Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Karlskrona centrumförening

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Karlskrona centrumförening"— Presentationens avskrift:

1 Karlskrona centrumförening
PLAN 08 Karlskrona centrumförening presenterar PLAN 08

2 Vi ska arbeta strategiskt och målinriktat.
Vision Vi ska arbeta strategiskt och målinriktat. Vi ska erbjuda en unik och vacker, lätt tillgänglig handelsplats med ett brett utbud av kvalitativa produkter, tjänster och upplevelser. Mitt i världsarvet, ska Karlskrona vara vägledande inom mode och design!

3 Affärsidé Vi arbetar långsiktigt med utveckling av stadskärnan.
Våra besökare ska uppleva Karlskrona centrum som ett levande och attraktivt handelscentrum präglat av kompetens, mångfald, god tillgänglighet, kvalitet och service. Våra besökare ska förvänta sig en upplevelse av staden och den ska vi leverera.

4 6 strategier Kompetensutveckling Samverkan Marknadskommunikation
Events Utvecklingen av stadsmiljön Service och tillgänglighet

5 Strategi för kompetensutveckling
Framgångsfaktorer: Prioritera frågor som rör kompetensutveckling och samverkan i syfte att stärka konkurrenskraften. Erbjuda EU projekt om det finns möjlighet, inom kompetensutveckling i syfte att vidga våra medlemmars vyer samt förse dem med spetskompetens. Arbeta med tre års program för att kompetensutveckling tar tid

6 Mål för kompetensutveckling 08
4 utbildningstillfällen i egen regi eller i samarbete med medlemmar, 2 i samarbete med kommunen, 2 föreläsningar i EU-regi Undersök möjligheten att ansöka om nytt EU projekt i samarbete med extern aktör som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller med integration som ska fungera med medlemmars behov Eftersträva kostnadsfria kompetensutvl/seminarium för medlemmar som finansieras av betalande ickemedlemmar i samband med evenemang som modeweekend

7 Aktiviteter/handlingsplan för kompetensutveckling 08
Undersök möjligheter om nytt eu projekt Avsluta mål 3 etapp 2 Arrangera utbildningar/föreläsningar 08 i ämnen som rör mode och design, markandsföring, säkerhet, affärsutveckling och service Samverka med medlemmar i arrangemanget kring kompetensutveckling. Boka lokal, mat mm hos medlemmar

8 Strategi för samverkan 08
Framgångsfaktorer: Samverkan mellan Karlskrona kommun, fastighetsägare och näringsliv i syfte att förbättra, förnya och försköna centrum. Samverka kring nyetableringar är en garant för god stadsplanering Samverkan med Karlskrona kommun, Krögargrupp, Östersjöskolan och Arena Bolaget i frågor gällande events, trygghet och alkoholfrågor i syfte att stärka stadens krogliv och nå mervärde kring events Samverkan gällande arbetsmarknadspolitik med arbetsförmedlingen, flykting.org och Vägvisaren i syfte att skapa arbetstillfällen som kan berika staden. Samverkan med kulturförvaltningen, fria arrangörer och besökssektorn, Arenabolaget, referens samt kryssningsgrupp i syfte att utveckla besöksnäringen Samverkan kring konstprojekt i staden Samverkan med BTH, kommun och näringsliv för att Triple Helix är en gynnsam modell för utvecklingsarbete. Samverkan i föreningen kring frågor som rör öppettider, marknadsföring och event

9 Mål för samverkan 08 För att driva utvecklingsarbetet av stadskärnan framåt ska vi arbeta i grupper med följande: Fastighetsägare, Karlskrona kommun, Polisen, Blekingetrafiken och KCF i minst tre olika grupper. För att konceptutveckla events i stadskärnan ska vi samverka med: Kulturgrupp, Referensgruppen samt besöksnäringen inom turism, Krögargruppen, Arenabolaget, Affärshuset Kronan och Galleria Wachtmeister vid minst tre evenemangstillfällen Tidsgrupper med aktörer från hela staden med gemensam målsättning att utveckla befintliga öppetider där målet är öppet till hösten 2008 och söndagsöppet om det är gruppens önskemål. Arbetsmarknadspolitiskgrupp med Vägvisaren, AF och flyktingorg i syfte att undersöka möjlighet att gemensamt driva EU projekt och utveckla events

10 Aktiviteter/handlingsplan samverkan 08
Fortsätt samarbete med: Vägvisaren, flykting org och AF – EU-projekt och marknad Krögargruppen och Östersjöskolan - programråd Fastighetsägarna Syd – kompetensutveckling Skapa kontaktytor FÄG – medlemmar vid ev byte av lokal etc Karlskrona kommun - Informationsenheten gällande annonsering i Kalmar, Växjö och Kristianstad, skyltar vid infarten, tekniska i samband med events och utvecklingsfrågor Hotellen – anpassa våra events så att detta är säljbart Samverkan med Arena bolaget Inled arbete med BTH och X jobb, fysisk planering och Mode/design Invandrarförening eller flyktingorg, mångkulturell marknad Bilda grupp med Musik i Blekinge, Kronan, Wachtmeister och KCF Bilda grupp som undersöker hur vi utvecklar Lövmarknaden, samt skapa food court på Klaipedarplatsen Stimulera medlemmar att synas på gatan i samband med lövmarknad och liknande events

11 Strategi för marknadskommunikation 08
Framgångsfaktorer: Fortsätt etablera Karlskrona centrum. Något du bär med dej! i och utanför länet på kundorienterat sätt Tydlig marknadsföring samt USP arbete i sydost regionen för vår positionering Prioritera samverkan i markandsföringsfrågor för att vi på detta sätt når längre med budskapet Kompetensutveckling i frågor som berör marknadskommunikation. Stärk kommunikationen med media för att nå ut med vårt budskap. Tydliggör samverkan med turistbyrån och Arenabolaget via webb och guider Efterstäva samverkan i budskapet; vatten, värdskap och världsarv. Använd fastighetsägarna för att styra öppettider och medlemskap Förstärk KCF´s presentkort

12 Mål för marknadskommunikation och event 08
För att hitta en marknadsplattform som lyfter och passar Karlskrona centrum gör vi följande satsningar år 08: Marknadsföring: I BLT och Sydöstran, samt övriga tidningar med bred teckning i länet, vinjettannonser på förstasidan 12 ggr i samverkan med medlemmar Annonser i Kalmar och Kristianstad tillsammans med informationsenheten, turismenheten, Affärshuset Kronan, Wachtmeister Galleria och Amiralen Köpcentra i samband med stora events Fortsätta enligt 2006 års modell med radioreklamen Övrig markandsföring i kranskommuner samband med event Lyft nya områden i staden, Hantverkargatan, Fisktorget, Stortorget och Östra Ronnebygatan

13 Aktiviteter/handlingsplan marknadskommunikation och event 08
Annonsera i ortspress varje månad samt vid samtliga events Annonsera i Kalmar, Växjö, Kristianstad i samverkan med Affärshuset Kronan, Wachtmeister Galleria, Amiralen köpcentra och Karlskrona kommun Radioreklam i Mix megapol och Rix fm tilsammans med Affärshuset Kronan och Wachtmeister galleria Länka alltid till Karlskrona.se Marknadsför presentkort och nya vepor, banderoller mm Ta fram följande: vepor, banderoller eller skyltsystem Förbättra kommunikationen mellan arrangörer för att undvika informations luckor Ta fram en mall gällande öppettider samt medlemskap i KCF som FÄG kan använda vid hyresavtal samt bilda grupp med rep från hela staden om öppettider. Ta fram statistik och siffror om flöden samt kommunikation, informera på möten Profilera vatten i staden, skärgårdskraft från Sturkö kan vara en samverkan partner Uppmuntra, kompetensutveckling i ämnen som rör marknadskommunikation. Skyltfönstersuport samt pyntning med Vägvisaren.

14 Strategi för events 08 Arrangera breda, kvalitativa och publikdragande event och happenings med mjuka värden med musik, sång och dans i fokus. Detta för att barnfamiljer är eventbesökare och därför vår målgrupp Eventen som vi driver ska ha en direkt koppling till handel och vara lämpade för en publik på 4000 personer per tillfälle vid tex våra allsångskvällar. Vid arrangemang bör följande prioriteras: Mode, design, kultur, konst, vatten, retrotänk och design, Våra event ska gå att paketeras. Samt identifiera nya målgrupper som tex ungdomar.

15 Mål för events 08 Utveckla kvalitet, tidsaspekten, och kringevents i följande sammanhang: Mode och design weekend, Allsång 08 och Bryggdans 08, Melodikryss, Julmarknad, påskmarknad, Loppmarknad Undersök möjligheter att skapa attraktion på Stortorget med mångkulturell marknad, grön marknad och shoppinglördagsevent Anpassa marknadsföringen till öppettidernas förändring Förbättra centrumtågets profileringen Använd events och påbörja arbetet för söndagsöppet 1 ggr i månaden samt öppet till vardagar samt driv på gällande gemensamma öppettider

16 Aktivitets och handlingsplan för events 08
Dessa events ska vi driva 08: Allsång i Hoglands park 4 ggr, Dansbana på Borgmästarekajen kringarrangera med marknad 4 ggr, Melodikrysset 4 ggr, Modevisning 2 ggr, Carls Krona, Påskmarknad, Julmarknad Dessa events vill vi medverka till: Melodifestivalen, Sailet, Mångkulturell marknad, Grön marknad, auktion i Hoglands park, Dansgala i Karlskrona, Lövmarknad, Junikalaset Kampanjer tag tre betala för två

17 Strategin för utveckling av stadsmiljön 08
Framgångsfaktorer: Samverkan mellan kommun, fastighetsägare och KCF är enda vägen att nå full effekt av förändrings och utvecklingsarbete. Fokusera på ett område i taget och driv på utvecklingsarbetet, använd event på det aktuella området som ett starskott. Förslag på renhållningsprogram från kommunen i syfte att möta medlemmars önskemål samt förändringen kring öppettider och anpassningen av renhållning. Prioritera samt identifiera frågor beträffande nya A-lägen och gågator Arbeta med trafik i innerstaden samt flöden i och till staden så att besökare uppfattar oss som nåbara på ett smidigt sätt. Aktivt arbete med Fastighetsägarna Syd för att väcka intresse för utvecklingsarbetet. Besökskommunikation via skyltar, ljussättning och upplevelsen av hav

18 Mål för utvecklingen av stadsmiljön 08
För att driva utvecklingsarbetet framåt prioriterar vi följande: Identifiera ett antal punkter som är viktiga för den framtida brukaren av Hoglands park Fokus på Hoglandspark genom att arrangera Allsång 08 Fokus på Fisktorget med aktivitet dansbana men utveckla med marknader aktuella dagar För diskussioner och bjud in till arbetsgrupper gällande gågator, renhållning, belysning, skyltning och det offentliga rummet som helhet Regelverk runt trottoarpratare Arbeta med frågor som lyfter fram stolthet kring staden.

19 Aktiviteter/handlingsplan utveckling stadsmiljö 08
Ingå i den grupp som arbetar med utvecklingen av Hoglands park där en arkitekttävling eller uppdrag ska ingå. Fisktorget, skapa arbetsgrupp och arrangera dans Aktivitet/årlig konferens med Fastighetsägarna syd Bjud in till möte med länstrafiken, kommunala tjänstemän, politiker och näringsliv, se till att beslutsfattare är på plats. Undersök möjligheter att med BTH utreda flöden, stråk kontra marknad. Aktivera Rena Karlskrona! Ronnebygatan och överträdelser driv på och hitta vägar via information till FÄG gällande möblering och skötsel samt stråken av offentliga platser Förbättra kommunikationen samt ta fram skriftligt regelverk beträffande trottoarpratare Lämna uppgifter till kommunen om vad som bör finnas i parken Scen, toa, omkl, rest och café, lekplats för stora och små. Lätt att hyra ut! Bevaka nyetableringar

20 Strategi för service och tillgänglighet 08
Framgångsfaktorer: Prioritera frågor som berör området tillgänglighet, skyltar och flöden i och till stadskärnan eftersom detta är en viktig fråga när det gäller att locka besökare till staden. Sträva efter konsekvens, konkurrenskraftiga och kundanpassade öppettider och marknadsföringen kring detta. Information ut till medlemmar för att alla ska sträva mot samma mål Konkurrentanalyser för att hålla oss ajour med omvärlden

21 Mål för service och tillgänglighet 08
I syfte att Karlskrona centrum ska vara en konkurrenskraftig stad med fokus på kundens behov arbetar vi med följande: Utöka öppetthållandet med 1 h per dag hösten 2007 10 nya företag ska få ta del av komputveckling inom området service och handel genom EU projekt 2 konkurrentanalyser med fokus på tillgänglighet Ta fram ett skyltförslag innan sep gällande skyltar vid infartsleder samt hänvisningar till stadens parkeringshus Fördjupa samt förbättra arbetet med Carls Krona

22 Aktiviteter/handlingsplan servicenivå och tillgänglighet 08
Utveckla centrumtåget som reklamplats Presentera öppettidersgruppens förslag beträffande minimtider gällande för år Konkretisera dessa förslag i en treårs plan och visa en konkurrentanalys samt omvärldsbevakning Fullfölja mål 3 etapp 2, ansöka om nytt EU-projekt i samverkan med Vägvisaren samt flykting org. Sjösätta vårt eget kompetensutvecklingsprogram i samverkan med medlemmar Utvärdering samt förnyelse av Carls Krona, studieresa för medlemmar mfl.


Ladda ner ppt "Karlskrona centrumförening"

Liknande presentationer


Google-annonser