Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till kursen Matematik I

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till kursen Matematik I"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till kursen Matematik I
Heidi Hellstrand Lars Burman

2 Presentation lburman@abo.fi rum F517
Jobbat vid Mat. Inst. i Åbo tre år Ämneslärare i matematik och datateknik Matematik och senare datateknik vid Vasa övnings-skola i 10 år Läromedelsförf., gymnasiets långa matematik sedan 1980 Sedan 1989 lektor vid Ped. Fak. + kurser vid Vasa övningsskola Specialområden: Problemlösning Utvärdering av elever rum F517

3 Föreläsning 1 Enkät + Film Föreläsning 2 Kursinformation
Matematisk kunskap och matematiskt kunnande Idag när vi inleder kursen har vi tre delar som vi skall fundera på, för det första innan vi går närmare in på kursinnehållet så ber jag er fylla i en enkät. Varje år ber vi nya studerande att fylla i den. Ni behöver en penna. Ni får 10 min på er och man kan lämna in den i slutet om man behöver mera tid. Sen går vi in på kursinnehållet. Men först enkäten

4 Vad ser du i bilden? Att kunna skifta perspektiv är kanske det viktigaste ni behöver ha ständigt i bakhuvudet nu då ni inleder studierna. Speciellt när vi tänker på matematik så är det för de flesta av er säkert skolans matematiklektioner ni först tänker på. Men i den här kursen kommer vi att gå in i ämnet utifrån ett lärarperspektiv, ett småbarnsperspektiv, en nybörjarelevsperspektiv, en tonåringsperspektiv, ett forskarperspektiv.

5 Matematikstudier vid PF
Obligatoriska ämnesstudier inom Grundskolans ämnen och ämneshelheter: Matematik 1, 3 sp Matematik 2, 5 sp Inom Matematik som kort biämne: Geometri, 5 sp Algebra och talteori, 5 sp Matematisk problemlösning, 5 sp Diskret matematik, 5 sp Grundskolmatematik, 5 sp Individualiserande matematikundervisning, 5 sp Inom Matematik som långt biämne (ger ämnelärarbehörighet för åk 7-9): Grundkurs i analys 1, 5 sp Med dessa två kurser Grundkurs i analys 2, 4 sp kan man i Vasa få 34 sp Matriser, del 1, 4 sp Matriser, del 2, 4 sp Analys 1, 10 sp Flerdim. analys, 10 sp Ämneslärarbeh. 60 sp Dessutom inom Förskole- och nybörjarundervisning: Matematik och problemlösning, 5 sp Totalt: 8 sp (2,7% av 300 sp) 5 av 6 kurser väljs Första studieåret (för K) har ni kursen Ma1 som fokuserar mest på matematikens delområden, att förstå, upptäcka och undersöka matematiken. I MaII blir det mera fokus på lärandet i matematik (didaktiska frågor, bedömning, matematiksvårigheter etc.). Valfria studier...

6 Matematiken i era scheman hösten 2013
Matematik I Övningar (9 st) Föreläsningar/seminarier ( st) Tent ( två tillfällen på vårterminen) Matematik test Inledande test i matematik Måndag 30.9 kl i C302 (Akademisalen) + två tillfällen ht Ta med blyertspenna och suddgummi (linjal) Inga hjälpmedel! Matematik extra övningar Stödkurs: har funnits, nu: se Mattemappen Frivilligt för dem som vill repetera, få extra stöd och övning

7 MATTEMAPPEN – kurs på Moodle2

8 Matematik I, 3sp Kursen byggs upp av: Seminarier (föreläsningar) 12 h
Övningar h (9 st á 2h) Extra räkneövningar (frivilliga) h Kursplattform: Matematik1 i Moodle2 Kursnyckel: Matte1_2013 Du bör registrera dig på kursen senast och själv ladda ner/skriva ut kursmaterial! Seminarierna/föreläsningarnas innehåll kan

9 Matematik I, 3sp För godkänd kurs krävs det att lärandemålen uppfylls genom: godkänd närvaro godkänt inledande test godkänd tentamen (10 . 3p) godkänt inlämningsarbete (begreppslista, 5p) godkända kursuppgifter (inför och inom övningarna) Kursen bedöms i skalan A-E. Bedömningen baserar sig på tentamen och inlämningsarbete.

10 Kursens lärandemål Efter godkänd kurs förväntas studerande kunna:
Inse matematikens betydelse för den mänskliga kulturen och kunna ge matematiken en historisk anknytning  Uppvisa kunskaper om begreppsbildning och begreppsnivåer för olika delområden i matematik utifrån olika representationsformer  Kommunicera matematik, konkretisera matematiska begrepp och uppvisa förmåga att se samband mellan konkreta modeller och abstrakt symbolspråk  Uppvisa kunskaper om tal och specifika egenskaper hos de fyra räknesätten, deras samband och användning  Uppvisa kunskaper om olika aritmetiska räknemetoder för rationella tal och procent  Uppvisa kunskaper om grundläggande rumsuppfattning, geometriska begrepp samt area- och volymberäkningar  Uppvisa kunskaper om geometriska kroppar och plangeometriska figurer samt deras tillämpningar  Uppvisa kunskaper om längd- massa- area och volymenheter samt principer för mätningar och enhetsbyten  Uppvisa kunskap om och analysera inledande algebraiska tankemodeller för tidiga skolår inom den grundläggande utbildningen 

11 Matematik I, 3sp Löwing, M. (2008). Grundläggande aritmetik. Lund: Studentlitteratur Löwing, M. (2011). Grundläggande geometri. Lund: Studentlitteratur Emanuelsson, G. m.fl (1996) Matematik – ett kommunikationsämne. Göteborg: Nämnaren. Läromedel i matematik baserade på gällande läroplan, Utbildningsstyrelsen (2004). Matematikdelen i Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Helsingfors: Utbildningsstyrelsen. Tillgänglig via Övrigt material enligt anvisning (Tillgängligt via Moodle2)

12 Matematisk kunskap och matematiskt kunnande

13 Vad är matematik?

14

15

16 V: Kan du räkna? B: Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, ..., tretton, fjorton, femton, ...

17

18

19

20 Vad är mest matematik? Things that have to be accepted
Ett, två, tre, fyra, fem...

21 Vad är matematik för en matematiker?

22 Vem är matematiker? Vad är det FÖRSTA du tänker på då jag ställer frågan?

23 Hur ser följande figur ut i serien?

24 Matematisera –att skapa matematik
”the process by which mathematics is brought into being” (Wheeler, 1982) Hur möjliggör vi att eleverna ser matematiken? Och framför allt, hur möjliggör vi att eleverna skapar ett intresse föratt vilja se och upptäcka matematiken?

25 Inlämningsarbete Samla din egen begreppslista med de viktigaste begreppen som berör aritmetiken Listan skall innehålla minst 30 begrepp med tillhörande begreppsförklaringar. Begreppsförklaringen skall vara med ord, bilder kan sättas som tillägg. Namnge listan (”Mina matematikord”, ”Matematikterminologi”, ”Matematikbegrepp”) Valfri utformning (elektroniskt, häfte, papper) Skriv ett förord där du motiverar val av begrepp och utformningen Listan lämnas in senast tisdag för respons. Uppgiften är värd 5 poäng. Poängavdrag för förseningar -0,5p/dag

26 Sammanfattning av föreläsningen
Moodle m.m. Registrera dig Kursinfo LÄRANDEMÅLEN Att växla perspektiv Alla är matematiker Att matematisera

27 Inför nästa föreläsning
Föreläsningens tema: Matematikens historia och olika talsystem (Filmen: ”Historien om Ett”) Inför föreläsningen: Läs kapitel 4 (s ) ur kursboken Emanuelsson, G. m.fl (1996) Matematik – ett kommunikationsämne. Göteborg: Nämnaren.

28 TACK! Jag önskar er en trevlig fortsättning på veckan!


Ladda ner ppt "Välkommen till kursen Matematik I"

Liknande presentationer


Google-annonser