattning, geometriska begrepp samt area- och volymberäkningar  Uppvisa kunskaper om geometriska kroppar och plangeometriska figurer samt deras tillämpningar  Uppvisa kunskaper om längd- massa- area och volymenheter samt principer för mätningar och enhetsbyten  Uppvisa kunskap om och analysera inledande algebraiska tankemodeller för tidiga skolår inom den grundläggande utbildningen

11 Matematik I, 3sp  Löwing, M. (2008). Grundläggande aritmetik. Lund: Studentlitteratur  Löwing, M. (2011). Grundläggande geometri. Lund: Studentlitteratur  Emanuelsson, G. m.fl (1996) Matematik – ett kommunikationsämne. Göteborg: Nämnaren.  Läromedel i matematik baserade på gällande läroplan, Utbildningsstyrelsen (2004).  Matematikdelen i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. Tillgänglig via http://www02.oph.fi/svenska/ops/grundskola/LPgrundl.pdf http://www02.oph.fi/svenska/ops/grundskola/LPgrundl.pdf  Övrigt material enligt anvisning (Tillgängligt via Moodle2)

12 Matematisk kunskap och matematiskt kunnande

13 Vad är matematik? http://www.grymonpre.com/math/chmath.htm

14

15 http://www.nytimes.com/interactive/2008/09/1 5/science/20080915_NUMBER_SENSE_GRAP HIC.html

16 V: Kan du räkna? B: Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju,..., tretton, fjorton, femton,...

17

18

19

20 Vad är mest matematik? Ett, två, tre, fyra, fem... Things that have to be accepted

21 Vad är matematik för en matematiker?

22 Vem är matematiker? http://www.grymonpre.com/math/chmath.htm

23 Hur ser följande figur ut i serien? ? ?

24 Matematisera –att skapa matematik ”the process by which mathematics is brought into being” (Wheeler, 1982)  Hur möjliggör vi att eleverna ser matematiken? Och framför allt, hur möjliggör vi att eleverna skapar ett intresse föratt vilja se och upptäcka matematiken?

25 Inlämningsarbete Samla din egen begreppslista med de viktigaste begreppen som berör aritmetiken  Listan skall innehålla minst 30 begrepp med tillhörande begreppsförklaringar. Begreppsförklaringen skall vara med ord, bilder kan sättas som tillägg.  Namnge listan ( ”Mina matematikord”, ”Matematikterminologi”, ”Matematikbegrepp”)  Valfri utformning (elektroniskt, häfte, papper)  Skriv ett förord där du motiverar val av begrepp och utformningen Listan lämnas in senast tisdag 12.11 för respons. Uppgiften är värd 5 poäng. Poängavdrag för förseningar -0,5p/dag

26 Sammanfattning av föreläsningen  Moodle m.m. ◦ Registrera dig ◦ Kursinfo ◦ LÄRANDEMÅLEN  Att växla perspektiv  Alla är matematiker  Att matematisera

27 Inför nästa föreläsning Föreläsningens tema: Matematikens historia och olika talsystem (Filmen: ”Historien om Ett”) Inför föreläsningen: Läs kapitel 4 (s.101-136) ur kursboken Emanuelsson, G. m.fl (1996) Matematik – ett kommunikationsämne. Göteborg: Nämnaren.

28 TACK! Jag önskar er en trevlig fortsättning på veckan!


Ladda ner ppt "Välkommen till kursen Matematik I Heidi Hellstrand Lars Burman."

Liknande presentationer


Google-annonser