Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under introduktionen/etableringen Konferens 13 oktober 2011, Ett friskare Skåne;

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under introduktionen/etableringen Konferens 13 oktober 2011, Ett friskare Skåne;"— Presentationens avskrift:

1 Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under introduktionen/etableringen Konferens 13 oktober 2011, Ett friskare Skåne; Redskap för jämlik hälsa hos individer och kommuner, arrangerad av Kommunförbundet och Malmö högskola Tina Eriksson-Sjöö, Processledare för Hälsoskola för nyanlända, Univ. adjunkt och doktorand Hälsa och samhälle Malmö högskola E-post:tina.eriksson-sjoo@mah.se ; tel 0709-944723

2 Bakgrund  Flyktingars psykiska hälsa och sociala integration står i nära relation till varandra  Flyktingkvinnor har den största ohälsan jämfört med andra kvinnliga invandrare och män (Hollander et al, 2011)  Traumatiska upplevelser, posttraumatiskt stressyndrom och depression ökar risken för misslyckande i introduktions/etablerings programmet  Traumatiska upplevelser, posttraumatiskt stressyndrom och depression ökar risken för misslyckande i introduktions/etablerings programmet  Sömn- och koncentrationsproblem, oro mm gör det svårt att tillägna sig studier bl.a. i svenska  Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande strategier för flyktingar har visat sig framgångsrika (Ekblad et al, 2008 - 2011)

3 För vem/vilka?  Nyanländ flykting, eller anhörig inom 2 år  Som fått uppehållstillstånd  Bor i Malmö  Är mellan 18 – 64 år  Har stora eller små hälsoproblem  Behov av anpassad introduktion  Frivilligt deltagande Vi sitter alla i samma båt

4 Metod  Kurs med fokus på hälsa och egenvård  Med syfte att ge kunskap om att känna igen symtom och hur dessa kan hanteras  Få kunskaper om vilka sjukvårdsresurser som finns och hur dessa ska användas  Deltagarna (10-12/grupp) är elever/studenter, får diplom efter avslutad kurs  Leds av ledare/lärare som är kliniker

5 Samtalsledarna  Kliniskt utbildade (långa vårdutbildningar)  Erfarna och verksamma inom sitt yrke  Rekommenderas ha kunskap i gruppdynamik  Ha arbetat med tolk i patientärenden

6 Struktur Åtta kurstillfällen – fakta, dialog och övningar Vardera tre timmar En förmiddag i veckan Ges på svenska (tolk i rummet, samme tolk) Varje kurstillfälle har sitt eget tema Teori blandas med praktiska övningar Deltagarna får kursmaterial till varje tema

7 Hur skapa tillit/trygghet i gruppen?  Tystnadsplikt för deltagarna, koordinator, samtalsledare och tolk. Tolken översätter allt som sägs i rummet. Samma tolk alla tillfällen.  Mobilen är avstängd  Fokus på hälsa. Religion och politik samt ekonomi och bostad får man diskutera i andra sammanhang  Det är en sluten grupp – ingen som kommer och går  Ingen information ges till myndigheter  Koordinator med vid alla tillfällen  Frivilligt deltagande

8 Teman/lektionstillfällen för Hälsoskolan i Malmö INTRODUKTIONSJUKSKÖTERSKASJUKGYMNASTPSYKOLOGILÄKAREPSYKOLOGIITANDLÄKAREBARNMORSKA

9 Innehåll i Hälsoskolan  Introduktion, presentation av kursen, sammanhanget, ledarna, deltagarna. Hälsofrämjande perspektiv – sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa. Introduktion av avspänningsövning som återkommer varje tillfälle. Koordinator leder.

10 Sjuksköterska  Tema med sjuksköterska som ger information kring egenvård, apotek, telefon- och internetrådgivning, Hälsoval Skåne, enkla råd samt näringslära forts. forts.

11 Forts. sjuksköterska  Om val av vårdcentral  Barnavårdscentral  Sjuksköterskemottagningar  På www.skane.se finns alla vårdcentralers hemsidor www.skane.se  Kvälls-och helgmottagning  Patientavgifter  Högkostnadsskydd och frikort  Infektionssjukdomar  Läkemedel  Tolk  Recept  Vårdgaranti och patientnämnd

12 Sjukgymnast Tema med sjukgymnast som tar upp sambandet mellan fysisk och psykisk hälsa, vikten av motion, praktiska övningar (rörelseträning och avspänning)  Vad gör en sjukgymnast  Sjukgymnastik på Röda Korsets Behandlingscenter  Samarbete med IntroRehab  Vanliga symptom efter trauma  Samband mellan psykiska reaktioner och fysisk hälsa  Vad man själv kan göra för att lindra sina besvär  Positiva effekter av fysisk aktivitet

13 Psykolog Tema ( två tillfällen) med psykolog om migrationsprocessen, erfarenheter före, under och efter migration samt pågående livsvillkor. Stress och stresshantering i samband med flyktingskap. Övningar för att underlätta koncentration och sömn forts.

14 Forts. psykolog  Genomgång av migrationsprocessens olika faser  Kroppen  Sömn  Tanken  Känslan  Övningar: Progressiv avspänning, grounding  Tips, även vad gäller hjälp till barn

15 Läkare Tema med läkare om folkhälsa i praktiken, information kring vanliga sjukdomar, symtom och behandling forts.

16 Forts. ex läkare  Apotek  Receptbelagda och icke receptbelagda mediciner  Vid akut sjukdom  Diabetes typ I och II  Kost, motion  Högt och lågt blodtryck  Hjärt/kärlsjukdomar  Alkohol, droger, läkemedel

17 Tandläkare Tema med tandläkare om tand/munhälsa (även om barns tandvård) och tandvårdssystemet forts.

18 Forts. ex. tandläkare  Folktandvårdens ansvarsområde  Akutbehandling  Vad gäller, vad gör man och vem jobbar på folktandvården  Förebyggande  Karies, fluor  Gingivit/paradontit  Barnens tänder  Ekonomi  Tandvårdsrädsla  Ej nöjd med behandlingen

19 Barnmorska Tema med barnmorska om sexuell hälsa Exempel innehåll: Vad gör en barnmorska på MVC  För vem? Var finns vi? Var ringer man för att boka tid?  Inre och yttre genitalia, manlig och kvinnlig  Gynekologisk undersökning, hur går den till  STI; sexuellt överförbara sjukdomar  Hur man kan skydda sig mot smitta.  Kondomanvändning (bådas ansvar).  Preventivmedel

20 Forts. ex. barnmorska  Slidkransen (mödomshinna)  Oskuld? Diskussion.  Menstrationscykel, Befruktning.  Kallelse VS prov, (www.cellprov.nu inf på olika språk) HPV virus.  Den äldre kvinnan, klimakteriet – den äldre mannen  Ev abortlagstiftningen

21 Forts. sista tillfället  Avslutning  Diplom  Utvärdering

22 Kvalitetssäkring  Genom muntliga utvärderingar med kursdeltagarna  Genom frågeformulär före, direkt efter samt sex månader efter avslutad kurs  Genom regelbundna planerings- uppföljnings- och utvärderingsmöten i lärargruppen

23 Framgångsfaktorer  Man får korrekt och direkt info. svar  Kunskap ger makt/egenmakt att påverka sin hälsa  Man blir bekräftad, sedd, hörd  Övningen/ar märks i kroppen, man börjar känna sig mera fysiskt rörlig…..  Gruppens påverkan  Spridningseffekt (familj, nätverk, SFI mm)

24 Tack för din uppmärksamhet

25


Ladda ner ppt "Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under introduktionen/etableringen Konferens 13 oktober 2011, Ett friskare Skåne;"

Liknande presentationer


Google-annonser